Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

24 лютого 2023 р.
Новини

BASF демонструє стійкість в умовах несприятливої кон’юнктури ринку та вживає заходів, спрямованих на зміцнення конкурентоспроможності

  • Обсяг продажів: 87,3 млрд євро (плюс 11,1 відсотків)
  • Показник EBIT до вирахування спеціальних статей: 6,9 млрд євро (мінус 11,5 відсотків)
  • Грошові потоки від операційної діяльності: 7,7 млрд євро (плюс 6,4 відсотків); Вільний грошовий потік: 3,3 млрд євро (мінус 10,2 відсотків)
  • Заявлений дивіденд склав 3,40 євро за акцію у 2022 фінансовому році (2021 рік: 3,40 євро за акцію)
  • Презентація конкретних заходів, спрямованих на економію коштів в Європі та адаптацію структури промислового комплексу Verbund у Людвігсхафені.

Прогноз на 2023 рік:

  • Очікуваний обсяг продажів: від 84 до 87 млрд євро
  • Очікуваний показник EBIT до вирахування спеціальних статей становитиме від 4,8 до 5,4 млрд євро

Група BASF продемонструвала стійкість у 2022 фінансовому році в умовах несприятливої ринкової кон’юнктури, на яку впливали наслідки війни в Україні та, зокрема, зростання цін на сировину та енергоносії. Як пояснили Мартін Брудермюллер, голова Ради виконавчих директорів BASF та Ганс-Ульріх Енгель, фінансовий директор, презентуючи показники за 2022 рік, обсяг продажів BASF збільшився на 11,1 відсотків і досяг 87,3 млрд євро. Зростання продажів здебільшого було зумовлено вищими цінами майже в усіх сегментах через підвищення вартості сировини та енергоносіїв. У сегментах «Матеріали» та «Хімічні речовини» ціни сягнули найвищих позначок. Значно нижчі обсяги в цілому стримали ріст рівня продажів у Групі BASF. На динаміку продажів перш за все вплинув нижчий рівень продажів у сегментах «Поверхнево-активні речовини та технології» і «Хімічні речовини».

Операційний дохід (EBIT) до вирахування спеціальних статей склав 6,9 млрд євро, що на 11,5 відсотків нижче за показник попереднього року, але в межах прогнозованого діапазону. Рівень доходів пояснюється значним зниженням прибутків від сегментів «Хімічні речовини» і «Матеріали». Обидва сегменти зафіксували нижчу маржу та обсяги, а також вищі постійні витрати.

Натомість показник EBIT до вирахування спеціальних статей зріс в усіх інших сегментах. В сегменті «Рішення для сільського господарства» показник EBIT до вирахування спеціальних статей зріс, зокрема, в результаті позитивних тенденцій у продажах завдяки збільшенню обсягів і цін. У сегменті «Харчування та догляд» також спостерігалося значне зростання, в основному завдяки маржі у ціновій пропозиції. Сегмент «Поверхнево-активні речовини та технології» зафіксував значно вищі прибутки, особливо завдяки збільшенню прибутку від бізнесів з виробництва автомобільних каталізаторів і акумуляторних матеріалів. Вищі ціни та обсяги у підрозділі «Покриття» додатково підтримали показники прибутковості сегмента. Сегмент «Рішення для промисловості» дещо збільшив показник EBIT до вирахування спеціальних статей у результаті зростання маржі, що зумовлено цінами. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей у сегменті «Інші» дещо покращився.

У 2022 році операційні прибутки Групи BASF були обтяжені додатковими витратами на енергоносії в розмірі 3,2 млрд євро в усьому світі. На Європу припадає близько 84 відсотки цього збільшення, що в основному вплинуло на промисловий комплекс Verbund у Людвігсхафені. Вищі ціни на природний газ спричинили загальне зростання витрат на енергію в усьому світі на 69 відсотків.

