Global Home
Trade News  |  7. prosince 2021
Média

Program BASF umožní zemědělcům snížit emise

  • Nový program pomůže pěstitelům po celém světě hospodařit udržitelněji.
  • Program má zároveň podpořit snížení emisí z pěstování pšenice, sóji, rýže, řepky a kukuřice o 30 % na tunu plodiny do roku 2030.
  • BASF plánuje program spouštět ve fázích od roku 2022.

Praha, Česká republika – 7. prosince 2021 – Zemědělství odpovídá za přibližně 20 % celosvětových emisí CO2, snížení zemědělských emisí tak může výrazně přispět k ochraně klimatu. S novou iniciativou v této oblasti přichází společnost BASF. Ta plánuje od roku 2022 ve fázích spouštět program na podporu pěstitelům, nazvaný Global Carbon Farming Program.

„České pěstitele podporuje BASF v aktivním snižování emisí již nyní, a to prostřednictvím řešení pro management dusíku jako Limus Clear® a Vizura® či softwaru pro precizní zemědělství xarvio® FIELD MANAGER, který poskytuje přesná doporučení ohledně aplikace osiv a hnojiv. Lepší emisní bilanci a vyšším ziskům napomáhají také inovativní produkty Revysol® či aktuálně vyvíjené hybridní osivo pšenice,“ vysvětluje Johannes Weimer, ředitel divize Řešení pro zemědělství pro Českou a Slovenskou republiku.

„O komplexní portfolio BASF se bude opírat i nový program. Ten pomůže pěstitelům přijímat rozhodnutí založená na přesných datech, sledovat udržitelné postupy, a tak minimalizovat emise ze zemědělské produkce a vázat více uhlíku v půdě,“ upřesňuje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Zavedením programu BASF sleduje rovněž dosažení vlastního klimatického cíle, kterým je snížit uhlíkovou stopu z pěstování pšenice, sóji, rýže, řepky a kukuřice o 30 % na tunu vyprodukované plodiny do roku 2030.

BASF nedávno zahájila víceleté terénní pokusy, jež se zaměřují na udržitelné zemědělské postupy, vázání uhlíku v půdě a snižování emisí na úrovni pěstitelů. Výsledky testů se odrazí v aktualizované nabídce, jejímž cílem bude maximálně využít inovativní technologie BASF. Těmi jsou digitální zemědělská platforma xarvio® či mezinárodně uznávaný nástroj pro hodnocení udržitelnosti AgBalance®.

BASF navíc do budoucna vytvoří globální rámec, který zemědělcům umožní získávat od uznávaných certifikačních společností uhlíkové kredity a jako vedlejší zdroj příjmů je bude motivovat k dalším emisním úsporám.

 

O divizi BASF Řešení pro zemědělství

S rapidně rostoucí populací se svět stává stále závislejším na naší schopnosti rozvíjet a udržovat udržitelné zemědělství a zdravé životní prostředí. Společně se zemědělci, zemědělskými odborníky, experty na ochranu proti škůdcům a dalšími zainteresovanými stranami toho pomáháme dosáhnout. Právě proto investujeme do robustní sítě výzkumu a vývoje a širokého portfolia, včetně osiv a šlechtitelského materiálu, chemické a biologické ochrany plodin, hospodaření s půdou, zdraví rostlin, ochrany proti škůdcům a digitálního zemědělství. Díky odborníkům v laboratořích, terénu, kancelářích i výrobě můžeme spojovat inovativní smýšlení s pragmatickými kroky a vytvářet myšlenky, které ve skutečném světě opravdu fungují – pro zemědělce, společnost i planetu. V roce 2020 činil prodejní obrat v naší divizi 7,7 miliardy eur. Více informací můžete nalézt na stránkách www.agriculture.basf.com nebo prostřednictvím našich kanálů na sociálních sítích.

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 110 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2020 dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2020 měla společnost BASF v České republice více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 623 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 7. prosince 2021