Global Home
Data protection @BASF

Varstvo podatkov v BASF 

Varstvo podatkov je za BASF prednostna naloga, pod katero spada tudi visoka stopnjo preglednosti. Tu lahko najdete informacije o tem, kako BASF obdeluje osebne podatke kontaktnih oseb strank in poslovnih partnerjev.

Alexandra Haug

Uradna oseba za varstvo podatkov v BASF

Data_Protection_051905_shutterstock_1089540224_RGB.jpg

Pregled koordinatorjev EU za varstvo podatkov najdete tukaj.

Za obdelavo podatkov je odgovorno podjetje BASF, s katerim ste v stiku, razen če ni navedeno drugače (v nadaljnjem besedilu "BASF", "upravljavec" ali "mi"). Upravljavca je mogoče identificirati na primer na naslednji način:

 

 • Če ste naša stranka, ponudnik storitev ali dobavitelj ali imate kakršno koli drugo poslovno razmerje z družbo BASF, je vaš pogodbeni partner družbe BASF upravljavec.
 • Na spletnih mestih ali kanalih družabnih medijev je upravljavec podjetje BASF, navedeno v politiki zasebnosti, odtisu ali pogojih uporabe.
 • Če ste udeleženec dogodka BASF, je podjetje BASF, ki izvaja dogodek, upravljavec. 
 • Pri digitalnih dogodkih je upravljavec podjetje BASF, ki vabi na zadevni digitalni dogodek.
 • Če ste obiskovalec naših tovarniških prostorov, je podjetje BASF, s katerim ste dogovorjeni za sestanek in v katerega prostore vstopate, upravljavec.
 • Če rezervirate BASF hotel ali ste gost v restavraciji BASF, je družba BASF upravljavec, ki upravlja zadevni objekt.

Ker je BASF mednarodno dejavna skupina, ima kontaktne osebe za varstvo podatkov v vsaki državi. Za države Evropske unije najdete tukaj pregled s kontaktnimi naslovi.

Poleg tega lahko vprašanja in pomisleke v zvezi z varstvom podatkov kadar koli naslovite na naš osrednji urad za varstvo podatkov:

data-protection.eu@basf.com

Družba BASF SE kot holdinška družba v skupini BASF opravlja osrednje funkcije, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov in se lahko izvajajo tudi za druge družbe skupine BASF. Takšne osrednje funkcije so lahko na primer:

 • Oddelek za korporativno komuniciranje
 • Kadrovski oddelek
 • Centralizirano upravljanje
 • Pravni oddelek, skladnost, varnost v tovarni, revizija podjetja, zaščita podatkov
 • Osrednja javna naročila

 

Poleg tega nekatere družbe skupine BASF obdelujejo osebne podatke kot ponudniki storitev znotraj skupine, pri čemer se lahko obdelava podatkov izvaja tudi v imenu zadevnih družb skupine BASF. To so lahko na primer:

 • Storitve IT
 • Centri skupnih storitev

 

BASF uporablja tudi centralne sisteme za obdelavo podatkov, ki omogočajo standardizirane postopke obdelave podatkov. Takšni sistemi so lahko na primer:

 • centralne zbirke podatkov, kot so sistemi CRM ali sistemi za upravljanje dobaviteljev.
 • Centralni sistemi za arhiviranje in upravljanje dokumentov
 • Centralni komunikacijski sistemi

BASF obdeluje osebne podatke izključno za posebne namene. Med našimi poslovnimi dejavnostmi se pojavljajo različni primeri obdelave, o katerih vas običajno obvestimo v okviru zadevne dejavnosti, npr. v obliki izjave o varstvu podatkov na spletni strani.

 

Na splošno BASF vaše osebne podatke obdeluje za naslednje namene:

 

 • Pogodba
  Če ste vi ali podjetje, za katerega delate, z družbo BASF sklenili pogodbo, obdelujemo osebne podatke, če in kolikor je to potrebno za izvajanje pogodbe. Obdelava podatkov vključuje glavne in kontaktne podatke ter podatke, povezane s pogodbo, ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke naših strank, prodajnih partnerjev, ponudnikov storitev, dobaviteljev, prodajalcev in drugih poslovnih partnerjev. 
  Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je člen. 1(b) in (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov, če je pogodba sklenjena med družbo BASF in drugo pravno osebo.

 

 • Komunikacija s kontaktnimi osebami
  Če stopite v stik z nami, obdelujemo vaše osebne podatke, ki jih posredujete v ustreznem kontaktnem obrazcu, da bi obdelali vašo zahtevo ali komunicirali z vami. Po potrebi bomo vašo zahtevo interno posredovali sodelavcem, ki so odgovorni za podporo vaše zahteve. 
  Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je člen. 1(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

 • Sodelovanje s poslovnimi partnerji
  Poleg odnosov s strankami, ponudniki storitev in dobavitelji sodelujemo tudi s podjetji in ustanovami pri projektih, skupnih podvigih in drugih oblikah sodelovanja, da bi pospešili znanstveni napredek in prispevali k temam, ki so pomembne za naše poslovne cilje. Zlasti za namene izvajanja projektov in povezovanja v mreže obdelujemo kontaktne podatke naših partnerjev za sodelovanje in podatke, povezane z zadevnim sodelovanjem. 
  Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je člen. 1(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

