Global Home
25. října 2017
Média

BASF: Tržby a zisky ve 3. čtvrtletí oproti loňsku značně vzrostly

3. kvartál 2017:

 • Tržby ve výši 15,3 miliard eur (plus 9 %)
 • EBIT před zaúčtováním mimořádných položek: 1,8 miliardy eur (plus 16 %)
 • Zisk za akcii činí 1,45 eur (plus 49%), upravený zisk za akcii 1,40 eur (plus 27%)
 • Provozní zisk: 3,8 miliard eur (plus 52%)
 • Volné peněžní toky: 2,8 miliard eur

Prognóza na rok 2017:

 • BASF předpokládá další výrazné zvýšení tržeb, EBIT před zaúčtováním mimořádných položek a EBIT

Ludwigshafen, Německo – 25. října 2017 – Skupina BASF zaznamenala ve 3. čtvrtletí roku 2017 výrazný nárůst tržeb i výnosů. „Kladný vývoj v oblasti poptávky během posledního čtvrtletí pokračoval. Dosáhli jsme solidního nárůstu objemu, a to dokonce i ve srovnání se silným 3. kvartálem loňského roku,“ uvedl Dr. Kurt Bock, předseda představenstva společnosti BASF SE.

V meziročním srovnání vzrostly tržby skupiny BASF o 9 % na 15,3 miliardy eur, což do velké míry pozitivně ovlivnil vývoj objemů a výrazně vyšší prodejní ceny v segmentu chemických látek. Prodej rovněž posílila firma Chemetall, kterou společnost BASF získala v prosinci 2016. Všechny segmenty zaznamenaly mírně nepříznivý vliv hodnoty směnných kurzů.

Segment Chemicals výrazně přispěl k nárůstu provozního zisku (EBIT) před zaúčtováním mimořádných položek na 1,8 miliardy eur, konkrétně částkou 244 milionů eur. BASF zaznamenal mírný pokles EBIT před zaúčtováním mimořádných položek v segmentu Oil & Gas a výrazný pokles ve zbývajících segmentech včetně segmentu Other, což způsobily především vyšší ceny surovin.

EBIT včetně čistých mimořádných položek za 3. čtvrtletí dosáhl hodnoty 198 milionů eur, zatímco ve 3. kvartále předchozího roku firma zaznamenala ztrátu (minus 52 milionů eur). Tyto výsledky přinesl především zvláštní příjem v segmentu Performance Products z převodu výroby chemikálií pro zpracování kůže do skupiny Stahl. V důsledku toho vzrostl EBIT z 1,5 miliardy na 2 miliardy eur.

V meziročním srovnání se provozní zisk před odpisy, amortizací a zaúčtováním mimořádných položek (EBITDA před zaúčtováním mimořádných položek) zvýšil o 303 milionů eur na 2,8 miliardy eur, EBITDA pak o 570 milionů eur na 3 miliardy eur.

Čistý zisk vzrostl o 448 milionů eur na 1,3 miliardy eur. Zisk z akcie činil v letošním 3. čtvrtletí 1,45 eur, za 3. kvartál roku 2016 to bylo 0,97 eur. Výnos na akcii upravený o mimořádné položky a odpis nehmotného majetku činil 1,40 eur, za 3. kvartál roku 2016 to bylo 1,10 EUR. Provozní zisk za první tři čtvrtletí roku 2017 meziročně vzrostl, a to především díky posílení čistého příjmu o 1,8 miliardy eur na 7,6 miliardy eur. Volný peněžní tok se v prvních devíti měsících letošního roku zvýšil z 2,9 miliardy eur na 5 miliardy eur.

Výhled na rok 2017
Vzhledem aktuální situaci společnost BASF mírně upravila svá očekávání pro globální ekonomické podmínky v roce 2017 (prognózu z letošní pololetní finanční zprávy uvádíme v závorkách):

 • Růst hrubého domácího produktu: 2,8 % (2,5 %)
 • Růst průmyslové výroby: 3,1 % (2,5 %)
 • Růst chemické výroby: 3,4 % (3,4 %)
 • Průměrný směnný kurz 1,10 dolaru za euro (1,10 dolaru za euro)
 • Průměrná cena ropy Brent pro tento rok 50 dolarů za barel (50 dolarů za barel)

„Očekáváme, že EBIT skupiny BASF před zaúčtováním mimořádných položek v druhé polovině letošního roku výrazně přesáhne hodnoty za druhé pololetí roku 2016,“ dodal Dr. Kurt Bock. „Nezměněny zůstávají naše prognóza prodeje, EBIT před zaúčtováním mimořádných položek a EBIT za celý rok 2017: u všech těchto položek očekáváme značné zvýšení. Totéž platí i pro EBIT po zaúčtování nákladů na použitý kapitál, u kterého jsme dříve předpokládali mírné zvýšení.“

Vývoj v jednotlivých segmentech
Prodej v segmentu Chemicals stoupl oproti předchozímu čtvrtletí o 25 % na přibližně 4 miliardy eur. Toto posílení z velké části přinesly vyšší ceny ve všech divizích, zejména v divizi Monomers. BASF zároveň výrazně zvýšila objemy prodeje. Hodnota směnných kurzů mírně utlumila tržby všech divizí. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek vzrostl o více než 600 milionů eur na 1,1 miliardy eur, a to především v důsledku vyšších marží, zejména v divizi Monomers. Negativní dopad na zisky zapříčiněný tragédií, která se stala během loňského října v severní části chemického závodu v Ludwigshafenu, kompenzovalo proplacení pojistného. Fixní náklady mírně stouply.

