BASF België
BASF Antwerpen

Contractors

Werk je als contractor voor BASF Antwerpen? Hier vind je de nodige documenten en richtlijnen.

Opmerking: Verschillende documenten op deze pagina zijn beveiligd. Voor meer informatie over de toegang tot deze documenten, contacteer afdeling Procurement. Je vindt de contactgegevens rechts.

Om de verspreiding van het corona-virus COVID-19 maximaal tegen te gaan, heeft BASF een aantal maatregelen getroffen. Ook de autoriteiten hebben acties ondernomen in de omgeving. Kom je als contractor naar de BASF-site, voor bijvoorbeeld onderhoud aan een installatie? Lees dan zeker de informatie op deze webpagina, en deze PDF.

 

Mondmaskerdraagplicht:

 • Vanaf 17 januari tot en met ten minste 28 januari 2022 geldt de verplichting tot dragen van een FFP2-mondmasker in alle gebouwen en voertuigen, tenzij je als enige in een ruimte op je werkplek of in je voertuig zit. 
 • In de buitenlucht is het dragen van het mondmasker niet verplicht, tenzij de 1,5 m afstandsregel in het gedrang komt. Voor project- of afstelzones kan binnen de perimeter ervan ook buiten een algemene mondmaskerplicht worden ingesteld als de afstandsregels te zeer in het gedrang zouden komen. 
 • Ook op het collectieve busvervoer (intern en extern) blijft het dragen van het mondmasker vanzelfsprekend verplicht.
 • Sterke aandacht voor ventilatie van binnenruimtes en het respecteren van hygiënemaatregelen blijven uitermate belangrijk. 

 

Contacten op de site tot een minimum beperken:

Voor contractoren is het in principe noodzakelijk om hun taak vanop de site uit te voeren. In het geval dat thuiswerk toch mogelijk is, wordt dit maximaal mogelijk gemaakt indien de organisatie en het werk dit toelaten. Afspraken hierover worden gemaakt tussen de BASF opdrachtgever en de SPOC van de contractorfirma.

 

Bedrijfsrestaurant en eetlocaties

Het bedrijfsrestaurant zal enkel nog open zijn voor afhaal. Voor andere eetlocaties wordt de capaciteit beperkt tot de corona-capaciteit. 

 

Corona-testen

We verwachten dat medewerkers van contractoren zich volgens het huidige testbeleid laten testen bij terugkeer uit quarantaine of isolatie. BASF zal dit via spot checks controleren via de gebruikelijke BASF aanspreekpunten van de contractoren (bv. peters) en in het standaard-overleg met de contractoren.

 

Als de contractor-medewerker voor het eerst symptomen voelt op het werk, kan zij/hij zich aanbieden voor een sneltest op onze medische dienst. Blijkt de sneltest positief, dan registreert de bedrijfsarts de test in de databank van de overheid. De contractor-medewerker krijgt een testcode en er wordt onmiddellijk ook een PCR-test afgenomen.

 

Quarantaine regels

De volgende quarantaineregels zijn geldig sinds 10 januari 2022:

 • Je had een hoogrisicocontact:
  • Indien je je boostervaccin hebt gekregen of volledig gevaccineerd bent (minder dan 5 maanden geleden): geen quarantaine.
  • Heb je nog geen boostervaccin of is je volledige vaccinatie reeds meer dan 5 maanden geleden: 4 dagen quarantaine.
  • Indien je niet gevaccineerd bent: 7 dagen quarantaine 
 • Je bent zelf besmet: je moet 7 dagen in isolatie gaan, ook al ben je niet ziek. Na 7 dagen mag je de isolatue verlaten als je geen symptomen meer hebt.

 

Wettelijke vereisten voor grensarbeiders en contractoren die uit het buitenland komen

De wettelijke vereisten voor grensarbeiders en contractoren die uit het buitenland komen wanneer zij voor werkzaamheden naar België komen, zijn als volgt:

1. Grensarbeiders
Wie?

 • Een grensarbeider is een werknemer (van BASF of van een contractor) in loondienst die zijn beroepswerkzaamheden uitoefent op het grondgebied van een lidstaat maar woont op het grondgebied van een andere lidstaat, waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste één keer per week terugkeert.
 • Dit zijn in de regel werknemers die een vaste tewerkstelling in België hebben terwijl ze wonen in een grensland van België.

