Global Home
Kariéra

Vývoj strategií v měnícím se světě

Produkty, průmysl, technologie, strategie a nový obchod – to je naše marketingová divize. Je stejně rozmanitá jako celá společnost BASF.

IMG_7237.jpg

Společnost BASF jako přední světový lídr v oblasti chemie vyrábí nespočet různých produktů pro širokou škálu spotřebitelských odvětví – například pro automobilový, stavební či potravinářský průmysl.

To samozřejmě nabízí obrovské množství příležitostí pro odborníky v oblasti marketingu. Naše marketingové týmy působí jako spojovací článek mezi společností BASF a světovým trhem s jeho neustále se měnícími požadavky. Pružně a efektivně reagovat na tyto změny vyžaduje transparentnost trhu. V oblasti marketingu budete zodpovídat za segmenty výrobků a odvětví a upevňování vedoucího postavení společnosti BASF na světovém trhu v úzké spolupráci s našimi prodejními týmy v odděleních obchodu.