O nas

Kemija nam omogoča dovolj zdrave hrane (in vode)

Leta 2050 bo na Zemlji živelo že skoraj deset milijard ljudi. Medtem ko svetovna populacija in njene zahteve nenehno rastejo, so naravni viri našega planeta omejeni. Združeni narodi (ZN) napovedujejo, da bomo morali do leta 2050 proizvodnjo hrane povečati za 70%, če bomo želeli nahraniti svetovno prebivalstvo.

Blog_Food_1.jpeg

Hrana je življenje

Zagotavljanje hrane rastoči svetovni populaciji je do sedaj največji izziv kmetijstva. Za reševanje tega izziva pa kmetje potrebujejo nove tehnologije in nove rešitve.

Vsak človek mora imeti dostop do zdrave, hranljive hrane, tako zdaj kot v prihodnosti. To je bistveno za kakovost življenja vseh. Če želimo zagotoviti, da bo kmetijstvo lahko zadovoljilo današnje in jutrišnje potrebe po hrani ter izpolnilo zahteve prihodnjih generacij, moramo v celoti izkoristiti potencial svetovnega znanja.

Sodelovanje pri premagovanju izzivov in iskanju novih rešitev je ena največjih prednosti družbe BASF in to počnemo na področju kmetijstva že več kot 100 let. Naši zaposleni so v stalnem stiku s kmeti in strokovnjaki za agrikulturo po vsem svetu. Trudijo se doumeti, kakšni pristopi so potrebni za optimizacijo kmetijske proizvodnje, povečanje dobičkonosnosti kmetij in za izboljšanje kakovosti življenja rastočega svetovnega prebivalstva.

BASF je že dolgo zanesljiv partner kmetov. Naš cilj je, da jim pomagamo uspeti z inovativnimi in trajnostnimi rešitvami - ne le danes, ampak tudi v prihodnosti.

Food blog photo 2.jpeg

Inovacije za uspešno kmetijstvo

Dobre, kakovostne letine so ključne, da kmetje uživajo v uspešni sezoni. Naši proizvodi jim pri tem pomagajo.

BASF je eno vodilnih raziskovalnih podjetij v svetu na področju zaščite pridelkov. Vsako leto vlagamo v raziskave in razvoj novih izdelkov in rešitev, ki kmetom pomagajo do uspešne letine. Sodobni fungicidi, herbicidi, insekticidi, obdelava semen in izdelki za zatiranje škodljivcev so jedro našega Oddelka za zaščito rastlin. Poleg tega nudimo tudi biološka sredstva za zaščito in rešitve za izboljšanje zdravja rastlin, pa tudi novitete za boljše gospodarjenje s hranili v tleh. Kmetom pomagamo zaščititi pridelke pred rastlinskimi boleznimi, plevelom, insekti in glodavci ter zmanjšati izgubo dušika pri uporabi gnojil.

Podjetje BASF se že več kot 100 let zavzema za opolnomočenje kmetov z novimi tehnologijami, tako da imajo lahko velike donose tudi na omejenih površinah. Vemo, da je za trajnostno kmetijstvo treba storiti še veliko, zato bomo skupaj korakali naprej - s kmeti in za kmete. Ker verjamemo, da je kmetijstvo najplemenitejše delo na Zemlji.

Food blog photo 3.jpeg