Global Home
Business & Financial News  |  9. března 2022
Média

BASF dosáhla v roce 2021 nárůstu tržeb i zisku

  • V roce 2021 skupina BASF vykázala tržby 78,6 miliard eur (meziroční nárůst 33 %). EBIT před započtením zvláštních položek činí 7,8 miliardy eur (meziroční nárůst 118 %).
  • Obrat české BASF stoupl z 623 na 836 milionů eur (meziroční nárůst 34 %).
  • V roce 2022 očekává skupina BASF tržby ve výši 74 až 77 miliard eur a EBIT před započtením zvláštních položek v rozsahu 6,6 až 7,2 miliard eur.

 

Praha, Česká republika – 9. března 2022 – Skupina BASF v obchodním roce 2021 navýšila tržby i zisk. „Pro BASF to byl silný rok,“ říká předseda představenstva Dr. Martin Brudermüller.

Prodejní ceny vzrostly o 25 procent a objemy o 11 procent, posílení cen a objemů skupina zaznamenala ve všech segmentech. Tržby skupiny za loňský rok činí 78,6 miliardy eur, což je o 33 % více než v předchozím roce. EBITDA před započtením zvláštních položek je 11,3 miliard eur, tedy o 3,9 miliardy eur více než v roce 2020. EBITDA ve výši 11,4 miliardy eur překonala výsledek z roku 2020 o 4,9 miliardy eur. Příjmy z provozu (EBIT) před započtením zvláštních položek dosáhly 7,8 miliardy eur, ve srovnání s rokem 2020 je tato hodnota více než dvojnásobná a oproti roku 2019 o 67 % vyšší. Hlavní podíl na pozitivním vývoji mají divize Chemicals a Materials, významně k němu přispěly rovněž divize Surface Technologies a Industrial Solutions.

Návratnost vloženého kapitálu (ROCE) odpovídala 13,5 % oproti 1,7 % za předchozí rok, byla tak výrazně vyšší než 9% míra nákladů na kapitál. Nárůst ROCE umožnilo především markantní posílení EBIT.

Rostoucí ceny energií v Evropě se promítly do dodatečných nákladů

Obchodní činnost BASF v oblasti automobilového průmyslu nadále negativně ovlivňoval nedostatek polovodičů. Zejména ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 se do zisků skupiny nepříznivě promítly rovněž vyšší ceny surovin a zvýšené náklady na energie a logistiku. Pro evropské závody BASF činily v roce 2021 dodatečné náklady způsobené nárůstem cen zemního plynu přibližně 1,5 miliardy eur. Skupina proto v nadcházejících měsících zavede další podstatné zvýšení cen.

Česká BASF má za sebou rekordní rok

V loňském roce se dařilo i české BASF, jejíž obrat meziročně vzrostl z 623 na 836 milionů eur. „Navzdory komplikacím způsobeným pandemií byl pro českou BASF rok 2021 z hlediska tržeb velmi solidní. Měly na tom velký podíl především tři segmenty: základní chemie, automobilové katalyzátory splňující přísnou normu Euro 6d a také řešení pro zemědělství,“ vysvětluje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Úspěch zemědělské divize podpořilo mimo jiné uvedení produktové řady na ochranu rostlin, která využívá novou aktivní látku Revysol. Ten představuje zásadní inovaci v oblasti fungicidů.

Navrhovaná dividenda ve výši 3,40 eur na akcii

Na výroční schůzi akcionářů společnosti BASF letos představenstvo a dozorčí rada navrhnou vyplatit dividendu ve výši 3,40 eur na akcii, to odpovídá meziročnímu navýšení o 10 centů. BASF tak nabídne atraktivní dividendový výnos ve výši 5,5 %, a to na základě ceny akcií na konci roku 2021.

Dosažení nefinančních cílů

Skupina BASF si klade za cíl snížit do roku 2030 své absolutní emise CO2 o 25 % ve srovnání s rokem 2018. Navzdory významnému posílení objemů poklesly emise CO2 mezi lety 2020 a 2021 z 20,8 na 20,2 milionů tun.

Další nefinanční cíl BASF představovalo dosažení tržeb ve výši 22 miliard eur z prodeje produktů, jež významně přispívají k udržitelnosti v rámci hodnotového řetězce. Tento cíl si BASF původně stanovila do roku 2025, již v loňském roce však prodej těchto produktů činil 24,1 miliardy eur. Zmíněný cíl proto skupina v průběhu roku 2022 upraví.

Výhled skupiny BASF na rok 2022

V roce 2022 BASF očekává růst globální průmyslové výroby o 3,8 %, posílení chemické výroby o 3,5 %, průměrnou cenu ropy 75 USD za barel ropy Brent a směnný kurz 1,15 dolaru za euro.

Na základě těchto předpokladů předpovídá BASF pro rok 2022 tržby mezi 74 a 77 miliardami eur, příjmy z provozu (EBIT) před započtením zvláštních položek ve výši 6,6 až 7,2 miliard eur a návratnost vloženého kapitálu (ROCE) v rozmezí 11,4 % až 12,6 %. Emise mají v roce 2022 dosáhnout hodnoty 19,6 až 20,6 milionů tun CO2.

Rozpětí těchto prognóz zohledňuje nejistotu vyplývající z dopadů pokračujícího narušení dodavatelského řetězce, dalšího průběhu pandemie koronaviru a vývoje cen energií.

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 111 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2021 dosáhla BASF obratu 78,6 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2021 měla společnost BASF v České republice více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 836 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Výhledová prohlášení

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech managementu společnosti BASF a na informacích, jež jsou nyní dostupné. Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti, jelikož v sobě zahrnují i určitou míru rizika a nejistoty, kterou je obtížné předvídat. Rovněž jsou založena na předpokladech budoucích událostí, které nemusejí být přesné. Skutečné výsledky, výkon či úspěchy společnosti BASF může ovlivnit mnoho faktorů; ty se následně mohou podstatně lišit od výsledků, výkonu či úspěchů, které mohou být v takových prohlášeních vyjádřeny nebo naznačeny. Společnost BASF nemá žádnou povinnost výhledová prohlášení obsažená v této zprávě aktualizovat.

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 9. března 2022