Global Home
9. června 2021
Média

Inovace v krakování má potenciál eliminovat většinu emisí chemického průmyslu

  • Společnosti BASF, SABIC a Linde vyvíjejí elektricky vyhřívané parní krakovací pece.
  • Při nasazení zelené elektřiny má nová technologie potenciál snížit emisní stopu výroby základních chemikálií až o 90 %.

Praha, Česká republika – 9. června 2021 – Společnosti BASF, SABIC a Linde podepsaly společnou dohodu o vývoji a prezentaci řešení pro elektricky vyhřívané parní krakovací pece. Toto strategické partnerství může mít přelomový význam pro celý segment chemického průmyslu: jeho záměrem je posunout chemickou produkci o mílový krok kupředu k vizi bezemisní ekonomiky.

Parní krakovací jednotky hrají zásadní roli při výrobě základních chemikálií. Nacházejí se totiž úplně na začátku výrobního řetězce chemického průmyslu a zodpovídají za dělení složitějších uhlovodíků na jednodušší sloučeniny, tedy za výrobu základních chemikálií, jako jsou etylen, propylen či butadien.

„Tato látková přeměna je značně energeticky náročná, protože reakce se provádí při teplotách kolem 850 °C. Doposud se k vytápění pecí používala fosilní paliva, BASF však spolu s partnery usiluje o jejich nahrazení elektřinou z obnovitelných zdrojů,“ říká Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Při nasazení zelené elektřiny má nová technologie potenciál snížit emisní stopu procesu až o 90 %. Výroba základních chemikálií odpovídá podle kalkulací BASF přibližně za 70 % emisí chemického průmyslu. Snaha BASF, SABIC a Linde transformovat jeden z pilířů petrochemického průmyslu má proto potenciál snížit emise v rámci celého odvětví přibližně o dvě třetiny, a tak pomoct naplnit vizi bezemisní ekonomiky, jak ji vytyčila Zelená dohoda pro Evropu.

Zatímco BASF a SABIC do projektu přinášejí své know-how z oblasti chemických procesů a provozu parních krakovacích pecí, Linde poskytuje odborné znalosti týkající se vývoje a výroby technologií pro parní krakování.

BASF tento projekt rozvíjí paralelně s jinými projekty, které se taktéž zaměřují na úsporu emisí a udržitelnost. Například zelenou elektřinu pro krakovací jednotky bude BASF dodávat společnost RWE. RWE a BASF společně vybudují pobřežní větrnou elektrárnu s plánovanou kapacitou 2 GW, která bude zásobovat centrálu BASF a největší chemický závod na světě v německém Ludwigshafenu.

 

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 110 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2020 dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2020 měla společnost BASF v České republice více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 623 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 9. června 2021