Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Global Home
Стратегія і організація

Наша стратегія

a circular visual representation of BASF's corporate strategy

Хімія – це наша пристрасть. Як лідер галузі, ми хочемо бути найпривабливішим партнером для зустрічі з викликами, які можна подолати за допомогою хімії. Саме тому наші клієнти знаходяться в центрі нашої діяльності. Ми прагнемо нарощувати прибутки, але водночас бути корисними для суспільства та довкілля. Завдяки нашому досвіду, інноваційному та підприємницькому духу, а також потужності наших інтегрованих виробничих комплексів Verbund, ми допомагаємо змінювати світ на краще. Це наша мета, яка закладена в нашу корпоративну ціль: ми створюємо хімію задля сталого майбутнього.

Людство стикається з величезними викликами. Змінюється клімат, природних ресурсів стає дедалі менше, тиск на екосистеми зростає, як і кількість населення нашої планети, яке потрібно чимось годувати. Як ніколи досі нам терміново потрібні рішення для сталого майбутнього. Хімія тут відіграє ключову роль. Майже в усіх сферах життя вона здатна прокласти шлях до більшої сталості за допомогою інноваційних продуктів та технологій і пришвидшити настання змін, які для цього потрібні. Ця ідея прописана наскрізною лінією в нашій корпоративній меті: ми створюємо хімію задля сталого майбутнього.

Наша місія та мотивація — економічне зростання та позитивний внесок у суспільство й довкілля. Наприклад, рішення BASF допомагають захищати клімат, уникати появи відходів та переробляти їх, використовувати ресурси ефективніше, виробляти здорову і доступну їжу та створювати можливості для мобільності, що не завдає шкоди клімату.

Водночас ми переживаємо кардинальні зміни. Нам потрібно трансформувати нашу компанію, як ми це вже неодноразово робили за нашу більш ніж 150-річну історію BASF. Цього разу ми рухаємося в напрямку кліматичної нейтральності та циркулярної економіки. Це передбачає прийняття довгострокових політичних рішень, як-от щодо руху в бік Європейського зеленого курсу, подолання наслідків поточних геополітичних конфліктів, як-от війна в Україні, а також просування в напрямку цифровізації. Усе це вимагає чіткого бачення, а також високого рівня креативності та гнучкості.

Як довгострокові тенденції, так і короткострокові розробки в середовищі, що характеризується нестабільністю та невизначеністю, є складними для хімічної промисловості. Водночас вони також відкривають численні можливості для нових сфер бізнесу та інноваційних продуктів.

Наша корпоративна мета

Ми створюємо хімію задля сталого майбутнього

Ми хочемо бути лідерами хімічної галузі та відповідально окреслювати зміни, ставлячи перед собою амбітні цілі та конкретні кроки:

  • Ми поступово переводимо постачання енергії та сировини з викопних джерел на відновлювані.
  • Ми адаптуємо нашу структуру Verbund до нових обставин як основу для ресурсоефективного, безпечного та надійного виробництва.
  • Ми розробляємо інноваційні безвуглецеві та низьковуглецеві процеси виробництва для наших продуктів.
  • Ми нарощуємо швидкість наших передових процесів та поглиблюємо співпрацю з клієнтами, постачальниками та іншими партнерами заради розробки високоефективних продуктів із меншим рівнем викиду вуглецю.
  • Ми розробляємо технології перероблення різних потоків відходів, аби зміцнити циркулярну економіку.
  • Ми використовуємо численні можливості цифровізації в усіх сферах діяльності компанії.
  • Ми систематично адаптуємо наше портфоліо відповідно до сфер зростання та технологій майбутнього й дедалі потужніше інтегруємо принципи сталого розвитку в наші ланцюжки створення вартості.
  • Ми створюємо робоче середовище, в якому наші співробітники можуть розвиватися та сприяти довгостроковому успіху BASF.

