31. julij 2020
Novice in mediji

BASF izračunal CO2 odtis za vse svoje prodajne izdelke

  • BASF kot prvo kemično podjetje s transparentnimi podatki o emisijah za celoten portfelj približno 45.000 izdelkov
  • Podatki BASF Verbund in nove digitalne aplikacije pomagajo BASF-ovim strankam, da lahko natančneje izmerijo in zmanjšajo ogljični odtis svojih dejavnosti in končnih izdelkov
  • BASF že zdaj ponuja izdelke z zmanjšanim ogljičnim odtisom na osnovi obnovljivih ali recikliranih surovin v skladu s pristopom z masno bilanco

BASF bo svojim strankam zagotovil vpogled v skupno količino emisij CO2, t. i.  "ogljični odtis" za vsakega od svojih izdelkov. Ogljični odtis izdelka (angl. Product Carbon Footprint – PCF) zajema vse emisije toplogrednih plinov tekom nastajanja izdelka, dokler produkt ne zapusti tovarne: od kupljene surovine do porabe energije v proizvodnih procesih.

»Trajnostni razvoj in digitalizacija sta ključna elementa naše poslovne strategije, ki jo dosledno izvajamo. Z izračunom ogljičnega odtisa združujemo oboje, prav tako pa našim strankam omogočamo transparenten vpogled v specifične emisije za vsakega od BASF-ovih produktov. To nam omogoča, da skupaj s strankami razvijamo načrte za zmanjševanje emisij CO2 vzdolž celotne vrednostne verige vse do končnega izdelka, namenjenega potrošniku,« pravi dr. Martin Brudermüller, predsednik uprave izvršnih direktorjev BASF SE.

V BASF-u računajo ogljični odtis za posamezne izdelke že vse od leta 2007. Z lastno digitalno rešitvijo pa bodo lahko v BASF-u izračunali ogljični odtis za približno 45.000 prodajnih izdelkov na svetovni ravni. V prihodnjih mesecih bodo pričeli z nekaterimi izbranimi segmenti izdelkov in odjemalcev, načrtujejo pa, da bodo podatki o ogljičnem odtisu za celoten portfelj na voljo do konca leta 2021.

»Vprašanja v zvezi z varstvom podnebja postajajo vse pomembnejša tudi za naše stranke. Z zanesljivimi podatki jim bomo lahko tako v prihodnje pomagali pri doseganju njiihovih podnebnih ciljev,« je povedal Christoph Jäkel, vodja korporativnega trajnostnega razvoja. »S pomočjo PCF bodo lahko naše stranke ugotovile, kje natanko bi se lahko izognile izpustu toplogrednih plinov. Že sedaj pa jim ponujamo možnost zmanjšanja ogljičnega odtisa izbranih izdelkov z uporabo alternativnih surovin in obnovljivih virov energije.«

Dober primer je BASF-ov pristop z biomasno bilanco, pri čemer fosilne vire nadomestijo z obnovljivimi surovinami iz organskih odpadkov in rastlinskimi olji v proizvodnji Verbund ter matematično dodelijo prodajnemu izdelku. Drug primer pristopa z masno bilanco je projekt ChemCyclingTM. BASF je z letošnjim letom svojim strankam pričel ponujati prve izdelke v komercialnih količinah, za proizvodnjo katerih se uporablja kemično recikliran plastični odpad kot surovino na začetku vrednostne verige. BASF-ovi prodajni izdelki iz obeh pristopov imajo enake lastnosti kot izdelki iz izključno fosilnih surovin – a z manjšim ogljičnim odtisom.

Varstvo podnebja je pomemben del BASF-ove strategije. V podjetju BASF so si zastavili cilj, da ohranjajo emisije, povezane s proizvodnjo izdelkov, do leta 2030 stalne kljub nadaljnji rasti. V BASF-u si prizadevajo za tristranski pristop, ki sestoji iz povečanja učinkovitosti proizvodnje in procesov, odkupa električne energije iz obnovljivih virov in razvoja povsem novih procesov z nizkimi emisijami.

Potrebni so primerljivi standardi

BASF uporablja metode za ocenjevanje trajnosti že 25 let. To vključuje zbiranje in obdelavo podatkov za merjenje prispevkov k trajnosti, na primer v SEEBalance® ali Sustainable Solution Steering. BASF-ov izračun PCF temelji na obsežnih podatkih iz zbirke emisij v lastni proizvodni mreži in na visoko kakovostnih povprečnih podatkih za odkupljene surovine ter energijo. Metodologija sledi splošnim standardom za analizo življenjskega kroga, kot sta ISO 14044 in ISO 14067, pa tudi proizvodnim standardom po protokolu o toplogrednih plinih.

Podjetje BASF se je zavezalo k uvedbi specifičnih smernic za izračun PCF-jev v kemični industriji, da bi ustvarili enake konkurenčne pogoje širom cele industrije in primerljivost izdelkov. "Pri promociji standardizacije sodelujemo z različnimi partnerji,” je še dejal Jäkel.

Headquarters_of_the_BASF_Group_Ludwigshafen.jpg
Last Update 31. julij 2020