Global Home
Business & Financial News  |  18. srpna 2020
Média

BASF určí uhlíkovou stopu pro každý ze svých 45 000 produktů

  • BASF jako první chemická společnost poskytne transparentní emisní údaje pro celé své produktové portfolio
  • BASF investuje 60 % rozpočtu na výzkum a vývoj do inovativních a ekologicky šetrných řešení, která nacházejí odbytiště i v České republice

Praha – 18. srpna 2020 – BASF jako první chemická společnost na světě zpřístupní údaje o uhlíkové stopě všech svých produktů od úplného počátku výrobního procesu až do momentu, kdy se výrobek dostává do rukou zákazníka.

„Udržitelnost a digitalizace tvoří základní stavební kameny naší firemní strategie. Přesné a transparentní určení uhlíkové stopy je přínosné pro naše zákazníky, kteří se stále intenzivněji zabývají otázkou ochrany klimatu. Představuje totiž efektivní nástroj pro snižování emisí v rámci celého hodnotového řetězce,“ vysvětluje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Společnost BASF začala s určováním uhlíkové stopy svých produktů již v roce 2007 a díky vlastnímu digitálnímu řešení je schopna tyto hodnoty vypočítat pro každý ze svých přibližně 45 000 produktů. Zpřístupňování těchto údajů spustí BASF ve vybraných segmentech během následujících měsíců, do konce roku 2021 pak data zveřejní pro celé své produktové portfolio.

Tento krok je dalším z řady opatření, jimiž BASF naplňuje cíl udržet při růstu produkce až do roku 2030 celkový objem emisí konstantní a zároveň obhájit svou pozici lídra inovací. Značného úspěchu v oblasti udržitelnosti dosáhla BASF již mezi lety 1990 a 2018, kdy stlačila vlastní emise skleníkových plynů v absolutním množství o 50 %, a specifické emise dokonce o 75 %.

V posledních letech BASF zavádí technologie umožňující přechod na cirkulární ekonomiku. Jde mimo jiné o metodu přidávání obnovitelných zdrojů do stávajících výrobních postupů nebo chemickou recyklaci plastů. „Oba tyto projekty kombinují ekonomický, společenský a environmentální přínos a oba již našly tržní uplatnění. Naše produkty z recyklátu či biomasy přitom vykazují vlastnosti přinejmenším zcela srovnatelné s výrobky z fosilních surovin,“ doplňuje Filip Dvořák.

Význam, který pro BASF mají udržitelná řešení se silným inovativním elementem, odrážejí investice skupiny. „Dnes máme produktů tohoto typu více než 14 000, jejich hodnota dosahuje v obratu přes 15,5 miliard eur. Naší snahou je tuto hodnotu neustále navyšovat, proto jsme pro tento progresivní segment vyčlenili 60 % rozpočtu na výzkum a vývoj. Na českém trhu se díky tomu podílíme na digitalizaci zemědělství, zákazníkům dále dodáváme čtyřcestné katalyzátory či speciální materiály snižující hmotnost, a tím i spotřebu automobilu,“ uzavírá Filip Dvořák.

O společnosti BASF 

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 117 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2019 dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2019 měla skupina BASF v České republice 291 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 560 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 18. srpna 2020