Global Home

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đưa ra định hướng hoạt động và tầm nhìn chiến lược để Công ty hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp chặt chẽ để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Thông qua đó, đội ngũ lãnh đạo trong Ban Giám đốc hỗ trợ phát triển thị trường và củng cố vị thế của BASF tại Việt Nam. 

Mr. Erick.JPG

Ông Erick được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của BASF Việt Nam từ tháng 8 năm 2019.

Erick đã giữ nhiều vị trí quản lý khác nhau tại các bộ phận liên quan đến hóa chất chuyên dụng và hóa chất trung gian tại Hồng Kông và Australia. Ông công tác tại BASF Australia từ năm 2007 với tư cách là Quản lý Kinh doanh bộ phận xử lý khí đồng hành và gas cho ngành dầu khí, sau đó trở thành Quản lý Cấp cao cho bộ phận này tại trụ sở chính của BASF khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Hồng Kông vào năm 2010. Năm 2016, ông đảm nhận vai trò Giám đốc Phát triển Kinh doanh cấp cao cho lĩnh vực hóa chất trung gian tại khu vực Đông Nam Á. Ông được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc bộ phận Các giải pháp cho ngành xăng và dầu nhờn tại Hồng Kông năm 2017.

Trước khi gia nhập BASF, Erick công tác 10 năm tại tập đoàn Shell ở nhiều vị trí khác nhau tại các thị trường Malaysia và Phillippines.

Erick tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững của BASF Việt Nam cũng như hỗ trợ chung cho hoạt động phát triển bền vững của Việt Nam. Ông là Phó Chủ tịch Ủy ban Tăng trưởng Xanh, thuộc EuroCham Việt Nam; và là thành viên Ban Chỉ đạo của Nhóm Môi trường thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam.

 Erick Contreras tốt nghiệp ngành Kỹ sư Hóa học tại Đại học Philippines và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Manchester. Ông đã lập gia đình và có ba con.