Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Україна
Сталий розвиток

Управління, цілі й діалог

Ми реалізуємо нашу корпоративну стратегію «Ми створюємо хімію задля сталого майбутнього», ставлячи перед собою амбітні цілі по всьому ланцюгу створення вартості. Таким чином ми прагнемо поєднати прибуткове зростання із соціальною та екологічною відповідальністю. З цією метою ми розширюємо свої зв'язки та ведемо діалог із зацікавленими сторонами. 

African American woman giving a presentation to her team. She is using a whiteboard with charts and graphs. She is talking. They are in an office boardroom at the table with laptop computers and paperwork. She is smiling. Men and women in the group.

Управління

Ми визначили добровільні довготривалі цілі у сферах економіки, навколишнього середовища, безпеки, співробітників і суспільства. Завдяки цим цілям сталий розвиток у BASF є прозорим і контрольованим. 
networks.jpg

Розширення зв'язків

Діалог між різними групами зацікавлених сторін на місцевому, національному та міжнародному рівнях є необхідною передумовою заохочення й просування принципів сталого розвитку. Мережі дуже важливі для об’єднання компетенцій різних гравців.
Young designer giving some new ideas about project to his partners in conference room. Business people discussing over new business project in office.

Діалог із зацікавленими сторонами

Незмінною складовою нашого управління стійким розвитком є постійне спілкування із зацікавленими сторонами. У 2013 році для активізації залучення зацікавлених сторін до діалогу ми створили незалежну консультативну раду за участю зацікавлених осіб.
Successful Business Executives Shaking Hands With Each Other

Зв'язки BASF з державними органами влади та громадськістю

BASF веде конструктивний діалог зі своїми соціальними зацікавленими сторонами, щоб забезпечити та вдосконалити ліцензію на діяльність та в межах своїх зобов'язань розробити сталі рішення разом із партнерами.