Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

26 лютого 2021 р.
Новини

Фінансові результати Групи BASF за 2020 рік: високі показники в четвертому кварталі 2020 року обумовлені більшими обсягами та вищими цінами

  • Заявлений дивіденд склав 3.30 євро на акцію у 2020 році, як і в попередньому році
  • Виплата винагороди співробітникам на знак визнання та високої оцінки

Прогноз на 2021 рік:

  • Зростання продажів на рівні від 61 до 64 млрд євро (2020: 59.1 млрд євро)
  • EBIT до вирахування спеціальних статей на рівні від 4.1 до 5.0 млрд євро (2020: 3.6 млрд євро)

«Концерн BASF продемонстрував високі результати навіть у складний 2020 фінансовий рік», – заявив під час презентації звіту за 2020 рік Мартін Брудермюллер, голова Ради виконавчих директорів BASF. Операційний прибуток (EBIT) до вирахування спеціальних статей за весь 2020 рік перевищив прогнози компанії, оголошені в жовтні, перевершивши очікування аналітиків.

«Ми збільшили обсяги в усіх регіонах у четвертому кварталі 2020 року, – сказав Брудермюллер. – Так, у Китаї ми спостерігали двозначне зростання обсягів. Обсяги продажів зросли майже в усіх сегментах в останньому кварталі року».

Для деяких продуктових лінійок, наприклад, ізоціанатів, концерну вдалося значно збільшити маржинальність. Нижчі фіксовані витрати також сприяли досягненню високих результатів у четвертому кварталі 2020 року.

Динаміка продажів і доходів Групи BASF у IV кварталі 2020 року

Продажі в четвертому кварталі 2020 року зросли на 8% і склали 15.9 млрд євро. Обсяги зросли на 7%. Ціни теж зросли на 7%, на що здебільшого вплинули такі сегменти як «Поверхнево-активні речовини і технології», «Рішення для сільського господарства» та «Матеріали». Ефект портфелю додав 1 відсоток завдяки придбанню поліамідного бізнесу компанії Solvay. Негативний вплив зміни валютного курсу на продажі склав 7%.

У четвертому кварталі показник EBITDA до вирахування спеціальних статей зріс на 15% і склав 2.1 млрд євро. Показник EBITDA склав 2.0 млрд євро у порівнянні з 1.6 млрд євро в аналогічному періоді 2019 року. Операційний прибуток (EBIT) до вирахування спеціальних статей зріс в четвертому кварталі на 32% і склав 1.1 млрд євро. Цей ріст обумовлений вищими прибутками в сегментах: «Матеріали», «Хімічні речовини» та «Рішення для промисловості». Це, в свою чергу, компенсувало знижені доходи в інших сегментах, зокрема «Інше». Спеціальні статті в операційному прибутку (EBIT) склали мінус 181 млн євро в порівнянні з мінус 263 млн євро в аналогічному періоді 2019 року. Операційний прибуток (EBIT) в четвертому кварталі 2020 року зріс на 61% і склав 932 млн євро.

Динаміка продажів і доходів Групи BASF у 2020 році

У 2020 році продажі практично не змінилися в порівнянні з минулим роком і склали 59.1 млрд євро. Негативний вплив зміни валютного курсу та обсягів був практично компенсований вищими цінами та позитивним ефектом від управління портфелем.

Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей знизився на 11% в порівнянні з попереднім роком і склав 7.4 млрд євро. Показник EBITDA склав 6.5 млрд євро проти 8.2 млрд євро в 2019 році. Операційний прибуток (EBIT) до вирахування спеціальних статей склав 3.6 млрд євро за весь 2020 рік, що на 23% менше ніж у попередній. Через вплив пандемії всі сегменти концерну демонстрували зниження прибутків, за винятком сегменту «Рішення для промисловості», де показник EBIT до вирахування спеціальних статей залишився на рівні 2019 року. Падіння рівня доходів Групи BASF було пов’язано, зокрема, зі значно меншим внеском сегментів «Матеріали» і «Хімічні речовини». Різке падіння попиту з боку автотранспортної галузі мало суттєвий негативний вплив на динаміку прибутків у сегменті «Поверхнево-активні речовини та технології».

Показник EBIT знизився з 4.2 млрд євро у 2019 році до мінус 191 млн євро у 2020 році. В цілому, спеціальні статті EBIT склали мінус 3.8 млрд євро у порівнянні з мінус 442 млн євро в 2019 році. Це підвищення пов’язане в першу чергу зі знеціненням основних засобів і нематеріальних активів у третьому кварталі 2020 року.

Грошовий потік Групи BASF у 2020 році

Рух грошових засобів від операційної діяльності склав 5.4 млрд євро у порівнянні з 7.5 млрд євро в 2019 році. «Попри негативний вплив пандемії на наш бізнес, ми все ж отримали суттєвий вільний потік грошових засобів у розмірі 2.3 млрд євро – у 2019 році цей показник склав 3.7 млрд євро», – зазначив Ханс-Ульріх Енгель, фінансовий директор. Це падіння в основному спричинене зниженням чистого доходу та підвищенням рівня готівкових коштів у чистому оборотному капіталі. Нижчі платежі по нематеріальних активах і основних засобах частково компенсували спад.

Заявлений дивіденд у 3.30 євро на акцію

«Безперебійна виплата дивідендів – це наш пріоритет навіть у складні часи, – сказав Брудермюллер. – Саме тому Рада виконавчих директорів BASF та Наглядова рада на щорічних зборах акціонерів запропонують виплатити дивіденди у розмірі 3.30 євро на акцію. В цілому, BASF планує виплатити 3.0 млрд євро своїм акціонерам, як і в попередньому році. На основі вартості акції наприкінці року, що становить 64.72 євро, BASF знову пропонує привабливий дивідендний дохід, що складає 5.1%».

