Global Home
Business & Financial News  |  4. května 2021
Média

Udržitelné plasty se díky novým technologiím stávají skutečností

■      BASF představuje nové produktové řady na bázi recyklátu a biomasy.

■      V rámci pilotního mezioborového projektu chce BASF výrazně zvýšit efektivitu recyklace plastů.

Praha, Česká republika – 4. května 2021 – Skupina BASF, která na počátku 20. století stála u kolébky plastů, posouvá jejich produkci směrem k udržitelnosti. Díky unikátní technologii využití biomasy a termochemické recyklaci BASF uvádí na trh produkty, které pomohou naplnit cíle Zelené dohody pro Evropu.

„V uplynulém století přispěly polymery k pokroku v řadě odvětví, a tím i ke zvýšení kvality života. Jejich úspěch, užitná hodnota a často nezastupitelnost se však ukazují jako globální výzva s ohledem na ekologický rozměr jejich produkce a hlavně likvidace. BASF proto přichází s praktickými inovacemi, které budoucnost plastů ukotví do schématu cirkulární ekonomiky. Vzhledem k přítomnosti plastů v nespočtu průmyslových produktů přinesou tyto novinky pákový efekt v rámci celého dodavatelského řetězce,“ vysvětluje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Pokrok v oblasti ekologie se neděje na úkor kvality

Při výrobě chemických látek přidává BASF alternativu fosilních zdrojů v podobě obnovitelné nebo chemicky recyklované suroviny hned na začátku hodnotového řetězce. V praxi tím aplikuje univerzální a již dříve certifikovanou metodu biomass balance approach, jež zaručuje zachování složení i kvality produktu při zásadním snížení jeho uhlíkové stopy.

Rovnovážná metoda využití biomasy se skvěle doplňuje s technologií termochemické recyklace, rozvíjenou v rámci projektu ChemCycling™. Ta je plně komplementární s recyklací mechanickou, zatím jedinou zákonem uznanou metodou pro opětovné využití plastů.

Výsledkem udržitelného přístupu BASF jsou dvě produktové řady: BMB, která zahrnuje výrobky na bázi obnovitelných surovin, a Ccycled™ na bázi recyklátu. Ultimátní cíl těchto i dalších inovací BASF spočívá v naplnění vize bezemisní a cirkulární ekonomiky.

Změkčovadla z alternativních surovin pro průmysl PVC

Portfolio BASF rozšiřují nová změkčovadla s podílem recyklátu. Při podstatně nižší uhlíkové stopě zůstávají jejich technické vlastnosti oproti konvenčním změkčovadlům nezměněny. BASF tak zákazníkům umožňuje snadno přejít na látku nové generace či vyrábět zvláštní nízkoemisní produktové řady.

Změkčovadla se používají v mnoha různých aplikacích, mj. ve fóliích, izolacích pro kabely a potrubí, nátěrech, podlahách, hadicích, ale také v hračkách nebo ve sportovním vybavení. Výrobkům z PVC poskytují flexibilitu a zároveň nabízejí ochranu před povětrnostními vlivy a teplotou, čímž pomáhají udržovat funkčnost výrobků.

Změkčovadla na bázi biomasy uvádí BASF na trh pod názvy Hexamoll® DINCH BMB, Palatinol® N BMB, Palatinol® 10-P BMB a Plastomoll® DOA BMB. Namísto fosilních zdrojů obsahují bionaftu či bioplyn, jež se získávají z organického odpadu nebo rostlinných olejů. Předností změkčovadla s označením Hexamoll® DINCH Ccycled™ je kromě podílu recyklátu i nulový obsah ftalátů.

Cirkulární styren se uplatní v pneumatikách i potravinových obalech

Společnosti Trinseo a BASF rozvinou své aktivity v oblasti výroby styrenu na bázi recyklátu. Trinseo již dříve začalo odebírat styren na bázi biomasy – nyní jeho udržitelnou nabídku doplní styren z cirkulární produktové řady Ccycled™.

Trinseo aktuálně přebírá první dodávky styrenu s podílem recyklátu. Uplatní jej při výrobě polystyrenu a styren-butadienového kaučuku. Zatímco polystyren nachází využití v baleních potravin či zařízení, kaučuk dodává Trinseo výrobcům pneumatik.

Pilotní projekt vytyčí směr lepší recyklaci plastů

S přispěním společností REMONDIS a Quantafuel investuje BASF do pyrolýzního závodu na zpracování plastového odpadu. Společný pilotní projekt má poskytnout odpověď na problém nakládání s nerecyklovaným podílem plastového odpadu, jehož roční produkce dosahuje jen v Evropě téměř 20 milionů metrických tun.

„Ve srovnání s tímto číslem se může zdát náš cíl od roku 2025 zpracovat 250 tisíc metrických tun recyklovaných surovin ročně relativně nízký,“ uvádí Filip Dvořák. „Potenciál projektu je však výrazně větší. Podaří-li se totiž správně nastavit legislativní rámec, který již neodpovídá stádiu, v němž se nachází chemický průmysl, budeme schopni zpracovat vyšší objemy.“

 

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 110 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2020 dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2020 měla společnost BASF v České republice více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 623 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 4. května 2021