Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

28 лютого 2020 р.
Новини

Група BASF: EBIT до вирахування спеціальних статей знижується, незважаючи на поліпшення в усіх підрозділах, що обслуговують нафтопереробну галузь

  • Виручка від продажів склала 59,3 млрд євро (–2%)
  • Операційний прибуток (EBIT) до вирахування спеціальних статей склав 4,5 млрд євро (–28%), в основному через зниження доходу від сегментів «Хімічні речовини» і «Матеріали»
  • Операційний грошовий потік склав 7,5 млрд євро (–6%), вільний грошовий потік склав 3,7 млрд євро
  • За результатами 2019 фінансового року пропонується виплата дивідендів у розмірі 3,30 євро на акцію (2018: 3,20 євро на акцію)
  • Четвертий квартал 2019 року: невелике зниження виручки від продажів (–2%) і значний приріст EBIT до вирахування спеціальних статей (+23%)

Прогноз на 2020 рік:

  • Продажі виростуть до 60-63 млрд євро
  • EBIT до вирахування спеціальних статей складе 4,2-4,8 млрд євро

Продажі BASF в 2019 фінансовому році склали 59,3 млрд євро; невелике зниження продажів у порівнянні з попереднім роком було викликано зниженням обсягів і цін. Операційний прибуток (EBIT) до вирахування спеціальних статей склав 4,5 млрд, що на 1,7 млрд менше рівня минулого року. Дане зниження пов'язане з меншим внеском сегментів «Матеріали» і «Хімічні речовини».

«Наша компанія показала хороші результати навіть у складні часи. 2019 рік був непростим, і світове економічне становище було нестабільним», – сказав голова Ради виконавчих директорів BASF, Мартін Брудермюллер, який оголосив фінансові показники за 2019 рік спільно з фінансовим директором концерну Хансом-Ульріхом Енгелем. Торгові конфлікти Сполучених Штатів і Китаю зробили свій негативний вплив. Ключові ринки збуту розвивалися повільніше. Проблема ускладнилася на тлі невизначеності, пов'язаної з виходом Великобританії з Європейського союзу. Зростання промислового і хімічного виробництва відбувалося значно повільніше очікуваного. Попит у багатьох ключових галузях промисловості, особливо в автомобільному секторі, істотно знизився.

«Нам вдалося збільшити прибуток в усіх підрозділах, що обслуговують нафтопереробну галузь, незважаючи на складні ринкові умови. На жаль, це не дозволило компенсувати спад у сфері основних хімічних компонентів», – сказав пан Брудермюллер. EBIT до вирахування спеціальних статей для сегментів «Матеріали» і «Хімічні речовини» знизився до 1,8 млрд євро. Різке падіння цін на ізоціанати, зниження маржинальності крекінгу, планове обслуговування крекінгових установок і загальне зниження попиту мали значний негативний вплив.

Підрозділи BASF, що обслуговують нафтопереробну галузь, показали значне поліпшення в порівнянні з минулим роком. У сегменті «Промислові рішення» показник EBIT до вирахування спеціальних статей значно підвищився в обох підрозділах, в першу чергу завдяки зниженню фіксованих витрат, позитивній динаміці курсу валют і більш високій маржинальності. У сегменті «Поверхнево-активні речовини і технології» також відбулося істотне поліпшення показника EBIT до вирахування спеціальних статей. У сегменті «Харчування і догляд» деяке зростання EBIT до вирахування спеціальних статей пояснюється вагомим збільшенням внеску підрозділу «Косметика та побутова хімія». У сегменті «Рішення для сільського господарства» EBIT до вирахування спеціальних статей істотно зріс. «Активи і бізнеси, придбані у Bayer, показали відмінні результати. Вони внесли значний вклад у збільшення обсягу продажів і доходів», – сказав Брудермюллер.

У 2019 році EBIT групи BASF знизився з 6,0 млрд євро до 4,1 млрд євро. Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей знизився на 11% у порівнянні з 2018 роком і склав 8,2 млрд євро. EBITDA склав 8,0 млрд євро проти 9,0 млрд в 2018 році. Чистий прибуток зріс до 8,4 млрд євро, в порівнянні з 4,7 млрд євро в 2018 році. Даний приріст включав у себе балансовий прибуток близько 5,7 млрд євро, отриманий у результаті деконсолідації Wintershall після злиття з DEA.