Наші стратегічні напрямки діяльності

Стратегічна орієнтація BASF скерована в бік комплексного аналізу наших ринків, конкурентів та економічного середовища. Ми постійно стежимо за глобальними тенденціями та короткостроковими розробками й очікуємо на пов’язані з цим можливості та ризики. Наступні шість стратегічних напрямів дій дозволяють нам зосередитися на наших клієнтах й водночас зміцнити наші провідні позиції в конкурентному середовищі.

Two BASF scientists examining device

Інновації є основою нашого успіху. BASF є лідером у хімічній галузі. У BASF дослідженнями та розробками займається близько 10 000 співробітників, а витрати у цій сфері становлять близько 2,3 мільярда євро. Ми хочемо розширити цю позицію, зміцнивши нашу дослідницьку діяльність, особливо у напрямку акумуляторних матеріалів, полімерних технологій, каталітичних і біотехнологічних методів. Крім того, ми розширюємо співпрацю з клієнтами, університетами, науково-дослідними установами та іншими партнерами.

У 2022 році ми реорганізували нашу глобальну дослідницьку діяльність. Бізнес-підрозділи та підрозділи, орієнтовані на прикладне застосування, які раніше входили до трьох дослідницьких відділів, були інтегровані в операційні підрозділи, аби ближче наблизитися до потреб наших клієнтів. Для більшої ефективності та результативності ми згрупували дослідницьку діяльність, пов’язану з кількома операційними підрозділами, у новому міжфункціональному та міжрегіональному відділі дослідження Групи. Цей глобальний науково-дослідний підрозділ підтримує орієнтовану на клієнта науково-дослідну діяльність наших операційних підрозділів. Він також стимулює проєкти між розділами на теми, що стосуються всієї Групи, як-от уникнення CO2 у хімічних процесах і продуктах, енергоефективність і технології перероблення.

Наш інноваційний канал орієнтований на екологічну сталість, зокрема, на захист клімату та циркулярну економіку. Це закладає фундамент для майбутнього зростання. Ми інтенсивно працюємо над розробкою фундаментальних інноваційних продуктів, процесів і бізнес-моделей, наприклад, для хімічного перероблення пластмас, акумуляторів і каталізаційних процесів, виробництвом основних хімікатів з низьким вмістом вуглецю, диджиталізацією фермерства, що не завдає шкоди клімату. Водночас ми працюємо над вдосконаленням продуктів у всіх бізнес-підрозділах, які пропонують нашим клієнтам сталі рішення і конкурентні переваги. До них належать рішення для обробки поверхонь для авіаційної галузі та вітроенергетики, діючі речовини на біологічній основі та ті, що здатні до біологічного розкладання, для косметичної галузі, мийні засоби і засоби для очищення, а також інженерний пластик на основі відновлюваної сировини.Дізнатися більше

Two engineers examining BASF plant

Ми віримо, що економіка, довкілля та суспільство нерозривно  взаємопов’язані. Ми прагнемо створювати цінності для усіх трьох сфер за допомогою наших продуктів, рішень і технологій. Ми взяли на себе зобов’язання щодо сталого розвитку ще в 1994 році і відтоді систематично узгоджуємо свою діяльність із принципами сталого розвитку. Ми хочемо ще більше зміцнити свою позицію як піонера екологічних рішень. Ми вважаємо екологічну сталість невіддільною частиною нашої стратегії, а також наших цілей, процесів управління та бізнес-моделей. Таким чином, ми прагнемо бути відповідальним і привабливим партнером для наших клієнтів, розробляти нові сфери розвитку та закладати фундамент для довготривалого успіху нашої компанії. Наш підхід охоплює весь ланцюжок створення вартості – від відповідальної закупівлі нашої сировини, безпеки та ресурсоефективності виробництва до екологічно сталих рішень для наших клієнтів.