Спеціальні статті EBIT склали мінус 330 млн євро в 2022 році порівняно з мінус 91 млн євро в попередньому році. Показник EBIT Групи BASF у 2022 році склав 6,5 млрд євро, що значно нижче за показник у попередньому році. Ця цифра включає дохід від складової, на яку опиралися компанії, використовуючи метод пайового капіталу, який зменшився на 289 млн євро до 386 млн євро.

Надзвичайно високе знецінення акцій Wintershall Dea AG негативно вплинуло на чистий дохід Групи BASF від акцій. У 2022 році чистий прибуток від акцій склав мінус 4,9 млрд євро порівняно з 207 мільйонами євро в 2021 році. Значне зниження відбулося внаслідок спеціальних відрахувань у розмірі близько 6,3 млрд євро, в основному через збитки від знецінення акцій Wintershall Dea AG, що не є фактичними грошовими коштами. Особливо це було пов’язано з деконсолідацією російської розвідувальної та виробничої діяльності Wintershall Dea, що згодом призвело до переоцінки вартості російських акцій у Wintershall Dea. Відбулося подальше списання європейського газотранспортного бізнесу Wintershall Dea, включаючи повне знецінення акцій Nord Stream AG і фінансування проєкту Nord Stream 2. Операційний прибуток Wintershall Dea за 2022 рік зріс приблизно до 1,5 млрд євро після 335 млн євро в попередньому році.

У результаті значно нижчого чистого доходу від акцій чистий прибуток Групи BASF склав мінус 627 млн євро порівняно з 5,5 млрд євро в 2021 році.

Розвиток продажів і прибутків Групи BASF у четвертому кварталі 2022 року

У четвертому кварталі 2022 року продажі Групи BASF скоротилися на 2,3 відсотка до 19,3 млрд євро, в основному через зниження обсягів. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей за четвертий квартал знизився на 69,6 відсотка до 373 млн євро порівняно з аналогічним кварталом попереднього року.

Спеціальні статті EBIT склали мінус 254 млн євро порівняно з плюс 1 млн євро в четвертому кварталі 2021 року. Спеціальні статті були в основному пов’язані з негрошовим знеціненням заводів у Людвігсхафені. У четвертому кварталі 2022 року показник EBIT знизився на 90,3 відсотка до 119 млн євро. Чистий прибуток склав мінус 4,8 млрд євро порівняно з 898 млн євро в четвертому кварталі 2021 року. Зменшення було зумовлене знеціненням акцій Wintershall Dea.

Грошові потоки Групи BASF у 2022 році та у четвертому кварталі 2022 року

У 2022 році грошові потоки від операційної діяльності склали 7,7 млрд євро порівняно з 7,2 млрд євро в попередньому році. Вільний грошовий потік склав 3,3 млрд євро у 2022 році порівняно з 3,7 млрд євро у 2021 році.

Порівняно з кварталом попереднього року грошові потоки від операційної діяльності покращилися на 1,1 млрд євро до 4,5 млрд євро в четвертому кварталі 2022 року. Вільний грошовий потік збільшився на 749 млн євро до 2,6 млрд євро в четвертому кварталі.

Заявлений дивіденд у розмірі 3,40 євро за акцію

На річних зборах акціонерів Рада виконавчих директорів та Наглядова рада запропонують дивіденди в розмірі 3,40 євро за акцію, що дорівнює дивідендам за попередній рік. Виходячи з ціни акції на кінець року, акція BASF пропонуватиме високу дивідендну прибутковість у розмірі близько 7,3 відсотка. Це означатиме виплату 3,0 млрд євро акціонерам.

Прогноз на 2023 рік для Групи BASF

Високий рівень невизначеності, який тримався впродовж 2022 року через війну в Україні, високі ціни на сировину та енергоносії в Європі, зростання цін і відсоткових ставок, інфляцію та розвиток пандемії коронавірусної хвороби, збережеться і в 2023 році. Усі ці фактори негативно вплинуть на світовий попит. Таким чином, у 2023 році BASF очікує помірного зростання світової економіки на рівні 1,6 відсотка (2022: 3,0 відсотка). Щодо світового хімічного виробництва, то BASF очікує зростання на 2,0 відсотка (2022 рік: 2,2 відсотка). Компанія припускає, що середня ціна за барель нафти марки Brent становитиме 90 доларів, а середній обмінний курс становитиме 1,05 долара за євро.

