Kariéra

Spojování

evp-principles_connecting_K0A5346.jpg

Spojování lidí: Zaměřujeme se na propojenost

Ve společnosti BASF máme štěstí, protože v naší firemní kultuře už máme zavedeny určité hodnoty, které nás odlišují od naší konkurence. Hodnoty, se kterými se všichni zaměstnanci každodenně setkávají a kterými žijí – a jednou z nich je propojenost.

Propojenost, to znamená dobré vztahy: a to jak mezi sebou navzájem, tak s našimi zákazníky a partnery. Odráží se v interdisciplinárních a mezinárodních projektech, na akcích pro zákazníky, ve společenských závazcích a dalších iniciativách, jejichž ústředním bodem je vždy jen jedno: spojovat jednotlivce se všemi jejich znalostmi s cílem řešit globální problémy a vytvářet udržitelnou budoucnost pro nás všechny.

Říkáme tomu:
Síla propojených myslí.