Захист клімату є для нас центральним пріоритетом. З 1990 року ми більш ніж удвічі скоротили викиди вуглецю, одночасно подвоївши обсяги продажів продукції. До 2030 року ми хочемо скоротити наші абсолютні викиди CO2 на 25% порівняно з 2018 роком, та інвестувати в це до 4 мільярдів євро. До 2050 року ми плануємо скорочення викидів парникових газів до нуля на наших виробничих майданчиках і наших закупівлях енергоносіїв. Ми переслідуємо амбітні цілі щодо захисту клімату за допомогою моніторингу рівня викидів вуглецю. Це охоплює п’ять стратегічних важелів, які ми систематично просуваємо вперед, аби зменшити рівень викидів парникових газів.

У майбутньому ми хочемо привести у відповідність наше портфоліо, керуючись принципами захисту клімату, вуглецевої нейтральності та циклічності, аби відповідати висхідним вимогам сталого розвитку на наших ринках за допомогою інноваційних рішень. Саме тому ми оновлюємо нашу методологію управління сталими рішеннями, аби адаптувати наше портфоліо, опираючись на принципи сталого розвитку. Ми вперше застосуємо нову методологію у 2023 фінансовому році. Ба більше, цифрове рішення надає нам змогу розрахувати обсяг вуглецевого сліду приблизно 45 000 наших продуктів – від видобутку сировини до заводських воріт («від колиски до воріт»). Це створює атмосферу прозорості щодо інтенсивності викидів вуглецю в наших продуктах і водночас забезпечує важливі відправні точки для скорочення викидів парникових газів у наших ланцюжках створення вартості.Дізнатися більше

Female BASF engineer working on production line

Наш основний бізнес – виробництво та перероблення хімічних речовин. Наша сильна сторона – це Verbund та його інтегровані ланцюжки створення вартості. Це дає нам змогу досягати ефективного, надійного виробництва з оптимізованим рівнем викидів CO2, а також сприяє ефективному використанню синергії в розробці та застосуванні нових технологій і використанні цифрових рішень. Водночас Verbund є основою для задоволення дедалі більшого різноманіття потреб наших клієнтів і ринків за допомогою диференційованих пропозицій. Наше портфоліо охоплює широкий асортимент продуктів – від основних хімічних речовин до індивідуальних системних рішень.

Наша стратегія полягає у створенні виробництв на місцевому ринку, поблизу наших клієнтів. Ми плануємо інвестувати 28,8 мільярда євро в усьому світі від сьогодні та до 2027 року, щоб розширити наші потужності відповідно до ринкового попиту та ще більше підвищити доступність, ефективність і гнучкість наших заводів. Зокрема, ми розраховуємо на швидке зростання ринку хімічних продуктів в Азії (дивіться «Продукція»). Наша глобальна виробнича присутність сприяє регіональному різносторонньому розвитку наших продажів і розподілу прибутків, що робить це частиною нашого управління ризиками. Це допомагає нам компенсувати економічні недоліки та відсутність перспектив для зростання на окремих ринках у межах Групи BASF. На сьогодні це стосується Європи, а особливо Німеччини, де високі ціни на природний газ і складна законодавча база негативно впливають на нашу конкурентоспроможність і зростання.Дізнатися більше (EN)

Female BASF engineer touching digitalized screen

Ми прагнемо скористатися різноманіттям потенціалу цифровізації, використати пов’язані з цим можливості на користь наших клієнтів і зміцнити нашу конкурентоспроможність. Аби цього досягти, ми популяризуємо цифрові навички серед наших співробітників, співпрацюємо з партнерами та робимо цифрові технології та процеси невіддільною частиною нашого бізнесу.

Цифровізація наших заводів і систематичний аналіз даних дають нам змогу дедалі більше автоматизувати процеси та, таким чином, керувати потужністю, доступністю та ефективністю наших заводів відповідно до умов ринку, наприклад, моделюючи потоки створення цінності в нашій структурі Verbund або за допомогою діагностованого обслуговування. Поєднання даних, взятих з різних джерел, і використання штучного інтелекту для інтелектуального аналізу даних відкриває нам численні можливості для ефективнішого управління бізнесом і вдосконалення наших процесів, наприклад, у логістиці.

