Global Home
Business & Financial News  |  9. prosince 2021
Média

BASF přináší inovace pro dopravu i zemědělství

  • BASF oznámila reorganizaci svých vědecko-výzkumných aktivit.
  • Inovace z dílny BASF přispějí k bezpečnější elektromobilitě a udržitelnější zemědělské produkci.

 

Praha, Česká republika – 9. prosince 2021 – Společnost BASF, jednička evropského chemického průmyslu, představila na dnešní tiskové konferenci inovace z oblasti udržitelné mobility a zemědělství, jež přispějí k transformaci ekonomiky a dosažení klimatických cílů.

„Transformace směrem k udržitelnosti začíná ve výzkumu. Abychom dokázali čelit aktuálním výzvám, v nadcházejícím roce tyto aktivity reorganizujeme. Obchodně orientovaná výzkumná oddělení, jež doposud tvořila součást tří výzkumných divizí, začleníme do operačních divizí, čímž jejich činnost více sladíme s potřebami zákazníků. Do budoucna dále spojíme výzkumné aktivity s relevancí pro více divizí do jediné centrální výzkumné divize s celosvětovou působností,“ vysvětluje Dr. Melanie Maas-Brunnerová, členka rady výkonných ředitelů a technologická ředitelka BASF SE.

Skupina BASF dnes ve vědě a výzkumu zaměstnává přibližně 10 000 odborníků a jen za rok 2020 investovala do vědy a výzkumu 2 miliardy eur. Chystanou reorganizací BASF sleduje zrychlení vývoje bezemisních technologií, účinnější prosazení principů cirkulární ekonomiky a posílení digitalizace.

Inovace pro bezpečnější elektromobilitu

Sektor dopravy má zásadní podíl na globálních emisích skleníkových plynů, tuto bilanci může výhledově zlepšit elektromobilita. Aby však elektromobilita uspěla, jsou nutné inovace, například zkrácení doby nabíjení, posílení bezpečnosti a zavedení udržitelnějších a efektivnějších výrobních procesů.

Klíčovou roli zde bude hrát chemie: chemický obsah elektromobilu je totiž v porovnání s automobilem na klasický pohon výrazně větší, poněvadž změna pohonu znamená odlišné požadavky na řadu dalších komponentů. Vedle špičkových bateriových materiálů tak BASF pracuje na speciálních plastech, chladicích kapalinách, nových lacích a povrstveních.

Nově vyvinutá chladicí kapalina z produktové řady Glysantin® posiluje bezpečnost elektromobility. Její výjimečně nízká vodivost třeba v případě poškození baterie zamezí reakci s vysokonapěťovými bateriovými komponenty. Chladicímu systému elektromobilu navíc Glysantin® ElectrifiedTM poskytuje spolehlivou ochranu proti korozi.

Výzkumní pracovníci BASF dále vyvinuli novou verzi katodického elektropovrstvení (e-coat) CathoGuard®, která splňuje specifické potřeby elektromobilů. Při zachování vlastností produktu umožňuje aplikaci za nižších teplot a úsporu emisí. Aplikace se skládá ze dvou částí, a sice z nanesení a následného vypálení v peci, kdy při zmíněné nižší teplotě dochází k vytvrdnutí. Inovativní elektropovrstvení zároveň odpovídá zvýšeným environmentálním standardům, protože neobsahuje cín ani nebezpečné látky znečišťující ovzduší a má pouze nízký obsah těkavých organických sloučenin.

Inovace pro udržitelné zemědělství

BASF věnuje zvýšenou pozornost taktéž udržitelnosti zemědělství. Toto odvětví dnes čelí nejrůznějším tlakům. Prvním z nich je – vzhledem k rostoucí světové populaci – potřeba zvyšování produkce, a to za stále komplikovanějších klimatických podmínek, vzrůstající odolnosti škůdců a plevele i trvajícího nedostatku pracovní síly. Do roku 2050 bude podle Organizace pro výživu a zemědělství nutné vyprodukovat o 70 % více potravin. Plocha orné půdy přitom zůstává omezená a v přepočtu na hlavu se smršťuje. Jako jediné možné východisko se ukazují inovace.

Jednou z plodin, jejichž výnos bude nezbytné v příštích letech výrazně zvýšit, je pšenice. BASF přichází s globálně koordinovaným a místním specifikům uzpůsobeným programem šlechtění, jehož výsledkem bude hybridní osivo s vylepšenými vlastnostmi umožňujícími vyšší výnos, kvalitu zrna i odolnost proti hmyzu.

V zájmu zdokonalení produkce zemědělských plodin dále BASF vyvinula digitální platformu, která pěstitelům poskytuje přesná doporučení založená na kontinuální analýze dat. Platforma zpracovává ekonomické, biologické a udržitelné parametry, jí poskytované informace tedy zemědělcům napomáhají k efektivnějšímu a šetrnějšímu hospodaření. Digitální data využívají nástroje pro precizní zemědělství, jež BASF nabízí v rámci produktové řady xarvio® Digital Farming Solutions. Kupříkladu aplikace Smart Spraying, vyvinutá ve spolupráci se společností Bosch, propojuje data s ultramoderními kamerovými senzory a softwarem; umožňuje tak aplikovat herbicid skutečně jen tam, kde je to nutné. Terénní testy potvrdily, že takto lze omezit objem používaných herbicidů až o 70 %, což znamená environmentální přínos i finanční úsporu.

Holistický výzkumný přístup, v jehož rámci se produkty a řešení vyvíjejí od prvopočátku s důrazem na udržitelnost, odráží nová fungicidní účinná látka Revysol® ze skupiny triazolů. Ta splňuje nejpřísnější legislativní normy a nabízí špičkový biologický účinek proti celé řadě houbových chorob.

 

Veškeré dokumenty vztahující se k tiskové konferenci jsou k dispozici pod tímto odkazem, fotky si můžete stáhnout zde. Záznam z akce naleznete od dnešního odpoledne na webových stránkách BASF.

 

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 110 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2020 dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na http://www.basf.com/.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2020 měla společnost BASF v České republice více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 623 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 9. prosince 2021