TOP
Business & Financial News  |  23. března 2021
Česká republika
Média

BASF uplatňuje principy cirkulární ekonomiky v chemickém průmyslu

■      BASF má cíl do roku 2030 zdvojnásobit tržby z cirkulárních řešení na 17 miliard eur.

■      V rámci Programu cirkulární ekonomiky se BASF soustředí na cirkulární suroviny, nové materiálové cykly i nové obchodní modely.

Praha, Česká republika – 23. března 2021 – Výzvy jako posilování konkurenceschopnosti, snižování uhlíkové stopy či prevence vzniku odpadu mají společné řešení. Tím je cirkulární ekonomika, koncept směřující k opětovnému využívání výrobků a zpětnému získávání zdrojů. Prosazení cirkulární ekonomiky, jemuž nahrávají sílící poptávka po udržitelných řešeních i politické závazky jako Zelená dohoda pro Evropu, se neobejde bez přispění chemického průmyslu.

BASF, největší chemická společnost, jde tomuto trendu vstříc a spustila nový Program cirkulární ekonomiky. „Naším cílem je do roku 2030 zdvojnásobit tržby z řešení pro cirkulární ekonomiku na 17 miliard eur,“ říká Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Uzavření materiálové smyčky v produkci akumulátorů

Podle současných odhadů bude potřeba v roce 2030 zlikvidovat přes 1,5 milionu metrických tun akumulátorových článků z elektromobilů. Kromě toho existuje šrot z výroby článků, aktivních katodových materiálu i jejich prekurzorů. Recyklací je možné zpětně získat a opětovně zpracovat cenné látky jako lithium, kobalt či nikl.

Aby však šlo akumulátory recyklovat, musí se nejdřív demontovat a rozdrtit, přičemž vzniká tzv. „černá hmota“. Z té lze suroviny získat pomocí chemických procesů, čímž se snižuje uhlíková stopa kovů v akumulátorech nejméně o 25 %. Tento proces je velmi energeticky náročný, případně generuje značné množství solí a jeho surovinový výnos zůstává příliš nízký. BASF proto vyvíjí nový, mimořádně účinný chemický proces, jenž dokáže z akumulátorů zajistit velmi čisté lithium s vysokým výnosem, zamezuje plýtvání a oproti dosavadním procesům dále snižuje uhlíkovou stopu. Recyklační proces BASF tedy může v nadcházejících letech sehrát významnou roli při zavádění udržitelné mobility.

Přísady na zlepšení recyklace plastů

Podle studie společnosti Conversio činí globální roční produkce plastového odpadu 250 milionů metrických tun, z nichž se recykluje jen malý zlomek. To je dáno mimo jiné složením plastů. Plastový odpad totiž tvoří směs různých druhů plastů, jež od sebe nelze jednoduše oddělit. Třeba nápojové lahve se vyrábějí z polyethylentereftalátu (PET), zatímco víčka jsou z polypropylenu (PP). BASF proto vyvinula a nabízí různé přísady, jež v rámci stávajících řetězců zlepšují recyklovatelnost plastů.

BASF navíc poskytuje doplněk dnes používané mechanické recyklace v podobě efektivnější recyklace chemické. Ta dává šanci i odpadům smíšeným a znečištěným, z nichž je BASF již dnes schopna vyrábět komponenty pro automobilový průmysl, zdravotnické pomůcky, nebo dokonce obaly na potraviny.

Organické suroviny z udržitelných zdrojů

Další pilíř Programu cirkulární ekonomiky představují obnovitelné materiály z trvale udržitelných zdrojů, jejichž podíl ve výrobě plánuje BASF zvyšovat. Příkladem toho je program Rambutan, v jehož rámci se získávají vysoce kvalitní účinné látky pro kosmetické výrobky z částí rostliny, které se dříve nepoužívaly: surovinou chemického průmyslu se stávají kořeny, listy, stromová kůra či semena.

Vědci takto objevili mj. blahodárné účinky extraktu z listů stromu rambutan – blízkého příbuzného liči, po němž byl program pojmenován – na lidskou pokožku a tvorbu kolagenu. V zájmu udržitelného získávání kosmetické složky z rambutanu BASF vytvořila společensky i environmentálně zodpovědný dodavatelský řetězec s místními partnery ve Vietnamu a začala s pěstováním prvních rambutanových zahrad s ekologickou certifikací.

Se Zelenou dohodou ruku v ruce

Úsilí o zvýšení udržitelnosti, v němž BASF započala již v 90. letech, se nyní potkává se Zelenou dohodou pro Evropu. „Politický závazek EU ke klimatické neutralitě nám dává za pravdu v tom, že směr, kterým jsme dříve vykročili, je správný. Na této cestě jsme partnerem velkým evropským společnostem, jež takto získávají konkurenční výhodu, a mě těší, že snaha o trvale udržitelnou budoucnost rezonuje čím dál více i na českém trhu,“ uzavírá Filip Dvořák.

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 110 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2020 dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2020 měla společnost BASF v České republice více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 623 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

czech-republic
Silvia Tajbliková
PR manažerka pro BASF v České a Slovenské republice
Battery recycling: Closing the loop in electromobility

BASF vyvíjí vysoce účinný proces pro recyklaci akumulátorů
© BASF

Dr. Michael Bachtler (right), who is working on BASF’s ChemCyclingTM project, and Rasmus Kærsgaard (left), Plant Director at Quantafuel, standing in front of shredded mixed plastic waste. The waste is turned into pyrolysis oil in the Quantafuel plant in Skive, Denmark

Přísady BASF zlepšují recyklovatelnost plastů
© BASF

The rambutan program:Organic feedstocks, sourced sustainably

Obnovitelné materiály pro chemický průmysl získává BASF v rámci programu Rambutan
© BASF

Last Update 23. března 2021