Global Home
2. srpna 2018
Média

BASF dokončila akvizici podniků a aktiv společnosti Bayer

  • Společnost BASF rozšiřuje vlastní produkty pro ochranu rostlin, biotechnologické a digitální zemědělské aktivity a vstupuje i do oblasti osiv, neselektivních herbicidů a nematicidního ošetření osiva
  • Akvizice přinese nové příležitosti pro inovace a růst
  • Přibližně 4 500 zkušených zaměstnanců se stalo součástí týmu Agricultural Solutions


Společnost BASF úspěšně dokončila akvizici široké škály podniků a aktiv společnosti Bayer. Tato transakce je pro firmu strategickým doplněním ochrany plodin, biotechnologických a digitálních zemědělských aktivit a znamená vstup společnosti do oblasti osiv, neselektivních herbicidů a nematicidního ošetření osiva.

„Převzetí aktiv společnosti Bayer je významným strategickým krokem, který představuje další přidanou hodnotu pro naše portfolio řešení pro zemědělství a zvyšuje náš inovační potenciál. Celkově zajišťuje ještě komplexnější a atraktivnější nabídku pro naše zákazníky,” uvedl Dr. Martin Brudermüller, předseda představenstva a ředitel technologické divize BASF SE.

„Akvizice mění pozici společnosti BASF v oblasti zemědělství. Posiluje naše postavení na trhu v oblasti řešení pro zemědělství a vytváří nové příležitosti pro růst,“ dodala Saori Dubourg, členka představenstva BASF SE zodpovědná za divizi Agricultural Solutions. „Těšíme se na naši společnou cestu a srdečně vítáme nové kolegy v BASF.“

BASF v říjnu 2017 a v dubnu 2018 uzavřela dohody o koupi podniků a aktiv, které nabídla společnost Bayer v souvislosti s akvizicí společnosti Monsanto, za pořizovací cenu 7,6 miliardy eur. Do akvizice vstoupilo asi 4 500 zaměstnanců.

Dohody zahrnují globální obchod s glufosinátem amonným, obchod s osivy včetně šlechtitelského materiálu, výzkum, šlechtění a ochranné známky klíčových polních plodin na vybraných trzích, podniky se zeleninovými osivy, platformu pro výzkum a vývoj hybridní pšenice, širokou škálu produktů na ošetření osiva, některé herbicidy na bázi glyfosátu určené v Evropě převážně pro průmyslové použití, kompletní platformu pro digitální zemědělství XarvioTM a také některé projekty v oblasti výzkumu neselektivních herbicidů a nematocidů. Tyto transakce jsou v současné době kompletní, pouze uzavření dohody o obchodu s osivy zeleniny se očekává ve třetím čtvrtletí roku 2018.

Konkurenční výhoda i pro zákazníky
Podle Markuse Heldta, prezidenta divize Agricultural Solutions, budou z akvizice těžit i zákazníci BASF. „Naši zákazníci získají přístup k ještě většímu množství nástrojů na zvýšení svých výnosů, vylepšení kvality plodin a ziskovosti a díky komplexním zemědělským řešením od zasetí až po sklizeň zvýšíme konkurenci na trhu,“ dodává. „Po několika měsících příprav nepřetržitého převodu podniků a plynulého náboru zaměstnanců jsme všichni nadšeni, že můžeme konečně začít – jako nový tým s našimi rozšířenými obchodními aktivitami a schopnostmi.“

Aby společnost BASF zdůraznila pole své působnosti v zemědělství, nově přejmenovala divizi Crop Protection na divizi Agricultural Solutions.

O divizi Agricultural Solutions
Se zvyšujícím se tempem růstu populace je svět kolem nás stále více závislý na naší schopnosti rozvíjet udržitelné zemědělství a udržovat zdravé životní prostředí. Naší rolí je, ve spolupráci se zemědělci, odborníky na zemědělství a ochranu proti škůdcům a dalšími, tomuto napomáhat. Proto společnost BASF investuje do výzkumu a vývoje a do rozšiřování portfolia včetně osiv a šlechtitelského materiálu, chemické a biologické ochrany rostlin, výživy půdy, zdraví rostlin, ochrany proti škůdcům a digitálního zemědělství. Spolu s odbornými týmy v laboratoři, v terénu, v kanceláři a ve výrobě propojujeme inovativní myšlení a činnosti, abychom vytvořili kvalitní podmínky pro zemědělce, společnost i celou planetu. V roce 2017 realizovala divize Agricultural Solutions tržby ve výši 5,7 miliardy eur. Další informace naleznete na adrese www.agriculture.basf.com nebo na sociálních sítích BASF.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 115 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 2017 dosáhla BASF obratu přes 64,5 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2017 měla v České republice skupina BASF 280 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 666 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
BASF uzavřela akvizici celé řady obchod ů a aktiv společnosti Bayer včetně obchodů se semeny řepky olejné v Kanadě

BASF uzavřela akvizici celé řady obchod ů a aktiv společnosti Bayer včetně obchodů se semeny řepky olejné v Kanadě

Uzavření transakce znamená vstup společn osti BASF na trh s osivy včetně sóji, řepky a bavlny.

Uzavření transakce znamená vstup společn osti BASF na trh s osivy včetně sóji, řepky a bavlny.

Last Update 2. srpna 2018