04. maj 2018
Novice in mediji

V prvem četrtletju je skupina BASF objavila rast dobička; napoved za leto 2018 potrjena

Prvo četrtletje 2018:

 • Prodaja 16,6 milijard evrov (minus 1 %)
 • EBIT pred posebnimi postavkami 2,5 milijard evrov (plus 2 %)
 • EBIT 2,5 milijard evrov (plus 3 %)
 • Denarna sredstva iz operativnih dejavnosti v višini 1,2 milijardi evrov (plus 48 %); prosti denarni tok v višini 604 milijonov evrov (plus 538 milijonov evrov)

Napoved za 2018:

 • Majhna rast prodaje, ki je predvsem posledica večjega obsega prodaje
 • Pričakuje se, da bo dobiček iz poslovanja (EBIT) rahlo nad nivojem leta 2017

5/2018

»Zadovoljni smo z razvojem v prvem četrtletju 2018, imeli smo dober začetek leta,« je na letni skupščini delničarjev v Mannheimu v Nemčiji poudaril dr. Kurt Bock, predsednik uprave izvršnih direktorjev podjetja BASF SE. Prihodki od poslovanja (EBIT) pred posebnimi postavkami so v prvem četrtletju leta 2018 višji za 55 milijonov evrov kot v enakem obdobju preteklega leta in znašajo 2,5 milijard evrov. To izhaja predvsem iz znatnega izboljšanja zaslužkov v segmentu kemikalij ter segmentu nafte in plina. Prodaja se je v primerjavi s prvim četrtletjem 2017 zmanjšala za 211 milijonov evrov na 16,6 milijard evrov. To je bilo mogoče pripisati negativnim učinkom valute (- 8 %) v vseh segmentih. Višje prodajne cene (+5 %), še posebej v segmentu funkcionalnih materialov in rešitev ter v segmentu kemikalij, in višji volumni (+2 %) so imeli pozitiven vpliv na prodajo. Vsi segmenti, z izjemo segmenta proizvodov za plemenitenje, so zabeležili rast obsega.

EBIT se je v primerjavi s prvim četrtletjem v 2017 zvišal za 70 milijonov evrov na 2,5 milijard evrov. Prihodki pred davki in manjšinjskimi deleži so zrasli za 63 milijonov evrov na 2,3 milijarde evrov. Davčna stopnja se je z 22,9 % povečala na 24,7 %, večinoma kot rezultat višjih dobičkov podjetij v državah z višjo davčno stopnjo, kot je Norveška. Čisti prihodki so padli za 30 milijonov evrov na 1,7 milijard evrov. Čisti dobiček na delnico je bil 1,83 evrov v prvem četrtletju letošnjega leta, lani pa 1,86 evrov. Čisti dobiček na delnico, prilagojen za posebne postavke in amortizacijo neopredmetenih sredstev, je znašal 1,93 evrov (prvo četrtletje 2017: 1,97 evrov).

Denarni tok iz operativnih dejavnosti v prvem četrtletju 2018 je znašal 1,2 milijardi evra, 398 miljionov evrov več kot v enakem obdobju lani. Takšen rezultat lahko primarno pripišemo nižji stopnji denarnih sredstev, vezanih v neto obratni kapital, večinoma iz terjatev. Glavni izravnalni dejavniki so bili nižja amortizacija neopredmetenih sredstev in premoženja, posestva ter opreme. Prosti denarni tok se je iz 66 milijonov evrov v predhodnem letu zvišal na 604 milijone evrov. K zvišanju sta prispevala višnji denarni tok iz operativnih dejavnosti in nižja plačila za premoženje, posestvo in opreme ter neopredmetena sredstva.

Dr. Kurt Bock je potrdil napoved za celotno leto 2018. Ob zaključku letne skupščine delničarjev se bo Bock upokojil. Funkcijo predsednika uprave izvršnih direktorjev podjetja BASF SE bo prevzel dr. Martin Brudermüller, ki je od leta 2006 član uprave izvršnih direktorjev podjetja BASF SE, podpredsednik od leta 2011 in glavni direktor za tehnološki razvoj od leta 2015. Funkcijo podpredsednika bo prevzel glavni finančni direktor dr. Hans-Ulrich Engel.

