January 9, 2023
Media

Tävlingen Innovation Hub Nordic ska hitta den bästa gröna innovationen i Sverige och Norden

BASF Innovation Hub Nordic 2023 riktas till startup och innovatörer inom cirkularitet, CO2-reduktion, lantbruksteknologi och biotech.

Den svenska omgången startar idag 9 januari och pågår fram till 10 mars, varefter en nordisk final kommer att hållas i april.

Idag lanserar BASF tävlingen Innovation Hub Nordic i de fyra nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland. BASF, som är ett av Europas ledande företag inom forskning och utveckling och världens största kemiföretag, vill hitta de bästa gröna innovationerna i Norden. I Sverige genomförs en nationell tävling där vinnaren ställs mot vinnande bidrag från de andra nordiska länderna.

– Vi fokuserar på lösningar som direkt eller indirekt stöder EU:s Gröna Giv, och som med hjälp av cirkularitet och CO2-reduktion inom lantbruksteknologi och biotech adresserar den gröna omställningen, säger Mark Meier, vd BASF Nordic/Baltic.

En prissumma och möjligheten att få konsultstöd kommer att erbjudas innovatörer och nystartade team med upp till fem medlemmar.

– Den bästa idén i Norden tilldelas ett ekonomiskt bidrag på 5 000 euro. Dessutom kommer KEARNEY, en global konsultbyrå och BASF:s partner i detta projekt, att ge vinnaren tre dagars kostnadsfri konsultation av deras experter.

Det grundläggande kravet för deltagande bidrag är att de tillämpade lösningarna direkt eller indirekt banar väg för en mer hållbar framtid.

Tävlingsbidrag kan lämnas in från 9 januari

Ansökningsperioden till BASF Innovation Hub Nordic 2023 börjar idag, 9 januari, och pågår fram till och med 10 mars. I den första omgången kommer en svensk jury att utse den bästa idén från Sverige. I april kommer alla vinnande bidrag från de nordiska länderna att tävla vid BASF Innovation Hub Nordic-finalen.

– Målet är att hitta en eller flera av morgondagens hållbara tekniska innovationer som på sikt kan bidra till att lösa klimatutmaningen. I det sammanhanget är de nordiska länderna särskilt intressanta eftersom utbildningssystemet och näringslivet har starka traditioner inom innovation, och klimatambitionerna är höga, säger Mark Meier.

BASF har själv som mål att bli CO2-neutral år 2050 och arbetar med flera nya klimatvänliga teknologier i Norden tillsammans med partners. Därför vill bolaget genom att fokusera på CO2-reduktion och cirkularitet, framför allt inom lantbruksteknologi och biotech, aktivt lyfta fram nya innovationer som kan bidra till både företagets, branschens och marknadens gröna omställning.

 

Mer information om tävlingen, ansökningskrav och hur man ansöker finns på webbsidan join-innovationhub.com.

 

Innovation Hub – Europeiska vinnare från 2021

Innovation Hub genomfördes som ett europeiskt projekt för första gången 2021/2022. Några av de nationella vinnarna är innovationer som även erhållit stor medial uppmärksamhet.

  • Revo Foods från Österrike – växtbaserad skaldjursmat
  • ReCatalyst från Slovenien – nytt sätt att producera bränsle
  • Ekolive från Slovakien – innovativ återvinningsprocess för industriellt avfall

 

Om BASF

På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. Våra fler än 111 000 anställda i BASF-gruppen arbetar för att bidra till framgång för våra kunder i nästan alla sektorer och alla världens länder. Vår portfölj består av de sex segmenten; Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. Under 2021 omsatte BASF EUR 78,6 miljarder. Läs mer på www.basf.se