11. marec 2021
Novice in mediji

BASF krepi svoje inovacije na področju trajnostnega kmetijstva

  • Nenehne raziskave in razvoj bodo koristili kmetom, okolju in družbi
  • Semena, fitofarmacevtska sredstva in digitalne storitve za vedno bolj trajnostne kmetijske rešitve
  • Potrjen napovedan največji prodajni potencial v višini več kot 7,5 milijarde evrov

BASF povečuje svojo dejavnost na področju raziskav in razvoja (R&D) trajnostnih kmetijskih inovacij, s čimer pomaga kmetom, da lahko premagujejo okoljske in gospodarske izzive ter se spoprijemajo s povečanim povpraševanjem po trajnostno pridelani hrani. Z rešitvami, ki bodo na trgu predstavljene tekom naslednjega desetletja, načrt podpira cilj podjetja, da poveča prodajni delež kmetijskih rešitev s pomembnim prispevkom k trajnosti za 7 % na leto. Do leta 2030 bo več kot 30 večjih R&D projektov dopolnilo BASF-ovo povezano ponudbo semen in izdelkov za obdelavo semen, kemičnih in bioloških rešitev ter digitalnih storitev, kar vodi do ocenjenega največjega prodajnega potenciala v višini več kot 7,5 milijarde evrov. Leta 2020 je družba BASF porabila 840 milijonov evrov za raziskave in razvoj na področju rešitev v kmetijstvu, kar predstavlja približno 11 % prodaje v tem segmentu. V letošnjem letu bo podjetje še naprej intenzivno vlagalo v raziskave in razvoj inovacij v kmetijstvu.

»BASF je vodilna sila na področju trajnostnih kmetijskih rešitev. Poleg razvijanja inovacij nudimo tudi povezano ponudbo, ki združuje učinkovite izdelke ter nove tehnologije in storitve, prilagojene potrebam kupcev in njihovim različnim poljedelskim sistemom po vsem svetu,« je povedal Vincent Gros, predsednik BASF-ovega sektorja za rešitve v kmetijstvu. BASF se zavzema za ambiciozne trajnostne cilje v svojem kmetijskem segmentu do leta 2030: Poleg povečanja deleža trajnostnih kmetijskih rešitev v letni prodaji, bodo kmetom pomagali zmanjšati emisije CO2 za 30 % na tono pridelanih pridelkov. Podjetje si še naprej prizadeva doseči, da bi se digitalne tehnologije do leta 2030 kumulativno uporabljale na več kot 400 milijonih hektarjev kmetijskih zemljišč, ter hkrati zagotoviti varno uporabo svojih izdelkov. BASF se prav tako zavzema za razvoj rešitev, ki spodbujajo preobrazbo prehranskega sistema na bolje. »Trajnost je vključena v celoten proces raziskav in razvoja. Vodi nas pri razvoju inovacij, ki kmetom pomagajo pridelati več in boljše, ter hkrati ohranjati naravne vire,« je poudaril Gros.

Povezana ponudba za produktivno in okolju prijazno kmetovanje

Ocenjuje se, da bodo morali kmetje leta 2050 nahraniti 9,7 milijarde ljudi, kar bo zahtevalo 50-odstotno povečanje produktivnosti, k čemur pa lahko pomembno prispeva prav digitalizacija. Podjetje zato razvija digitalne tehnologije skupaj z drugimi novostmi v vseh delih svojega portfelja. Ta kombinacija kmetom omogoča doseganje boljših donosov na obstoječih obdelovalnih površinah, hkrati pa pomaga ohranjati biotsko raznovrstnost.

