Česká republika
Kariéra

Spojování

evp-principles_connecting_K0A5346.jpg

Spojování lidí: Zaměřujeme se na propojenost

Ve společnosti BASF máme štěstí, protože v naší firemní kultuře už máme zavedeny určité hodnoty, které nás odlišují od naší konkurence. Hodnoty, se kterými se všichni zaměstnanci každodenně setkávají a kterými žijí – a jednou z nich je propojenost.

Propojenost, to znamená dobré vztahy: a to jak mezi sebou navzájem, tak s našimi zákazníky a partnery. Odráží se v interdisciplinárních a mezinárodních projektech, na akcích pro zákazníky, ve společenských závazcích a dalších iniciativách, jejichž ústředním bodem je vždy jen jedno: spojovat jednotlivce se všemi jejich znalostmi s cílem řešit globální problémy a vytvářet udržitelnou budoucnost pro nás všechny.

Říkáme tomu:
Síla propojených myslí.

We create chemistry for a sustainable future

As the world’s leading chemical company, we combine economic success, environmental protection and social responsibility.
This is summed up in our corporate purpose: “We create chemistry for a sustainable future.”
Learn more about our contribution for a sustainable future.

more (EN)

Síla propojených myslí

Vývoj materiálu Infinergy ™ ve spolupráci s naším zákazníkem, společností adidas, byl ve společnosti BASF výsledkem týmové práce. Na tomto obchodním projektu pracovali společnými silami zaměstnanci z různých pracovních oblastí a odborných disciplín. Armin Noth, inženýr a pracovník rozvoje nového obchodu společnosti BASF, vypráví svůj příběh o tom, jak si podal žádost o zaměstnání ve společnosti BASF.