Global Home
Business & Financial News  |  21. dubna 2022
Média

BASF představuje plán zemědělských inovací na příštích deset let

  • Cílem plánu je podpořit efektivní a šetrnou produkci klíčových plodin.
  • Odhadovaný tržní potenciál inovací přesahuje 7,5 miliard EUR.

 

Praha, Česká republika – 21. dubna 2022 – Společnost BASF oznámila svůj desetiletý výhled pro oblast zemědělských inovací. Jeho cílem je podpořit bezpečnost potravinové produkce a minimalizovat vliv zemědělství na klima a životní prostředí. BASF se zaměřuje na zvyšování výnosů z hlavních plodin, jako jsou pšenice, řepka olejka, sója, kukuřice, bavlna, rýže, ovoce či zelenina. Podle údajů Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zabírá pěstování těchto plodin více než 50 % světové zemědělské půdy, připravované inovace mají proto potenciál podstatně zvýšit výkonnost i šetrnost zemědělství.

V rámci zmíněných plodin pokračuje BASF v inovacích osiv, přípravků pro ošetření osiva, řešení pro ochranu rostlin či digitálních nástrojů. Během následujících 10 let uvede BASF na trh významné projekty, jejichž odhadovaný tržní potenciál přesahuje 7,5 miliard EUR. V roce 2021 vyčlenila společnost BASF na výzkum a vývoj v segmentu zemědělství 900 milionů EUR, což odpovídá přibližně 11 % tržeb její zemědělské divize. Se značným objemem investic do zemědělských inovací počítá BASF také v letošním roce.

Společnost BASF se soustřeďuje na vybrané systémy pěstování plodin v klíčových regionech a přizpůsobuje své produkty, technologie a služby tak, aby zemědělcům pomáhaly optimálně pěstovat plodiny v náročných podmínkách. „Inovace v zemědělství se v důsledku změny klimatu ukazují naprosto nutné pro zabezpečení udržitelné produkce potravin. Musíme proto najít tu správnou rovnováhu, abychom zajistili lepší výnosy a zároveň minimalizovali nežádoucí dopady na životní prostředí,“ říká Dr. Livio Tedeschi, prezident divize Řešení pro zemědělství společnosti BASF.

Zachování biodiverzity v Evropě prostřednictvím kombinace hybridní pšenice Ideltis™, ochrany plodin a digitálních nástrojů

V druhé polovině tohoto desetiletí uvede BASF na evropská trh hybridní pšenici Ideltis™. Podporovat ji budou digitální řešení xarvio®, jež zemědělcům poskytují optimalizovaná doporučení ohledně setby a přesné aplikace udržitelných inovací na ochranu plodin, jako jsou fungicid Revysol®, insekticid Axalion™ a herbicid Luximo®. Na základě odhadů z evropské produkce pšenice může jen díky Revysolu® stačit pro dosažení stejného výnosu o 4 % méně půdy, což představuje plochu dvakrát větší než Lucembursko. Zemědělci tak budou moct maximalizovat výnosy pšenice a nebudou muset proměňovat větší množství přírodních biotopů na zemědělskou půdu, čímž se podpoří biodiverzita a sníží emise CO2. Inovativní složení přípravku Revysol® navíc umožní pěstitelům snížit množství použitého fungicidu.

Podpora místní výroby potravin v uzavřených prostorech s přispěním inovací v oblasti osiv zeleniny a biologické ochrany plodin

Poptávka po čerstvém ovoci a zelenině na celém světě roste, přičemž spotřebitelé jednoznačně upřednostňují udržitelně pěstované produkty. Při uspokojovaní poptávky po místní a celoroční zelenině bude mít čím dál větší význam skleníková produkce. Řešení pro osiva zeleniny společnosti BASF, jež se prodávají pod značkou Nunhems, optimalizují ochranu osiva a plodin pro skleníkovou výrobu. V roce 2021 společnost otevřela technologicky špičkový skleník zaměřený na šlechtění odrůd semen zeleniny pro skleníky a vnitřní farmy. Pokročilé technologie pěstování ve vnitřních prostorech, jež zde BASF uplatňuje, budou šetřit vodu, energii i další zemědělské vstupy; zároveň budou odpovídat odrůdám osiv zeleniny společnosti BASF, které jsou pro tyto podmínky speciálně vyšlechtěny. BASF využívá takovéto skleníky na zabezpečení základního výzkumu pro efektivní produkci a sběr různých druhů ovoce a zeleniny (například rajčete, okurky, papriky či hlávkového salátu) během celého roku.

Produktová řada BioSolutions společnosti BASF, jejíž součást tvoří bioinsekticid Velifer® a biofungicid Serifel®, je optimalizována pro působení v prostředí skleníků. V nadcházejících letech budou tyto produkty uváděny na trh na celém svetě, a to včetně EU, Číny a Latinské Ameriky.

Zmíněné inovace se prostřednictvím místního zastoupení BASF pozitivně promítnou i na český trh. Již letos se na Českém trhu objeví přípravek Serifel, jenž pěstitelům nabídne možnost biologické ochrany proti škodlivým plísním v segmentu vinné révy a ovoce.

Více informací o zemědělských inovacích BASF naleznete na www.AgInnovation.basf.com.

 

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 111 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2021 dosáhla BASF obratu 78,6 miliard EUR. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2021 měla společnost BASF v České republice více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 836 milionů EUR. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 21. dubna 2022