Динаміка продажів і прибутку групи BASF в IV кварталі 2019 року

У четвертому кварталі 2019 року продажі скоротилися на 2% в порівнянні з тим же кварталом попереднього року і склали 14,7 млрд євро. І обсяги, і ціни знизилися на 1%. Вплив передачі компанії Solenis бізнесу з виробництва хімії для паперової промисловості та водоочищення склав мінус 1%. Зміни валютного курсу мали на розвиток продажів незначний позитивний вплив, що склав плюс 1%.

EBIT до вирахування спеціальних статей склав 765 млн євро, що на 23% вище, ніж у четвертому кварталі 2018 року. Даний приріст був обумовлений значно більшим доходом в сегментах «Рішення для сільського господарства», «Харчування та догляд», «Промислові рішення», «Поверхнево-активні речовини і технології». В цілому, дані сегменти змогли забезпечити більш ніж достатню компенсацію значного зниження в сегментах «Матеріали» і «Хімічні речовини» в четвертому кварталі.

Спеціальні статті, що вплинули на EBIT, склали мінус 305 млн євро. У четвертому кварталі 2018 року відповідний показник дорівнював мінус 151 млн євро. Спеціальні статті в четвертому кварталі 2019 року були високі, зокрема, в сегменті «Промислові рішення» і сегменті інших витрат, які в значній мірі відносяться до реалізації програми підвищення ефективності. Відділення активів підрозділу BASF з виробництва пігментів призвело до одночасного впливу на сегмент «Промислові рішення». EBIT знизився на 2% в порівнянні з четвертим кварталом 2018 року і склав 460 млн євро.

Динаміка грошових потоків групи BASF в 2019 році

Грошовий потік від операційної діяльності склав 7,5 млрд євро, що на 465 млн євро менше, ніж в 2018 році. Грошовий потік від інвестиційної діяльності в 2019 році склав мінус 1,2 млрд євро в порівнянні з показником за 2018 рік, що складав мінус 11,8 млрд євро. Виплати за нематеріальні активи і основні кошти були трохи нижче рівня 2018 року і склали 3,8 млрд євро. Надходження, отримані від продажу необоротних активів, в 2019 році були приблизно на 2,5 млрд євро вище, ніж в 2018 році. В основному це викликано надходженням коштів від злиття Wintershall і DEA. Вартість придбаних активів в 2019 році склала 239 млн євро, проти 7,4 млрд євро в 2018 році. У 2018 році в дану статтю в основному входили виплати за придбання бізнесів і активів Bayer.

Незважаючи на значне зниження операційного грошового потоку, вільний грошовий потік склав близько 3,7 млрд євро проти 4,0 млрд євро в 2018 році.

Реалізація амбіційних цілей зі сталого розвитку

BASF поставив собі за мету не збільшувати викиди вуглекислого газу в атмосферу до 2030 року. Це означає, що при нарощуванні обсягів виробництва концерн має намір зафіксувати загальні обсяги викиду парникових газів і споживання енергії на рівні 2018 року.
У порівнянні з показником за 2018 рік, абсолютні обсяги викидів парникових газів концерну BASF в 2019 році знизилися на 8% і склали 20 млн метричних тонн. Багато в чому це пояснюється зупинкою великих виробництв для проведення техобслуговування. Крім того, BASF оновив договори на поставку електроенергії і вжив заходів щодо збільшення енергоефективності та оптимізації процесів.

BASF очікує, що в 2020 році обсяги викидів повернуться до рівня 2018 року: частково в силу меншої кількості запланованих технічних робіт і придбання бізнесу з виробництва поліамідів у Solvay.

Заявлений дивіденд в 3,30 євро на акцію

«Ми хочемо щорічно збільшувати дивіденд на акцію. Передбачувана політика прогресивної виплати дивідендів є для нас завданням пріоритетної важливості. Тому на щорічному засіданні акціонерів ми запропонуємо виплатити дивіденди в розмірі 3,30 євро на акцію», – повідомив пан Брудермюллер. Це відповідає приросту в 0,10 євро. В цілому, запропонована загальна сума виплат акціонерам BASF в розмірі 3,0 млрд євро. Дана сума повністю покривається сумою вільного грошового потоку в 2019 році. Таким чином, BASF знову пропонує привабливий дивідендний дохід, що становить 4,9%.

