Global Home
Business & Financial News  |  9. května 2019
Média

V prvním čtvrtletí zaznamenala skupina BASF růst tržeb a potvrdila výhled na rok 2019

1. čtvrtletí 2019:

 • Tržby ve výši 16,2 miliardy eur (plus 3 %)
 • EBIT před započtením mimořádných položek ve výši 1,7 miliardy eur (pokles o 24 %)
 • Pokles zisku především v důsledku nižších objemů prodeje v segmentech Materials a Chemicals
 • Výrazný nárůst zisku v segmentu Agricultural Solutions


Výhled na rok 2019:

 • Mírný růst tržeb
 • EBIT před započtením mimořádných položek by měl být mírně nad úrovní roku 2018

„S vývojem v prvním čtvrtletí roku 2019 jsme spokojení, tržby BASF Group meziročně vzrostly o 3 % na 16,2 miliard eur,“ komentuje Dr. Martin Brudermüller, předseda představenstva BASF SE, k meziročnímu vzrůstu zisku, který BASF zaznamenala v prvních třech měsících tohoto roku. Výroční zasedání akcionářů se konalo v kongresovém centru Rosengarten v německém Mannheimu. Provozní zisk (EBIT) před započtením mimořádných položek zaznamenal v 1. čtvrtletí 2019 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku pokles o 549 milionů eur na úroveň 1,7 miliardy eur. „Důvodem byly pravděpodobně výrazně nižší objemy prodeje v segmentech Materials a Chemicals. V těchto segmentech jsme měli v prvním čtvrtletí minulého roku vysoké marže z prodeje izokyanátů a z krakování,“ dodal Brudermüller. EBIT poklesl také v segmentech Other a Nutrition & Care, zatímco v segmentu Surface Technologies zisk odpovídal úrovni minulého roku. Segmenty Agricultural Solutions a Industrial Solutions naopak zaznamenaly výrazný nárůst zisku.

Na globální ekonomický růst v prvním čtvrtletí 2019 měly vliv obchodní konflikty, zejména mezi Spojenými státy a Čínou. Obecný útlum vývoje trhu se projevil v očekávání zákazníků a skupina BASF zaznamenala slábnoucí poptávku v klíčových odvětvích, hlavně pak v automobilovém průmyslu.

Prodejní ceny v porovnání s prvním čtvrtletím minulého roku klesly o 2 %. Způsobily to zejména obchody s izokyanáty a produkty z krakování. Ceny poklesly i v segmentech Materials a Chemicals, což ale částečně kompenzovaly vyšší ceny v segmentech Surface Technologies, Agricultural Solutions a Industrial Solutions. Kvůli opatrnému kupnímu chování zákazníků se celkový objem prodejů ve skupině BASF snížil o 4 %. Růst tržeb, tažen především vlivem portfolia a segmentu Agricultural Solutions, způsobila akvizice aktiv společnosti Bayer v srpnu 2018. Tržby ve všech segmentech také pozitivně ovlivnily měnové efekty.

V porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku, kdy byly mimořádné položky EBIT v hodnotě 18 milionů eur záporné, letos dosáhly kladných hodnot v celkové výši 26 milionů eur. Stalo se tak hlavně díky výnosům z prodeje v segmentech Agricultural Solutions a Industrial Solutions.

Zisk z provozní činnosti (EBIT) meziročně klesl o 505 milionů eur na 1,8 miliardy eur. Zisk před zdaněním a menšinovými podíly se snížil na 1,6 miliardy eur, oproti 1. kvartálu 2018 byl tedy o 520 milionů eur nižší. Daňová sazba se zvýšila z 24,1 % na 25,4 %.

Čistý zisk z pokračujících operací poklesl o 415 milionů eur na 1,2 miliardy eur. Čistý zisk z ukončených operací, které zahrnují aktivity BASF v oblasti ropy a zemního plynu, vzrostly o 97 milionů eur na celkových 274 milionů eur. To do značné míry způsobil růst objemu prodejů zejména v Rusku, ale také pozastavení odpisů od okamžiku uznání odprodeje ve třetím čtvrtletí rou 2018.

