Global Home
Business & Financial News  |  19. prosince 2018
Média

BASF spouští výrobu produktů z chemicky recyklovaných plastů

  • Nová metoda recyklace znamená zásadní posun v oblasti cirkulární ekonomiky
  • BASF podporuje recyklaci plastového odpadu
  • Pilotní produkty se realizují a certifikují ve spolupráci s obchodními partnery BASF

Ludwigshafen, Německo – 19. prosince 2018 – Projekt BASF ChemCycling dokázal, že chemická recyklace nabízí doposud netušené možnosti opakovaného využití plastů.

„Jde o zásadní obrat v oblasti cirkulární ekonomiky a ekologie. Třídění samo o sobě totiž může být k ničemu. Jen pro ilustraci: ačkoli podle agentury UBA v České republice pravidelně třídí odpad 73 % obyvatel, což je druhá nejvyšší hodnota v EU, údaje Eurostatu svědčí o tom, že z celkové produkce komunálního odpadu se zde recykluje jen 33,6 %. Výsledkem tohoto nepoměru je ničení životního prostředí i plýtvání plasty jako druhotnou surovinou. Něco takového si dlouhodobě nemůžeme dovolit. Zde může sehrát klíčovou roli chemie a BASF nabízí řešení,“ vysvětluje Filip Dvořák, jednatel BASF spol. s r.o.

Kde je zakopán pes

Nepoměr mezi vytříděným a recyklovaným odpadem je dán řadou faktorů. Jeden z nich představuje složení odpadu: v současné době se nerecyklují například smíšené nebo nevyčištěné plasty. Tento odpad se pak v závislosti na daném regionu obvykle skládkuje nebo spaluje. S chemickou recyklací se ale objevuje další alternativa: pomocí termochemických procesů lze tyto plasty použít k výrobě syntetického plynu či olejů. Jako druhotná surovina tak mohou tyto doposud nerecyklované plasty posloužit ve výrobě nových plastů.
 

Od odpadu k sýrovým obalům a komponentám chladničky

BASF již touto metodou, na níž spolupracovala se svými zákazníky z různých průmyslových odvětví a partnery v rámci celého hodnotového řetězce, vyrobila první zkušební produkty. Ukazuje se tak, že jde o zcela funkční postup s nespočtem možných aplikací. „Odpad se stává surovinou, což znamená ohromný pokrok a přínos životnímu prostředí, společnosti i ekonomice: řeší se tím elegantně jednak problém odpadového hospodářství, jednak stále palčivější otázka nahrazování fosilních zdrojů jako primární suroviny nejen chemického průmyslu,“ říká Martin Brudermüller, předseda představenstva a hlavní technický ředitel BASF SE.

Pilotní projekt se zaměřil na obaly na mozarelly, komponenty ledniček a izolační panely. Získané produkty splňují standardy kvality a hygieny, které jsou specificky u balení potravin obzvlášť vysoké, díky tomu, že výstupy chemické recyklace mají totožné vlastnosti jako produkty získané z fosilních zdrojů. Stefan Gräter, vedoucí projektu ChemCycling, v tom vidí velký potenciál: „Tento nový způsob recyklace nabízí příležitosti k inovativním obchodním modelům pro nás i naše zákazníky, kteří kladou velký důraz na ekologii a zároveň nejsou ochotní k žádným ústupkům a kompromisům v otázce kvality.“

BASF nyní bude dále pracovat na zlepšení komerční dostupnosti prvních produktů projektu ChemCycling a uvedení projektu na trh. Projekt ChemCycling přitom tvoří součást komplexní strategie BASF, v níž mají cirkulární ekonomika a nakládání s plasty velmi podstatnou úlohu. BASF usiluje o lepší využití plastů jako člen Světové rady pro plasty, dále se mimo jiné zapojila do dvou programů Nadace Ellen MacArthurové a přihlásila se k mezinárodní ekologické iniciativě Operation Clean Sweep®.
 

Další informace o projektu ChemCycling naleznete na webových stránkách BASF a v tematickém videu na youtube.

Nejnovější tiskové zprávy společnosti BASF můžete dostávat prostřednictvím aplikace WhatsApp přímo do smartphonu nebo tabletu. K odběru se lze přihlásit na adrese https://www.basf.com/whatsapp-news.
 

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 115 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do čtyř segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions a Agricultural Solutions. V roce 2017 dosáhla BASF obratu přes 60 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2017 měla skupina BASF v České republice 314 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 666 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

 

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Last Update 19. prosince 2018