Global Home
1. srpna 2017
Média

BASF: Tržby a zisky ve 2. čtvrtletí značně vzrostly, prognóza pro rok 2017 se zlepšila

2. kvartál 2017:

 • Tržby ve výši 16,3 miliardy eur (plus 12 %)
 • EBIT před zaúčtováním mimořádných položek ve výši 2,3 miliardy eur (plus 32 %)
 • Výnos na akcii ve výši 1,63 eur (plus 37 %), upravený výnos na akcii ve výši 1,78 eur (plus 37 %)
 • Zisky z provozní činnosti ve výši 3,0 miliardy eur (plus  
  29 %), volný peněžní tok ve výši 2,1 miliardy eur (plus 59 %)

Prognóza pro rok 2017:

 • Nadále se předpokládá výrazné posílení tržeb a v meziročním srovnání také růst hodnoty EBIT před zaúčtováním mimořádných položek

Ludwigshafen, Německo – 1. srpna 2017 – „Pozitivní vývoj v oblasti poptávky během 2. čtvrtletí pokračoval, oproti stejnému období loňského roku se naše tržby a zisky podstatně zlepšily. Již popáté v řadě jsme navíc v meziročním srovnání zaznamenali navýšení čtvrtletních objemů prodeje,“ uvedl Dr. Kurt Bock, předseda představenstva společnosti BASF SE.

Tržby skupiny BASF vzrostly ve srovnání s 2. kvartálem roku 2016 o 12 % na 16,3 miliardy eur, což do velké míry ovlivnila vyšší úroveň cen a objemů. V návaznosti na růst nákladů na suroviny, způsobený posílením cen v segmentu Chemicals, zvýšila společnost prodejní ceny o 7 %. Objem prodeje se navýšil o 3 %. Hodnota směnných kurzů měla pozitivní dopad na tržby a stejně jako efekt portfolia představovala 1% navýšení.

Zisk před zdaněním (EBIT) před zaúčtováním mimořádných položek ve 2. čtvrtletí meziročně stoupl o 32 % na 2,3 miliardy eur. Tento prudký nárůst byl dán zejména podstatným zvýšením příjmů v segmentech Chemicals a Oil & Gas. Posílení naopak utlumily nižší výnosy v segmentech Performance Products, Functional Materials & Solutions a Agricultural Solutions. Negativní dopad na zisky zapříčiněný tragédií, která se stala během loňského října v severní části chemického závodu v Ludwigshafenu, kompenzovalo proplacení pojistného ve výši 100 milionů eur. Většina této částky byla přiznána segmentu Chemicals.

Čistý příjem ve výši 1,5 miliardy eur překonal výsledky z loňského 2. kvartálu o 404 milionů eur. Zisk z akcie činil v letošním 2. čtvrtletí 1,63 eur, za 2. kvartál roku 2016 to bylo 1,19 eur. Výnos na akcii upravený o mimořádné položky a odpis nehmotného majetku činil 1,78 eur, za 2. kvartál roku 2016 to bylo 1,30 eur.

Zisk z provozní činnosti vzrostl ve 2. čtvrtletí roku 2017 na 3,0 miliardy eur, v odpovídajícím období loňského roku činil 2,3 miliardy eur. Volný peněžní tok dosáhl hodnoty 2,1 miliardy eur, ve 2. čtvrtletí minulého roku to bylo 1,3 miliardy eur. Toto zlepšení z velké části přinesl vyšší čistý příjem.

Výhled na rok 2017
Vzhledem k pozitivnímu makroekonomickému vývoji v první polovině roku zaujímá nyní společnost BASF o něco optimističtější stanovisko k určujícím podmínkám pro rok 2017. Očekávání skupiny ohledně světového hospodářského prostředí v roce 2017 jsou následující (původní prognózu uvádíme v závorkách):

 • Růst hrubého domácího produktu: 2,5 % (2,3 %)
 • Růst průmyslové výroby: 2,5 % (2,3 %)
 • Růst chemické výroby: 3,4 % (beze změny)
 • Průměrný směnný kurz 1,10 dolaru za euro (1,05 dolaru za euro)
 • Průměrná cena směsné ropy Brent pro tento rok 50 dolarů za barel (55 dolarů za barel)

„Nadále očekáváme značný, alespoň 6% nárůst tržeb za celý rok. Vzhledem k výraznému navýšení výnosů v prvních šesti měsících letoška předpokládáme značné, přinejmenším 11%, posílení hodnoty EBIT před zaúčtováním mimořádných položek,“ říká Dr. Kurt Bock.

„Během druhé poloviny roku 2017 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku předvídáme mírné zvýšení EBIT před zaúčtováním mimořádných položek. Naše prognóza bere v potaz pozitivní vývoj v segmentu Chemicals během prvního pololetí letošního roku; tento vývoj pravděpodobně ztratí dynamiku, stejně tak se patrně změní cena ropy a směnný kurz amerického dolaru, jež byly nižší, než jsme čekali. Tyto faktory mají na zisky společnosti BASF záporný vliv,“ dodává Dr. Kurt Bock.