 • Odnosi z javnostmi in zastopanje interesov v javnem in političnem sektorju
  BASF pozorno spremlja aktualne dogodke in javne razprave, ki vplivajo na naše izdelke in cilje podjetja. Pri tem redno sodelujemo s časopisi in revijami, da bi odgovorili na njihova vprašanja in uskladili članke. Poleg tega uporabljamo novinarske poštne sezname za obveščanje izbranih predstavnikov neodvisnih medijev o dogodkih, pomembnih za podjetje. V te namene obdelujemo kontaktne podatke novinarjev in predstavnikov tiska. 
  Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je člen. 1(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
  Poleg tega družba BASF vzdržuje in upravlja spletna mesta, na katerih zainteresiranim strankam, strankam in drugim poslovnim partnerjem zagotavlja informacije. V tem kontekstu BASF obdeluje osebne podatke, ki so iz tehničnih razlogov potrebni za predstavitev spletnega mesta (npr. naslov IP in nujno potrebni piškotki). Poleg tega se piškotki občasno uporabljajo tudi za merjenje učinkovitosti spletnega mesta. Dodatne informacije o posebni uporabi takšnih storitev in nadaljnji obdelavi osebnih podatkov so na voljo v pravilniku o zasebnosti na ustreznem spletnem mestu.

 

 • Dogodki
  Če družba BASF izvaja dogodke, za izvedbo dogodka obdelujemo kontaktne podatke sodelujočih gostov. Odvisno od dogodka lahko to vključuje tudi podatke, ki so pomembni za pogostitev, npr. prehranske intolerance ali alergije. Če na dogodku nastanejo fotografije, videoposnetki ali drugi posnetki, o tem posebej obvestimo sodelujoče goste, zlasti če je načrtovana objava posnetkov in posnetkov, ter pridobimo vsa potrebna soglasja. 
  Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je člen. 1(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov, razen če ni navedeno drugače.

 

 • Trženje
  Če imamo vaše soglasje ali če nam je to drugače dovoljeno, vam bomo posredovali informacije o izdelkih in temah družbe BASF, vključno z informacijami, povezanimi z dogodki. Za namen zagotavljanja teh informacij obdelujemo vaše kontaktne podatke, ki jih posredujete v ustreznih obrazcih za registracijo ali zahtevo, za namen izvedbe ustrezne tržne dejavnosti, npr. pošiljanje glasila ali ankete o zadovoljstvu strank na spletni strani . Natančne informacije o komunikacijskem kanalu, namenih obdelave in obdelovanih osebnih podatkih so na voljo v ustrezni prošnji za privolitev in/ali povezani izjavi o varstvu podatkov.
  Če in kolikor nam posredujete povratne informacije, jih obdelujemo, da bi izboljšali kakovost naših izdelkov in storitev. V tem primeru lahko stopimo v stik z vami, da se pogovorimo o morebitnih nadaljnjih vprašanjih, ki se lahko pojavijo na podlagi teh povratnih informacij. 
  Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je vaša privolitev, čl. 1(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov ali ustrezna pravna podlaga, o kateri ste bili obveščeni drugače in posebej.

 

 • vzdrževanje in varovanje varnosti naših objektov, izdelkov in storitev.
  Za preprečevanje in odkrivanje varnostnih tveganj, goljufivih postopkov ali drugih kriminalnih ali škodljivih dejanj; obdelujemo glavne in kontaktne podatke, da bi identificirali posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, npr. v okviru uvajanja ponudnikov storitev ali v okviru odobritve dostopa do portalov za stranke. Obdelava podatkov vključuje tudi izpolnjevanje in izpolnjevanje dolžnosti skrbnega ravnanja in dolžne skrbnosti družbe BASF. V takšnih primerih obdelujemo vaše kontaktne podatke, da bi vas obvestili o pomembnih spremembah formulacij izdelkov ali odobritvah. 
  Če nas obiščete osebno, vam bomo izdali dnevne prepustnice za dostop do naših prostorov in za nadzor dostopa iz varnostnih razlogov s postopki, kot je izdaja prepustnice za obiskovalce. V ta namen obdelujemo določene podatke o vas, kot so vaše ime, datum rojstva, osebe, ki jih obiščete, številka vaše osebne izkaznice, telefonska številka in trajanje vašega obiska v dnevih. Po potrebi morate v okviru varnostnega testa odgovoriti na testna vprašanja o varnem vedenju v tovarniških prostorih; v tem primeru se rezultati testa shranijo. Za voznike družba BASF obdela tudi registrsko tablico uporabljenega vozila. Če kot voznik prevažate nevarno blago, se nevarno blago preveri in nadzor dokumentira.
  Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je člen. 1(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

 • Skladnost z zakonskimi zahtevami 
  Če in kolikor to zahteva zakon, vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev. To so lahko na primer obveznosti davčne in poslovne hrambe ali predpisi za preprečevanje kriminala belih ovratnikov, kot so zakoni o pranju denarja.
  Če ste delničar družbe BASF, bomo vaše osebne podatke, potrebne za vaš vpis v register delničarjev družbe BASF, obdelali tudi zaradi korporacijskega in delniškega prava (npr. na podlagi člena 67 nemškega zakona o delnicah - Aktiengesetz ). Vaše osebne podatke prejmemo od banke, ki sodeluje pri nakupu delnic.
  Če in kolikor je potrebno, sodelujemo tudi s predstavniki organov, da bi z njimi uskladili pravno pomembna vprašanja. V tem okviru obdelujemo kontaktne podatke in podatke v zvezi z ustreznim sodelovanjem za namen pravnega usklajevanja.
  Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je člen. 1(c) in (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

 • Obdelava podatkov v okviru pravnih zadev
  V okviru pravnih sporov lahko obdelujemo osebne podatke v okviru teh sporov. Zato osebne podatke obdelujemo tudi, če in kolikor je to potrebno za reševanje pravnih sporov, izvrševanje obstoječih pogodb ter uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov. 
  Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je člen. 1(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot mednarodna skupina se BASF zanaša na prilagodljive in uporabniku prijazne oblike komuniciranja, obenem pa je zainteresiran za učinkovito in po potrebi interno komuniciranje ter komuniciranje z zunanjimi strankami.

