Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

26 березня 2021 р.
Новини

Концерн BASF презентує «дорожню карту» для досягнення кліматичної нейтральності

  • Мета: досягнення нульового показника викидів CO2 на глобальному рівні до 2050 р.
  • Значне зниження на 25% викидів CO2 вже до 2030 р.
  • Інвестиції до 4 млрд євро до 2030 р.

Концерн BASF ставить перед собою дедалі амбітніші цілі на шляху до кліматичної нейтральності та прагне досягнути нульового рівня викидів до 2050 року. Спираючись на новітні розробки в області низьковуглецевих та безвуглецевих технологій, концерн також значно підвищує свій середньостроковий цільовий показних скорочення викидів парникових газів до 2030 року. BASF прагне скоротити викиди парникових газів у глобальному масштабі на 25% у порівнянні з 2018 роком та досягти цього попри заплановане зростання та будівництво великого виробничого комплексу на півдні Китаю. Якщо враховувати тільки вже існуючий бізнес, це означає скорочення викидів CO2 вдвічі до кінця десятиліття. Для досягнення нової кліматичної мети BASF планує інвестувати до 1 млрд євро до 2025 року і додатково 2-3 млрд євро до 2030 року.

У 2018 році викиди концерну BASF на глобальному рівні склали 21,9 млн метричних тон CO2-еквіваленту. У 1990 році ця цифра була майже вдвічі більша. BASF має на меті до 2030 року знизити рівень викидів приблизно на 60% у порівнянні з рівнем 1990 року, що перевищує запланований Європейським Союзом цільовий показник у мінус 55%.

«Нові кліматичні цілі підкреслюють нашу рішучість і прихильність BASF Паризькій кліматичній угоді. Зміна клімату є найбільшим викликом XXI століття. У відповідь ми повинні адаптувати бізнес-процеси та продуктове портфоліо, і прискорити цю трансформацію необхідно вже зараз. Нам спершу потрібно зосередитися на першочергових, а не на завершальних кроках на цьому шляху: саме тому BASF збільшить використання відновлюваних джерел енергії. Ми також пришвидшимо розробку та застосування нових безвуглецевих процесів для виробництва хімічної продукції. Завдяки прозорості процесів і рішенням, які дозволяють систематично та неухильно зменшувати вуглецевий слід від продуктів BASF на всіх етапах ланцюга створення вартості, ми допомагаємо нашим клієнтам в усіх галузях промисловості знижувати вуглецевий слід їх власної продукції», – коментує Мартін Брудермюллер, голова Ради виконавчих директорів BASF.

Нові технології замість викопного палива

В основі довгострокового переходу до нульового рівня викидів CO2 до 2050 року знаходяться нові технології, які дозволять відмовитися від викопних видів палива, таких як природний газ, на користь електрики з відновлюваних джерел. Більшість цих технологій, що розробляються концерном BASF у співпраці з партнерами, сьогодні перебувають на пілотному етапі розвитку. Масштабне застосування цих технологій буде можливим лише після 2030 року. Аби пришвидшити скорочення викидів CO2 до цієї дати, концерн BASF продовжує систематично запроваджувати процеси постійного вдосконалення на існуючих виробничих об’єктах. Крім того, BASF поступово переходитиме на відновлювані джерела енергії, аби задовольнити власні потреби в електроенергії, а також має на меті інвестувати у вітропарки.

Однією з найважливіших інновацій, над якою в даний час працює концерн BASF, є створення піролізних установок з електричним нагрівом для виробництва основних хімічних речовин, таких як етилен, пропілен та бутадієн. Ці хімічні речовини є складовими численних технологічних процесів і відіграють важливу роль в хімічному виробництві.

Ще однією важливою сировиною в хімічній промисловості є водень. Для безвуглецевого отримання водню BASF застосовує два процеси: загальнодоступний електроліз води, а також власну технологію піролізу метану. Ще одним важливим важелем для збільшення енергоефективності є використання електричних теплових помп для отримання пари з відпрацьованого тепла. Мета BASF у співробітництві з Siemens Energy – поступово запустити цю технологію в промислових масштабах і використовувати її на виробничих комплексах для рекуперації відпрацьованого тепла. 

BASF передбачає, що перехід на кліматично нейтральні процеси виробництва в наступному десятилітті призведе до різкого збільшення попиту на електроенергію на основних виробничих об’єктах концерну, зокрема на найбільшому виробничому комплексі в Людвіґсгафені, Німеччина. Очікується, що з 2035 року потреба концерну в електроенергії зросте більше ніж в три рази.