Novembra 2020 sta BASF in Bosch podpisala sporazum o skupni naložbi za vstop na svetovni trg in prodajo pametnih rešitev v kmetijstvu iz enega samega vira. S skupno naložbo, ki jo morajo odobriti pristojni organi za konkurenco, družbi načrtujeta, da bosta letos na trg uvedli rešitev pametnega pršenja (Smart Spraying). Nova tehnologija prepoznava plevel in omogoča natančno uporabo herbicidov. Zahvaljujoč temu se porabi manjša količina herbicidov, kar poveča produktivnost rabe zemljišč in zmanjša vpliv na okolje. Poleg tega novi poslovni model, ki temelji na rezultatih, xarvio® HEALTHY FIELDS, kmetom nudi prilagojeno in optimizirano strategijo zaščite pridelkov tudi glede na teren in letne čase, kar jim omogoča doseganje dogovorjenih predvidenih donosov. Tako se podjetje odziva na izzive sodobnega kmetijstva, zahteve družbe in politične akcijske načrte ter prispeva k bolj trajnostnemu kmetijstvu. BASF-ova povezana ponudba poleg tega vključuje razvoj odpornosti proti herbicidom in kemične zaščite pridelkov, prilagojene tem lastnostim. V kombinaciji z rešitvami za zatiranje plevela pred vznikanjem omogočajo kmetijstvo brez oranja, kar zmanjšuje emisije CO2 iz tal in erozijo tal ter spodbuja nastanek humusa.

Dohajanje naraščajočega povpraševanja po trajnostno pridelani hrani

Za nenehno usmerjanje portfelja izdelkov k še bolj trajnostnim rešitvam BASF v zgodnjih fazah raziskav in razvoja uporablja metodo upravljanja trajnosti rešitev (Sustainable Solution Steering), ki je edinstvena v tej panogi in je že prestala zunanjo neodvisno revizijo. »Pristop k rešitvam v kmetijstvu, ki temeljijo na raziskavah in razvoju, se je v zadnjih desetletjih temeljito spremenil. Uspešno spodbujamo trajnostne inovacije, pri čemer enako pozornost namenjamo prihodnjim potrebam kmetov, družbe in okolja,« je dejal Peter Eckes, predsednik BASF-ove enote za bioznanstvene raziskave.

Napredni portfelj insekticidov BASF je primer uspešnega upravljanja trajnosti rešitev. Vključuje rešitve, ki povečujejo kmetijsko produktivnost in zmanjšujejo vpliv na okolje, hkrati pa ustvarjajo dodano vrednost za družbo. Aktivna sestavina Axalion™, ki jo je razvil BASF in čaka na odobritev pristojnih organov, je zadnja takšna BASF-ova inovacija na področju insekticidov. Zahvaljujoč naprednemu načinu delovanja pomaga kmetom, da zaščitijo svoj pridelek brez negativnega vpliva na organizme v tleh in vodi ter na ptice. Izdelki na osnovi aksaliona, v kolikor se uporabljajo v skladu z navodili na nalepki, ne vplivajo na koristne žuželke. Nova spojina je tudi pomembno orodje za preprečevanje odpornosti proti insekticidom. Ostali primeri so nedavno predstavljeni, regionalno prilagojeni izdelki na osnovi Inscalis® za Severno Ameriko, Južno Ameriko in Azijo kot tudi prve registracije Broflanilida na svetu v Južni Ameriki ter Aziji.

Nove sorte BASF-ovih semen kmetom pomagajo pri pridelavi dovolj zdrave in cenovno dostopne hrane na okolju prijazen način. Najnovejše različice BASF-ovih semen špinače, na primer, so odporne na peronosporo, eno najbolj uničujočih glivičnih bolezni. Preprečujejo popolno izgubo pridelka, pokrivajo vse rastne čase in imajo pomemben tržni delež v sveži ekološki špinači. Te lastnosti predstavljajo dodano vrednost za pridelovalce, predelovalce, trgovce na drobno in potrošnike. BASF vlaga tudi v raziskave notranjih sistemov gojenja, kot je gojenje solate v hidroponskih sistemih. Le-ti potrebujejo manj zemlje, porabijo manj vode v primerjavi s tradicionalnim gojenjem na prostem in zmanjšajo potrebo po običajni zaščiti rastlin. Sobna tehnologija gojenja omogoča gojenje solate ne glede na zemljepisno lego, zato jo lahko gojimo bližje potrošniku. S tem se izognemo prevozu na dolge razdalje in zmanjšamo s tem povezane emisije.

Če želite izvedeti več o BASF-ovih inovacijah na področju kmetijstva, obiščite spletno stran www.AgInnovation.basf.com

Last Update 11. marec 2021