Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

27 липня 2016 р.
Новини

Концерн BASF: значне збільшення надходжень від хімічного бізнесу, помітне зниження результатів у сегменті нафти і газу порівняно з 2 кв. 2015 року

Підсумки другого кварталу 2016 року:

 • Продажі – 14,5 млрд євро (мінус 24%): збільшення обсягів, зниження цін та істотні негативні «портфельні» ефекти
 • Прибуток EBIT до врахування спеціальних статей – 1,7 млрд євро (мінус 16%)
 • Значне збільшення надходжень у сегментах спеціальних продуктів і функціональних матеріалів і рішень
 • Помітне падіння продажів і прибутків у сегменті нафти і газу внаслідок «портфельних» ефектів і зниження цін

Прогноз Групи BASF на 2016 рік у цілому підтверджується:

 • Значне зниження продажів, зумовлене відділенням бізнесу з торгівлі природним газом
 • Передбачається, що прибуток EBIT до врахування спеціальних статей виявиться трохи нижчим за рівень 2015 року

У другому кварталі 2016 р. відбулося певне поліпшення макроекономічної ситуації. Ця тенденція проявилась у підвищенні ціни на нафту і збільшенні попиту, що відзначався з кінця березня. «Ми спостерігали стійкий попит, особливо з боку виробників автомобілів і будівельних компаній. Проте загальний стан справ на ринку, як і раніше, залишається важко передбачуваним», – зазначив д-р Курт Бок, Голова Ради директорів BASF.

За підсумками другого кварталу продажі концерну BASF склали 14,5 млрд євро (мінус 24% проти аналогічного періоду 2015 року). Дві третини цього зниження (мінус 16%) стали результатом негативних «портфельних» ефектів. Це було пов'язано головним чином із відділенням бізнесу зі зберігання та збуту природного газу, здійсненого у вересні 2015 р. у рамках угоди з обміну активами з ПАТ «Газпром». Крім того, здешевлення сировини, особливо в сегменті хімікатів, призвело до зниження цін продажу (мінус 7%). За винятком сегмента рішень для сільського господарства, решта підрозділів доклали зусиль до певного збільшення обсягів продажів (плюс 2%). У цілому хімічний бізнес, що поєднує сегменти хімікатів, спеціальних продуктів і функціональних матеріалів і рішень, продемонстрував зростання обсягу продажів на 4 відсотки. Несприятлива динаміка обмінних курсів валют зумовила зниження результатів на 3%.

У другому кварталі прибуток від операційної діяльності (EBIT) до врахування спеціальних статей зменшився до 1,7 млрд євро, що на 336 млн євро нижче за показник досить успішного 2 кв. 2015 року. Значне збільшення надходжень від хімічного бізнесу не компенсувало повною мірою менший внесок сегмента нафти і газу. Порівняно з другим кварталом попереднього року прибуток EBIT знизився на 321 млн євро – до 1,7 млрд євро.

Чистий прибуток поменшав на 173 млн євро та склав 1,1 млрд євро. Прибуток у розрахунку на одну акцію за підсумками другого кварталу 2016 р. склав 1,19 євро (проти 1,38 євро роком раніше). Після коригування з урахуванням спеціальних статей і амортизації нематеріальних активів цей показник склав 1,30 євро (другий квартал 2015 р.: 1,49 євро).

Прогноз на 2016 рік

Прогнози експертів BASF на 2016 рік виходять зі збереження нинішньої складної ринкової ситуації, яка характеризується істотними ризиками. Припущення відносно макроекономічних показників за підсумками року залишаються без змін:

 • Зростання ВВП: 2,3%
 • Зростання промислового виробництва: 2,0%
 • Зростання виробництва в хімічній галузі: 3,4%
 • Середньорічний обмінний курс євро до долара США: 1,10
 • Середньорічна ціна сирої нафти марки Brent: 40 дол. США за барель

«Ми підтверджуємо наші прогнози стосовно продажів концерну BASF і прибутку EBIT до врахування спеціальних статей на 2016 рік. Ми прагнемо збільшення обсягів продажів. Однак показники продажів суттєво знизяться через відділення бізнесу зі зберігання та збуту природного газу, а також внаслідок здешевлення енергоносіїв. Ми, як і раніше, очікуємо, що прибуток EBIT до врахування спеціальних статей виявиться трохи нижчим за рівень 2015 року», – сказав Курт Бок.

«Враховуючи нинішній хиткий стан справ на ринку, наші цілі на 2016 рік слід визнати досить амбітними. Їх досягнення залежить, зокрема, від подальшої динаміки цін на нафту. Не забуваючи про це, ми зосереджуємо зусилля на заходах щодо стримування витрат і реструктуризації, які довели свою ефективність у першій половині 2016 року. Наш нещодавній перегляд портфеля пропозицій зробить внесок в успішний бізнес BASF у середньо- і довгостроковій перспективі», – пояснив д-р Бок.

Динаміка бізнесу за сегментами

У сегменті хімікатів зафіксоване падіння продажів до 3,4 млрд євро (мінус 15% порівняно з другим кварталом 2015 року). Це було зумовлено головним чином зниженням цін у всіх підрозділах через зменшення витрат на сировинні матеріали. У всіх підрозділах (особливо в підрозділі проміжних продуктів) відзначено збільшення обсягів збуту продукції. Внаслідок меншої маржі прибуток EBIT до врахування спеціальних статей знизився на 81 млн євро (до 467 млн євро); постійні витрати залишилися на рівні другого кварталу минулого року. За підсумками перших шести місяців 2016 р. продажі впали на 17% – до 6,5 млрд євро. Зниження маржі стало основною причиною негативної динаміки прибутку EBIT до врахування спеціальних статей. Він склав 932 млн євро, що на 342 млн євро поступається аналогічному показнику першого півріччя 2015 року.

