Global Home
Business & Financial News  |  6. března 2019
Média

BASF zaznamenala v roce 2018 mírný nárůst tržeb a pokles příjmů

Shrnutí roku 2018:

  • Tržby ve výši 62,7 miliardy eur (meziroční nárůst 2 %)
  • EBIT před započtením mimořádných položek ve výši 6,4 miliardy eur (meziroční pokles 17 %)
  • Provozní peněžní tok ve výši 7,9 miliardy eur (meziroční pokles 10 %)
  • Volný peněžní tok ve výši 4 miliard eur
  • Navržené dividendy za rozpočtový rok 2018 ve výši 3,20 eur (2017: 3,10 eur)

Prognóza na rok 2019:

  • Mírný růst tržeb, především z vyšších objemů prodeje a dopadu portfolia
  • EBIT před započítáním mimořádných položek by se měl oproti roku 2018 mírně zvýšit

 

Ludwigshafen, Německo – 6. března 2019 – Rok 2018 byl charakteristický složitým globálním hospodářským a geopolitickým vývojem a mnoha obchodními konflikty. Ve druhé polovině roku se zpomalily transakce na klíčových trzích BASF, zejména v automobilovém průmyslu. Poptávka od čínských odběratelů významně poklesla, k čemuž přispěl i obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou. „Rok 2019 je strategicky přechodným rokem. Budeme se snažit čelit všem výzvám globalizovaného světa a využít je ve svůj prospěch. Letošní aktivity společnosti budou jednoznačně směřovat k uspokojení potřeb našich zákazníků,“ uvedl Dr. Martin Brudermüller, předseda představenstva BASF, který spolu s finančním ředitelem společnosti Dr. Hansem Ulrichem Engelem představil hospodářské výsledky BASF za rok 2018.

Nárůst tržeb i cen

V loňském roce společnost BASF evidovala tržby ve výši 62,7 miliard eur. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje 2% růst. Hodnota EBIT před započítáním mimořádných položek poklesla na 6,4 miliardy eur oproti předchozím 7,6 miliardám. Tento pokles způsobil zejména negativní vývoj v divizi Chemicals, který představoval přibližně dvě třetiny celkového poklesu příjmů. Ve druhé polovině roku 2018 prudce klesla i marže z prodeje izokyanátu a z krakování.

BASF zvýšila v roce 2018 ceny ve všech segmentech a divizích. Objemy prodeje se oproti roku 2017 také mírně zvýšily, například v divizích Functional Materials & Solutions a Agricultural Solutions. Tento nárůst ale částečně kompenzovaly nižší objemy prodeje v divizi Performance Products a Chemicals. Hlavním důvodem byla odstávka výroby v citralové továrně v Ludwigshafenu, která se znovu spustila ve druhém kvartálu. Segment Chemicals negativně ovlivnila nízká hladina vody v řece Rýn. Nižší tržby v divizích Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions a Performance Products také přispěly k poklesu EBIT před započtením mimořádných položek. Negativní vliv měla nepochybně i nevhodně načasovaná srpnová akvizice společnosti Bayer. Hlavně kvůli akvizicím dosáhly mimořádné položky hodnoty mínus 320 milionů eur oproti mínus 58 milionům eur v roce 2017.

Společnosti se podařilo dosáhnout EBIT před započtením mimořádných položek v hodnotě 6 miliard eur (meziroční pokles o 20 %), EBITDA pak 9,2 miliard eur (pokles o 12 %). Výnos na akcii klesl z předchozích 6,62 eur na 5,12 eur. Výnos na akcii upravený o mimořádné položky a odpis nehmotného majetku se snížil na 5,87 eur, zatímco v předchozím roce činil 6,44 eur.

Solidní výsledky BASF v České republice

„Loňský obrat společnosti BASF v České republice skončil na úrovni 612 milionů eur. Za tímto výsledkem stojí zejména silný růst naší divize Řešení pro zemědělství, jež českým zemědělcům dodává přípravky na ochranu rostlin. Stejně tak se dařilo i naší divizi Stavební chemie, která český trh zásobuje stovkami produktů v segmentu stavebnictví. Globální zpomalení v automobilovém průmyslu naopak negativně zasáhlo náš automobilový segment. Zde došlo zejména k propadu dodávek automobilových katalyzátorů, který byl na druhé straně částečně kompenzován solidním růstem prodeje inovativních technických plastů,“ okomentoval výsledky Filip Dvořák, jednatel BASF spol. s r.o.