Поєднання продуктів, послуг і цифрових пропозицій також створює нові бізнес-моделі та переваги для наших клієнтів, як-от в аграрному секторі чи секторі засобів особистої гігієни. Ба більше, цифровізація дозволяє нам ще більше зміцнювати нашу інноваційну потужність. BASF володіє одним із найпотужніших суперкомп’ютерів у хімічній галузі – це Quriosity. Ми використовуємо його для пришвидшення складних обчислювальних процесів, як-от моделювання молекул. Водночас ми працюємо над новаторськими технологіями, як-от квантові обчислення, зокрема, як член-засновник Консорціуму для впровадження квантових технологій в промисловості (QUTAC). Ми також беремо участь в інших ініціативах цифровізації, як-от мережа Catena-X, де ми працюємо з партнерами над розробкою системи стандартизованого обміну даними в автомототранспортному ланцюгу створення вартості.Дізнатися більше

group of male engineers working in the production factory

Ми дедалі більше орієнтуємо наше портфоліо на інноваційні напрямки зростання з високою синергією Verbund. Після масштабних покупок (акумуляторні матеріали, конструкційні пластики, аграрні рішення) і виходу (пігментів, будівельної хімії, паперу і хімікатів для води) впродовж останніх років, ми і в 2022 році продовжили цей курс з управління інвестиціями та розширення співробітництва між конкретними підрозділами. Як і планувалося, ми передали каоліновий бізнес KaMin і атапульгітовий бізнес Clariant.

Водночас ми зміцнюємо основу для нашого органічного зростання інвестиціями. Наприклад, у Північній Америці ми запустили третій і останній етап розширення MDI на заводі Geismar у Луїзіані у 2022 році. В Європі – це будівництво нового заводу з виробництва гексаметилендіаміну (HMD) на нашому заводі в Шалампе (Франція), і розширення нашого виробництва поліаміду 6.6 у Фрайбурзі (Німеччина). До 2024 року на заводі Verbund в Антверпені (Бельгія) буде побудовано новий завод з виробництва алкілетаноламінів світового рівня. Азійський ринок відіграватиме ключову роль у нашому майбутньому зростанні. З часткою понад 45% Китай вже сьогодні є найбільшим у світі ринком хімічних речовин та ключовим двигуном зростання світового хімічного виробництва. Ми маємо потужну базу виробництва, продажів та інновацій в Азії, зокрема, в Китаї, яку ми продовжуватимемо розширювати. Наш найбільший проєкт – це нова фабрика Verbund у Чжаньцзяні в південній китайській провінції Гуандун. Ми надали остаточний дозвіл на його будівництво в 2022 році. Після завершення він стане третім за розмірами майданчиком Verbund BASF після Людвігсхафена (Німеччина) та Антверпена (Бельгія). Після успішного запуску першого заводу з виробництва конструкційних пластмас у серпні 2022 року, увага в Чжаньцзяні зараз прикута до поетапного створення структури Verbund, починаючи з будівництва установки парового крекінгу разом із наступними установками для виробництво нафтохімії та проміжних продуктів. Ведуться також роботи з добудови заводу термопластичних поліуретанів і будівництва заводу неопентилгліколю. Ба більше, у 2022 році розпочато розширення нашого заводу Verbund у Нанкіні (Китай), який працює із Sinopec. До кінця 2023 року там будуть побудовані нові заводи для продукції підрозділів нафтохімії та проміжних продуктів.

