Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

31 жовтня 2016 р.
Новини

Концерн BASF збільшує обсяги продажів і надходження від «хімічного» бізнесу

Результати 3-го кварталу 2016 року:

  • Продажі – 14,0 млрд євро (мінус 20%)
  • EBIT до врахування спеціальних статей – 1,5 млрд євро (мінус 5%)
  • Збільшення об’ємів реалізації досягнуто за рахунок сегменту функціональних матеріалів і рішень та сегменту хімікатів

Прогноз на 2016 рік у цілому:

  • Значне зниження продажів через призупинення діяльності в області торгівлі газом
  • За підсумками 2016 р. очікується невелике зниження показників EBIT до врахування спеціальних статей

За підсумками третього кварталу 2016 року концерн BASF збільшив обсяги продажів і надходження від «хімічного» бізнесу. «По всьому світу спостерігався стійкий попит з боку автомобільних і будівельних компаній. В Європі було відзначено помірне зростання за всіма секторами. Літнє «затишшя» в липні-серпні виявилося менш вираженим, ніж у попередні роки. Щодо Азії, то тут протягом третього кварталу зберігався висхідний тренд. Темпи зростання в Китаї були трохи вищими, ніж ми припускали на початку року. В Північній Америці спостерігалася помірна динаміка попиту, але тут ми одержали тривалий позитивний імпульс від автомобілебудування та будівельної галузі. В країнах Південної Америки економіка розвивалася слабко, а індекс підприємницької впевненості знижувався. Тут відзначено зменшення обсягів продажів, особливо в Бразилії – країні, яка є нашим найбільшим регіональним ринком», – сказав д-р Ханс-Ульріх Енгель, головний фінансовий директор BASF SE.

У третьому кварталі 2016 р. продажі Групи BASF знизилися на 20% – до 14,0 млрд євро. Це відбулося насамперед через відділення бізнесу зі зберігання та збуту природного газу в рамках угоди про обмін активами з ПАТ «Газпром» наприкінці вересня 2015 року. В 3 кв. 2015 р. внесок цього напряму діяльності в загальний обсяг продажів склав 2,9 млрд євро. У цілому «портфельні» ефекти призвели до падіння продажів на 18 відсотків. Крім того, тут далося взнаки й зниження цін продажу (мінус 5%), спричинене здешевленням сировинних матеріалів. Збільшення обсягів реалізації (плюс 4%) було досягнуто головним чином за рахунок сегменту функціональних матеріалів і рішень і сегменту хімікатів.

Прибуток від операційної діяльності (EBIT) до врахування спеціальних статей знизився на 87 млн євро (до 1,5 млрд євро) переважно внаслідок меншого внеску з боку сегменту «Нафта і газ» і сегменту «Інші». Хімічний бізнес і сегмент рішень для сільського господарства, навпаки, відзначилися збільшенням прибутку EBIT до врахування спеціальних статей.

Чистий прибуток зменшився з 1,2 млрд євро до 888 млн євро. Прибуток у розрахунку на одну акцію дорівнював 0,97 євро (проти 1,31 євро в третьому кварталі 2015 року). Прибуток на одну акцію, скоригований з урахуванням спеціальних статей і амортизації нематеріальних активів, склав 1,10 євро (3 кв. 2015 р.: 1,07 євро).

Прогноз на 2016 рік у цілому

Корпоративні прогнози BASF стосовно глобальних макроекономічних показників у 2016 році піддалися коригуванню тільки за цінами на сиру нафту (попередні цифри наведено в дужках):

  • Приріст валового внутрішнього продукту: 2,3% (2,3%)
  • Зростання промислового виробництва: 2,0% (2,0%)
  • Зростання виробництва в хімічній галузі: 3,4% (3,4%)
  • Середньорічний обмінний курс євро до долара США: 1,10 (1,10)
  • Середньорічна ціна сирої нафти: 45 дол. США за барель (40 дол. США за барель)

Експерти BASF констатують, що складнощі з логістикою та здійсненням поставок, спричинені нещодавнім займанням на Північному причалі промислового комплексу в Людвигсхафені, негативно відіб'ються на підсумкових фінансових показниках. Проте ця подія не призвела до перегляду прогнозів Групи BASF на результати 2016 року в цілому.

За цими прогнозами, за підсумками 2016 р. буде зафіксовано значне зниження продажів. Наслідком угоди про обмін активами з ПАТ «Газпром» стало зменшення внеску сегменту «Нафта і газ» (зокрема, припинення надходжень від бізнесу зі зберігання та збуту природного газу). За перші три квартали 2015 року продажі за цими напрямами склали в цілому близько 10,1 млрд євро. Здешевлення енергоносіїв також негативно впливає на показники продажів. Концерн BASF прагне до збільшення обсягів реалізації, що обчислюються без урахування придбаного та відокремленого бізнесу.

«Ми як і раніше передбачаємо, що прибуток EBIT до врахування спеціальних статей виявиться трохи нижчим за рівень 2015 року. У нинішніх складних і волатильних умовах таку мету слід визнати доволі амбіційною, особливо у світлі інциденту, що стався 17 жовтня, та його наслідків», – зазначив д-р Енгель.