Peněžní toky skupiny BASF

Peněžní toky z provozní činnosti poklesly v roce 2018 z 8,8 miliard na 7,9 miliard eur. To způsobily zejména pokles čistého zisku a změna v čistém pracovním kapitálu, která snížila peněžní toky o 530 milionů eur. Částka použitá v investičních aktivitách se zvýšila ze 4 miliard na 11,8 miliard eur. Čisté platby za akvizice a divestice dosáhly v roce 2018 výše 7,3 miliard eur, a to hlavně v souvislosti s akvizicí podniků a aktiv společnosti Bayer. Platby za nemovitosti, továrny a vybavení včetně plateb za nehmotný majetek se snížily o 102 milionů eur na částku 3,9 miliard eur. Volné peněžní toky dosáhly hodnoty 4 miliard eur, což odpovídá meziročnímu poklesu o 744 milionů eur v důsledku snížení peněžních toků z provozní činnosti.

Navrhovaná dividenda ve výši 3,20 eur

„BASF chce zvýšit hodnotu dividendy i v těchto náročných časech. Na výroční valné hromadě proto navrhneme její výši na 3,2 eura na akcii, což je o 0,1 eura vyšší než v předchozím roce. Podíl BASF by tak měl nabídnout atraktivní dividendový výnos ve výši 5,3 %, a to na základě ceny akcií z konce roku 2018,“ uvedl Brudermüller.

Implementace strategie BASF

BASF nadále rozvíjí systematickou strategii a zavádí řadu opatření. Jako první krok společnost od 1. ledna 2019 změnila organizační zařazení přibližně 14 000 zaměstnanců, kteří dříve působili v centrálních jednotkách. Tento přechod do provozních divizí bude pokračovat do konce třetího čtvrtletí 2019. „Asi 20 tisíc kolegů bude blíže našim zákazníků. To nám umožní lépe rozpoznat jejich potřeby a rychleji je naplňovat,“ věří Brudermüller. Změny v organizační struktuře ovlivňují i oblasti výzkumu a vývoje, inženýrství, dodavatelského řetězce, obstarávání lidských zdrojů, informačních služeb, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Společnost rovněž změnila strukturu odpovědností a od 1. ledna tohoto roku dělí svou činnost do šesti divizí namísto předchozích čtyř: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions „Reportování bude díky tomu transparentnější a lépe porovnatelné s konkurencí," doplňuje dále Brudermüller.

Řada opatření BASF má vést také k dalšímu rozvoji jejího portfolia. Společnost například dokončila přenos svého podnikání v oblasti papírenské a vodní chemie do společnosti Solenis. Tento podnik, ve kterém má BASF 49% podíl, vykazoval v roce 2017 prodeje v hodnotě asi 2,4 miliard eur a měl přibližně 5 200 zaměstnanců.

Investice do organického růstu v Asii

Čína dnes hraje klíčovou roli pro BASF i celý chemický průmysl nejen v Asii, ale i ve zbytku světa. „BASF chce růst rychleji než světový chemický trh, proto se musíme podílet na expanzi hlavně v Číně, největším chemickém trhu na světě,“ vysvětlil Brudermüller a uvedl příklady investičních projektů, jejichž prostřednictvím chce společnost posílit své postavení v Asii a urychlit organický růst na trhu.

Na konci října 2018 BASF podepsala dohodu se společností SINOPEC o rozšíření svého partnerství na straně výrobního Verbundu v čínském městě Nanjing. Společný podnik BASF-YPC plánuje, že přispěje 50% podílem do dalšího parního krakovacího stroje o výrobní kapacitě 1 milionu tun ethylenu ročně. Zbylých 50 % investuje SINOPEC Yangtzi Petrochemical. BASF a SINOPEC navíc společně zkoumají nové obchodní příležitosti na rychle se rozvíjejícím čínském trhu baterií.