Виходячи з цих припущень, у 2023 році очікується, що продажі Групи BASF складуть від 84 до 87 млрд євро. Очікується, що показник EBIT Групи BASF до вирахування спеціальних статей знизиться до 4,8-5,4 млрд євро. Компанія очікує, що перше півріччя 2023 року буде слабким, а у другому півріччі відбудеться покращення рівня прибутковості завдяки ефекту відновлення, особливо в Китаї.

BASF визначає заходи для економії витрат у Європі та адаптації структури промислового комплексу Verbund у Людвігсхафені

У своїй презентації Мартін Брудермюллер також заявив про конкретні заходи економії, зосереджені на Європі, а також заходи щодо адаптації виробничих структур на комплексі Verbund у Людвігсхафені. «Конкурентоспроможність Європи дедалі більше страждає від надмірного регулювання, уповільнених і забюрократизованих процесів отримання дозволів і, зокрема, високих витрат на більшість факторів виробництва, — сказав Брудермюллер. — Все це вже стримало зростання ринку в Європі порівняно з іншими регіонами. Високі ціни на енергоносії зараз створюють додатковий тягар для прибутковості та конкурентоспроможності в Європі».

Річна економія витрат у розмірі понад 500 млн євро до кінця 2024 року

Програма економії коштів, яка буде впроваджена в 2023 і 2024 роках, зосереджена на корекції структури витрат BASF в Європі, зокрема в Німеччині, щоб відобразити змінені рамкові умови. Очікується, що після завершення програма забезпечить щорічну економію понад 500 млн євро в невиробничих сферах, тобто в у сфері послуг, експлуатації і науково-дослідних підрозділах (R&D), а також у корпоративному центрі. Очікується, що приблизно половину економії буде досягнуто на виробничих потужностях в Людвігсхафені.

Заходи в рамках програми включають послідовне об’єднання послуг у хаби, спрощення структур управління підрозділами, правильний розмір бізнес-послуг, а також підвищення ефективності науково-дослідної діяльності. Очікується, що в усьому світі ці заходи безпосередньо вплинуть на приблизно 2600 посад; ця цифра включає створення нових посад, зокрема в хабах.

Очікується, що адаптація структури промислового комплексу Verbund у Людвігсхафені знизить постійні витрати на понад 200 млн євро щорічно до кінця 2026 року

Додатково до програми економії коштів, BASF також впроваджує структурні заходи, спрямовані на те, аби зробити виробничий комплекс у Людвігсхафені краще обладнаним для підвищення рівня конкурентоспроможності на довгострокову перспективу. «Ми робимо це, бо ми віримо в майбутнє потужностей Людвігсхафена, якому якраз виповнюється 158 років. Ми віримо в людей, які тут працюють, а також в Європу. Ми залишаємося відданими цьому місцю та маємо сміливість розвивати його далі», — сказав Брудермюллер.

Упродовж останніх місяців компанія здійснила ретельний аналіз структури промислового комплексу Verbund у Людвігсхафені. Це показало, як забезпечити безперервність прибуткового бізнесу при здійсненні необхідної адаптації. Огляд основних змін на заводі в Людвігсхафені:

- закриття заводу з виробництва капролактаму, одного з двох заводів з виробництва аміаку та пов’язаних з ним заводів з виробництва добрив. Потужності заводу з виробництва капролактаму BASF в Антверпені (Бельгія) достатньо, щоб задовольнити потреби внутрішнього та комерційного ринку в Європі в майбутньому. Продукти з високою доданою вартістю, як-от стандартні та спеціальні аміни та бізнес Adblue®, не постраждають і продовжуватимуть постачатися через другий завод з виробництва аміаку в Людвігсхафені;