 

Zato BASF uporablja digitalne konferenčne sisteme zlasti za izvajanje digitalnih dogodkov:

 • komuniciranje z notranjimi in zunanjimi zainteresiranimi stranmi, npr. v okviru sestankov in spletnih konferenc.
 • Izvajanje spletnih dogodkov (npr. spletnih seminarjev, informativnih dogodkov za usposabljanje)

 

Ko uporabljate digitalne konferenčne sisteme, iz tehničnih razlogov obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov, ko uporabljate enega od naših digitalnih konferenčnih sistemov: 

 • komunikacijski podatki (npr. vaš e-poštni naslov).
 • dnevniške datoteke, dnevniški podatki (npr. različica konferenčnega sistema, naslov IP, avdio in video kodek) 
 • metapodatki (npr. čas udeležbe, navedba medijskega vozlišča, uporabljena strojna oprema, različica operacijskega sistema itd.)
 • podatki o uporabniškem profilu (npr. vaše uporabniško ime (če ga navedete sami) in vaša profilna slika, če in kolikor je tehnično na voljo).
 • Podatki o računu BASF (če jih uporabljajo zaposleni BASF).

 

Glede na vrsto in obliko digitalnega dogodka obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov, če nam jih prostovoljno posredujete:

 • zvočni prenosi, razen če ste izklopili mikrofon.
 • vnos besedila, če uporabljate ustrezno funkcijo klepeta
 • Video prenosi, če ste aktivirali funkcijo kamere.
 • Priponke, ko jih naložite med dogodkom

 

Zadevno obdelavo podatkov izvajamo na podlagi zakonitega interesa v skladu s čl. 1 f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Naš zakoniti interes izhaja iz zgoraj navedenih namenov obdelave podatkov. 

BASF na splošno uporablja naslednje digitalne konferenčne sisteme:

Konferenčni program družbe Cisco Systems nam omogoča, da vam ponudimo video/avdio udeležbo na naših digitalnih dogodkih. Glede na dogodek uporabljamo način Meeting Center, Event Center ali Training Center (v nadaljevanju "WebEx").

WebEx je programska oprema podjetja

Cisco Systems Inc. 

170 West Tasman Dr.

San Jose 

CA 95134 

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 

(v nadaljnjem besedilu "Cisco")

 

Obdelava podatkov pri WebExu poteka na strežnikih v podatkovnih centrih v Evropski uniji. Pri tem uporabljamo sporazume o obdelavi naročil v skladu s čl. 28 GDPR zagotoviti izvajanje obsežnih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki ustrezajo trenutno veljavnemu stanju tehnike na področju varnosti IT, npr. v zvezi z avtorizacijo dostopa in koncepti šifriranja podatkovnih linij, podatkovnih baz in strežnikov od začetka do konca.

 

Cisco lahko za namene vzdrževanja na daljavo zahteva dostop do strežnikov. Ta dostop bomo preverili za vsak primer posebej in ga odobrili po odobritvi. V tem primeru lahko takšen dostop omogočijo tudi Ciscove podružnice zunaj Evropske unije. V primeru dostopa iz držav zunaj Evropske unije smo v posameznih primerih, ki smo jih odobrili, s podjetjem Cisco sklenili standardne pogodbe EU (standardne pogodbene klavzule). Da bi zagotovili ustrezno raven varstva podatkov pri prenosu osebnih podatkov v tretjo državo, kot so ZDA kot poseben primer, smo izvedli dodatne ukrepe v obliki najsodobnejših tehničnih in organizacijskih ukrepov, kot so avtorizacija dostopa in koncepti šifriranja podatkovnih linij, podatkovnih baz in strežnikov.

Funkcija videokonferenc Microsoft Teams nam omogoča, da na naših digitalnih dogodkih sodelujete prek videoposnetka ali zvoka. Microsoft Teams uporabljamo za izvajanje spletnih dogodkov. V Microsoft Teams uporabljamo način Team Meetings.

 

Microsoft Teams je del paketa Microsoft Office 365. Microsoft Teams je platforma za produktivnost, sodelovanje in izmenjavo za posamezne uporabnike, ekipe, skupnosti in omrežja, ki se uporablja v družbi BASF. MS Teams ima tudi funkcijo videokonferenc. 

 

Microsoft Office365 je programska oprema podjetja  

Microsoft Ireland Operations Limited

Eden od Microsoftovih prostorov

Poslovni park South County

Leopardstown

Dublin 18

D18 P521

Irska

(v nadaljnjem besedilu "Microsoft")

 

Microsoft Teams je del aplikacije v oblaku Office 365, za katero je treba ustvariti uporabniški račun. 

 

Obdelava podatkov z Office 365 poteka na strežnikih v podatkovnih centrih v Evropski uniji (na Irskem in Nizozemskem). V ta namen smo z Microsoftom sklenili pogodbo o obdelavi naročil v skladu s čl. 28 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV. V skladu s tem smo se z Microsoftom dogovorili o obsežnih tehničnih in organizacijskih ukrepih za Office 365, ki ustrezajo trenutno veljavnemu najnovejšemu stanju na področju varnosti IT, npr. v zvezi z avtorizacijo dostopa in koncepti šifriranja podatkovnih linij, podatkovnih baz in strežnikov od začetka do konca.