У 2022 році ми також продовжували розширення нашого глобального бізнесу із виробництва акумуляторних матеріалів. Це включає інвестиції для збільшення наших виробничих потужностей і впровадження інноваційних концепцій перероблення в трьох ключових регіонах – Європа, Північна Америка та Азія. Як і планувалося, наприкінці 2022 року на заводі в Шварцхайде (Німеччина) ми розпочали багатоетапний процес введення в експлуатацію нового заводу з виробництва катодних хімічно-активних речовин1. Ми також будуємо прототип заводу з перероблення акумуляторів у Шварцхайде1, запуск якого запланований на 2023 рік, а також завод з виробництва чорної маси з акумуляторів у промислових масштабах (запланований запуск: 2024 рік). Ми працюємо над інтеграцією нашого виробничого майданчика в Хар’явалті (Фінляндія2), який постачає прекурсори для катодних хімічно-активних матеріалів. Додатково до наших заводів у Північній Америці ми плануємо інвестувати в новий завод з виробництва катодних хімічно активних матеріалів і перероблення батарей у Беканкурі (Канада). Нова ділянка є достатньо просторою, щоб її можна було розширити до 100 кілотонн катодних хімічно-активних матеріалів на рік з потенціалом для повністю інтегрованого постачання прекурсорів катодних хімічно-активних матеріалів. В цей час ми також розширюємо потужність BASF Шаньшань Беттері Матіріалз Ко., Лтд. у Китаї до 100 кілотонн на рік. Як і планувалося, багатоетапний процес введення в експлуатацію нових виробничих ліній на заводах у Чанша та Сідзуйшань розпочався наприкінці 2022 року. В Онода (Японія) з кінця 2022 року також триває робота над розширенням виробничих потужностей для катодних хімічно-активних матеріалів на BASF ТОДА Беттері Матіріалз. Її запуск запланований на другу половину 2024 року. Наші виробничі потужності в усіх ключових регіонах і потужності, що зростають, дозволяють нам обслуговувати ще більше виробників акумуляторних батарей і автомобілів на всіх відповідних ринках за допомогою спеціальних і сталих рішень.Дізнатися більше

 

1 Наша інвестиційна та дослідницька діяльність у Шварцхайде та Людвіґсгафені (Німеччина) фінансується Федеральним міністерством економіки та кліматичних справ та Міністерством економіки, праці та енергетики німецької землі Бранденбург в рамках Проєкту, який становить загальноєвропейський інтерес щодо акумуляторів (код фінансування 16BZF101A/B).

2 Інвестування у Фінляндію співфінансується фінською урядовою організацією Business Finland з фінансування інновацій, торгівлі, туризму та сприяння інвестиціям.

Two BASF employees working together

Наші співробітники є запорукою успіху BASF. Саме тому ми віримо, що важливо мати привабливий загальний пакет пропозицій і робоче середовище, яке надихає, сприяє й розвиває індивідуальні таланти працівників і дозволяє їм та їхнім командам працювати якнайкраще. Ми працюємо у трьох напрямках, щоб зробити нашу високоефективну організацію ще більш ефективною: розширення можливостей, диференціація та спрощення структур і процесів. Водночас ми заохочуємо та підтримуємо культуру лідерства, яка дає нашим працівникам можливість швидко та ефективно реагувати на потреби клієнтів, орієнтуючись на рішення. Ми цінуємо різноманіття людей, думок і досвіду як важливий фактор для творчості та інновацій. Ми максимально використовуємо сміливі ідеї, допомагаємо нашим працівникам реалізувати їх і вчитися на помилках. Це ґрунтується на відкритому зворотному зв’язку та культурі лідерства, що базується на взаємній довірі, повазі та відданості заради досягнення найвищих результатів.


Приєднуйтеся до нашої команди

Наші цінності

Ми хочемо допомогти змінити світ на краще. Це те, що рухає нами та лежить в основі нашої корпоративної мети: ми створюємо хімію задля сталого майбутнього. Те, як ми діємо, має вирішальне значення. Чотири корпоративні цінності BASF є для нас компасом у всьому світі та водночас є вираженням наших амбіцій і нашої спільної ідентичності.

Разом із нашим Кодексом корпоративної поведінки та нашими світовими стандартами наші КЛЮЧОВІ цінності закладають фундамент для відповідальної поведінки та заснованих на довірі відносинах із нашими зацікавленими сторонами.