29 July 2020
Sweden
Media

BASF beräknar CO2-avtryck på samtliga produkter

• Som första kemiföretag i världen erbjuder BASF transparenta utsläppsdata för hela portföljen på cirka 45 000 produkter

• Data från BASF Verbund och en ny digital app hjälper BASF:s kunder att bättre mäta och minska sitt eget CO2-avtryck för sina aktiviteter och slutprodukter

• Redan idag erbjuder BASF sina kunder produkter med reducerat CO2-avtryck baserat på förnybara eller återvunna råmaterial enligt massbalansmetoden

 

BASF kommer att förse sina kunder med information om de totala värden på koldioxidutsläpp, så kallade “koldioxidavtryck” för alla sina produkter. Product Carbon Footprint (PCF) omfattar alla produktrelaterade utsläpp av växthusgaser som inträffar tills produkten lämnar BASF:s produktionsanläggning, från råvaror som köpts till användning av energi i produktionsprocessen.

 

”Hållbarhet och digitalisering är kärnelement i vår företagsstrategi och genom att beräkna CO2-avtrycket förenar vi båda dessa och skapar en betydligt högre nivå av transparens för våra kunder om de specifika utsläppen för varje BASF-produkt. Detta möjliggör att vi tillsammans med våra kunder kan utveckla planer för att minska koldioxidutsläppen längs hela värdekedjan tills den färdiga produkten finns hos konsumenterna”, säger Dr. Martin Brudermüller, styrelseordförande för BASF SE.

 

BASF har beräknat CO2-avtrycket för enskilda produkter sedan 2007. Med den nya digitala beräkningsmetoden som BASF har utvecklat kommer företaget att kunna beräkna CO2-avtrycket för de omkring 45 000 produkter som säljs globalt. BASF börjar med utvalda produkter och kundsegment under de kommande månaderna och planen är att ha data redo för alla produkter i slutet av 2021. 

 

– ”Klimatutmaningen blir allt viktigare för våra kunder, de behöver tillförlitliga uppgifter så att de kan uppfylla sina klimatmål. Våra beräkningar för CO2-avtryck kan hjälpa kunderna att identifiera rätt åtgärder för att undvika utsläpp av växthusgaser. Vi erbjuder redan möjlighet att minska CO2-avtrycket på utvalda produkter genom att använda alternativa råvaror och förnybar energi,” säger Christoph Jäkel, chef för BASF:s hållbarhet. 

 

Ett exempel är BASF:s metod för "biomassabalans", där fossila resurser delvis ersätts av förnybara råvaror som organiskt avfall och vegetabiliska oljor i produktionen. Ett annat exempel är BASF:s initiativ för kemisk återvinning, som kommer att introduceras i handel i år, som gör det möjligt att köpa produkter som produceras med råvaror från återvunnen plast. Produkterna har samma egenskaper som produkter skapade med fossila råmaterial - fast med lägre CO2-avtryck. 

 

Klimatskydd är en viktig del av BASF:s strategi. BASF har satt sig som mål att hålla produktionsrelaterade utsläpp konstant fram till 2030 trots ytterligare tillväxt. BASF har också en tredelad strategi som syftar till att öka produktionen och processeffektiviteten, köpa el från förnybara energikällor och utveckla nya processer med lågt CO2-avtryck. 

 

Gemensamma standarder behövs 

BASF har använt metoder för att utvärdera hållbarhetarbetet i 25 år. Det inkluderar insamling och bearbetning av data för att mäta hållbarhetsbidrag som för närvarande används för SEEBalance® och Sustainable Solution Steering. BASF:s beräkningar av CO2-avtryck för sina produkter baseras på data från registrering av utsläpp i egen produktion samt högkvalitativ genomsnittlig data för köpta råvaror och energi. Metoden följer de allmänna standarderna för analys av en produkts livscykel såsom ISO 14044 och ISO 14067 samt produktstandarden för växthusgasprotokoll. 

 

– BASF har åtagit sig att införa produktspecifika industristandard med riktlinjer för beräkning av CO2-avtrycket, vilket underlättar att jämföra produkternas CO2-avtryck mellan tillverkare. ”Vi samarbetar med flera olika partners för att nå en gemensam standard”, säger Christoph Jäkel, chef för BASF:s hållbarhet. 

 

För mer information 

Hanna Løyche, Head of Public Affairs & Communications BASF Nordic/Baltics. 

Kontakt: +45 24 77 68 40, hanna.loyche@basf.com  

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Hanna Loyche
Hanna Loyche
Head of Public Affairs & Communication
Last Update 30 July 2020