 

Poleg tega smo v storitvi Office 365 uvedli funkcionalnost "zaklepanje strank". Funkcija Customer Lockbox zagotavlja, da Microsoft v primerih podpore ne more dostopati do vaše vsebine brez predhodnega dovoljenja skrbnika BASF. S tem je zagotovljeno, da je dostop do vaše vsebine omogočen le pooblaščenim zahtevkom. Customer Lockbox se uporablja le, če običajne programske rešitve za odpravljanje težav v primeru podpore ne pomagajo več.  

 

Microsoft lahko zaradi vzdrževanja na daljavo zahteva dostop do strežnikov. Ta dostop bomo preverili za vsak primer posebej in ga odobrili po odobritvi. V tem primeru lahko takšen dostop omogočijo tudi Microsoftove podružnice zunaj Evropske unije. V primeru dostopa iz držav zunaj Evropske unije v posameznem primeru, ki smo ga odobrili, smo z družbo Microsoft sklenili standardne pogodbe EU (standardne klavzule o varstvu podatkov). Da bi zagotovili ustrezno raven varstva podatkov pri prenosu osebnih podatkov v tretjo državo, kot so ZDA kot poseben primer, imamo, kot je opisano zgoraj, dodatne ukrepe v obliki najsodobnejših tehničnih in organizacijskih ukrepov, kot so npr. Izvedeni koncepti avtorizacije dostopa in šifriranja podatkovnih linij, podatkovnih baz in strežnikov.

 

Microsoft si pridržuje pravico do obdelave podatkov o strankah za svoje zakonite poslovne namene. Na to obdelavo podatkov s strani Microsofta nimamo vpliva. Če Microsoft Teams obdeluje osebne podatke v povezavi z zakonitimi poslovnimi nameni, je Microsoft neodvisni upravljavec teh dejavnosti obdelave podatkov in kot tak odgovoren za skladnost z vsemi veljavnimi predpisi o varstvu podatkov. Če potrebujete informacije o Microsoftovi obdelavi podatkov, si oglejte ustrezno Microsoftovo izjavo.

Spletni dogodki v družbi BASF se načeloma ne beležijo. Vendar se lahko v utemeljenih posameznih primerih izjemoma posname. V teh primerih bodo udeleženci posebej in izrecno obveščeni pred digitalnim dogodkom in na začetku srečanja.

Dodatne informacije lahko dobite pri svoji kontaktni osebi za spletni dogodek ali pri kontaktni osebi za varstvo podatkov v družbi BASF.

Kot kemijsko podjetje, ki se med drugim ukvarja z nevarnimi in škodljivimi snovmi, smo zainteresirani za zagotavljanje varnosti naših obratov in zaposlenih. Zato družba BASF na izbranih lokacijah v svojih prostorih izvaja videonadzor, če in kolikor je to potrebno za zagotavljanje varnostnih vidikov v družbi BASF. Javni prostori in zasebni prostori posameznikov (npr. zasebni vrtovi) se ne nadzorujejo. Družba BASF na kraju samem z znaki in piktogrami, nameščenimi v bližini sistema videonadzora, zagotavlja informacije o posebnem videonadzoru, ki se izvaja v vsakem posameznem primeru. 

Dodatne informacije o varstvu podatkov so na voljo pri ustreznem sistemu videonadzora.

BASF se želi predstaviti na čim več kanalih, biti dostopen strankam, ponudnikom storitev, drugim poslovnim partnerjem, prosilcem in zainteresiranim strankam ter promovirati teme in izdelke prek družabnih omrežij.

 

Osebne podatke obdelujemo, ko obiščete družbo BASF na kanalih družabnih medijev. Z različnimi kanali družbenih medijev vam želimo ponuditi široko paleto multimedijskih storitev in z vami izmenjati ideje o temah, ki so za vas pomembne. Poleg ustreznega ponudnika družabnega omrežja na naših kanalih družabnih medijev zbiramo in obdelujemo tudi osebne podatke uporabnikov. Za ustrezne namene obdelave podatkov in kategorije podatkov se sklicujemo na posamezne kanale družbenih medijev, ki so podrobneje pojasnjeni v nadaljevanju. 

 

Obdelava podatkov je načeloma namenjena naslednjim namenom: 

 

 • Komunikacija z obiskovalci kanala družbenih medijev družbe BASF; 
 • Obravnava poizvedb obiskovalcev naših kanalov družbenih medijev družbe BASF; 
 • zbiranje statističnih podatkov o dosegu družbenih medijskih kanalov družbe BASF; 
 • Izvajanje raziskav strank, trženjskih kampanj, tržnih analiz, loterij, tekmovanj ali podobnih promocij ali dogodkov; 
 • reševanje sporov in nesoglasij, vzpostavitev, uveljavljanje ali obramba pred pravnimi zahtevki ali sodnimi postopki, izvrševanje obstoječih pogodb. 

 

Obdelava vaših osebnih podatkov je potrebna za doseganje teh namenov.

V okviru naših dejavnosti v družbenih medijih uporabljamo tudi tehnologije tako imenovanega socialnega poslušanja ali socialnega spremljanja (v nadaljevanju "socialno poslušanje"), da bi dobili predstavo o zaznavanju naših izdelkov in storitev ter ugotovili morebitne možnosti za izboljšave. Pri tem ocenjujemo komentarje in prispevke zadevnega omrežja na družbenih omrežjih v skladu z iskalno zahtevo. Pregledamo lahko samo tiste prispevke, ki so jih uporabniki družabnega omrežja prosto dali na voljo neomejeni javnosti.

 

Zbrani podatki in obseg obdelave podatkov so na splošno odvisni od vrste in vsebine posamezne zahteve za iskanje ter prispevkov. Na primer, vpliva lahko objava v besedilni obliki ali naložena slikovna datoteka. 

