Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

27 липня 2022 р.
Новини

У BASF знову високі прибутки попри постійний ріст цін на сировину та енергоносії

 • Зростання обсягу продажів на 16,3% до 23,0 млрд євро
 • Показник ЕВІТ до вирахування спеціальних статей: 2,3 млрд євро – на рівні відповідного кварталу попереднього року
 • Сума чистого доходу склала 2,1 млрд євро, що на 26,3% перевищує показник цього ж кварталу попереднього року
 • Грошові потоки від операційної діяльності на рівні 1,2 млрд євро, що нижче рівня цього ж кварталу попереднього року (другий квартал 2021 року: 2,5 млрд євро)
 • Прогнозований обсяг продажів за 2022 рік зріс до рівня, що коливається між 86 та 89 млрд євро, а очікуваний показник ЕВІТ до вирахування спеціальних статей коливається між 6,8 та 7,2 млрд євро

«Попри постійний ріст цін на сировину та енергоносії, ми знову досягли високих результатів у другому кварталі», – заявив  Др. Мартін Брудермюллер, голова Ради виконавчих директорів BASF SE, який представив результати діяльності BASF за другий квартал 2022 року разом із фінансовим директором Гансом-Ульріхом Енгелем. 11 липня концерн BASF уже опублікував попередні результати.

Група BASF збільшила обсяг продажів на 3,2 млрд євро у порівнянні з аналогічним кварталом попереднього року, досягнувши показника в 23,0 млрд євро. Ця зростання на 16,3% основним чином обумовлене тим, що BASF вдалося значно підвищити ціни майже в усіх сегментах. 

Дохід від операцій (EBIT) до вирахування спеціальних статей склав 2,3 млрд євро та досяг рівня успішного кварталу попереднього року. Спостерігався значний ріст прибутку в сегментах «Рішення для сільського господарства» та «Харчування й догляд», однак доходи в сегменті «Рішення для промисловості» зросли несуттєво. Операційний прибуток (EBIT) до вирахування спеціальних статей значно покращився в сегменті «Інше». На відміну від цих сегментів, сегменти «Хімічні речовини» та «Матеріали» згенерували значно нижчий операційний прибуток (EBIT) до вирахування спеціальних статей. Щодо сегмента «Поверхнево-активні речовини та технології», то рівень операційного прибутку (EBIT) до вирахування спеціальних статей тут також значно впав.

Операційний прибуток (EBIT) зріс на 34 млн євро і досягнув показника в 2,4 млрд євро. Дохід від операцій до вирахування амортизації та спеціальних статей (EBITDA до вирахування спеціальних статей) зріс на 76 млн євро та досяг 3,3 млрд євро, а показник EBITDA зріс на 197 млн євро та сягнув рівня 3,4 млрд євро у другому кварталі 2022 року.

Розвиток грошового потоку у другому кварталі 2022 року                   

У другому кварталі 2022 року грошовий потік від операційної діяльності склав 1,2 млрд євро, що на 1,3 млрд євро менше рівня другого кварталу попереднього року. Вільний грошовий потік склав 336 млн євро у другому кварталі 2022 року, тимчасом як в другому кварталі 2021 року він становив 1,8 млрд євро.

Динаміка сегментів BASF у другому кварталі 2022 року

Продажі в сегменті «Хімічні речовини» істотно зросли на 27,2% у порівнянні з другим кварталом 2021 року і досягли 4,3 млрд євро. Зростанню сприяли обидва операційні підрозділи. Збільшення продажів було зумовлене в основному значним підвищенням цін в обох підрозділах, здебільшого через зростання цін на сировину та енергоносії на тлі постійного високого попиту. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей у розмірі 853 млн євро залишався на високому рівні, але був значно нижче за винятково високі показники у другому кварталі попереднього року. Це відбулося насамперед через значно нижчі прибутки у підрозділі «Нафтохімія», в основному через більш високі постійні витрати в результаті підвищення цін на енергоносії та впливу курсів валют.

У сегменті «Матеріали» рівень продажів значно зріс і перевищив на 29,9% рівень другого кварталу попереднього року, сягнувши 4,9 млрд євро. Це стало насамперед результатом значного зростання продажів у підрозділі «Мономери». Підрозділ «Функціональні матеріали» також зафіксував значне зростання. Позитивна динаміка продажів відбулася в основному завдяки значному підвищенню цін у зв’язку зі зростанням цін на сировину. Операційний прибуток EBIT до вирахування спеціальних статей на рівні 668 млн євро значно знизився у порівнянні з другим кварталом 2021 року. В обох підрозділах вища рентабельність не змогла компенсувати зростання постійних витрат.

Продажі в сегменті «Рішення для промисловості» значно зросли у порівнянні з другим кварталом 2021 року і склали 2,6 млрд євро. Це збільшення на 12,1% відбулося, головним чином завдяки значному зростанню продажів у підрозділі «Функціональні хімікати». Підрозділ «Дисперсії й смоли» зафіксував невелике зростання продажів. Зростання продажів відбулося в першу чергу завдяки значному підвищенню рівня цін у всіх сферах діяльності та в усіх регіонах. Це значною мірою стало результатом підвищення цін на сировину, енергоносії та вартості перевезення вантажів. В цьому сегменті операційний прибуток EBIT до вирахування спеціальних статей склав 323 млн євро і трохи перевищив показник другого кварталу попереднього року. Це сприяло значному зростанню доходів у підрозділі «Функціональні хімікати», головним чином завдяки зростанню маржі, зумовленому цінами.

