Global Home
Business & Financial News  |  26. března 2021
Média

Díky novému cílenému přístupu společnosti BASF se portfolio inovací v zemědělství rozroste o 25 %

  • Široké portfolio inovativních řešení pro zemědělství s odhadovaným potenciálem nejvyšších tržeb na více než 7,5 miliardy eur.
  • Inovativní řešení pro dosažení rovnováhy mezi zemědělskou produktivitou, ochranou životního prostředí a potřebami společnosti.
  • Ještě větší důraz na výzkum a vývoj podpoří strategii společnosti BASF v oblasti zemědělství.

Společnost BASF oznámila navýšení odhadu potenciálu nejvyšších tržeb svého inovačního portfolia divize Řešení pro zemědělství na více než 7,5 miliardy eur. Do roku 2029 firma odstartuje více než 30 projektů v oblastech vývoje osiv a jejich ošetření, chemické a biologické ochrany rostlin, digitálních produktů a nových formulací, které rozšíří stávající nabídku. V souladu se svou strategií v zemědělském sektoru se BASF více zaměří na komplexní řešení pro zemědělce, která umožní dosažení rovnováhy mezi produktivitou, ochranou životního prostředí a potřebami společnosti. BASF, tak jako již dříve, staví na významných investicích do výzkumu a vývoje, přičemž výdaje plánované na rok 2020 budou přibližně na stejné úrovni jako v roce předchozím. Jen v roce 2019 společnost vynaložila 879 milionů eur na výzkum a vývoj v divizi Řešení pro zemědělství, což představuje přibližně 11 % tržeb tohoto segmentu.

„Zemědělství hraje v našich životech významnou roli a má obrovský dopad na každého z nás. Proto se musíme zabývat výzvami životního prostředí, klimatu i společnosti, jež jsou každým dnem palčivější. Společnost BASF je otevřena všem skvělým a novým nápadům, které pomohou dosahovat trvale udržitelných inovací v zemědělství a vytvářet přínos pro společnost. Naším cílem je nacházet praktická řešení, jež zajistí vyšší produkci a plodiny odolnější vůči stresu, sníží uhlíkovou stopu zemědělství a zvýší biodiverzitu,“ řekl Vincent Gros, prezident divize Řešení pro zemědělství společnosti BASF. „Máme vynikající portfolio inovací a neustále investujeme do hledání a vývoje výrobků a řešení prospěšných pro zemědělce i pro životní prostředí.“

Ještě větší důraz na výzkum a vývoj

Vedoucí pozice společnosti BASF v oblasti trvale udržitelného zemědělství vychází z aktivního řízení portfolia výzkumu a vývoje a kritérií udržitelnosti, která jsou plně začleněna do celého procesu. „Naše nová strategie v oblasti inovací klade ještě větší důraz na specifické systémy pěstování plodin. Využíváme veškeré vědecky dostupné technologie, abychom dokázali vytvořit trvale udržitelná řešení splňující dlouhodobé ekonomické, ekologické a společenské potřeby,“ říká Peter Eckes, prezident biologického výzkumu BASF.

Snížení uhlíkové stopy díky výnosnějším plodinám odolnějším vůči stresu

Aby společnost BASF dokázala naplňovat náročné potřeby dnešního zemědělství, zaměřuje se její portfolio inovací na nové technologie a nová řešení ve čtyřech strategických zákaznických segmentech a jim odpovídajícím oblastem plodin:

  • sója, kukuřice, bavlna;
  • pšenice, řepka, slunečnice;
  • rýže;
  • ovoce a zelenina.

