Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Сталий розвиток

Ми пропонуємо сталі рішення

Обмежені ресурси, зміна клімату, зростаюча потреба в харчових продуктах, енергії та чистій воді для населення планети, яке стрімко збільшується, – всі ці виклики можуть бути вирішені за допомогою інновацій у хімічній галузі. Саме інновації сприяють новим рішенням і бізнес-моделям, які дають змогу зменшити вплив економічного зростання на обсяг споживання обмежених природних ресурсів. Ефективні та дієві дослідження й розробки є необхідною умовою для інновацій, а також важливою рушійною силою для BASF.