Welke wettelijke vereisten?

 • Geen Passenger Locator Form (PLF) vereist;
 • Geen negatief testresultaat vereist;
 • Geen register met identificatiegegevens vereist.

2. Buitenlandse contractoren die <48u in België verblijven
Wie?
Medewerkers van buitenlandse contractoren die niet gedomicilieerd zijn in België en minder dan 48u naar België komen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Welke wettelijke vereisten?

 • Geen Passenger Locator Form (PLF) vereist;
 • Geen negatief testresultaat vereist;
 • Geen register met identificatiegegevens vereist.

3. Buitenlandse contractoren die > 48u in België verblijven
Wie?
Medewerkers van buitenlandse contractoren die niet gedomicilieerd zijn in België en langer dan 48u naar België komen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Welke wettelijke vereisten?

 

 

Test

Quarantaine

PLF

Aankomst uit groene of oranje zone

Geen

Geen

ja

Aankomst uit rode zone

 • indien vaccinatie- of herstelcertificaat: geen
 • indien negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud of  RAT-test van de dag voor of van aankomst: test op dag 7
 • indien geen van bovenstaande: test op dag 1 of 2 en op dag 7
 • indien vaccinatie-, test of herstelcertificaat: geen
 • indien geen certificaat: je mag pas uit quarantaine indien je negatief testte op dag 1 of 2

ja

Aankomst van buiten EU

PCR test op dag 1 en dag 7
 • Indien vaccinatiecertificaat: uit quarantaine bij negatieve test op dag 1
 • Indien geen vaccinatiecertificaat: 10 dagen, maar kan worden ingekort indien de test op dag 7 negatief is

ja

Aankomst vanuit zone met heel hoog risico

 • Indien zone buiten EU: PCR-test op dag 1 en 7
 • Indien zone binnen EU: PCR-test op dag 1 en dag 7 indien men nog niet volledig gevaccineerd is. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied.
 • Indien zone buiten EU: 10 dagen (ook voor gevaccineerden)
 • Indien zone binnen EU: geen quarantaine voor volledig gevaccineerden; 10 dagen voor alle andere personen

ja

 

Aanmelding op de site: Iedere operationele medewerker die de site wil betreden en nog niet in het bezit is van een geldige toegangsbadge, dient zich aan te melden aan het onthaal van de BASF-site. Door social distancing maatregelen kan de doorlooptijd langer dan normaal zijn. Ook voor het uitvoeren van de verplichte veiligheidstest (introductievideo + vragenlijst) is er momenteel verminderde capaciteit. Bijgevolg verzoeken wij om contractor- en subcontractormedewerkers de introductievideo vooraf te laten bekijken via deze link.

 

Daarnaast verwachten we gedrag conform de code voor leveranciers. Daarin verbinden contractoren en subcontractoren zich ertoe zich op een duurzame wijze te gedragen binnen en buiten de site van BASF Antwerpen, en zich ten allen tijde te houden aan de van toepassing zijnde wetten en ESG-normen (Environment, Social and Governmental standards). 

 

Individuele VCA opleidingscertificaten: Vele VCA-opleidingsinstituten zijn gesloten, waardoor mogelijk de geldigheid van het VCA-certificaat van een medewerker verstrijkt. Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden, hanteren we tijdelijke maatregelen op basis van de richtlijnen van de schemabeheerder.

 • Medewerkers die tot op heden geen individueel opleidingscertificaat bezitten, mogen het risicovol werk niet uitoefenen.
 • De certificaten van medewerkers waarvan hun bestaand individueel VCA-opleidingscertificaat 'basis/vol/risicovolle taken' verlopen is na 16 maart 2020, worden verder mondeling aanvaard tot 30 juni 2020. De aanvaarding gebeurt mondeling omdat we de verlening/aanpassing niet in de bestaande systemen kunnen ingeven.
 • Inzake VCA basis-vol-certificaten zal site security deze tijdelijke maatregel eveneens doorvoeren aan de poort mocht de situatie zich voordoen. 

BASF Antwerpen Procurement Services
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium

Nuttige links