Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Сталий розвиток

Управління, цілі й діалог

Ми реалізуємо нашу корпоративну стратегію «Ми створюємо хімію задля сталого майбутнього», ставлячи перед собою амбітні цілі по всьому ланцюгу створення вартості. Таким чином ми прагнемо поєднати прибуткове зростання із соціальною та екологічною відповідальністю. З цією метою ми розширюємо свої зв'язки та ведемо діалог із зацікавленими сторонами.