 

Načeloma prejmemo le statistične informacije kot rezultate naših iskalnih zahtevkov. V posameznih primerih pa se nam lahko kot rezultati iskanja prikažejo tudi določene objave in komentarji, iz katerih lahko sklepamo tudi na osebne podatke posameznih uporabnikov, na primer zato, ker določene objave ali komentarji vsebujejo uporabniško ime uporabnika, ki je lahko tudi njegovo pravo ime. Takšni prispevki služijo izključno kot vzorčna reprodukcija želene slike razpoloženja. 

 

Naš najpomembnejši legitimni interes pri uporabi socialnega poslušanja je, da v javno dostopnih izjavah prepoznamo morebitne pomanjkljivosti naših izdelkov in storitev ter razpoloženje javnosti glede družbe BASF kot podjetja in tem, pomembnih za družbo BASF v javnem diskurzu, ter se lahko nanje ustrezno odzovemo. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v kontekstu socialnega poslušanja je čl. 1, točka f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). 

 

Pri izvajanju socialnega poslušanja uporabljamo zlasti storitve naslednjih ponudnikov:

 

Runtime Collective Ltd.

Suverena hiša

Church Street, 1. nadstropje

Brighton

E Sussex

BN1 1UJ

Združeno kraljestvo

 

Cision Nemčija GmbH

Westhafenplatz 1

D-60327 Frankfurt na Majni

Družba BASF je na splošno zastopana in dejavna v naslednjih družabnih omrežjih:

BASF-ove strani oboževalcev na Facebooku upravlja Meta Plaforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irska ("Facebook"), in sicer v družbenem omrežju Facebook. Ko obiščete naše oboževalske strani, Facebook obdeluje vaše osebne podatke v skladu s svojim pravilnikom o zasebnosti, ki ga najdete tukaj

Obdelujemo naslednje osebne podatke: 

 • vaše uporabniško ime na Facebooku ter komentarji, objavljeni na naših straneh za oboževalce, in sporočila, ki ste jih poslali prek naših strani za oboževalce. 
 • vaše dejavnosti na naših straneh oboževalcev prek storitve Facebook Insights, npr. obiski našega spletnega mesta, število interakcij, obiski in povprečno trajanje predvajanja videoposnetkov, informacije o tem, iz katerih držav in mest prihajajo naši obiskovalci, ter statistični podatki o splošnih odnosih naših obiskovalcev. 
 • Druge informacije, ki so potrebne za odzivanje na zahteve naših obiskovalcev ali za edinstveno identifikacijo naših obiskovalcev v naših sistemih.

Uporabljamo statistične podatke (obiski našega spletnega mesta, število interakcij, obiski in povprečno trajanje predvajanja videoposnetkov, podatki o tem, iz katerih držav in mest prihajajo naši obiskovalci, ter statistični podatki o razmerju med spoloma naših obiskovalcev) o uporabi strani oboževalcev, ki jih Facebook zagotavlja v anonimni obliki prek storitve Facebook "Insights". Sklepanje o posameznih uporabnikih in dostop do profilov posameznih uporabnikov s strani družbe BASF nista mogoča. 

Več o storitvi Facebook Insights tukaj

 

Zato BASF in Facebook veljata za "skupna upravljavca" v smislu GDPR in sta zato sklenila tako imenovano pogodbo o skupni odgovornosti, da bi izpolnila zahteve GDPR. Ta sporazum o skupni odgovornosti je na voljo tukaj: . Tu boste našli vse informacije, ki so pomembne za vas kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic do varstva podatkov.

 

Za opozarjanje uporabnikov na našo prisotnost podjetja na Facebooku in njegovo vsebino (objave) ter za pridobivanje novih sledilcev uporabljamo upravitelja oglasov na Facebooku. S to storitvijo lahko uporabnikom Facebooka, ki morda niso naročeni na naš kanal, na podlagi njihovih interesov in interakcij prikažemo našo vsebino in naš kanal kot priporočilo. Skupine oseb lahko določimo na podlagi splošnih značilnosti kraja prebivališča, starosti, spola, jezika in interesov. Izbira posameznih uporabnikov ni mogoča. Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je naš prevladujoči zakoniti interes za izboljšanje našega dosega v omrežju Facebook, čl. 6, odstavek 1, točka f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Poleg obdelave osebnih podatkov, omenjene v tem pravilniku o zasebnosti, BASF nima vpliva na obdelavo osebnih podatkov v zvezi z vašo uporabo strani za oboževalce.

Strani BASF na Instagramu upravlja družba Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irska. Ko obiščete strani BASF na Instagramu, Instagram obdeluje vaše osebne podatke v skladu s svojo politiko zasebnosti, ki jo najdete tukaj

 

Uporabljamo statistične podatke (obiski našega spletnega mesta, število interakcij, informacije o tem, iz katerih držav in mest prihajajo naši obiskovalci, ter statistične podatke o spolu naših obiskovalcev) o uporabi strani BASF na Instagramu, ki jih Instagram v anonimni obliki da na voljo prek storitve Instagram "Insights". Sklepi o posameznih uporabnikih in dostop do profilov posameznih uporabnikov s strani družbe BASF niso mogoči. 

 

Obdelujemo naslednje osebne podatke: 

 • vaše uporabniško ime na Instagramu ter komentarji na naših straneh BASF na Instagramu in sporočila, ki nam jih pošljete prek naših strani BASF na Instagramu. 
 • vaše dejavnosti na naših straneh BASF na Instagramu prek storitve Instagram Insights, npr. obiski našega spletnega mesta, obseg objav, informacije o tem, iz katerih držav in mest prihajajo naši obiskovalci, ter statistični podatki o razmerju med spoloma naših obiskovalcev. 
 • Druge informacije, ki so potrebne za odzivanje na zahteve naših obiskovalcev ali za edinstveno identifikacijo naših obiskovalcev v naših sistemih.

