15. december 2021
Novice in mediji

BASF-ova tiskovna konferenca o raziskavah 2021: Trajnost se začne pri raziskavah

  • BASF predstavlja rešitve za trajnostno mobilnost in kmetijstvo
  • Napredni kemični procesi in izdelki lahko prispevajo k zmanjšanju emisij CO2

 

Kemična industrija s svojimi inovativnimi procesi in izdelki pomembno prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. BASF-ovi raziskovalci s svojim delom že prispevajo k uresničevanju trajnostne transformacije.

Aktualne primere inovacij iz BASF-ovega raziskovalnega programa za mobilnost in kmetijstvo, kot so napredne hladilne tekočine za električne avtomobile ali nove tehnologije za natančno aplikacijo v kmetijstvu, je danes na tiskovni konferenci podjetja predstavila dr. Melanie Maas-Brunner, članica izvršnega odbora in direktorica za tehnološki razvoj družbe BASF SE, skupaj z BASF-ovimi znanstveniki.

»Preobrazba v smeri trajnosti se začne pri raziskavah,« je dejala Maas-Brunnerjeva. BASF je na tem področju zelo dobro pozicioniran, z edinstveno raziskovalno in razvojno organizacijo ter okoli 10.000 zaposlenimi po vsem svetu. »Da bi še lažje premagovali izzive te preobrazbe in bili pri tem dolgoročno uspešni, se moramo še bolj približati našim strankam in izkoristiti prednost našega znanja in izkušenj,« je še dodala Maas-Brunnerjeva.

Prav zaradi tega bo podjetje reorganiziralo svoje raziskovalne dejavnosti po vsem svetu. Poslovno-raziskovalne enote, ki so bile doslej del treh raziskovalnih oddelkov, bodo sedaj del operativnih oddelkov in tako še tesneje usklajene s potrebami strank. V prihodnosti bo BASF tiste raziskovalne dejavnosti, ki so relevantne za več oddelkov, združil v osrednji raziskovalni oddelek s prisotnostjo po vsem svetu.

BASF si je zastavil ambiciozne trajnostne cilje. Podjetje želi dodatno pospešiti razvoj procesov brez CO2 in krožnega gospodarstva, pa tudi širitev digitalizacije. Poleg tega BASF podpira svoje stranke na poti do večje trajnosti – skupno je BASF leta 2020 v raziskave in razvoj vložil približno 2 milijardi evrov.

Izboljšanje varnosti v e-mobilnosti

Prometni sektor predstavlja znaten delež svetovnih emisij CO2. Preobrazba v e-mobilnost lahko zmanjša te emisije. Da bi bili pri tem uspešni, potrebujemo inovacije, na primer za skrajšanje časa polnjenja baterije, večjo varnost in bolj trajnostne in učinkovitejše proizvodne procese električnih vozil.

Kemija bo pri tem igrala ključno vlogo: vsebnost kemikalij v električnem vozilu (EV) je bistveno višja kot v vozilu z motorjem z notranjim zgorevanjem. To je zato, ker se številne druge komponente v EV-jih spremenijo zaradi spremenjenega pogonskega sistema. V BASF-ovih oddelkih za raziskave in razvoj nenehno delajo na inovativnih izdelkih za električna vozila, kot so materiali za baterije, visoko zmogljiva plastika, modificirana sredstva za hlajenje in novi premazi.

Plastika, na primer, pomembno prispeva k varnosti električnih vozil. Uporablja se za doseganje stabilne zaščite pred udarci in varne distribucije električne energije, za barvno kodiranje visokonapetostnih komponent in konektorjev, ter kot toplotno prevodna lepila.

Na novo razvita hladilna tekočina iz Glysantin® proizvodnega programa je še en BASF-ov izdelek, ki še povečuje varnost v električnih vozilih. Zaradi svoje nove formulacije ima izjemno nizko električno prevodnost. To pomeni, da, na primer, v primeru poškodbe baterije novi BASF-ov izdelek ne reagira z visokonapetostnimi komponentami akumulatorja. Glysantin® ElectrifiedTM hkrati zagotavlja tudi protikorozijsko zaščito v hladilnem sistemu električnih vozil.

