Global Home
Domov

Prohlášení o ochraně osobních údajů

A. Kdo odpovídá za zpracování údajů a kdo je náš pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Osobu odpovědnou za zpracování údajů naleznete zde.

Náš pověřenec pro ochrnu osobních údajů je:

Alexandra Haug
EU Data Protection Officer
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

E-mail: data-protection.eu@BASF.com

B. Které údaje zpracováváme za jakým účelem, jak dlouho a na jakém právním základu?

Níže vás informujeme o zpracování údajů na naší stránce (a), jeho účelu a právním základu (b) i příslušné době uchování a případné možnosti námitek a odstranění (c).

1. Soubory pro přihlášení

a. Zpracování údajů

Když navštívíte naši stránku jen informativně, neregistrujete se tedy nebo jiným způsobem předáte údaje (např. přes kontaktní formulář), budou následující informace automaticky předány vaším prohlížečem na náš server:

 • IP adresa vašeho koncového zařízení
 • informace o vašem prohlížeči
 • jméno stránky, ze které nás navštěvujete
 • jméno vyvolané stránky nabídky (URL) nebo vyvolaného souboru
 • datum a čas vaší návštěvy
 • údaje o stavu např. hlášení chyb
 • přenášená množství údajů a status přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)
 • provozní systém a verze provozního systému vašeho počítače a jméno vašeho poskytovatele přístupu

 

b. Účel a právní základ

Když navštívíte webovou stránku BASF, použijeme IP adresu a další údaje přenášené automaticky z vašeho prohlížeče na náš server pod bodem B. 1 a, abychom

(i) vám mohli poskytnout požadované obsahy

(ii) zajistili bezpečnost a stabilitu naší stránky a mohli reagovat na nedovolené použití

(iii) umožnili pohodlné používání naší stránky.

Právní základ zpracování údajů tvoří čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů ohledně zpracování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje pro účely, které by se týkaly vaší osoby.

 

c. Doba uložení

Údaje budou smazány, jakmile již nejsou potřeba pro dosažení účelu jejich shromáždění. V případě shromáždění údajů pro poskytnutí stránky je to případ, když je příslušná relace ukončena. V případě uložení údajů v souborech přihlášení top je nejpozději do sedmi dnů. Delší uložení je možné. V takovém případě jsou IP adresy anonymizovány tak, že je posledních osm bitů smazáno a není tak možné přiřazení vyvolávajícího klienta. 

2. Cookies

a. Zpracování údajů a příslušný právní základ

Na naší stránce používáme cookies. Jedná se o textové informace, které mohou být uloženy na prohlížeči koncového zařízení návštěvníka příslušné stránky  (webový server, server). Cookie je buď zaslán webovým serverem na prohlížeč nebo v prohlížeči vytvořen  skriptem (JavaScript). Webový server může při pozdějších návštěvách této stránky tyto cookie informace vyčíst přímo ze serveru nebo přes skript webové stránky cookie informace přenést na server. Cookies nezpůsobují na vašem koncovém zařízení žádnou škodu, neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný malware.

V cookie jsou uloženy informace, které souvisejí s konkrétním použitým koncovým zařízením. To ale neznamená, že se tak dozvíme vaši identitu.

Používáme následující cookies: 

Bezpodmínečně potřebné cookies

Tyto cookies jsou potřebné pro funkci stránky. Zpravidla jsou tyto cookies používány jako reakce na vámi provedené akce, které odpovídají vyžádání služby, jako stanovení vašeho nastavení ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Můžete váš prohlížeč nastavit tak, že jsou tyto cookies blokovány nebo jste o těchto cookies zpraveni. Některé oblasti stránky ale potom nefungují.

Právní základ pro zpracování těchto cookies tvoří čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z účelů zpracování údajů uvedených pod B.1.b.

Výkonové cookies

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje provozu, a tak měřit a zlepšovat výkon naší stránky. Podporujete nás zodpovězením otázek, které stránky jsou nejoblíbenější, které jsou nejméně používané a jak se návštěvníci pohybuji na stránce. Veškeré informace zjištěné těmito cookies agregovány a jsou proto anonymní. Když tyto cookies nedovolíte, nemůžeme se dozvědět, kdy jste navštívili naši stránku.