У сегменті спеціальних продуктів відзначено зниження продажів до 3,8 млрд євро, що на 6% менше порівняно з другим кварталом минулого року. Падіння цін було спричинено зниженням витрат на сировину, а також ціновим пресингом у сегменті продукції для виробництва гігієнічних товарів. Крім того, на негативній динаміці продажів позначилися несприятливі коливання валютних курсів і відчуження декількох активів у 2015 році. Ми добилися збільшення обсягів збуту продукції, а скорочення постійних витрат позитивно позначилося на розмірі маржі у всіх підрозділах. Прибуток EBIT до врахування спеціальних статей збільшився на 199 млн євро – до 503 млн євро. За підсумками першого півріччя продажі склали 7,6 млрд євро, що на 6% нижче порівняно з аналогічним періодом минулого року. Прибуток EBIT до врахування спеціальних статей зріс на 231 млн євро – до 1,1 млрд євро.

У сегменті функціональних матеріалів і рішень продажі склали 4,7 млрд євро – на 4% менше, ніж у другому кварталі 2015 року. Головною причиною такої динаміки стало зниження цін продажу, зумовлене, зокрема, здешевленням дорогоцінних металів. Негативні коливання валютних курсів також вплинули на показники продажів у всіх підрозділах. Відзначено збільшення обсягів, особливо в підрозділах продукції для будівельної галузі й автомобілебудування. Прибуток EBIT до врахування спеціальних статей зріс на 77 млн євро – до 535 млн євро; це збільшення спостерігалося скрізь, і насамперед у підрозділі спеціальних матеріалів. За підсумками шести місяців продажі знизилися на 4% – до 9,1 млрд євро, а прибуток EBIT до врахування спеціальних статей збільшився на 102 млн євро порівняно з першим півріччям 2015 р. і склав 991 млн євро.

На тлі складної ринкової ситуації в другому кварталі 2016 р. продажі в сегменті рішень для сільського господарства знизилися до 1,5 млрд євро (мінус 13% порівняно з 2 кв. 2015 року). Основними факторами тут стало зменшення обсягів продажів і несприятливі коливання обмінних курсів валют. Ціни трохи зросли, а прибуток EBIT до врахування спеціальних статей зменшився (переважно через зниження обсягів продажів) на 45 млн євро – до 320 млн євро. За підсумками півріччя продажі склали 3,2 млрд євро (мінус 9%), а EBIT до врахування спеціальних статей – 911 млн євро (мінус 28 млн євро).

У сегменті нафти і газу зафіксовано різке зниження квартальних продажів на 83% – до 617 млн євро. Річ у тому, що в показниках другого кварталу 2015 року враховувалися 3,0 млрд євро надходжень від діяльності, яка була припинена після обміну активами з ПАТ «Газпром». Крім того, фактором, що позначився на продажах, стало здешевлення нафти і природного газу. Видобуток енергоносіїв у цілому зріс, особливо на норвезьких родовищах. Прибуток EBIT до врахування спеціальних статей знизився на 337 млн євро (до 94 млн євро), головним чином через низькі ціни, а також внаслідок припинення надходжень від бізнесу зі зберігання та збуту природного газу. Порівняно з першим півріччям 2015 р. продажі впали на 86% (до 1,2 млрд євро), а прибуток EBIT до врахування спеціальних статей – на 708 млн євро (до 160 млн євро).

Що стосується напрямів діяльності, об'єднаних у сегмент «Iнші», то тут квартальні продажі знизилися на 36% порівняно з попереднім роком і склали 485 млн євро. Це було зумовлено насамперед падінням цін і обсягів у секторі торгівлі сировиною. Прибуток EBIT до врахування спеціальних статей знизився на 149 млн євро (до мінус 212 млн євро), зокрема, через переоцінку відрахувань на реалізацію довгострокової програми стимулювання. За підсумками перших шести місяців 2016 р. продажі в сегменті «Інші» впали на 33% – до 962 млн євро. Прибуток EBIT до врахування спеціальних статей збільшився на 245 млн євро та склав мінус 431 млн євро, чому сприяла динаміка валютних курсів.

Про концерн BASF
У BASF ми створюємо хімію задля сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із захистом навколишнього середовища та соціальною відповідальністю. Близько 112 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожній галузі й практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського господарства, а також нафта і газ. У 2015 році обсяг продажів концерну склав близько 70 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха (AN). З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в інтернеті за адресою www.basf.com

Заяви про перспективи
Цей прес-реліз містить заяви про перспективи, які ґрунтуються на поточних очікуваннях, оцінках і припущеннях керівництва концерну BASF, а також на наявній наразі інформації. Вони не становлять собою гарантії на майбутні показники та включають певні ризики і невизначеності, які є важко передбачуваними. Крім того, ці заяви ґрунтуються на припущеннях стосовно майбутніх подій, які, можливо, не підтвердять своєї точності. Фактичні результати діяльності, виробничі показники і досягнення концерну BASF піддані впливу великої кількості факторів і можуть значно відрізнятися від тих, які містяться або маються на увазі в цих заявах. BASF не приймає на себе жодних зобов'язань із відновлення заяв про перспективи, що містяться в цьому релізі.

Останнє оновлення 27 липня 2016 р.