Čistý zisk se snížil o 273 milionů eur na 1,4 miliardy eur. V prvním čtvrtletí roku 2019 činil zisk na akcii 1,53 eura, oproti tomu ve stejném období předchozího roku se jednalo o 1,83 eura. Zisk na akcii upravený o mimořádné položky a odpisy nehmotného majetku byl 1,65 eura (1. čtvrtletí roku 2018: 1,93 eura).

Peněžní toky z provozní činnosti dosáhly v prvních třech měsících roku 2019 celkem 373 milionů eur. To je o 858 milionů eur méně než ve stejném období předchozího roku. Volný peněžní tok se snížil ze 604 milionů eur v předchozím roce na mínus 368 milionů eur. K poklesu přispěly nižší peněžní toky z provozní činnosti.

Fúze společností Wintershall a DEA

1. května 2019, po schválení všemi příslušnými orgány, dokončily společnost BASF a LetterOne fúzi společností Wintershall a DEA. „S Wintershall DEA vytvoříme přední nezávislou evropskou společnost zabývající se průzkumem a výrobou v důležitých regionech,“ říká Dr. Hans-Ulrich Engel, místopředseda představenstva BASF SE, v konferenčním hovoru k výsledkům za první čtvrtletí 2019.

Navrhovaná dividenda ve výši 3,20 eur na akcii                                                        

Představenstvo výkonných ředitelů a dozorčí rada na výročním zasedání navrhly akcionářům navýšení dividendy o 0,10 eura, a to na 3,20 eura na akcii. Společnost BASF tak nabízí svým akcionářům zajímavý dividendový výnos ve výši 5,3 %, vypočtený na základě ceny akcií ve výši 60,40 eura na konci roku 2018. Ve středu 8. května, po přijetí usnesení na Výročním zasedání akcionářů, BASF SE vyplatila svým akcionářům celkem 2,9 miliardy eur.

Výhled na rok 2019 se nemění

Předpoklady BASF ohledně vývoje globálního ekonomického prostředí v roce 2019 se nemění:

 • Růst hrubého domácího produktu: +2,8 %
 • Růst průmyslové výroby: +2,7 %
 • Růst chemické výroby: +2,7 %
 • Průměrný směnný kurz eura vůči dolaru: 1,15 dolaru za euro
 • Průměrná cena ropy (Brent): 70 dolarů za barel

BASF také potvrdila předpoklady týkající se prodeje a výnosů skupiny BASF. Cílem společnosti je v roce 2019 mírně zvýšit tržby a EBIT před započtením mimořádných položek, a také předpovídá mírný pokles zisků z provozní činnosti (EBIT). Zároveň se očekává, že návratnost vloženého kapitálu (ROCE) bude mírně vyšší než náklady na kapitál.

1. čtvrtletí 2019: vývoj v jednotlivých segmentech

Tržby v objemu 2,5 miliardy eur znamenaly pro segment Chemicals mírné snížení oproti stejnému období v loňském roce (tehdy byly tržby o 13 % vyšší). Výrazný pokles tržeb zaznamenala zejména divize Petrochemicals. Vývoj tržeb byl tažen nižšími objemy prodejů a cenami v obou divizích. EBIT před započtením mimořádných položek se oproti minulému roku snížil o 169 milionů eur na 306 milionů eur. Obě divize zaznamenaly nižší zisk.

V segmentu Materials se snížily objemy prodejů o 15 % na 2,9 miliard eur. Pokles tržeb zaznamenaly hlavně divize Monomers a Performance Materials kvůli nižšímu objemu prodeje izokyanátů a negativnímu vývoji cen. EBIT před započtením mimořádných položek významně poklesl v obou divizích a dosáhl hodnoty 323 milionů eur (v 1. čtvrtletí 2018 to bylo 816 milionů eur), a to především v důsledku nižších marží izokyanátů v divizi Monomers. Ani v divizi Performance Materials nebyly vyšší marže schopny kompenzovat nižší objemy prodeje, především v automobilovém průmyslu. Kromě toho se v obou divizích zvýšily i fixní náklady. Tento vývoj je dán hlavně vlivem měnových efektů.

