Global Home
Business & Financial News  |  19. ledna 2021
Média

Rok 2020 urychlil digitalizaci českého zemědělství

  • Poptávka po digitálních řešeních, která umožňují efektivní a udržitelnou zemědělskou produkci, zaznamenává exponenciální nárůst
  • Česko má díky vysoké míře digitální gramotnosti zvlášť silný potenciál tuto změnu využít ve svůj prospěch

Praha, Česká republika – 19. ledna 2021 – Jednou z dobrých zpráv právě skončeného roku 2020 je výrazná modernizace zemědělství. Data skupiny BASF ukazují, že pandemie covidu-19 a s ní související omezení celosvětově urychlily zavádění efektivnější a udržitelné produkce. Značný pokrok nastal především v digitalizaci. Poptávka po tomto typu řešení stoupla v řádu desítek až stovek procent. Zvlášť dobře jsou na tuto změnu připraveni čeští pěstitelé, kteří patří v mezinárodním srovnání mezi jedny z prvních uživatelů digitálních platforem pro zemědělství.

Řešením jsou inovace

V současné době čelí zemědělci v celém světě nejrůznějším tlakům. Prvním z nich je potřeba zvyšování produkce, a to za stále komplikovanějších klimatických podmínek a trvajícího nedostatku pracovní síly. Do roku 2050 tak podle Organizace pro výživu a zemědělství bude nutné vyprodukovat o 70 % více potravin. Plocha orné půdy, jež tvoří pouze 3 % zemského povrchu, se přitom v přepočtu na hlavu smršťuje: zatímco v roce 1950 připadalo na hlavu 5 100 m2, v roce 2050 to bude zhruba 1 500 m2.

Zemědělci zároveň musejí reflektovat rostoucí požadavky na udržitelnost. Strategie EU například stanovuje, že evropští pěstitelé mají do roku 2030 snížit objem přípravků na ochranu rostlin o 50 % a používání hnojiv o 20 %.

„Odpověď na všechny tyto výzvy představují inovace. BASF se na tento posun v zemědělství připravovala již od 90. let. Je tak nyní schopna nabídnout pěstitelům řešení, která v nadcházejících letech přinesou převratnou proměnu trhu,“ uvádí Johannes Weimer, ředitel divize BASF Řešení pro zemědělství pro Českou republiku a Slovensko.

Digitalizace pomáhá zemědělcům v Česku i ve světě

Digitální řešení xarvioTM, jež v rámci skupiny BASF vyvíjí společnost BASF Digital Farming GmbH, transformují globální zemědělskou komunitu a pomáhají uživatelům činit včasná a spolehlivá rozhodnutí založená na přesných datech, algoritmech a modelech. Vedle zlepšení výnosů jsou jejich přednostmi snižování množství použitých postřiků a hnojiv, úspora času a nákladů i snazší dodržování nejrůznějších norem a nařízení.

„Česká republika tvoří moderní a sofistikovaný trh s vysokou úrovní znalostí a digitální gramotnosti. Díky tomu, ale také v souvislosti s cíli budoucí společné zemědělské politiky EU se dá předpokládat, že digitalizace podstatně zvýší ziskovost i šetrnost české zemědělské produkce,“ upozorňuje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Průkopnické aplikace umožňují vyšší efektivitu

Nejžádanější aplikace xarvioTM u nás i celosvětově představují SCOUTING a FIELD MANAGER. Obě jsou uzpůsobeny tak, aby českým uživatelům poskytovaly poradenství relevantní pro místní podmínky a hlavní druhy plodin.

Bezplatná aplikace xarvioTM SCOUTING je určena pro zařízení Apple i Android. Pomocí pouhého pořízení snímku chytrým telefonem umí detekovat, identifikovat, sledovat a analyzovat nejrůznější hrozby, jež se mohou na poli objevit – ať se jedná o plevel, hmyzí škůdce, choroby rostlin, či poškození listů. Zároveň je schopna odhadnout příjem dusíku u pšenice a řepky olejky. Její funkce se neustále rozšiřují, novinky poslední sezóny spočívaly v identifikaci několika plevelů na jednom snímku a v automatickém výpočtu vzklíčených rostlin na m2. Počet uživatelů stoupl meziročně o 80 % ze 2 milionů na 3,6 milionu. V Česku slouží SCOUTING přibližně 27 000 pěstitelům, což je o 60 % více než loni.

Pomocí aplikace xarvioTM FIELD MANAGER získávají zemědělci po celou sezónu konkrétní informace a doporučení ohledně načasování aplikace fungicidů, hnojiv a regulátorů růstu, jež vycházejí ze specifičnosti polí i jejich jednotlivých zón. Aplikace analyzuje satelitní a meteorologická data i data z terénu, využívá umělou inteligenci a modeluje rizika na základě mnohaletých zkušeností. Podle měření z roku 2019 zvyšuje aplikace v evropských podmínkách návratnost investic v průměru o 33 eur (860 Kč) na hektar a snižuje objem postřiků o 30 %. V rámci pomoci zemědělcům během roku 2020 poskytla BASF zájemcům tuto aplikaci bezplatně. V současnosti slouží FIELD MANAGER celkově 39 000 pěstitelům obdělávajícím více než 4,7 miliony hektarů. V České republice používá FIELD MANAGER 1 330 zemědělců na přibližně 170 000 hektarech. To znamená meziroční nárůst plochy více než o 70 % ve světě a téměř 100 % v ČR, navýšení počtu uživatelů činí 140 % ve světě a 160 % v ČR.

BASF přijímá závazky v digitalizaci i udržitelnosti

V reakci na aktuální vývoj oznámila BASF posílení dlouhodobých investic do výzkumu a vývoje v oblasti zemědělství, které jen za rok 2020 činily 0,9 miliardy eur. „Vynaložené prostředky pomohou skupině rozšiřovat unikátní portfolio digitálních řešení pro zemědělství a dosáhnout ambiciózních cílů. Chceme snížit emise CO2 na tunu sklizených plodin o 30 %, poskytnout digitální technologie zákazníkům obhospodařujícím přes 400 milionů hektarů a posílit své postavení na globálních trzích. Dosavadní výsledky jsou mimořádně slibné, do příštích let proto hledíme s optimismem,“ uzavírá Filip Dvořák.

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 117 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2019 dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2019 měla skupina BASF v České republice 291 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 560 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 19. ledna 2021