Vývoj v jednotlivých segmentech
Tržby v segmentu Chemicals stouply oproti 2. čtvrtletí roku 2016 o 25 % a dosáhly 4,0 miliardy eur. Stalo se tak zejména v důsledku výrazně vyšších cen, zvláště v divizi Monomers. Směnné kurzy měly na tržby příznivý vliv, naopak objemy mírně klesly. Hodnota EBIT před zaúčtováním mimořádných položek činila 1,1 miliardy eur, což je o 662 milionů eur více než ve 2. kvartále loňského roku. Tento povzbudivý výsledek umožnily především vyšší marže v divizích Monomers a Petrochemicals. Fixní náklady se celkově mírně snížily. Prodej v prvním pololetí vzrostl o 30 % na úroveň 8,2 miliardy eur. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek vzrostl o 1,2 miliardy eur na 2,1 miliardy eur, a to hlavně vlivem vyšších marží a objemů.

Díky růstu cen a posílení objemů ve všech divizích překonaly tržby v segmentu Performance Products hodnoty za loňské 2. čtvrtletí  o 4 % a vyšplhaly se na 4,1 miliardy eur. Směnné kurzy měly pozitivní dopad na prodej; vývoj prodeje však zároveň zpomalil efekt portfolia. Pokračující tlak na marže, vycházející především z růstu cen surovin a náročných tržních podmínek v jednotlivých oblastech obchodování, měl za následek snížení hodnoty EBIT před zaúčtováním mimořádných položek o 107 milionů eur na 405 milionů eur. V první polovině roku 2017 činily tržby 8,4 miliardy eur, tedy o 6 % více než za stejné období předchozího roku. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek se snížil o 147 milionů eur na 920 milionů eur.

Tržby v segmentu Functional Materials & Solutions vzrostly za 2. čtvrtletí o 12 % na 5,3 miliardy eur. Tento vývoj byl do značné míry způsoben nárůstem objemů prodeje, vyššími cenami a přínosem společnosti Chemetall, kterou BASF v prosinci 2016 získala od společnosti Albemarle. Směnné kurzy nadto podporovaly prodej. BASF docílila posílení objemů prodeje automobilovému průmyslu. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek klesl o 113 milionů eur na 422 milionů eur. Zvýšení příjmů divize Catalysts a přispění společnosti Chemetall jen částečně kompenzovaly celkové nižší marže a vyšší fixní náklady. Tržby za první pololetí stouply o 15 % na 10,5 miliardy eur. Ve srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku se EBIT před zaúčtováním mimořádných položek snížil o 38 milionů eur na 953 milionů eur. V segmentu Agricultural Solutions tržby v meziročním srovnání vzrostly o 5 % na 1,5 miliardy eur. Stalo se tak především v důsledku povzbudivého vlivu směnných kurů a navýšení objemů, jež se zvlášť znatelně zvýšily v Severní Americe a východní Evropě. Oproti  
2. čtvrtletí roku 2016 se mírně snížily ceny; EBIT před zaúčtováním mimořádných položek klesl o 48 milionů eur na 272 milionů eur, a to především kvůli nižším průměrným maržím, jež přivodila odlišná skladba sortimentu. V prvním pololetí tržby meziročně stouply o 4 % na 3,4 miliardy eur. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek klesl o 106 milionů eur na 805 milionů eur.

Ve srovnání s 2. kvartálem roku 2016 zaznamenal segment Oil & Gas výrazný nárůst prodeje o 32 % na 814 milionů eur. Tento vývoj vyvolaly zvýšené objemy a ceny. Objemy výroby odpovídaly úrovni za 2. čtvrtletí 2016. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek stoupl o 89 milionů eur na 183 milionů eur, což lze převážně připsat na vrub vyšším cenám a objemům prodeje. Čistý zisk významně posílil. V první polovině roku tržby v segmentu meziročně stouply o 34 % na 1,6 miliardy eur. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek vzrostl o 193 milionů eur na 353 milionů eur.

Kvůli oslabení obchodu se surovinami představoval prodej v segmentu Other 476 milionů eur, tedy o 2 % méně než za loňské 2. čtvrtletí. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek se zvýšil o 61 milionů eur na mínus 151 milionů eur, což zapříčinily především účinky oceňování pro dlouhodobý stimulační program. V prvním pololetí byly tržby segmentu 1,1 miliardy eur, o 13 % více než za stejné období loňského roku. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek vzrostl o 30 milionů eur na mínus 401 milionů eur.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 114 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 2016 dosáhla BASF obratu přes 58 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete www.basf.com.

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2016 měla v České republice skupina BASF 288 zaměstnanců a dosáhla obratu více něž 620 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Výhledová prohlášení
Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech managementu společnosti BASF a na informacích, které jsou nyní dostupné. Nejsou zárukou budoucí výkonnosti, jelikož v sobě zahrnují
i určitou míru rizika a nejistoty, kterou je obtížné předvídat. Rovněž jsou založena na předpokladech budoucích událostí, které nemusejí být přesné. Skutečné výsledky, výkon či úspěchy společnosti BASF může ovlivnit mnoho faktorů, a ty se následně mohou podstatně lišit od výsledků, výkonu či úspěchů, které mohou být v takových prohlášeních vyjádřeny nebo naznačeny. Společnost BASF nemá žádnou povinnost výhledová prohlášení obsažená v této zprávě aktualizovat.

Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 1. srpna 2017