Slovenia
O nas

Organizacija

Pravna struktura in organizacija skupine BASF

Naših 11 divizij je združenih v šest področja glede na poslovne modele. Divizije nosijo operativno odgovornost in so organizirane po sektorjih in izdelkih. Upravljajo naših 52 svetovnih in regionalnih poslovnih enot in razvijajo strategije za 75 strateških poslovnih enot.

Naše regionalne enote so odgovorne za optimiziranje lokalne infrastrukture in prispevajo k izkoriščanju našega tržnega potenciala. Za potrebe finančnega poročanja smo regionalne divizije organizirali v štiri regije: Evropa; Severna Amerika; Azija-Pacifik; Južna Amerika, Afrika; Bližnji vzhod.

Raziskovalne dejavnosti, ki so relevantne za več operativnih oddelkov, so združene v enem osrednjem raziskovalnem sektorju. Ta sektor je globalno organiziran z raziskovalnimi centri v Evropi, Severni Ameriki in azijsko-pacifiški regiji. Skupaj z raziskovalnimi in razvojnimi enotami v naših operativnih oddelkih tvori jedro našega globalnega Know-How Verbund-a. 

Pet storitvenih enot zagotavlja konkurenčne storitve za operativne divizije in lokacije: Globalne inženirske storitve, Globalne digitalne storitve, Globalna nabava, Uprava za evropske lokacije in Verbund, Globalne poslovne storitve (finance; človeški viri; varstvo okolja, zdravje in varnost; intelektualna lastnina; komuniciranje; nabava, dobavna veriga in interna svetovalna služba).

Enote Korporativnega centra zagotavljajo podporo Odboru izvršnih direktorjev pri usmerjanju podjetja kot celote. Sem spadajo osrednje naloge z naslednjih področij: strategija; finance; zakonodaja; skladnost poslovanja; davki; varstvo okolja, zdravje in varnost; človeški viri; komuniciranje; odnosi z vlagatelji in notranja revizija.

 • Kemikalije
 • Materiali
 • Industrijske rešitve
 • Tehnologije površinske obdelave
 • Prehrana in nega
 • Rešitve za kmetijstvo

 • Evropa
 • Severna Amerika
 • Azija-Pacifik
 • Južna Amerika, Afrika, Bližnji vzhod

 • Skupinsko raziskovanje

 • Globalne inženirske storitve
 • Globalne digitalne storitve 
 • Globalne poslovne storitve 
 • Globalna nabava 

 • Korporativni razvoj
 • Korporativne finance
 • Korporativno pravo, skladnost in zavarovanje
 • Korporativno varstvo okolja, zdravje in varnost
 • Korporativni človeški viri
 • Korporativna komunikacija in vladni odnosi 
 • Korporativni investicijski odnosi
 • Korporativna revizija
 • Davek od dohodkov pravnih oseb in dajatve