У сегменті «Поверхнево-активні речовини та технології» обсяг продажів склав 5,4 млрд євро, що на 7,6% нижче, ніж у відповідному кварталі попереднього року. Значне зростання продажів у підрозділі «Покриття» не змогло компенсувати суттєве падіння у підрозділі «Каталізатори». Зменшення продажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося в основному через значне зниження обсягів у підрозділі «Каталізатори». Головним чином це стало результатом зниження попиту з боку автомобільної промисловості через недостатнє постачання напівпровідників і карантини в Китаї. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей на рівні 227 млн євро значно знизився у порівнянні з 289 млн євро у другому кварталі 2021 року. Це пояснюється значним зниженням показника EBIT до вирахування спеціальних статей у підрозділі «Покриття», здебільшого через збільшення постійних витрат.

У порівнянні з другим кварталом 2021 року, продажі в сегменті «Харчування й догляд» зросли на 30,9% і сягнули 2,1 млрд євро. Обидва підрозділи зробили вагомий внесок. Зростання продажів було зумовлене значним зростанням цін у всіх сферах діяльності, зокрема, зростанням цін на сировину та енергоносії. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей в цьому сегменті значно перевищив рівень кварталу попереднього року та досяг 213 млн євро. Це сталося завдяки значному збільшенню показника операційного прибутку EBIT до вирахування спеціальних статей у підрозділі «Сировина для косметики й побутової хімії».

Обсяг продажів у сегменті «Рішення для сільського господарства» на рівні 2,5 млрд євро значно зріс у порівнянні з другим кварталом 2021 року. Це збільшення на 25,3% було в основному пов’язано з підвищенням цін у всіх регіонах і позитивним курсовим впливом, зокрема, долара США. Значно більші обсяги також сприяли збільшенню рівня продажів. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей склав 223 млн євро, що значно перевищує рівень другого кварталу попереднього року. В основному це було пов’язано з позитивними збільшенням рівня продажів, що з лишком компенсувало вищі витрати.

Продажі в сегменті «Інше» значно зросли у порівнянні з другим кварталом 2021 року і склали 1,1 млрд євро. Це в першу чергу пов’язано із зростанням продажів у товарному сегменті. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей значно покращився на рівні мінус 168 млн євро у порівнянні з відповідним кварталом попереднього року.

Прогноз для Групи BASF на 2022 рік

Оцінка глобальної економічної ситуації у 2022 році скоригована наступним чином (попередні припущення зі Звіту BASF за 2021 рік наведені у дужках; поточні прогнози щодо зростання округлені):

 • Зростання валового внутрішнього продукту: +2,5% (+3,8%)
 • Зростання промислового виробництва: +3,0% (+3,8%)
 • Зростання хімічного виробництва: +2,5% (+3,5%)
 • Середній обмінний курс євро/долар 1,07 долара за євро (1,15 долара за євро)
 • Середньорічна ціна на нафту (сорт Brent) 110 доларів США за барель (75 доларів США за барель)

У другій половині року BASF передбачає поступове сповільнення економічного розвитку в усьому світі, але найпомітніше в Європі. При цьому передбачається, що не буде жодних суворих обмежень внаслідок нових локдаунів у Китаї й що дефіцит природного газу не призведе до зупинки виробництва в Європі.

Виходячи з дуже позитивного розвитку бізнесу в першій половині 2022 року та наведених вище припущень, прогноз для Групи BASF на 2022 фінансовий рік скориговано наступним чином (попередній прогноз зі Звіту BASF за 2021 рік наведено в дужках):

 • Зростання продажів до 86–89 млрд євро (від 74-77 млрд євро)
 • EBIT до вирахування спеціальних статей від 6,8 до 7,2 млрд євро (від 6,6 млрд євро до 7,2 млрд євро)
 • Розмір прибутку на залучений капітал (ROCE) від 10,5% до 11,0% (від 11,4% до 12,6%)
 • Зменшення викидів CO2 від 18,4 до 19,4 млн метричних тонн (від 19,6 до 20,6 млн метричних тонн)

Розвиток поточних подій, в основному зумовлений війною в Україні та її впливом на енергетику і ціни на сировину та доступність сировини, особливо в Європі, може призвести до появи додаткових труднощів, які можуть призвести до відхилення від наведених вище орієнтовних показників. Зокрема, ризики можуть виникнути через зупинку виробництва на великих європейських підприємствах внаслідок подальших обмежень постачання газу в Європу з Росії. В цьому випадку, втрату європейських потужностей можна було б частково компенсувати зростанням виробничих потужностей за межами Європи. Інші ризики можуть виникнути через майбутній перебіг пандемії коронавірусу та нові заходи стримування поширення інфекції. Можливості можуть виникнути завдяки збереженню високої маржі, навіть у випадку економічного спаду. BASF реагує на економічний спад через заходи щодо зниження витрат.

 

Про BASF

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 111 000 співробітників Групи BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для оброблення поверхонь, харчування та догляд, аграрні рішення. У 2021 році обсяг продажів концерну BASF склав 78,6 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) в США. З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com

Олена Прихненко
Олена Прихненко
Корпоративні комунікації та зв'язки з органами державної влади
Останнє оновлення 27 липня 2022 р.