 

BASF виплатить бонус за визнання незважаючи на різке падіння прибутку на залучений капітал (ROCE)

Прибуток на залучений капітал (ROCE) склав 1.7% у порівнянні з 7.7% у 2019 році. Показник EBIT, який спричинив це падіння, зазнав негативного впливу знецінення основних засобів і нематеріальних активів на суму в 2.9 млрд євро.

Прибуток на залучений капітал (ROCE) є визначальним фактором для виплати бонусів співробітникам Групи. У 2020 році цей показник був нижче порогової величини для виплати бонусів. Попри це, Рада виконавчих директорів прийняла рішення виплатити бонуси на знак визнання та подяки. «Таким чином ми прагнемо підкреслити титанічні зусилля команди BASF у складний період пандемії», – прокоментував Брудермюллер. В цілому, компанія здійснить бонусні виплати на суму 360 млн євро.

Успіхи в досягненні нефінансових цілей

BASF прагне до 2030 року втримати рівень викидів парникових газів на власних об’єктах виробництва та обсяг закупки енергії на рівні 2018 року, при цьому збільшуючи об’єми виробництва. У 2018 році викиди становили 21.9 млн метричних тон. Викиди в 2020 році склали 20.8 млн, що менше встановленого порогу, проте на 3.5% більше, ніж в попередньому році (2019 рік: 20.1 млн метричних тон в еквіваленті CO2). Заходи з підвищення енергоефективності та оптимізації процесів, а також зниження обсягів виробництва сприяли падінню рівня викидів. Однак, інтеграція поліамідного бізнесу Solvay в січні в 2020 року вплинула на загальний результат.

Крім того, BASF має на меті згенерувати продажі над-екологічних продуктів-акселераторів на суму 22 млрд євро до 2025 року. Для порівняння, у 2020 році обсяг продажів таких продуктів склав 16.7 млрд євро, що на 11% більше ніж продажі в 2019 році на суму 15 млрд євро. Позитивна динаміка обумовлена збільшенням збуту продуктів-акселераторів в сегментах «Поверхнево-активні речовини та технології» і «Рішення для сільського господарства».

Подальше зміцнення позицій у сфері сталого розвитку

«У 2020 році ми дісталися ключових етапів на шляху до зміцнення позицій у сфері сталого розвитку», – зазначив Брудермюллер. В рамках Програми зниження викидів вуглекислого газу, BASF запустив експериментальний реактор для піролізу метану. «Це важливий крок до масового виробництва водню без викиду вуглекислого газу. В середньотерміновій перспективі подібне рішення може стати альтернативою для електролізу води», – додав Брудермюллер.

Два виробничих майданчика BASF у Техасі – у Фріпорті та Пасадені – нещодавно отримали доступ до відновлювальної енергії. Загалом, 19 виробництв BASF по всьому світу частково або повністю працюють з відновлювальними джерелами енергії.

У рамках Програми циркулярної економіки BASF успішно випустив на ринок перші комерційні об’єми продуктів «Ccycled». У 2021 році очікується подальше збільшення обсягів.

Прогноз Групи BASF на 2021 рік

BASF сподівається, що світова економіка в 2021 році оговтається від глибокої кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Однак, рівень невизначеності залишається високим. Саме тому прогноз компанії охоплює широкий спектр чинників, які необхідно враховувати, розглядаючи можливі ризики нових значних збоїв у глобальних ланцюгах постачання і супутній негативний вплив на економіку в цілому.

«Попри це, ми впевнені, що за відсутності негативних трендів концерн зможе отримати прибуток у верхній межі прогнозованого діапазону», – сказав Брудермюллер.

Прогноз групи BASF передбачає зростання у споживчих галузях, особливо в автотранспортній галузі. У світовій економіці очікується значне зростання на 4.3% у порівнянні з 2020 роком. Прогнозується зростання світового хімічного виробництва на 4.4%, що значно вище за показник тогорічного рівня. Концерн очікує середню вартість нафти еталонної марки Brent на рівні 50 доларів за барель та курс обміну валют – 1.18 доларів за євро.

На основі цих припущень BASF має за мету збільшити продажі в діапазоні між 61 та 64 млрд євро. Операційний прибуток (EBIT) до вирахування спеціальних статей складе від 4.1 до 5.0 млрд євро. Очікується, що прибуток на залучений капітал (ROCE) буде на рівні між 8.0% та 9.2%.

BASF прогнозує продаж продуктів-акселераторів на рівні між 18 та 19 млрд євро в 2021 році. Також очікується, що викиди CO2 концерну  стабілізуються на рівні від 20.5 до 21.5 метричних тон відповідно.

Інвестиції в органічне зростання

Пан Брудермюллер також розповів про інвестиційну стратегію концерну. На період з 2021 до 2025 року Група BASF запланувала капітальні витрати загальною сумою 22.9 млрд євро. При цьому на Азіатсько-Тихоокеанський регіон припаде 41% усіх інвестицій, на Європу – 39 %. В цілому, у 2021 році інвестиції BASF складуть 3.6 млрд євро.

 

Про концерн BASF

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 110 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, рішення для сільського господарства. У 2020 році обсяг продажів концерну склав 59 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) в США. З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com.

Олена  Прихненко
Олена Прихненко
Корпоративні комунікації та зв'язки з органами державної влади
_УКР_Група BASF_Фінансові результати за 2020 рік.pdf

Фінансові результати Групи BASF за 2020 рік: високі показники в четвертому кварталі 2020 року обумовлені більшими обсягами та вищими цінами 

Останнє оновлення 26 лютого 2021 р.