Predlagana dividenda 3,10 evrov na delnico


Upravni odbor in nadzorni svet sta na letnem srečanju delničarjev predlagala dvig dividende za 0,10 evrov na 3,10 evrov. Delnica družbe BASF tako ponovno ponuja privlačno dividendno donosnost v višini 3,4 % na podlagi cene delnice 91,74 evrov v letu 2017. Skupno izplačilo delničarjem družbe BASF SE v višini 2,8 miljard evrov bo izplačano 9. maja. »Naša dividendna politika predstavlja zanesljivost in trajnost. To je obljuba, ki se jo držimo,« je delničarjem v Mannheimu dejal Bock.

Napoved za 2018 potrjena

Pričakovanja družbe BASF za globalno gospodarsko okolje v 2018 ostajajo nespremenjena:

 • Rast bruto domačega proizvoda: +3,0 %
 • Rast industrijske proizvodnje: +3,2 %
 • Rast kemične proizvodnje: +3,4 %
 • Povprečni tečaj med ameriškim dolarjem in evrom na ravni 1,20 dolarjev za evro
 • Povprečna cena nafte (Brent) 65 dolarjev na sodček

BASF je potrdil napoved prodaje in prihodkov za BASF Group iz letnega poročila 2017, ki navaja, da namerava podjetje nekoliko povečati prodajo in EBIT pred posebnimi postavkami ter napoveduje rahel upad dobička iz poslovanja. "V 2018 želimo nekoliko povečati EBIT pred posebnimi postavkami," je še izpostavil Bock in zaključil: »To je ambiciozna napoved, saj je bilo leto 2017 zelo dobro leto za BASF.«

O BASF

V BASF ustvarjamo kemijo za trajnostno prihodnost. Združujemo gospodarski uspeh z varstvom okolja in družbene odgovornosti. Približno 115.000 zaposlenih v koncernu BASF s svojim delom prispeva k uspehu naših strank v skoraj vseh sektorjih in v skoraj vseh državah na svetu. Naš portfelj je sestavljen iz petih segmentov: kemikalije, proizvodi za plemenitenje, funkcionalni materiali in rešitve, kmetijske rešitve ter nafte in plina. BASF je v letu 2017 ustvaril prodajo v višini 64,5 milijard evrov. Delnice družbe BASF kotirajo na borzi v Frankfurtu (BAS), Londonu (BFA) in Zürichu (BAS). Več informacij o družbi BASF je na  voljo na spletni strani www.basf.com

Napovedna izjava

To sporočilo vsebuje v prihodnost usmerjene izjave. Te izjave temeljijo na aktualnih ocenah in napovedih vodstva BASF ter na informacijah, ki so trenutno na voljo. Ne gre za zagotovila o poslovanju v prihodnosti, saj obstajajo določena tveganja in negotovosti, ki jih je težko predvideti in temeljijo na domnevah o prihodnjih dogodkih, ki so lahko nenatančne. Mnogi dejavniki lahko vplivajo na to, da bodo dejanski rezultati, poslovanje ali dosežki BASF bistveno drugačni, kot izražajo ali implicirajo te izjave. BASF ne prevzema nobene odgovornosti za posodabljanje v prihodnost usmerjenih izjav, ki jih vsebuje ta objava. 

BASF-Vorstandsvorsitzender Dr. Kurt Bock während seiner Rede zur Hauptversammlung.

Dr. Kurt Bock, Chairman of the Board of Executive Directors of BASF SE, speaking to the Annual Shareholdersâ  Meeting, BASF-Vorstandsvorsitzender Dr. Kurt Bock während seiner Rede zur Hauptversammlung.

Dr. Kurt Bock, Chairman of the Board of Executive Directors of BASF SE, speaking to the Annual Shareholders’ Meeting
BASF 1.jpg
Last Update 04. maj 2018