Za opozarjanje uporabnikov na našo prisotnost podjetja na Instagramu in njegovo vsebino (objave) ter pridobivanje novih sledilcev uporabljamo Facebook Ads Manager, ki ga pod istim imenom izdelka za Instagram ponuja tudi Meta Group. S to storitvijo lahko uporabnikom Instagrama, ki morda niso naročeni na naš kanal, na podlagi njihovih interesov in interakcij prikažemo našo vsebino in naš kanal kot priporočilo. Skupine oseb je mogoče opredeliti na podlagi splošnih značilnosti kraja prebivališča, starosti, spola, jezika in interesov. Izbira posameznih uporabnikov ni mogoča. Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je naš prevladujoči zakoniti interes za izboljšanje našega dosega na Instagramu, čl. 6, odstavek 1, točka f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

BASF-ove strani Twitter delujejo v družabnem omrežju Twitter, ki ga upravlja družba Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA.  Ko obiščete BASF-ove strani Twitter, se bodo osebni podatki zbirali in obdelovali v obsegu, opisanem v njegovi politiki zasebnosti. Politika zasebnosti je na voljo tukaj: . 

Uporabljamo statistične podatke (obiski našega spletnega mesta, število interakcij, informacije o državah in mestih, iz katerih prihajajo naši obiskovalci, ter statistične podatke o razmerju med spoloma naših obiskovalcev) o uporabi strani BASF na Twitterju, ki jih Twitter v anonimni obliki da na voljo prek storitve "Analytics". Iz tega ni mogoče sklepati o posameznih uporabnikih in dostopu do profilov posameznih uporabnikov družbe BASF. 

Obdelujemo naslednje osebne podatke: 

 • vaše uporabniško ime za Twitter in komentarji na naših straneh BASF na Twitterju ter sporočila, ki nam jih pošljete prek naših strani BASF na Twitterju. 
 • vaše dejavnosti na naših straneh BASF na Twitterju prek storitve Twitter Analytics, npr. obiski našega spletnega mesta, število interakcij, informacije o tem, iz katerih držav in mest prihajajo naši obiskovalci, ter statistični podatki o razmerju med spoloma naših obiskovalcev. 
 • Druge informacije, ki so potrebne za odzivanje na zahteve naših obiskovalcev ali za edinstveno identifikacijo naših obiskovalcev v naših sistemih. 

 

Vaših osebnih podatkov, razen vašega uporabniškega imena v Twitterju ali sporočila, ko nam pišete neposredno, ne shranjujemo in ne obdelujemo. 

V okviru naše korporativne prisotnosti na Twitterju nam Twitter zagotavlja tudi upravitelja oglasov na Twitterju, s katerim lahko opozarjamo na svojo korporativno identiteto in njeno vsebino na način, ki je usmerjen v ciljno skupino.  Ciljne skupine lahko opredelimo na podlagi splošnih značilnosti kraja prebivališča, starosti, spola, jezika in interesov. Izbira posameznih uporabnikov ni mogoča. Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je naš prevladujoči zakoniti interes za izboljšanje našega dosega na Instagramu, čl. 6, odstavek 1, točka f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Strani LinkedIn družbe BASF upravlja LinkedIn, družbeno omrežje družbe LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska ("LinkedIn"). Ko obiščete BASF-ove strani LinkedIn, LinkedIn obdeluje vaše osebne podatke v skladu s svojim pravilnikom o zasebnosti, ki ga najdete tukaj

Obdelujemo naslednje osebne podatke: 

 • Vaše uporabniško ime LinkedIn ter komentarji na naših straneh BASF LinkedIn in sporočila, ki nam jih pošljete prek naših strani BASF LinkedIn. 
 • Druge informacije, ki so potrebne za odzivanje na zahteve naših obiskovalcev ali za edinstveno identifikacijo naših obiskovalcev v naših sistemih. 

 

Poleg tega uporabljamo naslednje storitve, ki jih ponuja LinkedIn:

Za opozarjanje na naše izdelke uporabljamo upravitelja kampanj LinkedIn, ki ga zagotavlja LinkedIn. S programom LinkedIn Campaign Manager določimo ciljne skupine na podlagi naslednjih meril:

 • Lokacija (npr. država, regija, mesto)
 • Podjetja (npr. poslovni sektorji, imena, velikost)
 • interesi (npr. skupine članov, interesi)
 • poklicne izkušnje (npr. nazivi delovnih mest, funkcije, delovna doba, znanja in spretnosti)
 • Izobrazba (npr. diplome, šole, področja študija)
 • Demografski podatki (npr. spol, starost)

 

LinkedIn na podlagi svojega algoritma prikaže našo vsebino na svoji platformi uporabnikom, ki ustrezajo določeni ciljni skupini. Pravna podlaga za to vrsto obdelave je člen. 1, točka f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

V svojem poslovnem računu LinkedIn prikazujemo vsebino, ki vam je predstavljena na podlagi obdelave, opisane v točki 4a tega pravilnika o zasebnosti. Če sodelujete z navedeno vsebino, npr. tako, da se naročite na prenos ali pretakanje videoposnetka ali drugega ponujenega sredstva, kot je bela knjiga, obdelujemo vaše vnesene kontaktne podatke (npr. ime, e-poštni naslov in podjetje), da vam s pošiljanjem zasebnih sporočil ali objav posredujemo informacije o izdelkih in storitvah, povezanih z zadevno vsebino.

