Global Home
Business & Financial News  |  3. července 2023
Média

Výroba bateriových materiálů se snoubí s recyklací: BASF je první společností, která zřídila společné centrum pro výrobu bateriových materiálů a recyklaci baterií, a uzavřela tak smyčku evropského bateriového hodnotového řetězce

◼ Slavnostní otevření první, nejmodernější a vysoce výkonné továrny na aktivní katodové materiály v Německu

◼ Zahájení výstavby prvotřídního závodu na recyklaci baterií, který bude vyrábět černou hmotu v Evropě, tím nejudržitelnějším způsobem

◼ Vlastní výrobní technologie umožní výrazně snížit uhlíkovou stopu aktivních katodových materiálů

 

Praha, Česká republika – 3. července 2023 – Společně se zákazníky, politiky a partnery, oslavila společnost BASF otevření prvního evropského společného centra pro výrobu bateriových materiálů a recyklaci baterií v německém Schwarzheide. Slavnostní otevření nejmodernějšího výrobního zařízení pro vysoce výkonné aktivní katodové materiály a slavnostní odhalení závodu na recyklaci baterií, pro výrobu černé hmoty, představují důležité kroky k uzavření smyčky evropského bateriového hodnotového řetězce - od sběru použitých baterií až k opětovnému využití minerálních surovin při výrobě nových bateriových materiálů.

 

Významný krok v Evropě k zapojení do rychle rostoucího globálního bateriového průmyslu

Bateriové materiály jsou základem lithium-iontových baterií, protože významně určují jejich výkonnost, a proto hrají zásadní roli při transformaci mobility.

„Navzdory všem výzvám, kterým v současné době v Evropě čelíme, je dnešek důvodem pro všechny k optimismu. Nejmodernější závod na výrobu aktivních katodových materiálů a recyklační závod na výrobu černé hmoty podtrhují, že ve společnosti BASF věříme v budoucnost chemického průmyslu v Evropě a v Německu, a investujeme do inovativních technologií, produktů a služeb pro naše zákazníky na našem domácím trhu,” zdůraznil Dr. Martin Brudermüller, předseda představenstva společnosti BASF SE. „S našimi dvěma investicemi významně přispíváme ke snižování CO2 stopy baterií a uzavíráme smyčku udržitelné mobility.”

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič zdůraznil důležitost vytvoření konkurenceschopného a udržitelného hodnotového řetězce pro výrobu bateriových článků v Evropě. „Trh s bateriemi v EU rychle roste. Očekává se, že se poptávka po bateriích v příštích letech bude nadále výrazně zvyšovat, a to jak v oblasti mobility, tak i ukládání energie, a o tento trh usilují i naši konkurenti. V této souvislosti je Evropská komise odhodlána pokračovat v budování silného bateriového ekosystému v Evropě. Proto jsme vytvořili Evropskou bateriovou alianci, která doposud pomohla vygenerovat soukromé investice ve výši více než 180 miliard eur. Závod společnosti BASF z této iniciativy těžil. Díky svému zaměření na pokročilý aktivní katodový materiál a na recyklaci, dokazuje, že můžeme zvýšit konkurenceschopnost EU a snížit její závislost ve strategickém odvětví, a urychlit zelenou transformaci.”

 

První výroba aktivních katodových materiálů v Německu

Nový závod je nejen prvním výrobním zařízením na vysoce výkonné aktivní katodové materiály v Německu, ale také první plně automatizovaný velkokapacitní závod na výrobu aktivních katodových materiálů v Evropě. Výrobní kapacita závodu je plně vyprodána pro příští roky a bude dodávat výrobky přizpůsobené specifickým potřebám výrobců článků a výrobců automobilů v Evropě. Uhlíková stopa inovativních katodových materiálů společnosti BASF je výrazně nižší než referenční hodnota v odvětví, a to díky vlastním efektivním výrobním technologiím, které zahrnují minimalizaci spotřeby a vysoký podíl obnovitelné energie. Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku zákazníků na evropském trhu s elektromobily, BASF již nyní připravuje další investice do aktivních katodových materiálů v Evropě a je v pokročilých jednáních se zákazníky. To podtrhuje závazek společnosti BASF k vytvoření robustního hodnotového bateriového řetězce v Evropě.

Dr. Robert Habeck, spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu, uvedl: „Kombinací nejmodernější výroby aktivních katodových materiálů a recyklace baterií získává Německo klíčový dílek skládačky pro svůj rostoucí ekosystém baterií. Projekt společnosti BASF zvyšuje naši suverenitu v rámci hodnotového řetězce, podporuje oběhové hospodářství a posiluje tak hospodářskou bezpečnost. Rozhodnutí ve prospěch Schwarzheide podtrhuje atraktivitu lokality - její historii a chemické know-how, stejně jako hojnost obnovitelných zdrojů energie v jeho okolí. Projekt rovněž zdůrazňuje probíhající transformaci: Zde, kde se uhlí dlouho zkapalňovalo na benzin, se od nynějška bude vyrábět aktivní materiál pro baterie do elektromobilů. Jsme rádi, že můžeme tuto transformaci podpořit z prostředků IPCEI.”

