O nas

Okolju prijazne baterije – obnovljive in primerne za shranjevanje

BASF je v prihodnost usmerjena družba, ki podpira evropski zeleni dogovor, in hkrati tudi družba, ki vodi pospeševalnik zelene preobrazbe.

Z raziskavami in razvojem za optimizacijo baterij si družba BASF prizadeva izboljšati varnost, zmogljivost in življenjsko dobo električnih celic.

Kako baterije škodujejo okolju?

Že v začetku postopka izdelave baterij se pridobivajo potrebne surovine, kot so litij, kobalt in nikelj, kar lahko povzroči škodo divjim živalim, ekosistemom in zdravju ljudi.

Pri pridobivanju se porabi veliko energije in vode, kar dodatno obremenjuje okolje. Kemikalije in nevarne snovi, ki se uporabljajo v te namene, je treba skrbno odstraniti in z njimi pravilno ravnati, da se prepreči kontaminacija.

V proizvodni proces, prevoz in pridobivanje surovin je vložene veliko energije, ki je pogosto pridobljena iz fosilnih goriv. Zato se v celotnem življenjskem ciklu baterije sproščajo emisije toplogrednih plinov, ki prispevajo k podnebnim spremembam in globalnemu segrevanju.

Baterije vsebujejo strupene snovi, kot so svinec, kadmij in živo srebro, ki se lahko izločajo v tla in vodo, pri nepravilnem odlaganju ali sežiganju pa se lahko ti toksini sprostijo v okolje. 

Izkušnje družbe BASF z možnostjo ponovnega polnjenja v primerjavi z možnostjo enkratnega polnjenja

Z vidika trajnosti so baterije za ponovno polnjenje na splošno boljše, vendar so baterije za enkratno uporabo še vedno aktualne.

Za baterije za ponovno polnjenje družba BASF ponuja vrsto materialov, kot so katodni aktivni materiali, elektroliti, veziva in separatorji.

Ti materiali se uporabljajo v litij-ionskih baterijah, ki jih pogosto najdemo v prenosni elektroniki, električnih vozilih in sistemih za shranjevanje energije. Baterije za ponovno polnjenje so praktične, saj jih je mogoče večkrat napolniti, kar v primerjavi z baterijami za enkratno uporabo zagotavlja daljšo življenjsko dobo in zmanjšuje količino odpadkov.

Izbira med baterijami za ponovno polnjenje in baterijami za enkratno uporabo je odvisna od posebne uporabe in zahtev.

Baterije za ponovno polnjenje na splošno dolgoročno veljajo za bolj trajnostne, saj jih je mogoče pred odstranitvijo večkrat uporabiti, kar zmanjšuje vpliv na okolje in skupne stroške. Baterije za enkratno uporabo se lahko uporabljajo, kadar polnjenje ni praktično ali ko se naprave z majhno porabo energije redko uporabljajo. Vendar pa v primerjavi z baterijami za ponovno polnjenje povzročajo več odpadkov.

basf-batteries.jpg

Družba BASF o litiju

Družba BASF ima v svoji vrednostni verigi zagotovo pomembno vlogo, saj zagotavlja tehnologije in rešitve za litij-ionske baterije. Te se pogosto uporabljajo v prenosnih elektronskih napravah, električnih vozilih in sistemih za shranjevanje energije.

Ker je litij zelo reaktiven material, družba BASF upošteva predpise EU o nevarnih snoveh in stroge predpise o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP).

Uveljavljeni predpisi zagotavljajo, da mora biti ta vir nabavljen pri dobaviteljih, ki upoštevajo stroge etične in trajnostne standarde ter potrebno recikliranje, da postane vir omejen.

Baterije NAS® – moč je v zelenem

Baterije NAS (natrij-žveplove baterije) veljajo za okolju prijazne zaradi več dejavnikov, družba BASF pa je pomembno prispevala k njihovi proizvodnji.

Te dolgotrajne napajalne celice imajo učinkovitost shranjevanja energije, ki pomaga povečati izkoristek obnovljivih virov energije (sončne in vetrne energija) z zagotavljanjem najmanjše izgube energije med shranjevanjem in pridobivanjem.

Baterije zdržijo več tisoč ciklov polnjenja in praznjenja, ena sama baterija NAS pa ima 1,45 MWh energije.

V baterijah NAS je uporabljenih veliko okolju prijaznih materialov, katerih glavni sestavini sta natrij in žveplo. Takšna izbira materialov zagotavlja, da imajo baterije NAS najmanjši vpliv na okolje, hkrati pa ohranjajo funkcionalnost.

Prispevek družbe BASF k baterijam NAS je predvsem glede znanosti o materialih in kemije. Razvili smo visokozmogljive elektrolite, ki omogočajo učinkovitejši pretok ionov v bateriji, zato se energija pošilja stabilno in močno, pretok pa izboljšujejo naše specializirane komponente, kot so separatorji in premazi.

basf-nas-batteries.jpg

Najboljši primer uporabe: prispevek k e-mobilnosti

Glede na to, da bo do leta 2025 po svetu vozilo približno 1,5 milijarde avtomobilov in da je promet največji vir CO2 v Evropi, saj povzroča več kot četrtino vseh toplogrednih plinov, so baterije za avtomobilsko industrijo zelo pomembne.

Kot eden največjih dobaviteljev baterijskih materialov želimo prispevati k trajnostni vrednostni verigi baterijskih materialov in poskrbeti, da bo elektromobilnost postala praktična resničnost za vse.

Z razvojem katodnih aktivnih materialov, elektrolitov in drugih komponent izboljšujemo zmogljivost in energijsko gostoto baterij. Poleg tega smo dosegli daljši doseg, krajši čas polnjenja in večjo moč ter zmanjšali vpliv na podnebje in okolje.

Razvoj lahkih materialov, v katerih so nameščene baterije, lahko pripomore tudi k zmanjšanju teže vozil, kar izboljša podaljšanje dosega vožnje.

Vsekakor je za dosego ciljev neto nič najpomembnejše doseči zaprto zanko. Če smo že prejeli energijo na podlagi trajnostnega pristopa, moramo nadaljevati trajnostno ravnanje z baterijami. Zato je ključno, da vsakega voznika poučite o recikliranju, ponovni uporabi in predelavi.

Druga velika prednost je tudi z vidika potrošnikov – elektrika je po vsem svetu veliko cenejša od bencina, tudi če še niso poučeni, da je lahko ta vrsta energije pridobljena iz obnovljivih virov.

Današnja tehnologija vsakemu vozniku omogoča, da je prepričan, da bo lahko z manjšimi baterijami prevozil 200 kilometrov, z večjimi pa 500 kilometrov.

Electric filling station electric car white solar system translation parking lot sign: "electric vehicles during charging" (German)

Sklep

S svojimi učinkovitimi in zanesljivimi baterijskimi sistemi družba BASF utira pot trajnostni prihodnosti, v kateri je mogoče učinkovito izkoriščati čisto energijo.

Z uporabo teh inovativnih tehnologij lahko ustvarimo svet, ki ga bosta poganjala sonce in veter, s čimer bomo bistveno zmanjšali vpliv na okolje in ustvarili svetlejšo prihodnost za prihodnje generacije.

Družba BASF ponuja tudi inovativne rešitve za recikliranje baterij in si prizadeva spodbujati krožno gospodarstvo za materiale za baterije. Razvijajo tehnologije za pridobivanje in ponovno uporabo dragocenih kovin iz izrabljenih baterij, kar zmanjšuje vpliv na okolje in podpira trajnostno proizvodnjo novih sestavnih delov baterij.