Příklad inovačního potenciálu výzkumu a vývoje společnosti BASF lze vidět na jejím rozsáhlém portfoliu projektů v systémech plodin, do kterých patří pšenice, řepka a slunečnice – představující trh v hodnotě zhruba 12 miliard eur. Společnost BASF vyvíjí pro tento trh inovativní řešení pro pěstování odolných plodin s potenciálem vyšších výnosů, ale i plodin, jež jsou odolné vůči horku a suchu a vyžadují méně zdrojů, jako jsou voda a přípravky na ochranu rostlin. Tato řešení umožňují zemědělcům udržitelným způsobem zvyšovat výnosy a redukovat kultivaci půdy, čímž dochází ke snižování eroze a emisí skleníkových plynů. K příkladům patří:

·     Osiva a ošetření osiv: Vybraná osiva InVigor® společnosti BASF snižují míru pukání šešulí řepky a dodávají řepce odolnost vůči nádorovitosti kořenů košťálovin, pomohou ochránit plodinu před nádorovitostí a poskytnou pěstitelům větší flexibilitu při sklizni. Kromě toho společnost BASF v této sezóně uvedla na trh řepku InVigor „řady 300“ obsahující tři nové hybridy nabízející pěstitelům vyšší výnos, nižší míru pukání šešulí nebo odolnost vůči nádorovitosti. Společnost BASF je ve svém oboru na špici rovněž díky zahájení projektu InVigor RATE, který doporučuje optimální hustotu porostu založenou na specifické výsevní dávce, která dále optimalizuje výkonnost řepkové odrůdy BASF.

V polovině desetiletí představí BASF žlutosemennou jarní řepku LibertyLink® , kterou lze pěstovat za náročnějších podmínek a která pěstitelům pšenice přinese nové možnosti střídání plodin v suchých oblastech Severní Ameriky, kde vzhledem ke stresu vyvolanému suchem a horkem není řepka vhodnou plodinou.

Celosvětově rostoucí poptávka po pšenici vyžaduje významné investice do inovací. Společnost BASF má vedoucí postavení v oblasti vývoje osiv hybridní pšenice, která bude pravděpodobně uvedena na trh v polovině tohoto desetiletí. Hybridní pšenice od společnosti BASF přinese významné změny způsobu pěstování pšenice a nabídne severoamerickým a evropským zemědělcům osiva, s nimiž lze dosáhnout optimálních výnosů, stabilizovat produkci a zlepšit kvalitu zrna. Šlechtitelům navíc využití hybridní pšenice přinese nové možnosti úpravy a vylepšování rostlinných vlastností, což bude mít v budoucnu významný přínos pro řešení otázek životního prostředí.

·     Herbicidy: Společnost BASF vyvinula dvě nové herbicidní účinné látky Luximo® a Tirexor®, které zemědělcům na celém světě umožní efektivní likvidaci plevelů. Od roku 2020 budou tyto herbicidy poskytovat mimo jiné pěstitelům pšenice nové možnosti řešení obtížně hubitelných trávovitých a dvouděložných plevelů. Kromě toho BASF pracuje na dalších nových metodách, které umožní boj proti plevelům s rezistencí vůči herbicidům a umožní využít zemědělských postupů snižujících uhlíkovou stopu, k nimž patří například bezorebné hospodaření.

·     Fungicidy: Společnost BASF nedávno uvedla na trh fungicidní účinnou látku Revysol®, která splňuje nejvyšší legislativní normy a nabízí špičkový biologický účinek proti celé řadě těžko hubitelných patogenů u okopanin a speciálních plodin. Nová fungicidní účinná látka Pavecto®, vyvinutá ve spolupráci se Sumitomo Chemical, navíc zemědělcům poskytne jedinečný nástroj použitelný v rámci antirezistentní strategie. Vzhledem k jejich významnému přispění k trvalé udržitelnosti klasifikuje společnost BASF výrobky založené na složkách Pavecto® a Revysol® jako „akcelerační“ výrobky. Divize Řešení pro zemědělství společnosti BASF aktivně směřuje své portfolio směrem k trvale udržitelným řešením, jež výrazně přispějí ke splnění cílových tržeb skupiny BASF pro rok 2025, které by v případě „akceleračních produktů“ měly dosáhnout 22 miliard eur.

