TOP
Slovenia
Slovenia

Predani vašemu uspehu


Segment kemikalij se osredotoča na vzdrževanje in razvoj proizvodne zveze Production Verbund BASF. Edinstveni sistem Verbund visoko integriranih proizvodnih lokacij podjetja BASF nudi precejšnje konkurenčne prednosti. Glavni dejavniki uspeha za ta segment so operativna in tehnološka odličnost, učinki merilne lestvice, integracija in dostopnost surovin, zanesljiva in stroškovno ugodna logistika ter zmanjšanje kompleksnosti.

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen / Steam cracker at BASF's
Petrokemija

Katalizatorji

Vmesne snovi

Skupina BASF razvija, proizvaja in trži okoli 700 vmesnih snovi po vsem svetu. Najpomembnejše skupine proizvodov oddelka vključujejo amine, diole, polialkohole, kisline in posebnosti. Vmesne snovi se na primer uporabljajo kot začetni materiali za premaze, plastike, farmacevtske proizvode, tekstilna vlakna, detergente in sredstva za zaščito rastlin. Inovativne vmesne snovi podjetja BASF pomagajo izboljšati lastnosti končnih proizvodov in učinkovitost proizvodnega postopka.

 

Monomeri

Oddelek za monomere dobavlja široko paleto monomerov velikih volumnov, osnovnih polimerov in neorganskih kemikalij. Glavni proizvodi vključujejo MDI (difenilmetan diizocianat), TDI (toluen diizocianat), kaprolaktam, adipinsko kislino, poliamid 6 in 6,6, amonijak, dušikovo kislino, žveplo in klorove proizvode, neorganske soli, sečnino, melamin, lepila in impregnacijske smole.

Splošni pogoji prodaje