BASF België
BASF Antwerpen

Contractors

Werk je als contractor voor BASF Antwerpen? Hier vind je de nodige documenten en richtlijnen.

Opmerking: Verschillende documenten op deze pagina zijn beveiligd. Voor meer informatie over de toegang tot deze documenten, contacteer afdeling Procurement. Je vindt de contactgegevens rechts.

Om de verspreiding van het corona-virus COVID-19 maximaal tegen te gaan, heeft BASF een aantal maatregelen getroffen. Ook de autoriteiten hebben acties ondernomen in de omgeving. Kom je als contractor naar de BASF-site, voor bijvoorbeeld onderhoud aan een installatie? Lees dan zeker de informatie op deze webpagina, en deze PDF.

 • Hier vind je een samenvatting van de toegangsprocedures aan poort 6 voor contractoren, inclusief corona-maatregelen.
 
 • De wettelijke vereisten voor grensarbeiders en contractoren die uit het buitenland komen wanneer zij voor werkzaamheden naar België komen, zijn als volgt:
   

1. Grensarbeiders
Wie?

 • Een grensarbeider is een werknemer (van BASF of van een contractor) in loondienst die zijn beroepswerkzaamheden uitoefent op het grondgebied van een lidstaat maar woont op het grondgebied van een andere lidstaat, waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste één keer per week terugkeert.
 • Dit zijn in de regel werknemers die een vaste tewerkstelling in België hebben terwijl ze wonen in een grensland van België.

Welke wettelijke vereisten?:

  • Geen Passenger Locator Form (PLF) vereist;
  • Geen negatief testresultaat vereist.
  • Geen register met identificatiegegevens vereist 

2. Buitenlandse contractoren die <48u in België verblijven
Wie?
Medewerkers van buitenlandse contractoren die niet gedomicilieerd zijn in België en minder dan 48u naar België komen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Welke wettelijke vereisten?

 • Geen Passenger Locator Form (PLF) vereist;
 • Geen negatief testresultaat vereist.
 • Geen register met identificatiegegevens vereist.

3. Buitenlandse contractoren die > 48u in België verblijven
Wie?
Medewerkers van buitenlandse contractoren die niet gedomicilieerd zijn in België en langer dan 48u naar België komen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Welke wettelijke vereisten?

 

 

Test

Quarantaine

PLF

Aankomst uit groene of oranje zone

/

/

x

Aankomst uit rode zone

PCR test op dag 1 en dag 7, tenzij

- negatieve PCR test (max.72u oud), of

- vaccinatie- (+2 weken), test- of herstelcertificaat

10 dagen, tenzij:

- negatieve PCR test (max.72u oud), of

- vaccinatie- (+2 weken), test- of herstelcertificaat

x

Aankomst van buiten EU

Inreisverbod niet-essentiële reizen met PCR test op dag 1 en dag 7, tenzij

- volledige vaccinatie (+2 weken), én

- PCR-test op dag 1+'dag 7

10 dagen tenzij:

- volledige vaccinatie (+2 weken), én

- negatieve PCR-test op dag 1 + dag 7

 

x

Aankomst vanuit zone met heel hoog risico

Indien zone buiten EU:

 • Inreisverbod niet-essentiële reizen.
 • Indien essentiële reis (vervoerspersoneel en diplomaten): PCR-test op dag 1 en dag 7

Indien zone binnen EU: PCR-test op dag 1 en dag 7 indien men nog niet volledig gevaccineerd is. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied.

Indien zone buiten EU: 10 dagen (ook voor gevaccineerden)

 

Indien zone binnen EU: geen quarantaine voor volledig gevaccineerden; 10 dagen voor alle andere personen

x

 

Hun eigen werkgever (d.w.z. de contractorfirma) dient een register conform art. 3 van het M.B. van 12/01/2021 bij te houden met vermelding van hun:

• identificatiegegevens (naam, voornaam, telefoonnummer)

• verblijfplaats tijdens hun verblijf in België

 • de personen waarmee de werknemer tijdens zijn/haar werk in België heeft samengewerkt

De site-toegangsdiensten voeren controles uit aan de poorten. Als een contractor-medewerker niet aan de wettelijke vereisten voldoet, krijgt hij/zij geen toegang tot de site tot aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

 

Vanaf 01 september 2021 gelden volgende regels voor de mondmaskerdraagplicht: 

Buiten en binnen:

