Cine suntem

Chimia își asumă obiectivul de protejare a climei

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai stringente provocări pe care le întâmpină societatea în prezent.  

BASF susține obiectivul Acordului de la Paris, de a limita încălzirea globală la sub 2 grade Celsius. Mai mult, ne dorim să contribuim la combaterea schimbărilor climatice prin soluții inovatoare, care să răspundă acestor noi provocări. Protecția climei reprezintă pentru BASF o prioritate și este parte integrantă din strategia comapniei. 

Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der BASF-Strategie. Bereits seit vielen Jahren reduziert das Unternehmen kontinuierlich seine CO2 Emissionen. Zur weiteren signifikanten Reduktion werden in der Forschung innovative Verfahren entwickelt wie zum Beispiel die Synthesegasdirektumwandlung als Baustein der Olefinsynthese. Olefine sind Zwischenprodukte beispielsweise bei der Produktion von Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction innovative processes, such as the synthesis gas direct conversion for the synthesis of olefins, our research is developing. Olefins are intermediate substances, for the production of cleaning materials, aroma chemicals or superabsorbents. New process technologies and catalysts can reduce the carbon footprint of olefin production by up to 50 percent. Chemical laboratory technician Oliver Secosan controls the new plant for synthesis gas direct conversion.

Obiectivul nostru pentru protecția climei 

BASF dorește să obțină o creștere neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2, până în 2030. Pe măsură ce creștem producția, ne propunem să menținem la nivelul anului 2018 (21,9 milioane de tone metrice de CO2) atât emisiile totale de gaze cu efect de seră generate de unitățile noastre de producție (excluzând emisiile din vânzarea de energie către terți), cât și achizițiile noastre de energie.

Vrem să ne atingem obiectivul pentru protecția climei și să generăm scăderi suplimentare, prin măsuri de optimizare a fabricilor, prin achiziționarea de energie cu emisii reduse de carbon și prin desfășurarea unui program de cercetare și dezvoltare, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră pe termen lung. Am îmbinat aceste măsuri în programul nostru global de management al carbonului.

Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction, innovative processes such as methane pyrolyse are being developed in research. BASF researchers have developed a new reactor concept so that hydrogen can be produced without CO2 emissions. Hydrogen is needed by the chemical industry in large quantities, for example for ammonia synthesis.In the new process, high-purity, granular carbon is produced as a by-product (photo). The implementation of the process on pilot scale is the next challenge for the BASF experts.

Reducerea emisiilor de CO

În ultimele decenii, BASF a obținut deja o reducere considerabilă a emisiilor de CO2 prin optimizarea proceselor de producție și a obținerii energiei, precum și prin reducerea sistematică a emisiilor de oxid de azot. Continuăm aceste eforturi și înlocuim treptat combustibilii fosili cu surse regenerabile de energie, atunci când facem achiziții de energie electrică. Mai mult, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în mod semnificativ, cercetătorii BASF își concentrează eforturile pe identificarea unor procese de producție cu totul noi, care să ofere emisii reduse de CO2

Managementul carbonului 

Avem încredere că aceste procese pot fi implementate începând cu 2030. Scopul nostru principal este să eliminăm emisiile de CO2 cu totul. Alte opțiuni, cum ar fi utilizarea biomasei, a CO2 sau a deșeurilor ca materie primă pentru producția chimică, vor juca un rol foarte important. Totuși, trebuie ținut cont de faptul că disponibilitatea biomasei pe termen lung este finită.

Deocamdată, există limite pentru utilizarea CO2, din cauza cantității mari de energie necesară.

 

Energie și protecția mediului 

Obiectivele noastre pentru protecția mediului 

Managementul carbonului