Carbon menagement blog
Romania
Cine suntem
Romania
Cine suntem

Chimia își asumă obiectivul de protejare a climei

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai stringente provocări pe care le întâmpină societatea în prezent.  

BASF susține obiectivul Acordului de la Paris, de a limita încălzirea globală la sub 2 grade Celsius. Mai mult, ne dorim să contribuim la combaterea schimbărilor climatice prin soluții inovatoare, care să răspundă acestor noi provocări. Protecția climei reprezintă pentru BASF o prioritate și este parte integrantă din strategia comapniei. 

Carbon Management: New Catalysts for Clean Olefins

Obiectivul nostru pentru protecția climei 

BASF dorește să obțină o creștere neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2, până în 2030. Pe măsură ce creștem producția, ne propunem să menținem la nivelul anului 2018 (21,9 milioane de tone metrice de CO2) atât emisiile totale de gaze cu efect de seră generate de unitățile noastre de producție (excluzând emisiile din vânzarea de energie către terți), cât și achizițiile noastre de energie.

Vrem să ne atingem obiectivul pentru protecția climei și să generăm scăderi suplimentare, prin măsuri de optimizare a fabricilor, prin achiziționarea de energie cu emisii reduse de carbon și prin desfășurarea unui program de cercetare și dezvoltare, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră pe termen lung. Am îmbinat aceste măsuri în programul nostru global de management al carbonului.

Carbon Management: New process for clean hydrogen

Reducerea emisiilor de CO

În ultimele decenii, BASF a obținut deja o reducere considerabilă a emisiilor de CO2 prin optimizarea proceselor de producție și a obținerii energiei, precum și prin reducerea sistematică a emisiilor de oxid de azot. Continuăm aceste eforturi și înlocuim treptat combustibilii fosili cu surse regenerabile de energie, atunci când facem achiziții de energie electrică. Mai mult, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în mod semnificativ, cercetătorii BASF își concentrează eforturile pe identificarea unor procese de producție cu totul noi, care să ofere emisii reduse de CO2

Managementul carbonului 

Avem încredere că aceste procese pot fi implementate începând cu 2030. Scopul nostru principal este să eliminăm emisiile de CO2 cu totul. Alte opțiuni, cum ar fi utilizarea biomasei, a CO2 sau a deșeurilor ca materie primă pentru producția chimică, vor juca un rol foarte important. Totuși, trebuie ținut cont de faptul că disponibilitatea biomasei pe termen lung este finită.

Deocamdată, există limite pentru utilizarea CO2, din cauza cantității mari de energie necesară.

 

Energie și protecția mediului 

Obiectivele noastre pentru protecția mediului 

Managementul carbonului