Právní základ pro zpracování těchto cookies je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR, který jste nám udělili vaší volbou v cookie banneru nebo v našem Centru pro preference v ochraně osobních údajů (Datenschutz-Präferenz-Center).

Máte právo kdykoliv váš souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Za tím účelem změňte prosím nastavení v Centru pro preference v ochraně osobních údajů.

Funkční cookies

Pomocí těchto cookies může stránka poskytnout rozšířenou funkčnost a osobní nastavení. Mohou být použity námi nebo třetími poskytovateli, jejichž služby používáme na našich stránkách. Když tyto cookies nedovolíte, nefungují možná bezvadně některé nebo žádné z těchto služeb.

Právní základ pro zpracování těchto cookies je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR, který jste nám udělili vaší volbou v cookie banneru nebo v našem Centru pro preference v ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoliv váš souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Za tím účelem změňte prosím nastavení v Centru pro preference v ochraně osobních údajů.

Cookies pro marketinkové účely

Tyto cookies mohou být použity přes naše webové stránky. Mohou být využívány našimi reklamními partnery pro vytvoření profilu vašich zájmů a pro ukazování vám příslušných reklam na jiných stránkách. Když tyto cookies nedovolíte, budete dostávat méně zacílené reklamy.

Právní základ pro zpracování těchto cookies je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR, který jste nám udělili vaší volbou v cookies banneru nebo v našem Centru pro preference v ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoliv váš souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Za tím účelem změňte prosím nastavení v Centru pro preference v ochraně osobních údajů.

 

b. Konkrétní použití cookies, účel a doba uložení

Konkrétně používáme následující cookies, v závislosti na vašich nastavení v Centru pro preference v ochraně osobních údajů. Aktivovány jsou standardně jen nezbytně potřebné cookies. Když to také nechcete, máte možnost, cookies ve vašem prohlížeči všeobecně odmítnout. V tom případě může být funkčnost navštívené stránky omezena.

Další podrobnosti o příslušných poskytovatelích cookies naleznete v Centru pro preference v ochraně osobních údajů, pod jednotlivými kategoriemi cookies.

3. Kontaktní formulář a e-mail

a. Zpracování údajů

Naše webové stránky zahrnují kontaktní formuláře a odkazy pro přímé zaslání e-mailu nám. Jestliže použijete jeden z takových kontaktních formulářů, tak budou údaje uvedené v masce pro zadání nám přeneseny a zpracovány. Povinné údaje, které musejí být vyplněny přes příslušný kontaktní formulář pro elektronické navázání kontaktu,, jsou tam označeny s (*). Pokud nám poskytnete údaje nad této rámec, činíte tak dobrovolně.

Pokud použijete přímé zaslání e-mailu nám, zpracujeme s tím spojená metadata e-mailu, jakož i obsah zprávy.

 

b. Účel a právní základ

Vaše údaje budou použity pro umožnění navázání kontaktu a zpracování vaší záležitosti, jakož i k poskytnutí příslušné naší služby, jakož i pro zabránění  zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich informačně-technických systémů.

Právní základ pro zpracování těchto povinných údajů je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR. Výše uvedené účely zahrnují zároveň oprávněný zájem na zpracování údajů. Jestliže je kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, tak tvoří další právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR. Právní základ pro zpracování vámi dobrovolně poskytnutých údajů je náš souhlas dle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR. 

 

c. Doba uložení

Osobní údaje dotčené osoby budou smazány nebo zablokovány, jakmile účel uložení odpadne. K uložení může nadto dojít, když je to stanoveno evropským nebo národním zákonodárcem v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech,  kterým odpovědná osoba podléhá. K zablokování nebo smazání údajů dochází také tehdy, když uplyne blokovací lhůta stanovená uvedenými právními předpisy, pokud neexistuje potřeba dalšího uložení údajů pro uzavření smlouvy nebo splnění smlouvy případě souhlasu .

Máte právo kdykoliv váš souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Sdělte toto prosím vašemu příslušnému kontaktnímu partneru u nás.