Další oblastí zájmu, kde chce BASF investovat, je Indie. Společnost nedávno podepsala memorandum s firmou Adani o společné investici do hodnotového řetězce akrylů. Ta by se měla uskutečnit v přístavu Mundra v indickém státu Gujarat. Investice by měla být největší investicí BASF v Indii, z níž zároveň vzejde první výrobní zařízení s neutrální produkcí CO2.

Poslední asijskou oblastí, kde BASF uzavřela rámcovou dohodu, je provincie Kuang-tung na jihu Číny. Tato lokalita by měla být ideální díky přírodnímu bohatství, přístavu a dobré dopravní infrastruktuře směrem k průmyslovým centrům v Kuang-tungu.

Výhled na rok 2019

BASF očekává, že v roce 2019 bude globální chemická produkce růst výrazně pomaleji než v roce 2018. V Evropské unii by měla domácí poptávka i poptávka po vývozu ze zemí třetího světa růst pomaleji. Na druhou stranu společnost předpokládá, že Spojené státy dosáhnou solidního růstu, ačkoli stimulační účinek daňové reformy by měl být méně výrazný než v roce 2018. Růst v Číně bude pravděpodobně pokračovat pomalejším tempem, v porovnání s vyspělými ekonomikami ale zůstane nadále vysoký. Očekává se také ekonomické zotavení Brazílie.

Vzhledem k výše uvedenému očekává BASF následující ekonomické podmínky:

  • Růst světové chemické výroby o 2,7 % (v roce 2018 byla procenta shodná)
  • Průměrná cena ropy 70 dolarů za barel surové směsi Brent
  • Průměrný směnný kurz 1,15 dolaru za euro

„Očekáváme také pokračující růst poptávky. V automobilovém průmyslu předpokládáme mírný nárůst produkce oproti slabším objemům v předchozím roce,“ uvedl Martin Brudermüller. BASF také předpovídá, že obchodní konflikty mezi Spojenými státy a jejich partnery se v průběhu roku zmírní a Brexit se obejde bez širších ekonomických dopadů. „Přestože tržní prostředí je složité a vyznačuje se vysokou mírou nejistoty, v BASF usilujeme o neustálý růst ziskovosti. Očekáváme mírný nárůst tržeb, především z vyšších objemů prodeje a dopadů portfolia. Mírně zvýšit bychom chtěli i hodnotu EBIT před započtením mimořádných položek. Navíc předpokládáme, že návratnost investovaného kapitálu (ROCE) bude sice mírně vyšší než procentní podíl na kapitálu, ale oproti úrovni z roku 2018 se lehce sníží,“ dodává.

Brudermüller také zdůraznil, že první dvě čtvrtletí roku 2019 budou poměrně slabá: „Za prvé, v první polovině roku 2018 jsme stále profitovali z vysokých marží z prodeje izokyanátů, takže laťka byla velmi vysoko. Za druhé, náklady spojené s implementací naší strategie stejně jako vyšší počet plánovaných obratů budou mít dopad na tržby. Rozhodujícími faktory pro dosažení cílů v roce 2019 tak budou obchodní výkonnost, solidní poptávka zákazníků a první příspěvky z našeho programu strategické excelence ve druhé polovině roku. Organizační a strukturální změny, které jsme v BASF zahájili, také výrazně zvýší záporné mimořádné položky.“

 

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 122 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2018 dosáhla BASF obratu kolem 63 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2018 měla skupina BASF v České republice 322 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 612 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz

Výhledová prohlášení

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech managementu společnosti BASF a na informacích, které jsou nyní dostupné. Nejsou zárukou budoucí výkonnosti, jelikož v sobě zahrnují i určitou míru rizika a nejistoty, kterou je obtížné předvídat. Rovněž jsou založena na předpokladech budoucích událostí, které nemusejí být přesné. Skutečné výsledky, výkon či úspěchy společnosti BASF může ovlivnit mnoho faktorů, a ty se následně mohou podstatně lišit od výsledků, výkonu či úspěchů, které mohou být v takových prohlášeních vyjádřeny nebo naznačeny. Společnost BASF nemá žádnou povinnost výhledová prohlášení obsažená v této zprávě aktualizovat.

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 6. března 2019