March 16, 2022
Sweden
Media

BASF Agricultural Solutions lanserar programmet Global Carbon Farming

Programmet gör det möjligt för bönder runt om i världen att arbeta mer hållbart och CO2-effektivt och kompletterar BASF:s mål att minska CO2-utsläppen inom jordbruket med 30 % per ton skördad gröda till 2030. Programmet kommer att införas i etapper med start 2022.

Eftersom jordbruket står för cirka 20 procent av de globala CO2-utsläppen kan koldioxideffektiva jordbruksmetoder avsevärt bidra till att bekämpa klimatförändringar. BASF kommer att upprätta ett program som gör det möjligt för jordbrukare att spåra och dra nytta av metoder som minskar CO2-utsläppen, vilket understryker bolagets ansträngningar att bidra till att bekämpa klimatförändringarna. programmet Global Carbon Farming kommer att stötta BASF Agricultural Solutions åtagande att minska koldioxidavtrycket per ton producerad gröda med 30 procent till 2030 i vete, soja, ris, raps och majs. BASF kommer att lansera programmet i etapper med start 2022.

Programmet kommer att främja hållbara jordbruksmetoder och bidra till den bästa användningen av BASF:s holistiska tjänsteerbjudande för jordbrukare – från frön, sorter, innovativa kemiska och biologiska växtskyddsprodukter, till digitala lösningar för jordbruk och gödselhantering. Programmet kommer att underbyggas av hållbarhetsverktyg för att styra och utvärdera förbättringar som hjälper jordbrukare att fatta balanserade beslut som bidrar till hållbarhet. Det kommer hjälpa jordbrukare att minska utsläpp och binda upp mer kol i jorden. Dessutom kommer BASF bygga ett globalt ramverk som tillåter jordbrukare att generera koldioxidkrediter från erkända certifierare som leder till andra intäktsströmmar från deras ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen.

Jordbrukare spelar en viktig roll i att bidra till att uppnå utsläppsneutralitet av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen. BASF:s program omfattar ett holistiskt tillvägagångssätt för att leverera bättre avkastning, och kommer ytterligare att stödja jordbrukare att bli mer motståndskraftiga i verksamheten och samtidigt öka produktiviteten.

”Lanseringen av Global Carbon Farming är ett bevis på vårt starka engagemang för ett hållbart jordbruk. Det kommer att göra det möjligt för jordbrukare över hela världen att öka hälsan på sina jordar, minska utsläppen, binda kol och samtidigt belönas för sina insatser för att bekämpa klimatförändringarna”, säger Vincent Gros, VD för BASF Agricultural Solutions.

BASF Agricultural Solutions startade nyligen sina första fleråriga fältförsök. De är fokuserade på hållbara jordbruksmetoder, kolbindning i marken och minskning av utsläpp på gårdsnivå. Resultaten av försöken kommer att leda till tjänster som gör det möjligt för jordbrukare att fånga synergier från innovativa BASF-teknologier, kraften i digitalt jordbruk genom användning av xarvio®-plattformen och användningen av företagets internationellt erkända verktyg för hållbarhetsbedömning, AgBalance®, för att bedöma data och ta välgrundade beslut som ökar hållbarheten.

Michael Wagner, Vice President för BASF Agricultural Solutions Europe North, ser stora möjligheter för programmet: "Vi vill aktivt stödja jordbrukare i att minska CO2-utsläppen. Med vårt AgBalance®-verktyg mäter vi jordbrukens CO2-fotavtryck för att få rekommendationer för optimering. De första försöken med partners visar på lovande besparingspotential och hjälper till att göra jordbruksproduktionen mer klimatvänlig."

Under 2022 kommer BASF att utöka det befintliga kund- och värdekedjesamarbetet och aktivt söka nya partnerskap för att omfatta koldioxidhantering.

Hanna Loyche
Hanna Loyche
Head of Public Affairs & Communication