V segmentu Performance Products díky nárůstu objemů ve všech divizích tržby v meziročním srovnání stouply o 2 % na téměř 4 miliardy eur. Prodejní ceny zůstaly na úrovni loňského 3. čtvrtletí. Zvýšení cen v divizích Dispersions & Pigments and Care Chemicals z velké části kompenzoval výrazný pokles cen v divizi Nutrition & Health. Dopady směnných kurzů, zejména kurzu amerického dolaru, a efekty portfolia tlumily nárůst tržeb. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek klesl o 88 milionů eur na 385 milionů eur. Tento pokles z velké části způsobil další pokles cen vitamínů, provázený pokračujícím tlakem na marže v řadě obchodních oblastí, jejž vyvolaly vyšší ceny surovin. EBIT zahrnoval zvláštní výnos divize Performance Chemicals z převodu výroby chemikálií pro zpracování kůže do skupiny Stahl.

Prodej v segmentu Functional Materials & Solutions meziročně vzrostl o 7 % na přibližně 5 miliard eur. Na tento vývoj měly vliv vyšší ceny i akvizice firmy Chemetall, kterou BASF získala v prosinci 2016 od společnosti Albemarle. Objem prodeje se zvýšil ve všech divizích s výjimkou divize Catalysts, jež zaznamenala výrazný pokles objemu obchodování s drahými kovy. Objemy prodeje automobilového a stavebnímu průmyslu v meziročním srovnání dále posílily. Tržby lehce zmírnil vliv směnných kurzů. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek dosáhl hodnoty 397 milionů eur, což je o 100 milionů eur méně oproti loňskému třetímu čtvrtletí. Zisky byly tlumeny především nižšími maržemi, vyplývajícími z vyšších cen surovin.

Tržby v segmentu Agricultural Solutions se meziročně snížily o 6 % na 987 milionů eur, a to především v důsledku klesajících cen i objemů v Brazílii. Záporný vliv směnných kurzů se rovněž odrazil na vývoji prodeje. Společnosti BASF se podařilo mírně zvýšit celkové objemy. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek poklesl o 76 milionů eur na 21 milionů eur. Důvodem byla především komplikovaná situace na brazilském trhu. Zisk zároveň záporně ovlivnilo odstavení výrobních závodů ve městech Beaumont (Texas) a Manatí (Portoriko), způsobené hurikány. Fixní náklady se pohybovaly na úrovni předchozího čtvrtletí.

Díky vyšším cenám i objemům tržby v segmentu Oil & Gas meziročně vzrostly o 20 % na 739 milionů eur. Průměrná cena barelu ropy Brent ve 3. čtvrtletí roku 2017 činila 52 dolarů, za 3. kvartál roku 2016 to bylo 46 dolarů. Ceny plynu na evropských spotových trzích v meziročním srovnání stouply. Nárůst objemů vyvolaly zejména vyšší objemy prodeje plynu. Objemy výroby se mírně zvýšily. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek se snížil o 14 milionů eur na 180 milionů eur. Hodnota z loňského roku zahrnovala kompenzační platby vyplývající z úpravy smluv. Čistý příjem přesto značně vzrostl z 33 milionů eur na 139 milionů eur, zejména díky zvláštním příjmům z prodeje akcií za koncese zemního plynu Argentině.

Tržby v segmentu Other v meziročním srovnání stouply o 2 % na 548 milionů eur, což způsobily především vyšší tržby ze služeb. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek klesl o 92 milionů eur na mínus 325 milionů eur, částečně v důsledku účinků oceňování pro dlouhodobý program pobídek společnosti BASF.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 114 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 2016 dosáhla BASF obratu přes 58 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete www.basf.com.

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2016 měla v České republice skupina BASF 288 zaměstnanců a dosáhla obratu více něž 620 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Výhledová prohlášení
Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech managementu společnosti BASF a na informacích, které jsou nyní dostupné. Nejsou zárukou budoucí výkonnosti, jelikož v sobě zahrnují i určitou míru rizika a nejistoty, kterou je obtížné předvídat. Rovněž jsou založena na předpokladech budoucích událostí, které nemusejí být přesné. Skutečné výsledky, výkon či úspěchy společnosti BASF může ovlivnit mnoho faktorů, a ty se následně mohou podstatně lišit od výsledků, výkonu či úspěchů, které mohou být v takových prohlášeních vyjádřeny nebo naznačeny. Společnost BASF nemá žádnou povinnost výhledová prohlášení obsažená v této zprávě aktualizovat.

Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 25. října 2017