 • Geldt niet langer de verplichting van een mondmasker te dragen, zolang 1,5m afstand kan gegarandeerd worden. Het mondmasker mag dus af aan je bureau of werkplek als de 1,5 meter kan gerespecteerd worden.
 • Er geldt wél een verplichting om een chirurgisch mondmasker bij zich te hebben en dit ook te dragen voor het geval de 1,5m afstand niet kan gerespecteerd worden. Een aanbeveling is om het masker onder de kin te dragen zodat je het onmiddellijk kan opzetten.
 • Er kan nog steeds beslist worden om de mondmaskerdraagplicht in te voeren als de 1,5m afstand niet structureel kan gewaarborgd worden:
  • Bij afstellingen of in montagezones.
  • Op drukke plaatsen of situaties met veel interactie (vb. bij balies, wachtrijen, …). Dit wordt dan via een lokaal pictogram duidelijk aangegeven.
  • Indien je met meerdere personen in een wagen zit, draag je een mondmasker.
 
 • In afstellingszones voeren we een registratieplicht in door middel van tikkingen met het oog op contact tracing.

 

 • Hygiënemaatregelen op de site: Het houden van fysieke afstand (minimaal 1,5 meter) is dé belangrijkste en meest effectieve maatregel ter bescherming tegen het coronavirus. Was ook regelmatig je handen, vermijd lichamelijk contact, bedek mond en neus bij hoesten en niezen en vermijd contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen. Pas 'social distancing' strikt toe in alle mogelijke ruimtes (vergaderzalen, refters, bureaus, vergunningenloketten, balies, rooktenten, ...). Zorg voor spreiding van bijvoorbeeld eetmomenten of eet op de eigen werkplek indien mogelijk. Spreek elkaar aan bij twijfel.
 
 • 'Social distancing' bij intern/extern transport: Bij carpooling, voor inkomende wagens en transportbusjes van contractorbedrijven dienen volgende regels te respecteren om in orde te zijn met de opgelegde maatregelen inzake social distancing: 
  • Zo veel mogelijk geschrankt zitten. 
  • In alle gevallen is het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht. 

Zowel de autoriteiten als BASF doen extra controles aan de poorten en in de omgeving van de site om na te gaan of de maatregelen worden opgevolgd. Indien niet, zullen er jammer genoeg verdere maatregelen richting de overtreders dienen genomen te worden.

 

 • Respecteer de social distancing ook buiten de BASF-poorten: Zorg ook na het uitbadgen buiten de BASF-poorten voor de geschraagde zitting en het houden van voldoende afstand. BASF doet veel inspanningen om gepaste maatregelen te treffen; het is dan ook van groot belang dat contractoren ook na het uitbadgen opnieuw de veilige social distancing posities in wagens of busjes aannemen. De medewerkers van site security kijken hier mee op toe.
 
 • Social distancing bij aanmelding: Iedere operationele medewerker die de site wil betreden en nog niet in het bezit is van een geldige toegangsbadge, dient zich aan te melden aan het onthaal van de BASF-site. Door social distancing maatregelen is de doorlooptijd langer dan normaal. Ook voor het uitvoeren van de verplichte veiligheidstest (introductievideo + vragenlijst) is er momenteel verminderde capaciteit. Bijgevolg verzoeken wij om contractor- en subcontractormedewerkers de introductievideo vooraf te laten bekijken via deze link.
 
 • Social distancing bij uitvoering: Contractoren moeten een social distancing risicoanalyse aan hun opdrachtgever voorleggen vooraleer ze de site mogen betreden.
 
 • Daarnaast verwachten we gedrag conform de code voor leveranciers. Daarin verbinden contractoren en subcontractoren zich ertoe zich op een duurzame wijze te gedragen binnen en buiten de site van BASF Antwerpen, en zich ten allen tijde te houden aan de van toepassing zijnde wetten en ESG-normen (Environment, Social and Governmental standards). 
 
 • Individuele VCA opleidingscertificaten: Vele VCA-opleidingsinstituten zijn gesloten, waardoor mogelijk de geldigheid van het VCA-certificaat van een medewerker verstrijkt. Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden, hanteren we tijdelijke maatregelen op basis van de richtlijnen van de schemabeheerder.
  • Medewerkers die tot op heden geen individueel opleidingscertificaat bezitten, mogen het risicovol werk niet uitoefenen.
  • De certificaten van medewerkers waarvan hun bestaand individueel VCA-opleidingscertificaat 'basis/vol/risicovolle taken' verlopen is na 16 maart 2020, worden verder mondeling aanvaard tot 30 juni 2020. De aanvaarding gebeurt mondeling omdat we de verlening/aanpassing niet in de bestaande systemen kunnen ingeven.
  • Inzake VCA basis-vol-certificaten zal site security deze tijdelijke maatregel eveneens doorvoeren aan de poort mocht de situatie zich voordoen. 

BASF Antwerpen Procurement Services
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium

Nuttige links