 

Vaše osebne podatke hranimo v upravitelju kampanj LinkedIn. V primeru tehnične podpore lahko do vaših osebnih podatkov dostopajo ekipe družbe LinkedIn Inc. s sedežem na naslovu 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, ZDA. ZDA so država, v kateri raven varstva podatkov ni primerljiva z EU. Z naročilom na naše vsebine izrecno soglašate s prenosom svojih osebnih podatkov v ZDA.

 

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo je vaša privolitev, čl. 6, odst. 1(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete tako, da pošljete sporočilo predstavniku družbe BASF, ki lahko stopi v stik z vami.

Statistične informacije (obiski našega spletnega mesta, število interakcij, informacije o tem, iz katerih držav in mest prihajajo naši obiskovalci, ter statistični podatki o področju dela naših obiskovalcev) uporabljamo v povezavi z uporabo naše strani podjetja LinkedIn, ki jih LinkedIn zagotavlja v anonimni obliki prek storitve LinkedIn "Analytics". Sklepanje o posameznih uporabnikih in dostop družbe BASF do profilov posameznih uporabnikov nista mogoča. 

 

Ker BASF obdeluje in shranjuje vaše osebne podatke, kot je opisano v prejšnjem odstavku, BASF in LinkedIn veljata za "skupna upravljavca" v smislu GDPR in sta zato sklenila tako imenovano pogodbo o skupni odgovornosti za izpolnjevanje zahtev GDPR. Ta sporazum o skupnem upravljavcu je na voljo na spletnem naslovu tukaj. Tu boste našli vse informacije, ki so pomembne za vas kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic do varstva podatkov.

 

Poleg obdelave osebnih podatkov, omenjene v tem pravilniku o zasebnosti, BASF nima vpliva na obdelavo osebnih podatkov v zvezi z vašo uporabo naše strani podjetja LinkedIn.

Strani BASF XING se upravljajo v družabnem omrežju XING, ki ga upravlja družba XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija ("XING"). Ko obiščete strani BASF XING, XING obdeluje vaše osebne podatke v skladu s svojo politiko zasebnosti, ki si jo lahko ogledate tukaj

 

Uporabljamo statistične podatke (število interakcij, statistične podatke o starostni sestavi in delovnih razmerjih naših obiskovalcev) o uporabi strani BASF XING, ki jih XING v anonimni obliki da na voljo prek svoje statistične storitve. Sklepanje o posameznih uporabnikih in dostop do profilov posameznih uporabnikov s strani družbe BASF nista mogoča.

 

Obdelujemo naslednje osebne podatke: 

 • vaše uporabniško ime XING ter komentarji na naših straneh BASF XING in sporočila, ki nam jih pošljete prek naših strani BASF XING. 
 • Vaša dejavnost na naših straneh BASF XING prek statistične storitve XING, npr. obseg interakcij, statistični podatki o starostni sestavi in delovnih razmerjih naših obiskovalcev. 
 • Druge informacije, ki so potrebne za odzivanje na zahteve naših obiskovalcev ali za edinstveno identifikacijo naših obiskovalcev v naših sistemih.

BASF-ov kanal YouTube na video platformi YouTube upravlja družba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.  Ko obiščete BASF-ov kanal YouTube, YouTube zbira in obdeluje osebne podatke, če je to določeno v njegovi politiki zasebnosti. Pravilnik o zasebnosti je na voljo tukaj: . 

 

Uporabljamo statistične podatke (obiski našega spletnega mesta, število interakcij, povprečno trajanje predvajanja videoposnetkov, informacije o državah in mestih, iz katerih prihajajo naši obiskovalci, ter statistične podatke o razmerju med spoloma naših obiskovalcev) o uporabi kanala BASF YouTube, ki jih YouTube zagotavlja v anonimni obliki prek storitve "Analytics". Sklepanje o posameznih uporabnikih in dostop do profilov posameznih uporabnikov s strani družbe BASF nista mogoča. 

 

Obdelujemo naslednje osebne podatke: 

 • vaše uporabniško ime v YouTubu in komentarji, objavljeni na našem kanalu BASF YouTube. 
 • vaše dejavnosti na našem kanalu YouTube družbe BASF prek storitve YouTube Analytics, npr. obiski našega spletnega mesta, obseg interakcij, povprečno trajanje predvajanja videoposnetkov, informacije o tem, iz katerih držav in mest prihajajo naši obiskovalci, ter statistični podatki o razmerju med spoloma naših obiskovalcev. 
 • Druge informacije, ki so potrebne za odzivanje na zahteve naših obiskovalcev ali za edinstveno identifikacijo naših obiskovalcev v naših sistemih. 

 

Vaših osebnih podatkov, razen vašega uporabniškega imena v YouTubu in vašega komentarja, ko komentirate naš videoposnetek ali kako drugače stopite v stik z nami, ne shranjujemo ali obdelujemo.

V naših kanalih YouTube uporabljamo Googlove oglase, ki so storitev družbe Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA (v nadaljevanju "Google"). Google Ads nam omogoča, da v YouTubu zaženemo oglase z opredelitvijo občinstev. Za določanje, kdo vidi naše videoposnetke, uporabljamo različna merila, ki jih ponuja Google, kot so lokacija, starost in interesi.

