China (Mainland)

Contact

BASF (China) Co. Ltd.

Office

 

Shanghai

Add: 333 Jiangxinsha Road, Pudong

Tel : 86-21-2039 1000

Beijing

Add: 25/F, Tower A, Gateway Plaza

18 Xiaguangli, Dongsanhuanbeilu

Chaoyang District

Tel : 86-10-5683 1500

Guangzhou

Add: Suite 2808, Dongshan Plaza, 69 Xianlie Road (M)

Tel : 86-20-8713 6000

Nanjing

Add: No.99 Chang Fenghe Road,

Nanjing Chemical Industry Park

Tel : 86-25-5687 6100

Chengdu

Add: 9F Block G, China Overseas International Center

No.383 Jiaozi Road, Hi-Tech Zone

Tel : 86-28-6571 5501

Industry Contacts

Automotive

Add: 333 Jiangxinsha Road, Pudong

Shanghai 200137

Tel : 86-21-2039 3057

Construction

Add: 333 Jiangxinsha Road, Pudong

Shanghai 200137

Tel : 86-21-2039 1336

Food and Agriculture

Add: 333 Jiangxinsha Road, Pudong

Shanghai 200137

Tel : 86-21-2039 1342

High-speed Railway

Add: Suite 2808, Dongshan Plaza, 69 Xianlie Road (M)

Guangzhou 510095

Tel : 86-20-8713-6359

Mining

Add: 333 Jiangxinsha Road, Pudong

Shanghai 200137

Tel : 86-21-2039 1572

Pharmaceutical

Add: 25/F, Tower A, Gateway Plaza

18 Xiaguangli, Dongsanhuanbeilu

Chaoyang District

Beijing 100027

Tel : 86-10-5683 1335

Textile

Add: 333 Jiangxinsha Road, Pudong

Shanghai 200137

Tel : 86-21-2039 1380

Lifestyle

Add: 333 Jiangxinsha Road, Pudong

Shanghai 200137

Tel : 86-21-2039 5184

Contact Forms

My question is related to: