O nas

Kemija prispeva k trajnostni prihodnosti

Potreba po hrani, energiji in čisti vodi za naraščajoče svetovno prebivalstvo, omejeni viri in varstvo podnebja - inovacije, ki temeljijo na kemiji, igrajo ključno vlogo pri teh izzivih. V podjetju BASF želimo prispevati k svetu, ki zagotavlja perspektivno prihodnost z izboljšano kakovostjo življenja za vse. To počnemo tako, da ustvarjamo kemijo za naše stranke in družbo, s čim bolj učinkovito uporabo razpoložljivih virov. Trajnost je glavno vodilo našega delovanja, saj v podjetju BASF ustvarjamo kemijo za trajnostno prihodnost.

Biomass_balance_photo 1.jpeg

Krožno gospodarstvo

Za BASF je krožno gospodarstvo veliko več kot le ravnanje z odpadki. Cilj je zapreti cikle in uporabljati izdelke in vire na najboljši možen način vzdolž celotne vrednostne verige. Kemična industrija in njene inovacije so lahko zgled na poti do te spremembe. BASF že uvaja krožno gospodarstvo na več načinov in z različnimi pristopi.

Pristop z masno bilanco

Kemična industrija uporablja maloštevile surovine za ustvarjanje več deset tisoč različnih izdelkov. Levji delež kemične proizvodnje se začne v parnem krekingu, kjer s pomočjo pare razcepijo nafto, dolgoverižni ogljikovodik, na manjše molekule. Te molekule nato služijo kot gradniki za nadaljnjo proizvodnjo. Ti gradniki so na primer vodik, metan, etilen in propilen, ki se v glavnem predelajo v plastiko, premaze, topila in sredstva za zaščito pridelkov.

Biomass_balance_photo 2.jpeg

V kemični industriji se obnovljiva ali reciklirana surovina doda na začetku proizvodnega procesa in je nato dodeljena končnemu izdelku. To načelo, ki temelji na izračunu, ponuja številne prednosti: zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in vnos fosilnih surovin, kakovost in lastnosti izdelka pa ostajajo enake. Posledično lahko te izdelke obdelamo enako kot kateri koli drug material. Zato ni treba prilagajati formulacij, tovarn ali postopkov.

Pristop z bilanco biomase

BASF z razvojem postopka, ki uporablja bilanco biomase, ora ledino na področju uporabe obnovljivih surovin v kemični industriji. Ta pristop omogoča zamenjavo fosilnih goriv z obnovljivimi surovinami znotraj BASF-ovega proizvodnega obrata Verbund. Z izdelki z bilanco biomase BASF prispeva k varovanju okolja in podnebja ter hkrati ohranja visoko kakovost produktov.

Prednosti tega pristopa so med drugim varčevanje s fosilnimi viri, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, spodbujanje uporabe obnovljivih virov ter zagotavljanje enake kakovosti in lastnosti izdelkov.


Pristop z bilanco biomase se uporablja za številne BASF-ove izdelke, na primer superabsorbente, disperzije, plastiko in vmesne produkte. Končni produkti, ki temeljijo na bilanci biomase, tako BASF-ovim kupcem dajejo priložnost za izboljšan, izmerljiv ogljični odtis ter prihranek fosilnih virov. 

 

Trajnostni razvoj

Krožno gospodarstvo

Pristop z masno bilanco

Pristop z bilanco biomase