 

Poleg tega v YouTubu uporabljamo ponovno trženje, da gledalcem v YouTubu in partnerskih spletnih mestih z videoposnetki prikazujemo prilagojene oglase na podlagi njihovih prejšnjih interakcij z našimi videoposnetki ali našim kanalom YouTube. V ta namen ustvarjamo kampanje ponovnega trženja, ki dosežejo ljudi, ki so na YouTubu izvedli dejanja, kot so npr:

 • Gledali kateri koli videoposnetek kanala BASF
 • Ogledali ste si nekatere videoposnetke družbe BASF
 • ogled katerega koli videoposnetka ali njegovega predogleda v kanalu BASF
 • ogledi določenih videoposnetkov (kot oglasi)
 • Naročeni na kanal družbe BASF
 • Obiščite domačo stran kanala BASF
 • Všeč mi je kateri koli videoposnetek kanala BASF 
 • Na seznam predvajanja je dodan kateri koli videoposnetek kanala BASF
 • deljenje katerega koli videoposnetka kanala družbe BASF 

 

Pri uporabi Googlovih oglasov v YouTubu nikoli ne moremo identificirati posameznega uporabnika. Pravna podlaga za to obdelavo je čl. 1, točka f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

 

Googlov pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate tukaj:.

V našem podjetju imajo dostop do vaših zgoraj navedenih osebnih podatkov samo osebe in subjekti, če jih potrebujejo za izpolnjevanje zgoraj navedenih namenov.

Sodelujemo tudi s ponudniki storitev. Ti ponudniki storitev delujejo le v skladu z našimi navodili in so pogodbeno zavezani k spoštovanju veljavnih zahtev za varstvo podatkov. 

 

V nasprotnem primeru bomo vaše podatke posredovali tretjim osebam le, če:

 • ste podali izrecno privolitev v skladu s čl. 6, odst. 1, stavek 1, črka a Splošne uredbe o varstvu podatkov,
 • razkritje je potrebno v skladu s členom. 1, stavek 1, črka f, Splošne uredbe o varstvu podatkov za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov in ni razloga za domnevo, da imate prevladujoč legitimni interes, da se vaši podatki ne razkrijejo,
 • obstaja pravna obveznost za prenos v skladu s čl. 1, stavek 1, črka c Splošne uredbe o varstvu podatkov, ali
 • to je zakonsko dopustno in potrebno za izpolnjevanje pogodbenih razmerij z vami v skladu s členom 6(1), stavek 1(1), točka b Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Vaši osebni podatki bodo posredovani ponudnikom storitev v tretji državi le, če bodo izpolnjene posebne zahteve iz člena 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 44 in naslednjih. GDPR. Če in kolikor se ponudniki storitev nahajajo v tretji državi, je možno, da se strežniki zadevnega ponudnika storitev nahajajo v tretji državi ali da se strežniki nahajajo v EU, vendar so v podpornih primerih dostopni iz tretje države. V nekaterih tretjih državah raven varstva podatkov ni enakovredna ravni varstva podatkov v EU, saj imajo lahko organi poenostavljen dostop do osebnih podatkov ali pa so pravice zoper takšne ukrepe omejene. Če in kolikor podate soglasje, se izrecno strinjate s prenosom osebnih podatkov v zadevno tretjo državo.

Če med obdobjem shranjevanja (npr. v okviru izjave o privolitvi) ni izrecne izjave o privolitvi, bodo osebni podatki posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, izbrisani, če niso več potrebni za izpolnitev namena shranjevanja, razen če zakonske obveznosti hrambe (npr. poslovne in davčne obveznosti hrambe) izključujejo izbris.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov imate spodaj opisane pravice. Uveljavljanje teh pravic je za vas brezplačno. Vendar boste morda morali svojo identiteto dokazati z dvema dejavnikoma. Za uveljavljanje vaših pravic si bomo v skladu s svojimi zakonskimi obveznostmi razumno prizadevali.

 

Če želite uveljavljati svoje pravice, se obrnite na nas na kakršen koli način Kontaktni podatki so na voljo v razdelku "Stiki s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov" in na strani z odtisom ali izjavo o omejitvi odgovornosti.

 

Pravica do dostopa: Od upravljavca lahko zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas (15. člen GDPR). Če imate neposreden dostop do svojih podatkov prek portalov/samopostrežnih storitev, se šteje, da je pravica do informacij izpolnjena. 

Pravica do popravka: Če so vaši osebni podatki nepravilni, imate pravico zahtevati njihov popravek (člen 16 GDPR).

Pravica do preklica izjave o privolitvi: Če obdelava vaših podatkov temelji na vaši privolitvi, imate v skladu s členom 7(3) GDPR pravico, da jo kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost do tedaj opravljene obdelave. Preklic lahko izjavite pisno, po elektronski pošti in po potrebi v okviru ponujene storitve.

Pravica do ugovora v primeru obdelave za zaščito zakonitih interesov: Če vaše podatke obdelujemo zaradi varovanja zakonitih interesov, lahko tej obdelavi ugovarjate v skladu s členom 21 GDPR iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja. Nato vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do izbrisa: pod pogoji iz člena 17 GDPR imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov. To velja na primer, če prekličete dano soglasje ali če podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani.

Pravica do omejitve obdelave: V skladu s pogoji iz člena 18 GDPR imate pravico zahtevati omejitev obdelave podatkov, ki se nanašajo na vas.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Če ste nam osebne podatke posredovali sami, imate v skladu s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico, da od nas zahtevate prenos neposredno k drugemu upravljavcu ali v drugo organizacijo. Prav tako imate pravico zahtevati, da vam sami zagotovimo podatke v strojno berljivi obliki. Vendar to velja le, če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali na podlagi pogodbe ali v okviru pogajanj o pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi postopki.

Pravica do vložitve pritožbe: Pravica do pritožbe: Pritožbo lahko vložite pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov iz te izjave o varstvu podatkov (kontaktni podatki so navedeni zgoraj) ali pri nadzornem organu, zlasti v državi članici vašega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve.

V vsakem primeru se lahko obrnete na: