Global Home
4. května 2017
Média

BASF: Tržby a zisky v 1. čtvrtletí oproti loňsku výrazně vzrostly

  • Tržby ve výši 16,9 miliardy eur (plus 19 %)
  • Pokračuje trend navyšování objemů (plus 8 %)
  • EBIT před zaúčtováním mimořádných položek ve výši 2,5 miliard eur (plus 29 %), z čehož 2,0 miliardy připadá na odvětví chemických látek
  • Prognóza pro rok 2017 potvrzena

Ludwigshafen, Německo – 4. května 2017 – Ve srovnáním s odpovídajícím čtvrtletím loňského roku zaznamenala společnost BASF v 1. čtvrtletí letošního roku značný růst tržeb a příjmů. „BASF vykročila do nového roku pravou nohou,“ uvádí Kurt Bock, předseda představenstva společnosti BASF SE. „Trendy v poptávce, které jsme pozorovali během loňska, pokračovaly i v letošním 1. čtvrtletí.“

Tržby skupiny BASF vzrostly za první kvartál o 19 % na 16,9 miliard eur. Posilování objemů, jež se projevovalo již v předešlém období, se dále vyvíjelo ve všech segmentech a vedlo k 8% navýšení. BASF navíc dosáhla znatelně vyšších prodejních cen (plus 8 %), a to zvláště v odvětví chemických látek. K těmto výsledkům přispěly příznivé směnné kurzy a v prosinci 2016 také akvizice firmy Chemetall, dříve vlastněné společností Albemarle.

Zisk skupiny BASF z provozní činnosti (EBIT) před zaúčtováním mimořádných položek byl o 29 % vyšší a dosáhl 2,5 miliardy eur. Z této částky připadají 2 miliardy na odvětví chemických látek, jež zahrnuje segmenty Chemicals, Performance Products a Functional Materials & Solutions. V oblasti chemických látek BASF eviduje růst o 37 %.

Ve spojitosti s tragédií, které se stala během loňského října v severní části chemického závodu v Ludwigshafenu, obdržela BASF 100 milionů eur na pojistném. Přibližně tři čtvrtiny z této částky byly přiznány segmentu Chemicals.

Ve srovnáním s 1. kvartálem roku 2016 vzrostl EBIT o 585 milionů eur na 2,5 miliardy eur.

Čistý příjem se zvýšil o 322 milionů eur na 1,7 miliardy eur. Výnos na akcii činil v 1. čtvrtletí letošního roku 1,86 eur, za 1. kvartál roku 2016 to bylo 1,51 eur. Výnos na akcii po očištění o speciální položky a amortizaci nehmotných aktiv činil 1,97 eur, za 1. kvartál roku 2016 to bylo 1,64 eur.

Výhled na celý rok 2017

Očekávání společnosti BASF ohledně světového hospodářského prostředí v roce 2016 zůstávají nezměněna:

  • Růst hrubého domácího produktu: 2,3 %
  • Růst průmyslové výroby: 2,3 %
  • Růst chemické výroby: 3,4 %
  • Průměrný směnný kurz 1,05 dolaru za euro
  • Průměrná cena ropy (Brent) za rok 55 dolarů za barel

„V otázce výhledů pro celý rok 2017 si zachováváme zdrženlivost. S ohledem na makroekonomický vývoj a politické klima si stále uvědomujeme značná rizika,“ říká Kurt Bock a dodává: „Potvrzujeme svou prognózu tržeb a zisků: v tomto roce očekáváme značný, přinejmenším 6% nárůst tržeb. V porovnání s výsledky za rok 2016 chceme dosáhnout lehce vyšších hodnot EBIT před zaúčtováním mimořádných položek, konkrétně předpokládáme navýšení o 1 až 10 % a odhadujeme, že výsledné hodnoty se budou blížit k horní hranici.“

Vývoj v jednotlivých segmentech

Tržby ve výši 4,1 miliard eur v segmentu Chemicals byly ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2016 o 36 % vyšší. Na tomto nárůstu se významně podílely vyšší ceny v divizích Petrochemicals a Monomers. Větší objemy prodeje ve všech divizích měly za následek vyšší tržby, jež byly dále lehce posíleny vlivy směnných kurzů. Díky zvýšeným maržím a větším objemům vzrostla hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2016 o 501 milionů eur na 958 milionů eur. Negativní dopad na zisky za 1. čtvrtletí roku 2017, který zapříčinil nedávný požár v severní části chemického závodu BASF v Ludwigshafenu, vyrovnalo proplacení pojistného. Fixní náklady za poslední období posílily, a to především kvůli spuštění nových závodů.

Tržby v segmentu Performance Products vzrostly oproti 1. čtvrtletí roku 2016 o 9 % na 4,3 miliardy eur, a to zejména díky zvýšeným objemům v divizích Dispersions & Pigments, Care Chemicals a Performance Chemicals. Všechny divize segmentu zaznamenaly vliv příznivých směnných kurzů a mírného celkového zvýšení cen, vývoj tržeb však utlumil efekt portfolia. Z důvodu nižších marží a vyšších fixních nákladů poklesl EBIT před zaúčtováním mimořádných položek v porovnání se solidní úrovní 1. čtvrtroku 2016 o 40 milionů eur na 515 milionů eur.

Tržby v segmentu Functional Materials & Solutions vzrostly v meziročním srovnání o 18 % na 5,2 miliardy eur. Hlavní příčinou tohoto navýšení byl prudký nárůst objemů tržeb, vyvolaný především vyšší poptávkou ze strany automobilového průmyslu. Posílení tržeb bylo podpořeno lehkým růstem cen, hodnotou směnných kurzů a dále také akvizicí firmy Chemetall, dříve vlastněné společností Albemarle. Akvizice se uskutečnila v prosinci 2016. V porovnání s 1. čtvrtletí roku 2016 vzrostl EBIT před zaúčtováním mimořádných položek o 75 milionů eur na 531 milionů eur, a to zvláště díky zvýšení objemů a již zmíněné akvizici.

Navzdory přetrvávajícím obtížím na trhu zaznamenal segment Agricultural Solutions v meziročním srovnání 4% růst tržeb na úroveň 1,9 miliardy eur, což umožnily hlavně vyšší objemy a kladný vliv směnných kurzů při zachování stabilních cen. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek klesl ve srovnání se silným 1. čtvrtletím roku 2016 o 58 milionů eur na 533 milionů. Vedly k tomu nižší průměrné marže, jež s sebou přinesla odlišná skladba sortimentu. Fixní náklady mírně vzrostly, částečně kvůli uvedení nových závodů do provozu.

Tržby segmentu Oil & Gas posílily oproti odpovídající části loňského roku o 36 % na 829 milionů eur, a to hlavně díky zvýšení cen. Průměrná cena barelu ropy typu Brent se v 1. čtvrtletí letošního roku pohybovala kolem 54 dolarů, zatímco v 1. čtvrtletí roku loňského činila 34 dolarů. Ceny zemního plynu na evropských spotových trzích v meziročním srovnání také prudce rostly. Zatímco objemy produkce odpovídaly hodnotám za 1. kvartál loňského roku, objemy tržeb (zejména v případě zemního plynu) loňské hodnoty přesáhly. Především díky nárůstu cen se EBIT před zaúčtováním mimořádných položek rovněž výrazně zvýšil na 170 milionů eur oproti 104 milionům za loňské 1. čtvrtletí. Stejným způsobem se vyvíjel i čistý příjem.

V odvětví obchodování se surovinami vzrostly v meziročním srovnání tržby segmentu Other o 133 milionů eur na 610 milionů eur, hlavní příčinou bylo zvýšení cen. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesl o 31 milionů na minus 250 milionů eur, což zapříčinily především účinky oceňování pro dlouhodobý stimulační program.

S ohledem na regiony vzrostly tržby a zisky BASF značně zejména v Asii a Tichomoří, kde podstatně posílily objemy ve všech segmentech. Ceny rovněž stoupaly, především v segmentu Chemicals. Hnací silou tohoto růstu se stal čínský trh.

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 114 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 2016 dosáhla BASF obratu přes 58 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2016 měla v České republice skupina BASF 288 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 620 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Výhledová prohlášení

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech managementu společnosti BASF a na informacích, které jsou nyní dostupné. Nejsou zárukou budoucí výkonnosti, jelikož v sobě zahrnují i určitou míru rizika a nejistoty, kterou je obtížné předvídat. Rovněž jsou založena na předpokladech budoucích událostí, které nemusejí být přesné. Skutečné výsledky, výkon či úspěchy společnosti BASF může ovlivnit mnoho faktorů, a ty se následně mohou podstatně lišit od výsledků, výkonu či úspěchů, které mohou být v takových prohlášeních vyjádřeny nebo naznačeny. Společnost BASF nemá žádnou povinnost výhledová prohlášení obsažená v této zprávě aktualizovat.

Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 4. května 2017