«Це потребуватиме інвестицій у розробку та будівництво нових виробничих майданчиків. Передумовою для трансформації хімічного виробництва є гарантована наявність великих обсягів відновлюваної електроенергії за конкурентоздатними цінами. На сьогодні цього немає в Німеччині, тому BASF планує інвестувати в об’єкти відновлюваної енергетики, аби задовольнити власні потреби. Щоб зробити цю трансформацію економічно доцільною, необхідні відповідні регуляторні умови», – додає Мартін Брудермюллер.

Флагманські проєкти BASF

На додаток до запланованих інвестицій у відновлювані джерела енергії BASF здійснює ряд флагманських проєктів.

– Разом із компаніями SABIC та Linde концерн BASF працює над створенням першої в світі експериментальної піролізної установки з електричним нагрівом. Ця технологія дасть можливість виробляти основні хімічні речовини з мінімальними викидами CO2 у порівнянні зі звичайними установками. За наявності необхідного фінансування запуск пілотної установки відбудеться вже на початку 2023 року.

–   BASF розробляє технологію піролізу метану для безвуглецевого виробництва водню з природного газу. У порівнянні з іншими процесами безвуглецевого виробництва водню піроліз метану потребує в п’ять разів менше електроенергії. В Людвіґсгафені вже збудовано і запущено в експлуатацію експериментальний реактор. Фінансування проєкту було надано Федеральним Міністерством освіти та наукових досліджень Німеччини.

– У даний час BASF разом з компанією Siemens Energy досліджує можливості будівництва на об’єкті в Людвіґсгафені установки для електролізу води з використанням протообмінної мембрани (РЕМ) потужністю 50 МВт для безвуглецевого виробництва водню. Цей екологічний водень, в першу чергу, буде використовуватися як сировина на інтегрованому виробничому комплексі, а також, у меншій мірі, для запуску нових ініціатив в регіоні Рейн-Неккар, Німеччина.

– В Антверпені BASF планує інвестувати в один з найбільших проєктів по уловлюванню та зберіганню вуглецю у Північному морі. Ця ініціатива консорціума Antwerp@C дає можливість скоротити викиди COвід виробництва основних хімічних речовин на понад 1 млн метричних тон в рік. Остаточне рішення щодо інвестування планують прийняти у 2022 році.

Необхідно підтримувати конкурентоздатність

Концерн BASF ставить перед собою амбітну мету, яка полягає у досягненні кліматичної нейтральності до 2050 року, так як упевнений у технічній здійсненності та стратегічній необхідності даного рішення у довгостроковій перспективі. Проте, в умовах сьогодення більшість нових технологій ще не є конкурентоздатними. Оскільки заміна існуючих високоефективних процесів виробництва новими потребує значних капіталовкладень, BASF намагається залучити фінансування в рамках європейських та державних програм, таких як Важливі проєкти спільного європейського інтересу (IPCEI, Important Projects of Common European Interest).

«Ми переконані, що, зрештою, всі залучені сторони працюватимуть спільно, аби зробити цю унікальну трансформацію економічно успішною. Цей процес також передбачає прийняття споживачами більш високої вартості продукції без вуглецевого сліду на всіх етапах економічного ланцюга, що дозволить компенсувати вищі операційні витрати та додаткові вкладення. Для цього потрібні нові формати співпраці між підприємствами та органами влади, які призведуть до позитивного та орієнтованого на конкретні результати регулювання та збережуть нашу міжнародну конкурентоздатність», – підкреслює Мартін Брудермюллер.

 

Про концерн BASF

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 110 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, рішення для сільського господарства. У 2020 році обсяг продажів концерну склав 59 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) в США. З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com

Олена  Прихненко
Олена Прихненко
Корпоративні комунікації та зв'язки з органами державної влади
BASF презентує дорожню карту кліматичної нейтральності.pdf

Концерн BASF презентує «дорожню карту» для досягнення кліматичної нейтральності

 

Around 200 production plants at the site produce numerous products for customers from virtually every industry.

Виробничий комплекс BASF в м. Людвіґсгафен, Німеччина.

Близько 200 заводів виробляють продукцію для клієнтів із різних галузей індустрії

Around 200 production plants at the site produce numerous products for customers from virtually every industry.

Виробничий комплекс BASF в м. Людвіґсгафен, Німеччина.

Близько 200 заводів виробляють продукцію для клієнтів із різних галузей індустрії

Останнє оновлення 26 березня 2021 р.