 

Uzavření smyčky pro bateriové materiály

Společnost BASF již v Asii a Severní Americe nabízí katodové aktivní materiály na bázi recyklovaných kovů jako řešení pro uzavřený cyklus, které šetří zdroje a dále snižuje CO2 stopu. Díky investicím ve Schwarzheide nyní BASF přímo podporuje evropský trh a zároveň umožňuje rychlejší růst svého globálního podnikání. Baterie s ukončenou životností a odpad z výroby baterií budou v novém závodě mechanicky zpracovávány na černou hmotu. Černá hmota obsahuje klíčové kovy používané k výrobě aktivních katodových materiálů: lithium, nikl, kobalt a mangan. Ve druhém kroku lze tyto cenné kovy chemicky získat zpět, co nejudržitelnějším způsobem, a použít je k výrobě nových aktivních katodových materiálů. Výstavba zařízení na výrobu černé hmoty byla již zahájena a výroba by zde měla být zahájena v roce 2024.

„Vytvořením našeho prvního evropského společného centra pro bateriové materiály a recyklaci, chceme posílit hodnotový řetězec baterií v Evropě,” řekl Dr. Peter Schuhmacher, který je ve společnosti BASF zodpovědný za bateriové materiály a recyklaci baterií, a prezident divize katalyzátorů. „Budeme pokračovat v uzavírání smyčky a investovat do našich výrobních a recyklačních kapacit po celém světě, abychom uspokojili poptávku našich zákazníků po vysoce výkonných aktivních katodových materiálech s nízkou uhlíkovou stopou.”

 

Růstové impulsy pro závod ve Schwarzheide

Obě továrny rozšíří portfolio výrobků závodu společnosti BASF ve Schwarzheide a vytvoří přibližně 180 nových pracovních míst.

„Lužice je a zůstane průmyslovým a energetickým regionem. Výrobky budou obnovitelné, šetrnější k životnímu prostředí a udržitelnější. Nové závody pro bateriové materiály společnosti BASF ve Schwarzheide přispějí k úspěchu projektu transformace regionu, kde se dříve těžilo uhlí. S výrobou bateriových materiálů, výrobou baterií a jejich recyklací vzniká v Braniborsku nové, jedinečné průmyslové odvětví, kterým otevíráme další kapitolu v naší energetické transformaci. Vzniknou nejen nová pracovní místa v průmyslu. Ale i velký přínos k nezávislosti evropské ekonomiky, k domácímu růstu ekonomiky a k ochraně klimatu," dodal Dr. Dietmar Woidke, prezident spolkové země Braniborsko.

Investice posilují podporu společnosti BASF programu Evropské komise směrem k evropskému hodnotovému řetězci výroby baterií a jsou součástí Důležitého projektu společného evropského zájmu (IPCEI)” schváleného Evropskou komisí dne 9. prosince 2019 podle pravidel Evropské unie pro státní podporu. Zahájení výroby inovativních materiálů pro baterie a výzkumu zaměřeného na vývoj nové generace materiálů pro baterie a vývoj procesů, včetně recyklace baterií, je financováno Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu na základě usnesení německého Spolkového sněmu a Ministerstvem hospodářství, práce a energetiky spolkové země Braniborsko na základě usnesení Braniborského zemského sněmu v rámci projektu IPCEI pro baterie: Kód financování 16BZF101A/B.

 

O bateriových materiálech a recyklaci BASF

Společnost BASF je předním světovým dodavatelem pokročilých aktivních katodových materiálů (CAM) pro trh lithium-iontových baterií a dodává vysoce výkonné CAM největším světovým výrobcům článků a výrobcům baterií pro přední automobilové výrobce. Kromě toho nabízíme získávání a správu základních kovů a také řešení pro recyklaci baterií v uzavřeném cyklu. Využitím našich špičkových platforem pro výzkum a vývoj a naší vášně pro inovace, vyvíjí oddělení bateriových materiálů a recyklace společnosti BASF jedinečné, patentované materiály a technologie, která vedou k úspěchu našich zákazníků.

Oddělení bateriových materiálů a recyklace společnosti BASF je součástí divize Katalyzátorů. Portfolio této divize zahrnuje také environmentální katalyzátory a kovová řešení, a procesní katalyzátory. Zákazníci z různých průmyslových odvětví, včetně automobilového a dopravního průmyslu, chemického průmyslu, výroby plastů nebo energetiky benefitují z našich inovativních řešení. Další informace o divizi Katalyzátorů společnosti BASF naleznete na internetu na adrese www.catalysts.basf.com

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF vytváříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Spojujeme ekonomický úspěch s ochranou životního prostředí a sociální odpovědností. Více než 111 000 zaměstnanců skupiny BASF Group přispívá k úspěchu našich zákazníků téměř ve všech odvětvích a téměř ve všech zemích světa. Naše portfolio zahrnuje šest segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. Společnost BASF dosáhla v roce 2022 tržeb ve výši 87,3 miliardy eur. Akcie BASF jsou obchodovány na burze cenných papírů ve Frankfurtu (BAS) a jako americké depozitní certifikáty (BASFY) ve Spojených státech. Další informace na www.basf.com

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2022 měla společnost BASF v České republice okolo 70 zaměstnanců a dosáhla obratu 916 milionů EUR. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 3. července 2023