Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Україна
Сталий розвиток

Ми пропонуємо сталі рішення

Обмежені ресурси, зміна клімату, зростаюча потреба в харчових продуктах, енергії та чистій воді для населення планети, яке стрімко збільшується, – всі ці виклики можуть бути вирішені за допомогою інновацій у хімічній галузі. Саме інновації сприяють новим рішенням і бізнес-моделям, які дають змогу зменшити вплив економічного зростання на обсяг споживання обмежених природних ресурсів. Ефективні та дієві дослідження й розробки є необхідною умовою для інновацій, а також важливою рушійною силою для BASF. 

The modern control station in the intermediate products plant at the Ludwigshafen site is where all information relating to the plant comes together. Using numerous screens, chemical technicians and plant operators Lea Blaufuß (left), Alfred Mertesheimer (center) and Rudolf Keuchel (right) control and monitor the highly complex chemical processes. The plant for intermediate products is made up of 16 plant sections and manufactures a broad portfolio of around 50 intermediate products such as amines or diols. BASF customers need these products for applications including the production of coatings for the automotive industry, pharma or crop protection products.

Оцінка сталості

Сталий розвиток визначається як баланс між економічним успіхом, захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Щоб управляти стійкістю, компанія має бути здатною виміряти або іншим чином кількісно оцінити сталий розвиток по кожному із цих напрямів.
Man and boy standing at a lake

Прийняття сталих рішень

Протягом останніх десятиліть суспільство та наші клієнти проявляють більшу зацікавленість тим, який внесок до сталого розвитку робить бізнес. Ми прагнемо зрозуміти такі очікування, щоб скористатися можливостями та мінімізувати ризики.

Економіка замкнутого циклу

Концепція економіки замкнутого циклу має на меті зменшити вплив економічного зростання на використання обмежених природних ресурсів. Це можливо за умови створення більш сталих та ефективних продуктів і збільшення обсягу їх повторного використання, відновлення та переробки на основі нових бізнес-моделей. Споживачі та клієнти очікують більш стійких рішень щодо зменшення кількості відходів та викидів, забезпечення економіки спільного споживання.