Verbundstandort Antwerpen, Belgien
BASF België
BASF Antwerpen
BASF België
BASF Antwerpen

Contractors

Werk je als contractor voor BASF Antwerpen? Hier vind je de nodige documenten en richtlijnen.

Opmerking: Verschillende documenten op deze pagina zijn beveiligd. Voor meer informatie over de toegang tot deze documenten, contacteer afdeling Procurement. Je vindt de contactgegevens rechts.

Corona-maatregelen

Om de verspreiding van het corona-virus COVID-19 maximaal tegen te gaan, heeft BASF een aantal maatregelen getroffen. Ook de autoriteiten hebben acties ondernomen in de omgeving. De onderstaande zijn voor contractoren van toepassing:

 • Hier vind je de volledige samenvatting van de toegangsprocedures aan poort 6 voor contractoren, incusief corona-maatregelen. 
 
 • Vanaf 3 augustus 2020 geldt een veralgemeende chirurgische mondmaskerdraagplicht op de hele site van BASF Antwerpen, dus ook voor contractoren. Het mondmasker dient gedragen te worden zodat het mond en neus bedekt. De 1,5 meter afstandsregel blijft ook onverkort van toepassing. De enige uitzonderingen op de mondmaskerdraagplicht zijn: op de eigen werkplek (d.w.z. je eigen bureauplek of je eigen werkzone in de werkplaats), of in refters wanneer men neerzit om te eten of drinken. Contractoren dienen in eerste instantie de mondmaskers zelf te voorzien. Voor vrachtwagenchauffeurs geldt eveneens de chirurgische mondmaskerdraagplicht, ook wanneer men een voertuig alleen bestuurt.
 
 • In afstellingszones voeren we een registratieplicht in door midel van tikkingen met het oog op contact tracing.
 
 • Kleurencodering: De Belgische overheid heeft recent een systeem van dynamische kleurencodering ingevoerd voor geografische gebieden, zoals aangegeven op de website diplomatie.belgium.be. Deze kleurencodering bepaalt welke specifieke maatregelen, zoals verplichte coronatests en zelfisolatie, door reizigers moeten of kunnen ondernomen worden. Deze kleurencodering is van toepassing voor niet-essentiële verplaatsingen, zoals voor Belgen die uit deze landen terugkomen van vakantie. Ze geldt ook voor personen die in deze gebieden verblijven en voor niet-essentiële verplaatsingen naar België komen. Het is mogelijk dat je als contractor medewerkers tewerkstelt die vanuit een rode of oranje zone-gebied (terug)komen om op onze site werkzaamheden uit te voeren. Voor hen gelden dezelfde maatregelen als voor de eigen BASF-medewerkers:
  • Personen komende uit een rode zone-gebied worden slechts op onze site toegelaten als zij een coronatest hebben ondergaan en 2 weken in zelfisolatie zijn geweest, zelfs bij een negatieve test. De quarantaineperiode kan verkort worden na een tweede negatieve corona-test.
  • Personen komende uit een oranje zone-gebied bevelen wij ten sterkste aan om een coronatest te ondergaan vooraleer zij op onze site de werkzaamheden starten. Bij een positieve test vragen we om in quarantaine te gaan. Bij een negatieve test (of tot aan een tweede negatieve test) vragen we om gedurende 14 dagen permanent een mondmasker te dragen op het werk. 
 
 • Hygiënemaatregelen op de site: Het houden van fysieke afstand (minimaal 1,5 meter) is dé belangrijkste en meest effectieve maatregel ter bescherming tegen het coronavirus. Was ook regelmatig je handen, vermijd lichamelijk contact, bedek mond en neus bij hoesten en niezen en vermijd contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen. Pas 'social distancing' strikt toe in alle mogelijke ruimtes (vergaderzalen, refters, bureaus, vergunningenloketten, balies, rooktenten,...). Zorg voor spreiding van bijvoorbeeld eetmomenten of eet op de eigen werkplek indien mogelijk. Spreek elkaar aan bij twijfel.
 
 • 'Social distancing' bij intern/extern transport: Inkomende wagens en transportbusjes van contractorbedrijven dienen volgende regels te respecteren om in orde te zijn met de opgelegde maatregelen inzake social distancing: 
  • carpooling: maximaal 2 personen in de wagen, niet naast elkaar zitten. In alle gevallen is het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht; 
  • transportbusjes: maximaal 4 personen in het busje, maximaal 1 persoon per bank is toegelaten, geschrankt zitten, maximale afstand van elkaar. In alle geevallen is het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht. 

Zowel de autoriteiten als BASF doen extra controles aan de poorten en in de omgeving van de site om na te gaan of de maatregelen worden opgevolgd. Indien niet, zullen er jammer genoeg verdere maatregelen richting de overtreders dienen genomen te worden.

 

 • Respecteer de social distancing ook buiten de BASF-poorten: Zorg ook na het uitbadgen buiten de BASF-poorten voor de geschraagde zitting en het houden van voldoende afstand. BASF doet veel inspanningen om gepaste maatregelen te treffen; het is dan ook van groot belang dat contractoren ook na het uitbadgen opnieuw de veilige social distancing posities in wagens of busjes aannemen. De medewerkers van site security kijken hier mee op toe.
 
 • Social distancing bij aanmelding: Iedere operationele medewerker die de site wil betreden en nog niet in het bezit is van een geldige toegangsbadge, dient zich aan te melden aan het onthaal van de BASF-site. Door social distancing maatregelen is de doorlooptijd langer dan normaal. Ook voor het uitvoeren van de verplichte veiligheidstest (introductievideo + vragenlijst) is er momenteel verminderde capaciteit. Bijgevolg verzoeken wij om contractor- en subcontractormedewerkers de introductievideo vooraf te laten bekijken via deze link.
 
 • Social distancing bij uitvoering: Contractoren moeten een social distancing risico-analyse aan hun opdrachtgever voorleggen vooraleer ze de site mogen betreden.
 
 • Daarnaast verwachten we gedrag conform de code voor leveranciers. Daarin verbinden contractoren en subcontractoren zich ertoe zich op een duurzame wijze te gedragen binnen en buiten de site van BASF Antwerpen, en zich ten allen tijde te houden aan de van toepassing zijnde wetten en ESG-normen (Environment, Social and Governmental standards). 
 
 • Individuele VCA opleidingscertificaten: Vele VCA-opleidingsinstituten zijn gesloten, waardoor mogelijk de geldigheid van het VCA-certificaat van een medewerker verstrijkt. Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden, hanteren we tijdelijke maatregelen op basis van de richtljinen van de schemabeheerder.
  • Medewerkers die tot op heden geen individueel opleidingscertificaat bezitten, mogen het risicovol werk niet uitoefenen. 
  • De certificaten van medewerkers waarvan hun bestaand individueel VCA-opleidingscertificaat 'basis/vol/risicovolle taken' verlopen is na 16 maart 2020, worden verder mondeling aanvaard tot 30 juni 2020. De aanvaarding gebeurt mondeling omdat we de verlening/aanpassing niet in de bestaande systemen kunnen ingeven.
  • Inzake VCA basis-vol-certificaten zal site security deze tijdelijke maatregel eveneens doorvoeren aan de poort mocht de situatie zich voordoen. 
BASF Antwerpen Procurement Services
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium

Nuttige links