BASF-ovi raziskovalci so s pomočjo digitalnih metod razvili tudi novo različico svojega katodnega elektro premaza (e-coat) CathoGuard®, ki je posebej zasnovan za izpolnjevanje zahtev elektromobilnosti. Omogoča uporabo pri nižjih temperaturah, s čimer se zmanjšajo emisije CO2 ob ohranjanju enakih lastnosti izdelka. Poleg tega tehnologija izpolnjuje uveljavljene standarde trajnosti, saj ne vsebuje kositra in nevarnih onesnaževal zraka, ter vsebuje le majhne količine hlapnih organskih spojin.

Inovacije za trajnostno kmetijstvo

BASF-ove raziskave se ukvarjajo tudi z rešitvami za trajnostno kmetijstvo.

Kmetje se soočajo z velikimi izzivi: prehraniti naraščajoče svetovno prebivalstvo, ki bo do leta 2050 doseglo 10 milijard, spreminjanje vremenskih razmer zaradi podnebnih sprememb, varno in učinkovito zatiranje škodljivcev in plevela ob vse večji odpornosti, pa tudi omejeni naravni viri in njive. Zato so inovacije na tem področju nujne – od novih semen in značilnosti do novih izdelkov za varstvo pridelkov in digitalnih aplikacij.

Pšenica je ena najpomembnejših žitaric na svetu, saj se je letno pridela več kot 770 milijonov ton. Pridelek pšenice pa je treba v prihodnjih letih še bistveno povečati. Ta cilj bo težje dosegljiv zaradi omejenih obdelovalnih površin in izpada pridelka zaradi podnebnih sprememb. S pomočjo globalno usmerjenega in lokalno prilagojenega rejskega programa BASF razvija novo hibridno pšenico za večji pridelek in kakovost ter z odpornostjo na bolezni in žuželke. Z uporabo genetske raznovrstnosti iz ključnih regij pridelovanja pšenice BASF-ovi raziskovalci izberejo najboljše značilnosti rastlin iz gensko ločenih starševskih linij. S tem podjetje naslavlja potrebe kmetov in partnerjev vzdolž celotne vrednostne verige, da se omogoči stabilnost pridelka in boljša odpornost na podnebne spremembe.

Za optimizacijo pridelave pridelkov je BASF razvil pametno platformo za modeliranje rastlin, ki zagotavlja natančna agronomska priporočila na podlagi nenehne analize podatkov. Procesira ekonomske, biološke in trajnostne parametre ter tako zagotavlja digitalno agronomsko svetovanje kmetom, kar slednjim omogoča učinkovito in okolju prijazno pridelavo pridelkov.

Podatki platforme se uporabljajo v različnih izdelkih podjetja xarvio® Digital Farming Solutions. Pri pametnem škropljenju, ki ga je razvil Bosch, so podatki, na primer, združeni z visokotehnološkimi senzorji kamere in programsko opremo za točkovno nanašanje herbicida na plevel le tam, kjer je to potrebno. Terenski preizkusi kažejo, da se lahko s to kombinacijo tehnologije prihrani kar do 70 % količine herbicidov. To predstavlja pomemben prispevek k varstvu okolja in hkrati finančno korist za kmete.

Spremembe v načrtovanju raziskav – prehod od zaporednih k vzporednim raziskavam – prav tako predstavljajo nov pristop k trajnostnim inovacijam. S to metodologijo razvijajo izdelke in aplikacije celostno že od samega začetka, vidiki trajnosti pa se upoštevajo v zgodnjih fazah raziskav in razvoja. BASF je na ta način uspešno razvil nov fungicid Revysol®. Ta aktivna sestavina iz kemijskega razreda triazolov demonstrira močno biološko delovanje proti številnim glivičnim boleznim. Hkrati izpolnjuje vse zahteve za varno in okolju prijazno uporabo.

Dr. Melanie Maas-Brunner, Member of the Board of Executive Directors and Chief Technology Officer of BASF SE, and Nina Schwab-Hautzinger, Senior Vice President Corporate Communications & Government Relations, have presented along with scientists current innovation examples for more sustainable mobility and agriculture at this year's research press conference.
Dr. Melanie Maas-Brunner, Member of the Board of Executive Directors and Chief Technology Officer of BASF SE (left), and Nina Schwab-Hautzinger, Senior Vice President Corporate Communications & Government Relations (right), have presented along with scientists current innovation examples for more sustainable mobility and agriculture at this year's research press conference.
Last Update 15. december 2021