4. Vložená videa z YouTube

a. Zpracování dat

Do naší online nabídky jsme integrovali videa z YouTube, která jsou uložena na platformě YouTube a lze je přehrávat přímo z našeho webu. YouTube je služba společnosti Google LLC, D / B / A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (dále jen „Google “). Všechna videa jsou vložena do takzvaného režimu „2 kliknutí “, což znamená, že pokud neaktivujete funkci videa, nebudou do Googlu přenášena žádná data o vás jako o uživateli. Před aktivací funkce videa se zobrazuje pouze náhledový obrázek načten z našeho vlastního webového serveru.

Data budou společnosti Google přenesena, pouze pokud aktivujete takové funkce videa. Po aktivaci nemáme žádný vliv na tento přenos dat. Přenos dat se provádí bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, pomocí kterého jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni na Googlu, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu.

 

b. Účely a právní základ

Na našich webových stránkách používáme videa z YouTube, abychom vám je mohli snadno představit.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. a Nařízení GDPR. Tento souhlas udělujete aktivací funkce videa. Pokud je aktivována, budou vaše osobní údaje přeneseny do Google, jak je popsáno výše.

V průběhu přenosu dat do Google budou vaše osobní údaje přeneseny na servery Google, které mohou být také umístěny v USA. USA jsou zemí, která nemá úroveň ochrany údajů odpovídající úrovni EU. To zejména znamená, že k osobním údajům mohou orgány USA přistupovat zjednodušeným způsobem a že na taková opatření existují pouze omezená práva. Aktivujete-li funkci videa YouTube, výslovně souhlasíte s přenosem dat do Google a s přenosem vašich osobních údajů na servery umístěné v USA.

Pokud jste udělili souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Svůj souhlas můžete do budoucna kdykoli odvolat deaktivací posuvníku kategorie „YouTube“ v .

 

c. Další informace

Další informace o zpracování údajů, zejména o právním základu a době uchovávání společností Google, najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele (https://policies.google.com/privacy) a v banneru ochrany osobních údajů na platformě YouTube. Zde také najdete další informace o vašich právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí.

Google může také zpracovávat vaše osobní údaje ve Spojených státech, třetí zemi, bez odpovídající úrovně ochrany údajů.

5. Hyperlink na socialní média

Na naší webové stránce jsme začlenili hypertextové odkazy na služby sociálních médií: LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Slideshare, flickr a Instagram.

Jsou uspořádány ve formě příslušných log a jsou uloženy na našem vlastním serveru. Proto nebudou při prvním stažení naší webové stránky žádné údaje o vás jako uživateli přenášeny na příslušné poskytovatele služeb. Teprve, když kliknete na logo, budete převedeni na příslušnou webovou stránku. Na těchto stránkách budou popř. zpracovávány další údaje od vás.

Na toto zpracování dat na příslušných linkovaných webových stránkách nemáme žádný vliv. 

6. Podigee Podcast

Poskytujeme podcast prostřednictvím přehrávače podcastů Podigee. Pokud posloucháte podcast, vaše IP adresa bude převedena na společnost Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Německo (dále jen "Podigee"). Podigee při používání přehrávače podcastů nenastavuje soubory cookie. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 Odst. 1 lit. f) GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů pro Podigees najdete  na https://www.podigee.com/de/about/privacy.

7. Adresný Newsletter

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, budeme – v příslušných případech a rozsahu i se společnostmi BASF Group uvedenými v textu přihlášky k odběru Newsletteru (dále jen „text souhlasu“) – zpracovávat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve formuláři příslušné přihlášky (e-mailovou adresu, jméno, název společnosti, stát, časové razítko vašeho předplatného) pro účely pravidelného zasílání objednaného Newsletteru na zadanou e-mailovou adresu. Jiné údaje, než je vaše e-mailová adresa, zpracováváme proto, abychom mohli Newsletter přizpůsobit vašim potřebám a abychom vám zasílali informace relevantní pro konkrétní odvětví, v němž působíte. Vaše osobní údaje nám navíc umožňují zařadit vás do určených cílových skupin, a zvýšit tak relevantnost sdělovaného obsahu, který obdržíte (např. údaj o státu nám umožní zařadit obsah vztahující se k vašemu státu).

