Verbundstandort Antwerpen, Belgien
BASF België
BASF Antwerpen
BASF België
BASF Antwerpen

Contractors

Werk je als contractor voor BASF Antwerpen? Hier vind je de nodige documenten en richtlijnen.

Opmerking: Verschillende documenten op deze pagina zijn beveiligd. Voor meer informatie over de toegang tot deze documenten, contacteer afdeling Procurement. Je vindt de contactgegevens rechts.

Corona-maatregelen

Om de verspreiding van het corona-virus COVID-19 maximaal tegen te gaan, heeft BASF een aantal maatregelen getroffen. Ook de autoriteiten hebben acties ondernomen in de omgeving. De onderstaande zijn voor contractoren van toepassing:

 • Temperatuurscans vooraleer de site te betreden: Vrachtwagenchauffeurs die de site willen betreden, krijgen eerst een temperatuurmeting. Als de temperatuur te hoog is, wordt de toegang geweigerd. Het is van belang dat iedereen inspanningen levert om veilig en gezond te blijven en anderen niet in gevaar te brengen.
 
 • Contractoren moeten een social distancing risico-analyse aan hun opdrachtgever voorleggen vooraleer ze de site mogen betreden.
 
 • Vanaf 4 mei moeten contractoren een mondmasker bij zich hebben en dit dragen waar de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden. Contractoren dienen in eerste instantie de mondmaskers zelf te voorzien. Voor vrachtwagenchauffeurs geldt eveneens dat uit voorzorg een masker sterk aanbevolen is.

 

 • Vignetten tonen bij controles op Belgische/Nederlandse grens: Voor contractoren die over een BASF-badge beschikken volstaat deze als legitimatie om de grens naar België over te steken. Een vignet (dat online hier kan worden gedownload) kan de grensovergang vergemakkelijken, maar is niet wettelijk vereist. In dit geval moet de contractorfirma zelf het vignet afdrukken en afstempelen of ondertekenen. Deze maatregelen gelden ook voor contractoren die zelf niet tot een vitale sector behoren, maar wel opdrachten uitvoeren voor een vitale sector, zoals de chemiesector.
   
 • Hygiënemaatregelen op de site: Het houden van fysieke afstand (minimaal 1,5 meter) is dé belangrijkste en meest effectieve maatregel ter bescherming tegen het coronavirus. Was ook regelmatig je handen, vermijd lichamelijk contact, bedek mond en neus bij hoesten en neuzen en vermijd contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen. Pas 'social distancing' strikt toe in alle mogelijke ruimtes (vergaderzalen, refters, bureaus, vergunningenloketten, balies, rooktenten,...). Zorg voor spreiding van bijvoorbeeld eetmomenten of eet op de eigen werkplek indien mogelijk. Spreek elkaar aan bij twijfel.

 

 • 'Social distancing' bij intern/extern transport: Inkomende wagens en transportbusjes van contractorbedrijven dienen volgende regels te respecteren om in orde te zijn met de opgelegde maatregelen inzake social distancing: (1) carpooling: maximaal 2 personen in de wagen, niet naast elkaar zitten; (2) transportbusjes: maximaal 4 personen in het busje, maximaal 1 persoon per bank is toegelaten, geschrankt zitten, maximale afstand van elkaar. Zowel de autoriteiten als BASF doen extra controles aan de poorten en in de omgeving van de site om na te gaan of de maatregelen worden opgevolgd. Indien niet, zullen er jammer genoeg verdere maatregelen richting de overtreders dienen genomen te worden.
 
 • Respecteer de social distancing ook buiten de BASF-poorten: Zorg ook na het uitbadgen buiten de BASF-poorten voor de geschraagde zitting en het houden van voldoende afstand. BASF doet veel inspanningen om gepaste maatregelen te treffen; het is dan ook van groot belang dat contractoren ook na het uitbadgen opnieuw de veilige social distancing posities in wagens of busjes aannemen. De medewerkers van site security kijken hier mee op toe.

 

 • Individuele VCA opleidingscertificaten: Vele VCA-opleidingsinstituten zijn gesloten, waardoor mogelijk de geldigheid van het VCA-certificaat van een medewerker verstrijkt. Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden, hanteren we tijdelijke maatregelen op basis van de richtljinen van de schemabeheerder. (1) Medewerkers die tot op heden geen individueel opleidingscertificaat bezitten, mogen het risicovol werk niet uitoefenen. (2) De certificaten van medewerkers waarvan hun bestaand individueel VCA-opleidingscertificaat 'basis/vol/risicovolle taken' verlopen is na 16 maart 2020, worden verder mondeling aanvaard tot 30 juni 2020. De aanvaarding gebeurt mondeling omdat we de verlening/aanpassing niet in de bestaande systemen kunnen ingeven. (3) Inzake VCA basis-vol-certificaten zal site security deze tijdelijke maatregel eveneens doorvoeren aan de poort mocht de situatie zich voordoen. 

 

 • Afgesloten wegen Belgische-Nederlandse grens: Zondagnamiddag 22/3 werden vijf grensovergangen met Nederland op Antwerps grondgebied afgesloten door middel van containers. Door deze barrières wil de politie het aantal mensen dat zonder reden de grens oversteekt zoveel mogelijk beperken. Volgende overgangen werden gesloten: Weeltjens, Antwerpsebaan, Koeleweg, Grote Stoppelbergen, Kaltmhoutsebaan. De grensovergang van de Hollandsebaan blijft wel beschikbaar voor essentiële verplaatsingen door inwoners van Berendrecht en Zandvliet. De politie zal hierop toezien. Volg voor verdere updates of informatie het nieuwsbericht van Politie Antwerpen via deze link.
BASF Antwerpen Procurement Services
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium

Nuttige links