Global Home
Trade News  |  25. února 2020
Média

xarvio™ představuje nové vlastnosti produktu FIELD MANAGER pro rok 2020

  • Produkt nově obsahuje i prvky související s živinami a managementem ochranných zón
  • xarvio™ FIELD MANAGER už používá více než 17 000 zemědělců po celém světě na více než dvou milionech hektarů obdělávané půdy
  • Aplikace zvyšuje návratnost investic a přispívá k udržitelnějšímu zemědělství

Produkt digitálního zemědělství xarvio™ FIELD MANAGER od společnosti BASF má za sebou velmi úspěšný rok 2019, během nějž pomohl více než 17 000 zemědělcům, obdělávajícím přes 2 miliony hektarů polí. Na základě rozsáhlé zpětné vazby zákazníků nyní aplikace představuje nové vlastnosti pro rok 2020. Mezi ně patří management živin pro specifické zóny pole včetně jejich načasování a dávkování, mapa aplikace s automaticky integrovanými ochrannými zónami a bezdrátové napojení na stroje. Kromě toho xarvio™ FIELD MANAGER nově nabízí i funkce, které zemědělcům a jejich poradcům umožňují lépe spolupracovat přímo v programu. Veškeré nové vlastnosti jsou pro zemědělce na celém světě dostupné přes mobilní zařízení.

Nové vlastnosti produktu doplňují už tak rozsáhlou škálu služeb, mezi něž se řadí poskytování informací o specifických zónách v reálném čase. Konkrétně jde např. o detailní stádium růstu plodin a mobilní upozornění na míru rizika chorob či napadení škůdci na daném poli, jež se vyhodnocuje na základě rizikových modelů trhu testovaných po 25 let.

V roce 2019 pomohl xarvio FIELD MANAGER zemědělcům dosáhnout vyšší návratnosti investic. Například v sezóně 2017/2018 vykázali evropští zemědělci, kteří chránili svá pole proti chorobám na základě doporučení programu, v průměru o 32 eur na hektar vyšší zisk než zemědělci využívající standardní režim ochrany se třemi aplikacemi fungicidů. „Bylo úžasné vidět, kolik zemědělců začalo v roce 2019 využívat možnosti digitálního zemědělství i že výsledky je přesvědčily už po první sezóně. Když zjišťujeme, že náš program zákazníkům účinně zvyšuje zisky a šetří čas, povzbuzuje nás to v dalším vývoji algoritmů pro optimalizaci digitální produkce plodin,“ vysvětluje Joseph Allendorf, produktový manažer pro xarvio FIELD MANAGER.

Andree-Georg Girg, globální vedoucí komerčních operací digitálního zemědělství společnosti BASF dodává: „Společně s rostoucím počtem produktů a služeb xarvio si klademe za cíl v roce 2020 ještě výrazněji transformovat oblast digitálního zemědělství a nadále pomáhat zemědělcům v dosahování vyšší ziskovosti a větší udržitelnosti zemědělského prostředí.“

V roce 2020 uvede společnost BASF na trh svůj nejnovější produkt xarvio HEALTHY FIELDS – nejprve jej představí v Německu, následně i v dalších zemích. Zákazníci v tomto programu získají plně funkční nástroj pro management chorob ve specifických zónách pole a záruku pěstování zdravých plodin. „Strategii ochrany plodin, kterou doporučí xarvio FIELD MANAGER, bude uplatňovat zkušený smluvní dodavatel. Zemědělec bude ušetřen složitých úkonů a bude moci transparentně sledovat každý jednotlivý krok. Pokud bude na konci sezóny poškození listů v souvislosti s chorobou rozsáhlejší, než bylo předem dohodnuto, obdrží zemědělec kompenzace,“ uvedl Girg.

Přehled nejnovějších prvků xarvio FIELD MANAGER pro každou zemi naleznete na https://www.xarvio.com/global/en/FIELD-MANAGER.html

O xarvio™ Digital Farming Solutions

xarvio stojí v čele digitální transformace optimalizace zemědělské produkce. xarvio nabízí digitální produkty vycházející z přední globální platformy modelu zemědělských plodin, který poskytuje nezávislé agronomické poradenství pro specifické zóny pole, což zemědělcům umožňuje pěstovat plodiny efektivněji a udržitelněji. Produkty xarvio SCOUTING, FIELD MANAGER a HEALTHY FIELDS používají zemědělci ve více než 100 zemích světa.

O divizi BASF Agricultural Solutions

S rapidně rostoucí populací se svět stává stále závislejším na naší schopnosti rozvíjet a udržovat udržitelné zemědělství a zdravé životní prostředí. Společně se zemědělci, zemědělskými odborníky, experty na ochranu proti škůdcům a dalšími zainteresovanými stranami toho pomáháme dosáhnout. Právě proto investujeme do robustní sítě výzkumu a vývoje a širokého portfolia, včetně osiv a šlechtitelského materiálu, chemické a biologické ochrany plodin, hospodaření s půdou, zdraví rostlin, ochrany proti škůdcům a digitálního zemědělství. Díky odborníkům v laboratořích, terénu, kancelářích i výrobě můžeme spojovat inovativní smýšlení s pragmatickými kroky a vytvářet myšlenky, které ve skutečném světě opravdu fungují – pro zemědělce, společnost i planetu. V roce 2018 činil prodejní obrat v naší divizi 6,2 miliardy eur. Více informací můžete nalézt na stránkách www.agriculture.basf.com nebo prostřednictvím našich kanálů na sociálních sítích.

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 122 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2018 dosáhla BASF obratu kolem 63 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních
a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2018 měla skupina BASF v České republice 322 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 612 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.  

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 25. února 2020