Je-li to uvedeno v textu souhlasu, sledujeme dosažitelnost vaší e-mailové adresy a také některou vaši interakci v rámci Newsletteru. K této interakci patří elektronické otevření Newsletteru, kliknutí na odkazy v Newsletteru a odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem zvyšování relevantnosti sdělovaného obsahu. Sem patří například přehled o celkovém počtu otevření Newsletteru a o tom, na které odkazy bylo kliknuto nejčastěji, což nám pomáhá získat představu o relevantnosti obsahu Newsletteru pro čtenáře. Co se týče odvolání souhlasu, sledujeme jej proto, abychom zajistili, že poté, co kliknete na „odhlásit“, nebudete už nadále dostávat žádná další sdělení, a je-li to nutné, budeme v příslušném rozsahu dále zpracovávat vaši e-mailovou adresu pro jiné účely v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme sdílet s přidruženými společnostmi skupiny BASF, pokud nám poskytují IT služby anebo pokud je to nutné z provozních důvodů. Dále vaše osobní údaje předáme společnostem, které nám poskytují technické IT služby. Své poskytovatele IT služeb si pečlivě vybíráme a pravidelně je kontrolujeme. Osobní údaje zpracovávají pro nás a výhradně v souladu s našimi pokyny na základě příslušných smluv o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje získané na základě vámi uděleného souhlasu uchováváme pro výše zmíněné účely po dobu, dokud svůj souhlas neodvoláte.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je váš souhlas se zpracováním osobních údajů; viz čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že prostřednictvím odkazu pro odhlášení odhlásíte odběr Newsletteru nebo tak, jak je uvedeno v textu souhlasu pro Newsletter, k jehož odběru jste se přihlásili.

O tom, zda souhlas udělíte či nikoliv, se můžete vždy svobodně rozhodnout. Na používání této internetové stránky to nemá žádný vliv.

Jestliže svůj souhlas odvoláte, vaše osobní údaje okamžitě vymažeme, pokud je na základě vašeho souhlasu výhradně jen zpracováváme pro marketingové účely. Dovolujeme si vás však upozornit, že odvolání souhlasu neznamená, že vymažeme všechny vaše osobní údaje, které zpracováváme v průběhu obchodního vztahu s vámi, jestliže pro to existuje jiný právní základ, zejména podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

Jako dotčený subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně, právo na omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo vznést vůči správci námitku proti zpracování osobních údajů.

Vedle toho máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

Vámi udělený souhlas je rovněž souhlasem k elektronickému zasílání Newsletteru a/nebo jiných obchodních sdělení podle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. I tento souhlas k použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoliv odvolat.

9. User Account

If you have been registered via the BASF registration process, we will process the following personal data for the purposes of providing you with access to our website and to administrate your user account:

 • First Name
 • Last Name
 • Company
 • E-Mail Address

The registration process is based on an individual basis, during which we process personal data depending on the type of communication channel, e.g. e-mail or phone.

The legal basis for this data processing is our legitimate interest in accordance with Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR, which consists of the purposes as mentioned above.

C. Jste povinni nám dát tyto údaje k dispozici? 

Při návštěvě naší webové stránky jsou automaticky zpracovávány v č. B. 1. a. uvedené informace, jakož i informace z jako bezpodmínečně potřebných klasifikovaných cookies. K předání těchto informací dochází dobrovolně. Bez poskytnutí těchto osobních údajů vám nemůžeme zobrazit požadovanou stránku.

Když 

 • nám použití jako bezpodmínečně potřebných klasifikovaných cookies nedovolíte nebo
 • chcete vidět začleněná YouTube videa

dochází k přenosu informací dobrovolně.

Ohledně vašeho navázání kontaktu nemůžeme bez dání jednotlivém případu potřebných osobních údajů k dispozici zodpovědět váš dotaz resp. zodpovědět jej optimálně zvoleným způsobem. Pokud jsou dotčeny cookies, může mít chybějící souhlas za následek omezení funkčnosti webové stránky nebo jejích částí. Začleněná videa nemohou být bez vašeho souhlasu přehrána.

