Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

10 вересня 2014 р.
Новини

Асортимент продукції BASF проходить оцінку на відповідність критеріям сталого розвитку

  • За допомогою нової методики було проаналізовано близько 50.000 застосувань продукції
  • На даний момент понад 20% (за обсягом продажів) продуктів BASF здійснюють конкретний внесок у сталий розвиток

Для того щоб краще допомогти своїм замовникам поєднувати соціальні й екологічні аспекти діяльності з успішним веденням бізнесу, концерн BASF розробив нову методику управління асортиментом продукції, що випускається, яка заснована на критеріях сталого розвитку. Дана методика, що одержала назву Sustainable Solution Steering, використовується для систематичної перевірки та оцінки близько 50 000 можливих застосувань продуктів, пропонованих концерном BASF. Сукупний річний обсяг продажів аналізованих найменувань продукції становить 56 млрд євро. Такий підхід доступний для підтвердження з боку незалежних організацій. Крім того, він дає можливість вимірювати внесок продуктів BASF у реалізацію концепції сталого розвитку за різними регіонами і галузями, а також уживати цілеспрямовані заходи зі збільшення цього внеску.

За останні три роки фахівці BASF уже проаналізували понад 80% від близько 50 тисяч конкретних застосувань продукції. Отримані дані дозволяють, приміром, довідатися про те, який внесок робить той чи інший продукт у скорочення витрат і заощадження ресурсів, а також у збереження здоров'я й забезпечення безпеки. При аналізі враховуються і регіональні особливості, і специфічні вимоги, пропоновані в різних галузях. Усе це зрештою дає можливість визначити, якою мірою рішення, пропоновані концерном BASF, здатні задовольняти потреби в плані сталого розвитку.

На підставі отриманих наразі результатів проаналізовані застосування продукції було розділено на чотири категорії:

  • «Прискорювачі», що роблять істотний внесок у сталий розвиток по всьому ланцюжку створення вартості. Частка продуктів, віднесених до цієї категорії, становить 22% (за обсягом продажів).
  • «Виконавці» – рішення, що відповідають "стандартним" ринковим вимогам з погляду сталого розвитку. У дану категорію включено близько 73% продуктів.
  • «Перехідна група», для якої виявлено певні проблеми й визначено конкретні плани дій та рекомендації, що перебувають у процесі виконання. До цієї категорії належить близько 4,5% від загального числа проаналізованих продуктів.
  • «Критично оцінювані» продукти, що викликають серйозну стурбованість (зараз їх частка становить 0,5%). Відносно даних продуктів фахівці BASF розробляють плани дій, спрямовані на пошук кращих рішень.

Використання нової методики націлене на збільшення кількості «рішень-прискорювачів» у довгостроковій перспективі – для того, щоб додатково поліпшити показники сталого розвитку концерну BASF і його замовників. Тому асортимент продукції постійно переглядається, і поділ на чотири категорії також може бути скориговано у відповідь на зміну запитів ринку або законодавчі новації.

Аналіз усього асортименту продукції буде завершено до кінця поточного року. Спираючись на нову методику, концерн BASF продовжує реалізацію своєї корпоративної стратегії під назвою «Ми створюємо хімію». «Здатність поєднувати економічні, соціальні й екологічні запити стає дедалі важливішою для наших замовників. Ми розглядаємо рух у цьому напрямі як таке, що відкриває можливості для бізнесу BASF, і налаштовуємося на реалізацію цих можливостей. Такий підхід узгоджується з нашим корпоративним девізом: «Ми створюємо хімію задля сталого майбутнього». Аналізуючи весь асортимент, що випускається, на предмет відповідності критеріям сталого розвитку, і систематично впроваджуючи ті рішення, які відповідають цим критеріям, ми підкреслюємо важливість даної тематики», – сказав д-р Курт Бок, голова Ради директорів концерну BASF.

Про концерн BASF
Концерн BASF створює хімію вже протягом 150 років. Портфель пропозицій концерну включає хімікати, пластмаси, спеціальні хімікати, засоби захисту рослин, а також нафту і природний газ. Ми є лідерами хімічної галузі, ми поєднуємо у своїй діяльності економічні успіхи, соціальну відповідальність і дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Спираючись на наукові досягнення та інновації, ми допомагаємо компаніям-замовникам вирішувати поточні та перспективні завдання, що стоять перед суспільством. Високоякісні продукти й рішення від BASF роблять внесок у заощадження ресурсів планети, у забезпечення її жителів продуктами харчування й у поліпшення якості життя. Такий підхід відповідає нашому корпоративному девізові: «Ми створюємо хімію задля сталого майбутнього». Обсяг продажів концерну BASF у 2013 р. склав близько 74 млрд євро, а загальне число співробітників перевищило 112 тисяч осіб. Акції BASF торгуються на фондових біржах у Франкфурті (BAS), Лондоні (BFA) і Цюріху (AN). Докладнішу інформацію про концерн BASF представлено в мережі Інтернет за адресою: www.basf.com.

Останнє оновлення 10 вересня 2014 р.