- скорочення потужностей з виробництва адипінової кислоти та закриття заводів з виробництва циклогексанолу та циклогексанону, а також кальцинованої соди: виробництво адипінової кислоти на спільному підприємстві з Domo у Шалампе (Франція) залишиться без змін і має достатню потужність – у зміненому ринковому середовищі – для того, аби забезпечувати бізнес у Європі. Циклогексанол і циклогексанон є прекурсорами адипінової кислоти; завод кальцинованої соди використовує побічні продукти виробництва адипінової кислоти. BASF продовжить експлуатувати заводи з виробництва поліаміду 6.6 у Людвігсхафені, де адипінова кислота потрібна як прекурсор.

- закриття заводу з виробництва толуїлендиізоціанату (TDI) та заводів з виробництва прекурсорів для DNT і TDA: попит на TDI розвивався дуже слабко, особливо в Європі, на Близькому Сході та в Африці, і був значно нижчим за очікування. Комплекс TDI в Людвігсхафені використовувався недостатньо і не виправдав очікувань щодо економічних показників. Ця ситуація ще більше погіршилася через різке зростання витрат на електроенергію та комунальні послуги. Європейським клієнтам BASF продовжуватимуть надійно постачати TDI з глобальної виробничої мережі BASF із заводами в Гейсмаріі, (штат Луїзіана); Йосу (Південна Корея); Шанхаю (Китай).

Загалом адаптація структур у Verbund вплине на 10 відсотків відновної вартості активів на об’єкті – і, ймовірно, близько 700 позицій у виробництві. Брудермюллер підкреслив: «Ми цілком впевнені, що зможемо запропонувати більшості співробітникам, які постраждали, роботу на інших заводах. Компанія дуже зацікавлена в тому, щоб зберегти їхній широкий досвід, особливо через те, що є вакансії, а ще багато колег підуть на пенсію в найближчі кілька років». Ці заходи будуть впроваджуватися поетапно до кінця 2026 року та, як очікується, зменшать постійні витрати більш ніж на 200 млн євро на рік.

Структурні зміни також призведуть до значного скорочення попиту на електроенергію та природний газ на потужностях в Людвігсхафені. Таким чином, викиди CO2 в Людвігсхафені будуть скорочені приблизно на 0,9 млн метричних тонн на рік. Це відповідає скороченню глобальних викидів CO2 концерну BASF приблизно на 4 відсотки.

«Ми хочемо перетворити Людвігсхафен на провідне хімічне виробництво в Європі з низьким рівнем викидів», — сказав Брудермюллер. BASF має за мету забезпечити збільшення поставок відновлюваної енергії для заводу в Людвігсхафені. Компанія планує використовувати теплові помпи та чистіші способи генерування пари. Ба більше, планується запровадження нових технологій без CO2, як-от електроліз води для отримання водню.

Заяви про перспективи та прогнози

Цей прес-реліз містить заяви про перспективи. Ці заяви засновані на поточній оцінці та перспективних прогнозах Ради виконавчих директорів та доступній на сьогодні інформації. Заяви про перспективи не є гарантіями майбутнього розвитку та окреслених тут результатів. Все це залежить від ряду факторів. Вони передбачають різноманітні ризики та непевності. Ба більше, вони засновані на припущеннях, точність яких не завжди перевірена. BASF не передбачає жодного зобов’язання щодо оновлення заяв про перспективи, які містяться в цьому прес-релізі й викладені вище та не передбачають жодної юридичної відповідальності.

Про BASF

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Понад 111 000 співробітників Групи BASF сприяють успіху наших клієнтів майже в усіх секторах і практично в кожній країні світу. Наш продуктивний портфель складається з шести сегментів: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, а також  аграрні рішення. У 2022 році обсяг продажів BASF склав 87,3 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS) і як американські депозитарні розписки (BASFY) у Сполучених Штатах. З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com

Олена  Прихненко
Олена Прихненко
Корпоративні комунікації та зв'язки з органами державної влади
Останнє оновлення 24 лютого 2023 р.