Динаміка бізнесу за сегментами

У сегменті хімікатів продажі склали 3,4 млрд євро, що на 7% поступається показнику торішнього третього кварталу. Така динаміка була зумовлена головним чином зниженням цін внаслідок здешевлення сировинних матеріалів, особливо в підрозділах нафтохімікатів і проміжних продуктів. Обсяги реалізації збільшилися за всіма підрозділами. Прибуток EBIT до врахування спеціальних статей зменшився на 136 млн євро та склав 497 млн євро, що пояснюється зниженням маржі в підрозділах нафтохімікатів і проміжних продуктів. У підрозділі мономерів, навпаки, було відзначено збільшення маржі. Введення в експлуатацію нових виробничих потужностей відбилося на показниках фіксованих витрат у бік їх зростання.

У сегменті спеціальних продуктів продажі поменшали до 3,8 млрд євро (мінус 3% до рівня торішнього третього кварталу). Падіння цін тут було зближено насамперед зі здешевленням сировини через зниження нафтових котирувань, а також із ціновим тиском у секторі продукції для виробництва гігієнічних товарів. Часткове відокремлення напряму фармацевтичних інгредієнтів і послуг, що відбулося 2015 року, а також продаж бізнесу з виробництва гідратованого каоліну також обмежили зростання продажів. Внаслідок значного скорочення фіксованих витрат, поряд із загальним збільшенням маржі, прибуток EBIT до врахування спеціальних статей у цьому сегменті зріс зі 145 млн євро до 464 млн євро.

У сегменті функціональних матеріалів і рішень збільшення обсягів реалізації призвело до зростання продажів на 3% (до 4,7 млрд євро), включаючи насамперед матеріали та рішення для автомобільної промисловості, а також для будівельної галузі, де попит у цілому залишався на досить високому рівні. Негативний вплив на показники продажів справили несприятливі коливання курсів валют, зниження цін і відчуження бізнесу з випуску каталізаторів для виробництва поліолефінів. Внаслідок збільшення обсягів реалізації та зменшення фіксованих витрат прибуток EBIT до врахування спеціальних статей виріс зі 126 млн євро до 497 млн євро.

Щодо сегменту рішень для сільського господарства, то тут було зафіксовано 3%-ве (у річному обчисленні) зниження продажів до 1,0 млрд євро. Позитивна динаміка валютних курсів не повною мірою компенсувала зменшення обсягів реалізації, а ціни залишалися на рівні минулорічного третього кварталу. Прибуток EBIT до врахування спеціальних статей порівняно з 3 кв. 2015 р. виріс на 90 млн євро та склав 97 млн євро. Це було досягнуто завдяки збільшенню маржі за оптимізованим асортиментом продукції в Європі, Азії та Південній Америці, а також за рахунок зниження фіксованих витрат.

У сегменті нафти і газу продажі впали до 618 млн євро (мінус 83% до рівня 3 кв. 2015 р.), що пояснюється здебільшого відокремленням бізнесу зі зберігання та збуту природного газу. Видобуток енергоносіїв (нафти і газу) виріс у річному обчисленні на 13%, тоді як зниження цін і коливання курсів валют погіршили показники продажів на 15%. Зрештою прибуток EBIT до врахування спеціальних статей зменшився на 177 млн євро – до 194 млн євро. Крім згаданого відокремлення бізнесу, це пояснюється ще й зниженням нафтових котирувань.

Сегмент «Інші» продемонстрував зниження продажів на 21% – до 538 млн євро. Прибуток EBIT до врахування спеціальних статей зменшився на 135 млн євро (до мінус 233 млн євро). Причина такої динаміки полягає в здійснених у 3 кварталі 2016 р. відрахуваннях на реалізацію довгострокової програми стимулювання (LTI), тоді як роком раніше було здійснено часткове повернення відрахувань за цією статтею.

Про концерн BASF
У BASF ми створюємо хімію задля сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із захистом навколишнього середовища та соціальною відповідальністю. Близько 112 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі й практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського господарства, а також нафта і газ. У 2015 році обсяг продажів концерну склав 70 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюриха (AN). З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою: www.basf.com.

Заяви про перспективи
Цей реліз містить заяви про перспективи, які ґрунтуються на поточних очікуваннях, оцінках і припущеннях керівництва концерну BASF, а також на наявній наразі інформації. Вони не становлять собою гарантії на майбутні показники і включають певні ризики та невизначеності, які є важко передбачуваними. Крім того, ці заяви ґрунтуються на припущеннях щодо майбутніх подій, які, можливо, не підтвердять своєї точності. Фактичні результати діяльності, виробничі показники і досягнення концерну BASF зазнають впливу безлічі факторів і можуть суттєво різнитися з тими, що містяться або маються на увазі в цих заявах. Ми не приймаємо на себе жодних зобов'язань з оновлення заяв про перспективи, що містяться в цьому релізі.

Останнє оновлення 31 жовтня 2016 р.