Tržby v segmentu Industrial Solutions v meziročním srovnání poklesly a činily přibližně 2,2 miliardy eur (v 1. čtvrtletí 2018 byly přibližně o 2 % vyšší). Tržby v divizi Dispersions & Pigments byly na úrovni prvního čtvrtletí 2018, tržby v divizi Performance Chemicals mírně poklesly.

EBIT před započtením mimořádných položek v segmentu Industrial Solutions dosáhl 264 milionů eur, což je o 15 % více než ve stejném období minulého roku. Je to důsledek vyšších cen, růstu objemu prodeje a pozitivních měnových efektů. EBIT ale zahrnoval i mimořádné výnosy v divizi Performance Chemicals z převodu podniků BASF do skupiny Solenis. Mírné zvýšení EBIT zaznamenala i divize Dispersions & Pigments.

V segmentu Surface Technologies vzrostly tržby o 13 % na 3,6 miliard eur. Výrazný růst zaznamenala zejména divize Catalysts. Tržby výrazně vzrostly i v divizi Constructions Chemicals, v divizi Coatings byly na úrovni minulého roku. Nárůst tržeb zapříčinily vyšší objemy prodeje v divizích Catalysts a Constructions Chemicals. EBIT před započtením mimořádných položek celého segmentu byl na úrovni 159 milionů eur, což je stejná hodnota jako v 1. kvartálu 2018. EBIT v divizích Constructions Chemicals a Catalysts se mírně zvýšil, oproti tomu hodnota EBIT divize Coatings zaznamenala mírný pokles. Důvodem je zejména negativní vývoj v automobilovém průmyslu.

Tržby v segmentu Nutrition & Care odpovídaly úrovni minulého roku (1,6 miliardy eur). Výrazně vyšší tržby v divizi Nutrition & Health vykompenzovaly mírně nižší tržby v divizi Care Chemicals. EBIT před započtením mimořádných položek dosáhl 222 milionů eur, což je o 13 % méně než loni ve stejném období, kdy dosáhl 254 milionů eur. Způsobily to zejména vyšší fixní náklady v divizi Nutrition & Health. Kompenzační efekt ale mělo výrazné zvýšení výnosů z vyšších marží v divizi Care Chemicals.

V segmentu Agricultural Solutions se tržby zvýšily o 53 % na 2,6 miliard eur, zejména díky akvizici aktiv společnosti Bayer v srpnu 2018. EBIT před započtením mimořádných položek se zvýšil o 75 % na 740 milionů eur. To způsobil především nárůst aktiv získaných podniků.

Tržby v segmentu Other zaznamenaly výrazný nárůst oproti hodnotám loňského roku. To způsobily zejména přetrvávající aktivity v oblasti papírenské a vodní chemie, které nebyly součásti transferu do Solenis. EBIT před započtením mimořádných položek byl značně nižší oproti výsledkům z 1. kvartálu 2018 důsledkem výsledků cizích měn a účinků oceňovaní našeho dlouhodobého motivačního programu.

Chcete-li dostávat nejnovější zprávy ze společnosti BASF na svůj mobilní telefon či tablet, zaregistrujte si tuto službu v aplikaci WhatsApp. Více informací naleznete na webové stránce basf.com/whatsapp-news.

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 122 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2018 dosáhla BASF obratu kolem 63 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2018 měla skupina BASF v České republice 322 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 612 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz

Výhledová prohlášení

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech managementu společnosti BASF a na informacích, které jsou nyní dostupné. Nejsou zárukou budoucí výkonnosti, jelikož v sobě zahrnují i určitou míru rizika a nejistoty, kterou je obtížné předvídat. Rovněž jsou založena na předpokladech budoucích událostí, které nemusejí být přesné. Skutečné výsledky, výkon či úspěchy společnosti BASF může ovlivnit mnoho faktorů, a ty se následně mohou podstatně lišit od výsledků, výkonu či úspěchů, které mohou být v takových prohlášeních vyjádřeny nebo naznačeny. Společnost BASF nemá žádnou povinnost výhledová prohlášení obsažená v této zprávě aktualizovat.

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 9. května 2019