Global Home
O nas

Organizacija

Organizacija Skupine BASF

Skupina BASF zajema 11 operativnih oddelkov, ki so razvrščeni v naslednjih šest segmentov:

 

 • Kemikalije: Petrokemične snovi, vmesne snovi
 • Materiali: Visokozmogljivi materiali, monomeri
 • Industrijske rešitve: Disperzije, smole, kemikalije za izboljšanje učinkovitosti
 • Tehnologije površinske obdelave: Katalizatorji, premazi
 • Prehrana in nega: Kemikalije za nego, izdelki za prehrano in zdravje
 • Rešitve za kmetijstvo: Rešitve za kmetijstvo

Ta struktura s segmenti nam omogoča, da svoje poslovanje usmerjamo diferencirano glede na zahteve trga in konkurenčno okolje. Zagotavljamo visoko raven preglednosti rezultatov svojih segmentov ter prikazujemo pomen sistema Verbund in vrednostnih verig za svoj poslovni uspeh. Organizacija BASF je osnovana na operativnih oddelkih, storitvenih enotah, regijah in podjetniškem centru. Ta organizacijska struktura je temelj za bližino strankam, konkurenčnost in dobičkonosno rast. Cilj družbe BASF je snovati dejavnosti, ki se razlikujejo od njenih konkurentov, in vzpostaviti izjemno uspešno organizacijo, ki bo družbi BASF omogočila, da bo uspešna v vse bolj konkurenčnem tržnem okolju.

Divizije nosijo operativno odgovornost in so organizirane po sektorjih in izdelkih. Upravljajo naših 49 svetovnih in regionalnih poslovnih enot in razvijajo strategije za 70 strateških poslovnih enot.

Pet storitvenih enot zagotavlja konkurenčne storitve za operativne divizije in lokacije:

 • Globalne inženirske storitve
 • Globalne digitalne storitve
 • Globalna nabava
 • Uprava za evropske lokacije in Verbund
 • Globalne poslovne storitve (finance; človeški viri; varstvo okolja, zdravje in varnost; intelektualna lastnina; komuniciranje; nabava, dobavna veriga in interna svetovalna služba).

Regionalna in nacionalna podjetja BASF tvorijo Skupino na lokalni ravni in podpirajo rast poslovnih enot, ki so lokalno blizu strankam. Za potrebe finančnega poročanja smo regionalne divizije organizirali v štiri regije: Evropa; Severna Amerika; Azija-Pacifik; Južna Amerika, Afrika; Bližnji vzhod.

Naše specifične enote za raziskave in razvoj so vključene v divizije. Dejavnosti, ki so širšega pomena za naše poslovanje, pa so združene v raziskovalni diviziji. Ta divizija je globalno umeščena z raziskovalnimi centri v Evropi, Severni Ameriki in v azijsko-pacifiški regiji. Tako naše raziskovalne dejavnosti lahko še močneje usmerjamo k našim strankam in njihovim potrebam.

Enote Korporativnega centra zagotavljajo podporo Odboru izvršnih direktorjev pri usmerjanju podjetja kot celote. Sem spadajo osrednje naloge z naslednjih področij: strategija; finance; zakonodaja; skladnost poslovanja; davki; varstvo okolja, zdravje in varnost; človeški viri; komuniciranje; odnosi z vlagatelji in notranja revizija.

 • Kemikalije
 • Materiali
 • Industrijske rešitve
 • Tehnologije površinske obdelave
 • Prehrana in nega
 • Rešitve za kmetijstvo

 • Evropa
 • Severna Amerika
 • Azija-Pacifik
 • Južna Amerika, Afrika, Bližnji vzhod

 • Skupinsko raziskovanje

 • Globalne inženirske storitve
 • Globalne digitalne storitve 
 • Globalne poslovne storitve 
 • Globalna nabava 

 • Korporativni razvoj
 • Korporativne finance
 • Korporativno pravo, skladnost in zavarovanje
 • Korporativno varstvo okolja, zdravje in varnost
 • Korporativni človeški viri
 • Korporativna komunikacija in vladni odnosi 
 • Korporativni investicijski odnosi
 • Korporativna revizija
 • Davek od dohodkov pravnih oseb in dajatve