·     Insekticidy: Za účelem dalšího rozšíření svého portfolia insekticidů a nabídky dalších řešení pro zemědělce vyvinula společnost BASF ve spolupráci s Mitsui Chemicals Agro, Inc. Broflanilide. Tato nová účinná látka, která bude uváděna na trh od roku 2020, pomůže zemědělcům chránit speciální a polní plodiny před škodlivým hmyzem, jakým je např. mandelinka bramborová. Přípravky pro ošetřování osiv založené na Broflanilidu, prodávané pod značkou Teraxxa™, budou zaměřeny na obtížné drátovce v obilninách. Broflanilide je spolu s insekticidem Inscalis®, nedávno uvedeným na trh, součástí další vlny inovací v oblasti insekticidů, jejichž prodej BASF zahájí v průběhu tohoto desetiletí.

BASF také vytváří komplexní portfolia inovací napříč celými systémy pěstování plodin i pro další strategické plodiny. Patří sem osm účinných látek i jedinečná ošetření osiv společně s vysoce výkonnými odrůdami sóji, řepky, bavlny a zeleniny.

Digitalizace podporuje moderní zemědělství

Pěstitelé používající digitální výrobky BASF prodávané pod značkou xarvioTM Digital Farming Solutions mohou dosáhnout vyšších výnosů při menší spotřebě přírodních zdrojů a vstupů. S nejnovějším digitálním obchodním modelem BASF xarvioTM HEALTHY FIELDS mohou zemědělci získat výhodu transparentní služby v podobě jednoduchých doporučení pro ochranu plodin s ohledem na konkrétní pole a konkrétní období, nižší pracovní zátěže prostřednictvím dodavatelů provádějících aplikace, sledování v reálném čase i záruku požadovaného výnosu svých polí. Digitální výrobky xarvioTM  umožňují přesnější aplikaci přípravků na ochranu rostlin, rostlinné výživy, automatizované ochranné zóny a sledování biodiverzity. V současné době tyto výrobky pomáhají více než 2,5 milionům zemědělců ve více než 120 zemích snižovat dopady jejich hospodaření a zlepšovat produkci potravin na celém světě.

Potenciál portfolia inovací společnosti BASF přesahuje rámec zemědělského podniku: Program e3® Sustainability Cotton společnosti BASF pomáhá americkým farmářům uspokojovat poptávku zákazníků po lépe dohledatelných a trvale udržitelných dodavatelských řetězcích v módním průmyslu. Díky spolupráci s dalšími navazujícími partnery ve výrobě lze bavlnu e3® – pěstovanou konkrétně z osiv BASF Fibermax® a Stoneville® – sledovat od pěstitele až po maloobchod, a je tedy možné spotřebitelům ukázat, že jejich oděvy byly vyrobeny přístupem „fair trade“ a způsobem ohleduplným k životnímu prostředí. BASF je jedinou společností nabízející takovou úroveň dohledatelnosti. Tento program zvýšil poptávku po vláknech splňujících normy e3®, díky čemuž dosahují pěstitelé vyšších tržních cen.

Více informací o portfoliu inovací společnosti BASF v oblasti zemědělství najdete na našich webových stránkách zaměřených na inovace.

O divizi BASF Agricultural Solutions

S rapidně rostoucí populací se svět stává stále závislejším na naší schopnosti rozvíjet a udržovat udržitelné zemědělství a zdravé životní prostředí. Společně se zemědělci, zemědělskými odborníky, experty na ochranu proti škůdcům a dalšími zainteresovanými stranami toho pomáháme dosáhnout. Právě proto investujeme do robustní sítě výzkumu a vývoje a širokého portfolia, včetně osiv a šlechtitelského materiálu, chemické a biologické ochrany plodin, hospodaření s půdou, zdraví rostlin, ochrany proti škůdcům a digitálního zemědělství. Díky odborníkům v laboratořích, terénu, kancelářích i výrobě můžeme spojovat inovativní smýšlení s pragmatickými kroky a vytvářet myšlenky, které ve skutečném světě opravdu fungují – pro zemědělce, společnost i planetu. V roce 2019 činil prodejní obrat v naší divizi 7,8 miliardy eur. Více informací můžete nalézt na stránkách www.agriculture.basf.com nebo prostřednictvím našich kanálů na sociálních sítích.

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 110 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2020 dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2020 měla společnost BASF v České republice více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 623 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 26. března 2021