Реалізація стратегії BASF

«Ми присвятили 2019 рік тому, щоб впровадити нашу корпоративну стратегію енергійно, захоплено і швидко. У 2020 рік ми увійшли як організація з оновленою структурою, менш складна, з оптимізованою сферою управління і спрощеними процесами», – сказав Мартін Брудермюллер. Значна частина функціональних послуг і персоналу була вбудована в бізнес-підрозділи: по всьому світу 20 000 співробітників завершили цей перехід до 1 жовтня 2019 року. Крім того, був сформований компактний центральний апарат концерну, що нараховує близько 1000 співробітників. Новий підрозділ «Глобальні бізнес-сервіси» сформовано з 1 січня. До нього увійшло понад 8 800 співробітників, які займаються наданням послуг внутрішнім замовникам, наприклад в областях фінансів, контролінгу, закупівель і логістики, керуючись в першу чергу запитами бізнесу. Це сприятиме подальшому зміцненню конкурентоспроможності бізнесу BASF.

Незважаючи на це, як підкреслив пан Брудермюллер, впровадження стратегії ще не повністю завершено: «Головні кроки були ініційовані. В цьому році нам потрібно працювати ще над багатьма деталями».

Всі ці заходи призначені для повернення BASF на шлях зростання прибутку, з чіткою орієнтацією на потреби клієнтів і гнучкою організацією.

Прискорена реалізація програми підвищення ефективності

BASF прискорив реалізацію поточної програми підвищення ефективності. Пан Брудермюллер зазначив: «Ми налаштовані оптимістично і вважаємо, що нам вдасться домогтися цільового щорічного внеску в EBITDA у розмірі 2 млрд євро до кінця 2021 року». У 2019 році ефект від реалізації даної програми в EBITDA склав близько 600 млн євро, при супутніх витратах близько 500 млн євро. У нинішньому році BASF очікує, що прискорена реалізація програми призведе до того, що її внесок в EBITDA складе від 1,3 млрд до 1,5 млрд євро. Передбачається, що супутні одночасні витрати складуть від 300 до 400 млн євро.

Крім того, BASF прискорив оптимізацію організаційної структури. Раніше BASF оголошував про намір скоротити 6 000 робочих місць по всьому світу до кінця 2021 року. Ця мета повинна бути досягнута вже в 2020 році. У 2019 році BASF вже провів скорочення 3 100 робочих місць по всьому світу.

Активне управління портфелем

BASF реалізував ряд заходів, що стосуються управління портфелем. Придбання бізнесу з виробництва поліамідів у Solvay було завершено 31 січня 2020 року. Вартість придбання склала 1,3 млрд євро. «Наші замовники оцінять вигоду, так як тепер ми пропонуємо взаємодоповнюючу продукцію, посилену присутність в регіонах і збільшену надійність поставок», – повідомив Ханс-Ульріх Енгель.

BASF досяг домовленості про продаж бізнесу з виробництва будівельної хімії фонду Lone Star за 3,17 млрд євро. Очікується, що закриття угоди відбудеться в третьому кварталі 2020 року. Глобальний бізнес BASF в сфері виробництва пігментів стає частиною японської компанії DIC, купівельна ціна становить 1,15 млрд євро. Очікується, що дана транзакція завершиться в четвертому кварталі 2020 року.

Крім того, в минулому році завершилося злиття Wintershall і DEA, в результаті чого була утворена провідна незалежна європейська компанія з видобутку газу і нафти. BASF володіє 72,7% акцій Wintershall Dea, в той час як 27,3% акцій належать LetterOne.

Пан Енгель: «Інтеграція проходить добре і має завершитися в грудні 2020 року. До 2022 ми очікуємо, що дана взаємодія буде приносити прибуток в розмірі не менше 200 млн євро щорічно. Первинне розміщення акцій заплановано на друге півріччя 2020 року та буде залежати від ситуації на ринку».

Придбання бізнесу у Bayer було вдалим кроком

BASF вважає вдалим кроком придбання у Bayer декількох напрямків бізнесу в сегменті «Рішення для сільського господарства». «Інтеграція бізнесів була завершена за один рік. У 2019 продажі склали 2,2 млрд євро, а внесок в EBITDA до вирахування спеціальних статей перевищив 500 млн євро», – зазначив пан Енгель. – «Ми хочемо, щоб до 2025 року це придбання принесло додаткові продажі на тризначну суму при обчисленні в мільйонах євро, причому десь в середині між дво- і чотиризначною сумою. На нашу думку, ми далеко просунулися на шляху до досягнення цієї мети».

Прогноз для групи BASF на 2020 рік

«У перші два місяці 2020 року ми вже відчули високий рівень невизначеності у світовій економіці. Коронавірус став новим чинником, що значно ускладнить зростання на початку року, особливо в Китаї. Зниження попиту і перебої у виробництві, що відбулися в багатьох промислових сферах, є очевидними наслідками вживання заходів, спрямованих на запобігання подальшого поширення вірусу», – сказав Мартін Брудермюллер.