D. Komu předáváme dál vaše osobní údaje?

V naší firmě mají přístup k vašim výše vedeným osobním údajům jen osoby a místa, pokud je potřebují pro splnění výše uvedených účelů.

Spolupracujeme také s poskytovateli služeb. Tito poskytovatelé služeb pracují jen dle našich pokynů a jsou smluvně zavázáni k dodržování platných požadavků ohledně ochrany osobních údajů.

Jinak přenášíme vaše údaje na třetí jen, když:

 • jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle  čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR,
 • přenos je potřebný dle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků a neexistuje žádný důvod k předpokladu, že nemáte převažující ochrany hodný zájem na tom, aby vaše osobní údaje nebyly přeneseny,
 • pro přenos dle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. c GDPR existuje zákonná povinnost, nebo
 • to je zákonně přípustné a dle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR a je potřebné pro splnění podmínek smlouvy s vámi.

K přenosu vašich osobních údajů poskytovateli služeb ve třetím státě dochází jen tehdy, když jsou splněny zvláštní předpoklady čl. 44 a násl. GDPR.

E. Jak zajišťujeme vaše osobní údaje?

BASF používá technická a organizační opatření pro ochranu vašich osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně upravována v souladu s technickým vývojem.

F. Jaká máte práva

Dle GDPR máte určitá práva:

Právo na informace: Právo na informace vám umožňuje získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a určité další informace (jako např. takové, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů);

Právo na opravu: Když jsou vaše osobné údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo na opravu;

Právo na smazání: Na základě tzv. „Práva na zapomenutí“ můžete požadovat smazání vašich osobních údajů, ledaže existuje povinnost jejich uchování. Právo na smazání je bezvýjimečné právo. Máme všeobecně právo dále zpracovávat vaše osobní údaje, když je takové zpracovávání potřebné pro splnění našich zákonných povinností, uplatnění peněžních nároků nebo obranu právních nároků;

Právo na omezení zpracování: Toto právo zahrnuje omezení používání nebo způsob používání. Toto právo je omezeno na určité případy a platí zvláště, když: (a) údaje jsou nesprávné; (b) zpracování je protiprávní a vy odmítnete smazání; (c) my už údaje nepotřebujeme, vy však údaje potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků. Když je zpracování omezeno, smíme nadále údaje uchovávat, ale ne používat. Máme seznam osob. Vedeme seznam osob, které uplatnily právo na omezení zpracování, abychom toto omezení mohli zajistit;

Právo na přenositelnost údajů: Toto právo spočívá v tom, že přeneseme vaše osobní údaje, pokud to je technicky možné, ve strukturovaném, běžném strojově čitelném formátu pro vaše vlastní účely;

Právo na námitky:
Můžete vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, když se zakládají na vašich oprávněných zájmech, zvláště v případě přímé reklamy.

Právo na odvolání vašeho souhlasu: Když jste nám dali souhlas se zpracováním, máte právo kdykoliv váš souhlas odvolat.Takové odvolání nedotýká oprávněnosti zpracování na základě vašeho souhlasu až do odvolání.

Výkon těchto práv je pro vás bezplatný. Musíte však prokázat vaši identitu prostřednictvím dvou prvků. Vyvineme přiměřené úsilí v souladu s našimi zákonnými povinnostmi, abychom vaše osobní údaje v našem datovém systému přenesli, opravili nebo smazali.

Za účelem uplatnění vašich práv kontaktujte nás prosím např. e-mailem nebo poštou. Kontaktní data naleznete v části A.

G. Kde si můžete stěžovat?

Máte možnost obrátit se se stížností na pověřence pro ochranu osobních údajů uvedeného v tomto prohlášení (kontaktní data viz část A) nebo na dozorový úřad, zvláště v členském státu vašeho pobytu, vašeho pracoviště nebo místě údajného porušení.

V každém případě můžete kontaktovat:

Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

H. Ochrana osobních údajů nezletilých

Tato webová stránka je určena pro osoby ve věku minimálně 18 let. Když nezletilá osoba zprostředkuje osobní údaje prostřednictvím této webové stránky, smažeme tyto údaje a nebudeme je dále zpracovávat, jakmile se dozvíme o nezletilosti.