BASF передбачає, що коронавірус буде мати значний негативний вплив по всьому світу, особливо протягом першого і другого кварталів 2020 року. В даний час в рамках цих припущень не розглядається ймовірність поширення вірусу по всьому світу, яка може привести до істотного небажаного впливу на світову економіку після першого півріччя нинішнього року. При цьому пан Брудермюллер зазначив: «Ми не очікуємо повної компенсації наслідків коронавірусу протягом цього року».

Враховуючи вищевикладене, BASF очікує зростання світової економіки на 2,0%, що значно повільніше, ніж в 2019 році (2,6%). Компанія прогнозує зростання світового хімічного виробництва на 1,2%, що набагато нижче рівня 2019 року (1,8%). У цьому випадку показники зростання будуть найнижчими з часів фінансової кризи 2008-2009 років.

BASF очікує, що середня ціна нафти марки Brent за барель складе 60 доларів США, а обмінний курс оцінюється як 1,15 долара США за євро.

Брудермюллер: «Ми прагнемо збільшити обсяги продажів до 60-63 млрд євро, незважаючи на складні умови, що характеризуються високим рівнем невизначеності». Очікується, що EBIT до вирахування спеціальних статей групи BASF складе від 4,2 млрд до 4,8 млрд євро (2019: 4,5 млрд). Прибуток на задіяний капітал (ROCE) очікується в розмірі від 6,7% до 7,7% (2019: 7,7%) і, таким чином, буде нижче вартості капіталу, що становить 9%.

«Ми очікуємо незначний приріст в більшості галузей промисловості, які є нашими основними ринками збуту. Однак в автомобільній промисловості, за нашими прогнозами, продовжиться спад», – сказав пан Брудермюллер. Згідно з прогнозом BASF на 2020 рік, пом'якшення торговельних конфліктів між США та її торговельними партнерами не станеться, а вихід Великобританії з Європейського союзу не призведе до значних економічних наслідків протягом перехідної фази.

Інвестиції в органічне зростання

Пан Брудермюллер також озвучив план подальших інвестицій. Протягом наступних п'яти років BASF планує капіталовкладення в розмірі 23,6 млрд євро. Більше однієї третини цієї суми буде виділено з 2020 по 2024 рік для підтримки основних напрямків зростання, а саме двох великомасштабних проектів в Азії – інтегрованої виробничої площадки в провінції Гуандун і хімічного комплексу в порту Мундра, Індія – а також бізнесу в сфері енергоматеріалів.

Мартін Брудермюллер: «Це буде означати, в першу чергу, зміщення наших пріоритетів в регіонах. Протягом наступних п'яти років ми направимо 41% наших інвестицій в Азіатсько-Тихоокеанський регіон і 34% до Європи». Для порівняння: даний показник на плановий період з 2019 по 2023 рік складав 27% для Азіатсько-Тихоокеанського регіону і 43% для Європи. На 2020 рік концерн BASF запланував капітальні витрати (витрати на необоротні активи за вирахуванням витрат з придбання дольових часток, інвестицій в сфері IT, зобов'язань по відновленню й активів у формі прав користування, що виникають в результаті оренди) в розмірі 3,4 млрд євро (2019: 3,3 млрд євро).

 

Примітка:

Підписання договору з Lone Star про продаж бізнесу в сфері будівельної хімії, що відбулося 21 грудня 2019 року, зробило негайний вплив на звітну документацію групи BASF. Продажі і доходи підрозділу будівельної хімії з 1 січня 2019 року більше не включаються до статті продажів, EBITDA, EBIT і EBIT до вирахування спеціальних статей групи BASF. Показники за попередній рік були відповідним чином скориговані. До завершення транзакції дохід, отриманий в результаті комерційної діяльності в сфері будівельної хімії, буде вказуватися в прибутку групи BASF після оподаткування в якості окремої статті («прибуток після оподаткування, отриманий в результаті здійснення припиненої діяльності»).

 

Про концерн BASF

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 117 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, рішення для сільського господарства. У 2019 році обсяг продажів концерну склав 59 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) в США. З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою: www.basf.com.

Олена  Прихненко
Олена Прихненко
Корпоративні комунікації та зв'язки з органами державної влади
Фінансові результати коцерну BASF 2019.pdf

Група BASF: EBIT до вирахування спеціальних статей знижується, незважаючи на поліпшення в усіх підрозділах, що обслуговують нафтопереробну галузь 

Останнє оновлення 28 лютого 2020 р.